Sisu-instruktion: begäran om utexaminering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om utexaminering i Sisu på sidan Studiestruktur när 

 • du har slutfört alla studier som hör till din examen och de syns rätt i din huvudsakliga studieplan, 
 • du har anmält dig som närvarande
 • din studierätt är i kraft. 

Bekanta dig också med anvisningar om utexaminering i ditt utbildningsprogram.

Den här sidan gäller endast grundexamensstuderande, se instruktioner för doktorander här.

Observera följande

 • Du kan endast göra en begäran om utexaminering i den primära studieplanen kopplad till din studierätt. 
 • Om du efter utexaminering ska fortsätta till ett magisterprogram ska du lägga till en magisteroption till din studieplan innan du ansöker om utexaminering. Se instruktioner på sidan Val av magisteroption.
 • Gör en begäran om utexaminering när din studierätt fortfarande är i kraft! Du kan inte lämna en begäran efter att din studietid har tagit slut, utan du måste ansöka om förlängd studietid innan du kan utexamineras.  
 • Ändringar som du gör i din primära studieplan efter att du har skickat in begäran om utexaminering påverkar inte innehållet av din begäran eller ditt examensbevis. 
 • Om du i misstag har gjort en begäran om utexaminering för till exempel fel examensprogram eller inriktningsalternativ avslås din ansökan och du ombes att redigera din studieplan så att den följer din studierätt. 

Sammanställning av studiehelheter

Sisu skickar begäran om sammanställning av studiehelheter som hör till din examen (till exempel valfria studier) vidare automatiskt när du har skickat en begäran om utexaminering. Du behöver alltså inte separat ansöka om sammanställning av helheter. Dina begäranden om sammanställning av helheter behandlas i studentservicen. 

Om din plan innehåller studiehelheter, delar av helheter eller studieprestationer som kräver separat godkännande, ska de vara godkända innan du lämnar in en begäran om utexaminering.  Se närmare tekniska instruktioner på sidan Ansökningar som berör studieplanens innehåll.

Gör en begäran om utexaminering

Du kan ansöka om utexaminering när du har slutfört alla studier som hör till din examen. Då är utbildningsprogrammets status i studieplanen ”delar slutförda”. Gör en begäran om utexaminering på följande sätt: 

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka i studieplanen på rubrikraden där det syns en bild på en krans och texten ’delar slutförda’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka i urvalshjälparen på länken ’Anhåll om utexaminering’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Bekräfta begäran i popup-fönstret genom att klicka på Anhåll om utexaminering-knappen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Fyll i begäran om utexaminering 

Lägre högskoleexamen:
 1. Kontrollera först dina personuppgifter (såsom ditt namn och din födelsetid) högst upp på ansökningsblanketten. Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta Studentservicen för att få dem korrigerade.   
 2. Kontrollera dina kontaktuppgifter. Om du inte kommer att fortsätta dina studier vid Helsingfors universitet ska du lägga till en sekundär e-postadress (inte en helsinki.fi-adress). Klicka på knappen Redigera bredvid dina kontaktuppgifter för att ändra uppgifterna.   
 3. Uppge följande information i rutan Tilläggsinformation
  1. Vill du ha examensbeviset på svenska eller finska?  
  2. Är ditt skolutbildningsspråk svenska, finska eller något annat? Läs mer om hur skolutbildningsspråket fastställs.
  3. Om du blir kandidat och ska fortsätta till ett magisterprogram, meddela vilket magisterprogram (och vilken eventuell studieinriktning) du fortsätter till. Om du fortsätter till ett flerspråkigt magisterprogram vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten ska du också meddela på vilket språk du vill genomföra dina studier. Läs mer om utbildningsprogrammens prestationsspråk.
   En skärmdump av Sisu.
 4. Välj antingen ’Jag ska avhämta mitt examensbevis från universitetet’ eller ’Jag vill ha examensbevis skickat till mig per post’ som leveranssätt för examensbeviset.
  En skärmdump av Sisu.
 5. Om du inte kommer att fortsätta dina studier vid Helsingfors universitet efter utexamineringen frågas du om du vill gå med i universitetets alumngemenskap. 
 6. Klicka på knappen Skicka anhållan om utexaminering. Bekräfta ditt val i popup-fönstret. 
  En skärmdump av Sisu.
 7. Om du ska bli kandidat ombeds du att fylla i kandidatresponsenkäten.
Högre högskoleexamen:
 1. Kontrollera först dina personuppgifter (såsom ditt namn och din födelsetid) högst upp på ansökningsblanketten. Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta Studentservicen för att få dem korrigerade.   
 2. Kontrollera dina kontaktuppgifter. Om du inte kommer att fortsätta dina studier vid Helsingfors universitet ska du lägga till en sekundär e-postadress (inte en helsinki.fi-adress). Klicka på knappen Redigera bredvid dina kontaktuppgifter för att ändra uppgifterna.   
 3. Uppge följande information i rutan Övrig information
  1. Vill du ha examensbeviset på svenska eller finska? 
  2. Är ditt skolutbildningsspråk svenska, finska eller något annat? Läs mer om hur skolutbildningsspråket fastställs.
  3. Meddela huruvida du vill att magisteravhandlingens vitsord ska räknas med i helheten fördjupade studier. Om du inte meddelar någonting räknas vitsordet med i helheten. 
  4. Meddela om du har genomfört pedagogiska studier för lärare (60 sp) som en del av din examen. Lista även dina undervisningsämnen.
   En skärmdump av Sisu.
 4. Välj antingen ’Jag ska avhämta mitt examensbevis från universitetet’ eller ’Jag vill ha examensbevis skickat till mig per post’ som leveranssätt för examensbeviset. 
 5. Meddela om du vill gå med i Helsingfors universitets alumngemenskap. 
 6. Klicka på knappen Skicka anhållan om utexaminering. Bekräfta ditt val i popup-fönstret. 

Behandling av din begäran om utexaminering

Din begäran om utexaminering behandlas i studentservicen. När din begäran har godkänts eller avslagits får du ett meddelande om detta på startsidan i Sisu. Meddelandet syns också i Sisus svarta övre rad. Observera att meddelandet syns endast i Sisu och du får inte ett separat e-postmeddelande om det.

Om du har anmält att du ska avhämta ditt examensbevis från universