Anvisningar för dig som blivit vald till utbyte

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du kan börja ditt utbytesäventyr måste du ännu komma ihåg att sköta några viktiga saker. I minneslistan för dig som åker på utbyte har vi samlat de viktigaste sakerna om att åka och flytta utomlands.

Minneslista för dig som åker på utbyte

Minneslista för dig som åker på studentutbyte

 • Delta i evenemang för de som blivit antagna samt för studenter som skall åka på sitt utbyte
 • Du ska ha sökt till utbytesuniversitetet inom ramen för utbytesuniversitetets ansökningstid. Läs mer nedan.
 • Du ska ha läst och godkänt stipendievillkoren elektroniskt på ditt Mobility Online-konto. Läs mer om stipendiet här.
 • Gör en ändringsanmälan till FPA om studiestödet och en ansökan om bostadsbidrag. Som bilaga behöver du intyget över utbytestiden (Student Exchange Certificate). Läs mer nedan och på FPAs webbplats.
 • Gör en anmälan om tillfällig flyttning utomlands till FPA och magistraten. Läs mer på FPA:s och magistratens webbplatser.
 • Anmäl dig som närvarande vid Helsingfors universitet också för din utbytestid.
 • Sköt om boendearrangemangen. Läs tips nedan.
 • Köp flygbiljetterna först när du blivit antagen av utbytesuniversitetet.
 • Utveckla och upprätthåll dina språkkunskaper före du åker på utbyte för att göra din utbytesstart lättare
 • Försäkra dig om att du har en heltäckande försäkring.
 • Följ Helsingfors universitets utbytesstudenters Facebooksida Exchange Studies for University of Helsinki students.
 • Meddela alltid FPA om eventuellt arbete under studentutbytet.

OBS! E-postadressen som du angav på ansökningsblanketten när du registrerade dig är den som kommer att användas för all kommunikation gällande utbytet, bl.a. i stipendieärenden. I Erasmusprogrammet får du efter utbytet även Europeiska kommissionens enkät EU Survey till denna adress. Läs alltså regelbundet din e-post på adressen som du har angett.

Om du ska på ett Erasmusutbyte ska du också komma ihåg följande:

 • Gör ett OLS-språktest före avresan. Inbjudan till testet kommer ungefär två månader före utbytets början.
 • Skriv ut Erasmus Student Charter. I dokumentet beskrivs bland annat dina rättigheter och skyldigheter under ditt Erasmusutbyte eller din arbetspraktik.
 • Erasmus-studentutbyten statistikförs alltid på den examensnivå som du studerar på vid utresan. Meddela enheten för internationellt utbildningssamarbete om du vid tidpunkten för din ansökan ännu inte har avlagt kandidatexamen men avlägger kandidatexamen innan du åker på utbyte. Då registreras din Erasmus-utbytesperiod på magisternivån.

 

Ansökan till utbytesuniversitet

Du har fått ett e-postmeddelandet som bekräftar din antagning och i saband med det mera detaljerade anvisningar om hur du skall gå tillväga med ansökan. Anvisningarna varierar enligt utbytesprogram och destination.

Alla utbytesprograms gemensamma checklista för antagna: 

1. Tacka ja eller nej till den utbytesplats som erbjuds dig inom sju dagar från det att du fått meddelandet. Detta gör du på ditt Mobility Online-konto.

2. Acceptera villkoren för studentutbytet (Accept student exchange terms and conditions) elektroniskt på ditt Mobility Online-konto och meddela också din bankinformation i Mobility Online så att ditt stipendium kan utbetalas.

3. Ta del av utbytesuniversitetets ansökningsanvisningar och ansökningstider och skicka in din ansökan enligt anvisningarna. Informationen finns antingen på utbytesuniversitetets egen webbplats (Erasmus+ SMS, SEMP, Erasmus University Wide och Nordplus/Nordlys) eller i de anvisningar som enheten för internationellt utbildningssamarbete skickar till dig (utbytesprogram utanför EU/EES).

4. Läs anvisningarna till den som blivit antagen till utbyte. Du får bland annat nyttig information om att flytta utomlands.

5. Antagningsbeskedet från ditt utbytesuniversitet får du enligt deras tidtabell, men ofta kommer beskedet först på sensommaren (för den som åker till hösten) eller senhösten (för den som åker till våren).

Tilläggsanvisningar för dem som antagits till Erasmus-, Erasmus University Wide-, Nordplus/Nordlys-, eller SEMP-utbyte: 

 • Enheten för internationellt utbildningssamarbete nominerar dig till ditt utbytesuniversitet, om utbytesuniversitetet så kräver. Nominering innebär att Helsingfors universitet meddelar ditt utbytesuniversitet att du har utsetts till sökande. Nomineringsuppgiften syns på ditt Mobility Online-konto. Observera att nominering inte är obligatoriskt för alla utbytesuniversitet, så kontrollera om ditt universitet kräver nominering innan du kan påbörja din ansökan.
 • Erasmus-utbyten: Precisera vid behov datumen för ditt utbyte i ditt Mobility Online-konto under ”Change stay from / stay until”, om datumen har ändrats efter att du gjorde din ansökan (Erasmusstipendier är bundna till utbytets längd så det är viktigt med så exakta datum som möjligt).
 • Erasmus-utbyten: Utbyten statistikförs alltid på den examensnivå som du studerar på vid Helsingfors universitet vid utresan. Om du vid tidpunkten för din ansökan ännu inte har avlagt kandidatexamen, men avlägger kandidatexamen innan du åker på utbyte, ska du meddela enheten för internationellt utbildningssamarbete. Då registreras din Erasmus-utbytesperiod till magisternivån.
 • Förbered ansökningsdokumenten som krävs av ditt utbytesuniversitet i tid och skicka ansökan till utbytesuniversitetet inom ansökningstiden.
   

  • I regel krävs t.ex. följande dokument:
   • Det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget som du själv kan beställa i Sisu. 
   • Ett motivationsbrev
   • Språkintyg
   • Ett Learning Agreement som du gör i utbytesuniversitetets ansökningssystemDu kan hitta din kontaktpersonen för din Learning Agreement nedan.
    • Dokumenten du laddade upp i Mobility Online-portalen i första stadiet av ansökningsprocessen förmedlas inte till ditt utbytesuniversitet utan du ska själv skicka dem till utbytesuniversitetet på det sätt som anges i deras anvisningar.
    • Om du behöver stämplar eller underskrifter till ansökan som du skickar till utbytesuniversitetet, får du dem på enheten för internationellt utbildningssamarbetes mottagning eller per e-post (studentexchange@helsinki.fi).
    • Du som ska åka på Erasmus-utbyte: När du gör ansökan till ditt utbytesuniversitet behöver du i regel:
    • Helsingfors universitets ”institution code” (högskolekod): SF HELSINK01
    • Finlands landskod: FI
    • Erasmus Institutional Coordinator: Mari Lauri
      
 • Kom på informationstillfället för studenter som valts för  Erasmus, Nordplus/Nordlys eller SEMP-utbyte så får du höra mera!

 

Tilläggsanvisningar för dem som valts till destinationer utanför EU-/EES-området (bilaterala universitetsavtal, fakulteters och enheters bilaterala avtal, Erasmus+ global-avtal)

Du får ett e-postmeddelande från enheten för internationellt utbildningssamarbete med ansökningsanvisningar till ditt värduniversitet. E-postmeddelandet skickas av studentexchange@helsinki.fi. E-postens titel är ansökningsanvisningar. Innan du kontaktar enheten för internationellt utbildningssamarbete ska du kontrollera om svaret redan finns i anvisningarna.

OBS, du kan vanligtvis inte studera magisterskurser under utbytet om du inte blivit färdig kandidat före du skickar in ansökan till utbytesuniversitetet. Även om du skulle avlägga kandidatexamen innan utbytesperioden börjar ändrar det inte på situationen.

Ifall ditt värduniversitet kräver någon av bilagorna nedan, följ anvisningarna nedan! Du behöver bara bilagor som anges i värduniversitetets anvisningar för studentutbytesansökan. Observera att värduniversitetets ansökningsanvisningar för utbytesstudenter skiljer sig från instruktionerna för examensstudenter.

 • Pass: Kontrollera att ditt pass är i kraft till slutet av utbytet. Ditt utbytesland kan kräva att ditt pass är i kraft efter ditt utbyte har slutat (vanligtvis 3 eller 6 månader efter). Ansök om ett nytt pass om det behövs redan innan du skickar in din ansökan till värduniversitetet. På så sätt kan du få din visuminbjudan utan problem.
 • Språkintyg: Kontrollera ansökningsanvisningarna du fått från studentexchange@helsinki.fi (Application Instructions) om du behöver ett avgiftsbelagt IELTS- eller TOEFL-intyg eller ett gratis språkintyg från Helsingfors universitets språkcenter. Observera att ansökningsanvisningarna du fått från Helsingfors universitet kan skilja sig från instruktionerna på värduniversitetets hemsida, vilket i så fall betyder att det förekommer ett särskilt avtal mellan universiteten. Skaffa språkintyget i tid! Det tar minst två veckor att få ett språkintyg från språkcentret. IELTS- och TOEFL-testtillfällena är ofta fullbokade. Boka din tid i god tid!
 • Transcript: Helsingfors universitets studieprestationsutdrag på engelska.
  • Ifall ditt värduniversitet har ett elektroniskt ansökningssystem, där alla bilagor skickas in elektroniskt, kan du använda det engelskspråkiga studieprestationsutdrag du får från Sisu. OBS! För destinationer i Nordamerika: se även Application Instructions -e-postmeddelandet för ytterligare anvisningar, eftersom vissa universitet i Nordamerika kan kräva ett studieprestationsutdrag på papper (se nedan för anvisningar).
  • Ifall värduniversitetets ansökan är pappersbaserad (bl.a. vissa universitet i Japan), kan du inte använda studieprestationsutdraget från Sisu. Då behöver du ett officiellt studieprestationsutdrag på papper som du kan få från Studentservicen. Vänligen skaffa utdraget från Studentservicen under deras mottagningstider.
 • Transcript of all institutions which you have attended =  Ifall du, förutom Helsingfors universitet, har studerat vid andra högskolor på universitetsnivå, till exempel om du har avlagt en kandidatexamen vid ett annat universitet, skicka även studieprestationsutdragen från de andra högskolorna till värduniversitetet.
 • Enrollment Certificate / Certificate of Student Status = Studieintyg från Helsingfors universitet, antingen från Sisu eller från Studentservicen. Ibland har värduniversitetet ett separat formulär för detta ändamål, som du kan be enheten för internationellt utbildningssamarbete fylla i.   
 •  Estimated date of graduation: uppskattat examensdatum för din nästa examen. Ifall du inte har kandidatexamen ännu, fyll i det beräknade datumet för din kandidatexamen. Observera att det beräknade datumet för examen måste vara efter utbytet, inte under utbytet.
 • Letter of Recommendation: Rekommendationsbrev från någon av de lärare vid Helsingfors universitet som har undervisat dig. Om värduniversitetet har en egen blankett för det här, använd den. Om ditt värduniversitet inte har en egen blankett, be om en fritt formulerad rekommendation. Rekommendationen riktas till ditt värduniversitet.
 • Kontaktuppgifter och kontaktperson vid Helsingfors universitet i ansökan = Vänligen fyll i kontaktinformationen baserad på denna sida. Kontaktpersonen är specialist på din världsdel.
   
 • Ditt värduniversitets egen hälsokontrollblankett: Ifall ditt värduniversitet har en egen hälsokontrollblankett, följ de instruktioner om din utbytesdestination som har skickats till dig av enheten för internationellt utbildningssamarbete (avsändare av e-postmeddelandet studentexchange@helsinki.fi, titel på e-postadressen Application instruction).

Att gör din Learning Agreement till utbytesuniversitetet

Learning Agreement (LA) gör till mottagaruniversitetet under ansökan till dem enligt deras instruktioner ( som undantag studenter som åker i utbyte via Erasmus-programmet). Utbytesuniversitetet brukar ha sitt eget botten för LA:n. Om du behöver ett botten för planen kan du kontakta mobilitetsservicen.

 

Learning Agreement för dig som har beviljats ett Erasmus-stipendium

Learning Agreement (Studieplanen) görs samtidigt som du gör ansökan till utbytesuniversitetet. Dock senast 3 månader före ditt utbyte borde börja. Studieplanen görs i Mobility Online genom att klicka på Complete Learning Agreement i din ansökan.

OBS! På grund av tekniska problem i Mobility Online är det inte möjligt för tillfället att fylla i Learning Agreement. Vi meddelar per epost direkt då Learning Agreement fungerar igen. Om du behöver ett Learning Agreement till ditt utbytesuniversitet före det, vänligen kontakta studentexchange@helsinki.fi.

När du har valt Complete Learning Agreement kan du fylla i uppgifterna:

 1. Genom att klicka på Enter further courses kan du föra in uppgifterna för en kurs i taget.
 2. För varje kurs skall du fylla in både uppgifter för destinations- och hemuniversitetet. Du måste åtminstone fylla i studiepoängen och kursnamnet. För valbara studier på HU kan t.ex. texten elective/optional courses lägga in.
 3. Spara uppgifterna för varje kurs genom att klicka på Create.
 4. Du kan redigera uppgifterna senare genom att klicka på ikonen Update record bredvid kursnamnet (ikonen ser ut som en blankett)
 5. Du kan radera kurser genom att klicka på ikonen Delete record bredvid kursnamnet (ikonen ser ut som en papperskorg)
 6. När du har slutfört planen måste du ännu komma ihåg att bekräfta planen för enheten för internationellt utbildningssamarbete genom att trycka på länken Submit Learning Agreement och bekräfta att planen är färdig.
 7. Efter detta kan enheten för internationellt utbildningssamarbete godkänna din Learning Agreement eller be dig göra uppdateringar till planen.
 8. När planen har godkänt av enheten för internationellt utbildningssamarbete kan du göra en utskrift av planen som innehåller en elektronisk underskrift från Mobilitetsservicen. Utskriften får du från länken Print Learning Agreement

Om du lämnar in en bristfällig studieplan, där du t.ex. enbart räknar upp kurserna vid utbytesuniversitetet och inte fyller i informationen som gäller Helsingfors universitet, innebär det att din Learning Agreement inte är färdig. Om din studieplan är bristfällig kan den inte godkänna stipendievillkoren vilket i kan leda till att dit mobilitesstipendium inte kan betalas ut i tid.  Gör därför upp studieplanen omsorgsfullt!

Kontakt personer för Helsingfors universitets Learning Agreement kan du finna på listan nedan enligt ansvarsfakultet.  Alla kontaktpersoner har samma e-post studentexchange@helsinki.fi och telefonnummer  +358 2941 22401 

 • Faculty of Agriculture and Forestry, Specialist Sari Mikkola
 • Faculty of Arts, Specialists Raisa Asikainen and Aino Turunen
 • Faculty of Educational Sciences, Specialist Mikko Moilanen
 • Faculty of Biological and Environmental Sciences, Specialist Outi Orenius
 • Faculty of Law, Specialist Sanni Ruuskanen
 • Faculty of Medicine, Specialist Kaarlo Somerto
 • Faculty of Science (Physical Sciences, Mathematics, Geography and Geology), Specialist Janna Koivisto
 • Faculty of Science (Chemistry, Computer Science, Data Science), Specialist Yonca Ermutlu
 • Faculty of Social Sciences, Specialists Mari Lauri and Niina Haapasilta
 • Faculty of Theology, Specialists Raisa Asikainen and Aino Turunen
 • Faculty of Pharmacy, Specialist Outi Orenius
 • Faculty of Veterinary Medicine, Specialist Sari Mikkola
 • The Swedish School of Social Science, Specialist Janina Lygdman

Student Exchange Certificate

Student Exchange Certificate är ett intyg över utbytestiden som ges till alla som åker på utbyte via enheten för internationellt utbildningssamarbete.

 • I intyget anges namnet på utbytesprogrammet och utbytesuniversitetet, utbytestiden samt stipendiet.
 • OBS! Intyget är inte ett antagningsbrev av utbytesuniversitetet eller en garanti på att ditt utbytesuniversitet har meddelat enheten för internationellt utbildningssamarbete att du har blivit antagen.
 • Ta med dig Student Exchange Certificate-intyget till destinationen. Du kan behöva det när du registrerar dig som studerande vid utbytesuniversitetet eller när du ansöker om uppehållstillstånd.
 • En kopia på Student Exchange Certificate-intyget används som bilaga i ändringsanmälan för studiestödet, när du ansöker om studiestöd för studier utomlands.
 • Intyget får du per e-post från studentexchange@helsinki.fi. Det skickas ungefär två månader före utbytets början (Erasmus+,  Schweiz och Nordplus-/Nordlys-utbyten, utbyten utanför EU-/EES-området: Amerika och Oceanien) eller ungefär sex till fyra månader före utbytets början (utbyten utanför EU-/EES-området: Japan, Kina, Singapore, Indien, Thailand, Ryssland, Georgien och Ukraina).
 • Om du behöver intyget över utbytestiden tidigare än vad som anges ovan kan du be om det per e-post på adressen studentexchange@helsinki.fi.

Boendearrangemang

Det är på ditt eget ansvar att skaffa bostad, så var ute i god tid! Det lönar sig att söka bostad via utbytesuniversitetet redan när man ansöker. De flesta universiteten hjälper och ger anvisningar för hur du skaffar bostad, även om det i exempelvis Erasmus- och Nordplus-avtalen inte ingår skyldighet att ordna boende.

 • Bekanta dig med utbytesuniversitetets webbplats.
 • Läs tidigare utbytesstudenters respons i Mobility Online och deras utbytesberättelser
 • Googla tips.
 • Använd dig av sociala medier, exempelvis utbytesuniversitetets egna Facebooksidor.

Prisnivån och nivån på bostäderna varierar enligt land och stad. I storstäder är det dyrare och i studiestäder går studentbostäderna åt snabbt. Till exempel i Storbritannien kan nivån på universitetens studenthem vara högre än på den privata marknaden. I många länder bor man på studenthem i rum för två eller tre personer. Fundera vilket alternativ som passar dig bäst, men kom ihåg att ju flexiblare du är desto mer sannolikt hittar du en bostad.

Behovet av bostäder för internationella studenter har de senaste åren också lockat bedragare på ett mycket tråkigt sätt. Om du hyr bostad på den privata marknaden, ska du teckna avtal och betala garantihyran först på plats när du sett bostaden. På så sätt undviker du tråkiga överraskningar. Läs in dig på boendekulturen i destinationslandet – till exempel i Italien och i Spanien är muntliga hyresavtal fortfarande vedertagen praxis. Stå på dig och ta reda på all nödvändig information innan du avtalar om något!

Att skaffa bostad kan kännas som det mest arbetsdryga momentet i utbytesprocessen, men bli inte frustrerad – helt bostadslös har ingen utbytesstudent ännu blivit!

Om du i hemlandet söker en hyresgäst för din utbytestid kan du t.ex. hyra ut din bostad till en utbytesstudent som kommer till Helsingfors.

Att omfattas av det finländska socialskyddet

Den som vistas utomlands kortvarigt kan i regel få FPA-förmåner om vistelsen utomlands fortgår högst 6 månader. Som studerande eller forskare utomlands har du dock rätt till FPA-förmåner för en längre tid. Läs mer på FPA:s webbplats.

Kom ihåg att meddela FPA om du studerar utomlands, se FPA:s anvisningar.

Studiestöd och bostadsbidrag till utlandet

Med ändringsanmälan för studiestöd kan du ansöka hos FPA om studiestöd utomlands. Sök även bostadsbidrag till utlandet från FPA. Som bilaga behöver du intyget över utbytestiden (Student Exchange Certificate, se mer information ovan).

Om du ska åka självständigt på utbyte utomlands, alltså som s.k. Free mover, behöver du ett intyg som bilaga till ändringsanmälan för studiestödet. Kontakta enheten för internationellt utbildningssamarbete på studentexchange@helsinki.fi.

Mer information om studiestödet och bostadsbidraget utomlands hittar du på FPAs webbplats under punkterna Om du avlägger en del av dina studier utomlands och Meddela förändringar.

Kom ihåg att se till att dina studieprestationer så fort som möjligt uppdateras i studeranderegistret när du kommit tillbaka. Kom också ihåg att meddela FPA att du kommit tillbaka till Finland. Läs mer på FPA:s webbplats under punkten Tillbaka till Finland

Försäkring och sjukvård

Skaffa dig en heltäckande försäkring när du åker på studentutbyte eller internationell arbetspraktik! Behovet av försäkringsskydd påverkas av vart du åker på utbyte.

Studerande vid Helsingfors universitet omfattas i en del fall av olycksfallsförsäkringslagen. Mer information hittar du här. Om du vill kan du skriva ut ett försäkringsintyg på engelska (pdf).

Utbytesdestinationer inom EU-/EES-området och i Schweiz

Om du åker på utbyte till ett EU-/EES-land eller Schweiz ska du i god tid beställa ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC) från FPA. Be om ett provisoriskt intyg från FPA om du inte hinner få kortet innan du åker. EHIC täcker medicinskt nödvändig sjukvård i vistelselandet. Tilläggsinformation får du från FPA. OBS! Eftersom EHIC inte täcker kostnader för att återvända till Finland till exempel på grund av en allvarlig sjukdom eller en olycka, ska du skaffa dig en heltäckande reseförsäkring.

I Norden gäller ett sjukförsäkringsavtal mellan de nordiska länderna och då behövs nödvändigtvis inte ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Utbytesdestinationer utanför EU-/EES-området

Kontrollera ditt försäkringsskydd om du åker på utbyte utanför Europa! Vissa länder/universitet förutsätter att man skaffar sig en heltäckande försäkring redan innan man ansöker om uppehållstillstånd. Även om utbytesdestinationen kräver att du skaffar dig en lokal, förmånlig försäkring (t.ex. Japan och Ryssland) bör du beakta att den inte täcker kostnaderna för att återvända till Finland på grund av en allvarlig sjukdom eller olycka. Skaffa dig en heltäckande försäkring för hela utbytestiden! Beakta även ansvarsförsäkringen!

Mediciner under utbytet eller arbetspraktiken

Om du under ditt utbyte eller din praktik behöver medicinering, ta då reda på utbyteslandets restriktioner för vilka läkemedel du får ha vid inresan. Be vid behov en läkare om en s.k. europeisk läkemedelsordination, för då kan du även skaffa medicinen i utbyteslandet, om medicinen har försäljningstillstånd där. Finländska recept torde gälla i de nordiska länderna.

Att bevisa din finansiell situation för visum/uppehållstillståndansökan

Om du ska åka på utbyte utanför EU-/EES-området, måste du när du ansöker om uppehållstillstånd/visum oftast bevisa att du kan försörja dig själv under utbytestiden. Vilket belopp som anses tillräckligt för att täcka levnadskostnaderna bestäms i förhållande till utbyteslandets allmänna pris- och levnadsnivå. Vilka slags summor det rör sig om får du reda på av utbytesuniversitetet eller webbplatsen för utbyteslandets konsulat.

Intyg med vilka du kan bevisa din finansiell situation:

 • Ett fyrspråkigt intyg på studiestödet. Intyget utfärdas av FPA.
 • Student Exchange Certificate
 • Ett saldointyg från din egen bank. Vissa banker ger ett sådant intyg mot avgift.
 • Om dina föräldrar eller någon annan förbinder sig att finansiera en del av kostnaderna, ska du be dem om en skriftlig förbindelse och ett saldointyg.

Utbytesuniversitetets infomaterial och introduktionstillfällen

Utbytesuniversiteten skickar ofta ett infopaket till studenten när hen antagits till utbyte. Vissa universitet ger materialet först när studenterna har kommit fram. Bäst kommer du igång genom att anlända i tid till utbytesdestinationen och nätverka med andra studenter.

Om det vid ditt utbytesuniversitet ordnas en introduktionskurs eller introduktionsdag, ska du beakta det när du gör dina researrangemang. Utbytesuniversiteten kan, om de så önskar, ta ut en avgift för språk- och introduktionskurser. De flesta kurser är ändå gratis. Enheten för internationellt utbildningssamarbete beviljar inte särskilda stipendier för att täcka introduktionskursavgiften.

Din hälsa och säkerhet under utbytet

Läs mera om hälsa och säkert på sidan Vill du på utbyte?

Utrikesministeriets anvisningar

Bekanta dig med utrikesministeriets landspecifika resemeddelanden innan du åker på utbyte. I instruktionerna finns information om bl.a. säkerhetsläget i det aktuella landet och instruktioner för hur du ska gå till väga om du under utbytet behöver hjälp från Finlands ambassad. Läs även utrikesministeriets anvisningar om vilket slags stöd utrikesministeriet och Finlands beskickningar erbjuder i krissituationer.

Framför allt om du åker utanför Europa lönar det sig att göra en reseanmälan till utrikesministeriet. Vissa av Finlands beskickningar önskar dessutom att den som flyttar meddelar sina kontaktuppgifter direkt till Finlands närmaste beskickning. Tilläggsinformation om det här finns i utrikesministeriets landspecifika resemeddelanden.

Säkerhetsinformation kan även beställas som sms: tilläggsinformation finns på utrikesministeriets webbplats.

Utveckla och upprätthåll dina språkkunskaper före du åker på utbyte

Utveckla och upprätthåll dina språkkunskaper så att studierna under utbytet både framskrider och går bra på undervisningsspråket under utbytet. En bra språkkunskaper är till en stor nytta och gör det lättare i början att anpassa dig till en ny vardag och miljö.  t

Här är några tips om hur du kan upprätthålla och utveckla dina kunskaper:

 • Använd dig av språkcentrets kursutbud. Språkcentret har också bra möjlighet för självstudier.
 • Även humanistiska fakultetet erbjuder språkkurser.
 • Språkcentrets  Intercultural Communications -kurs arrangeras två gånger i året och är en utmärkt chans att förbättra dina engelska kunskaper med. 
 • Läs lokala tidningar och följ med lokal media på det språk du kommer att studera. 
 • Prova på App:ar som är menade för att studera språk så som Duolingo.
 • Om du är på väg på Erasmus+ utbyte använd dig då av chansen av OLS-språkkurser.  

Att berätta om Helsingfors universitet och Finland under utbytet

Vi rekommenderar varmt att alla som åker på utbyte tar med sig broschyrer om Helsingfors universitet och annat material om Finland. Ofta får man presentera Finland och finländarna för många människor. Här ser du en del länkar, vilka kan vara till nytta bl.a. när du gör en presentation om Finland inom ramen för en kurs vid ditt utbytesuniversitet eller när du svarar på frågor om Finland och om Helsingfors som studieort.

Helsingfors universitet

Material om Helsingfors och Finland

Vill du berätta om din utbytestid på socialmedia?

Genom att skriva om dina upplevelser hjälper du andra som åker på utbyte. I utbytesberättelse kan du skriva om vardagliga saker som studentlivet och hur det går till vid ditt utbytesuniversitet. Vi länkar till din berättelse här, så att andra studenter kan läsa den. För att skriva en berättelse betalar vi ett arvode om 50 euro efter utbytet. Enheten för internationellt utbildningssamarbete försöker samla in berättelser från möjligast många destinationer och kan därför kontakt dig efter utbytet för att fråga om du skulle vara villig att skriva en utbytesberättelse.

Du kan läsa tidigare års utbytesstudenters utbytesberättelser och bloggar. 

Det finns även andra sätt att berätta om ditt utbyte. Studenter har fått ta över vårt Instagram-konto och postar inlägg om deras utbytesvardag. Enheten för internationellt utbildningssamarbete söker nya studenter för att producenter innehåll varje vår och höst. Studerandena som uppdaterad Instagram-konto den här terminen kan du se på sidan Vill du åka på utbyte.

Om du blev intresserad, ta kontakt per e-post (studentexchange@helsinki.fi) så får du närmare anvisningar.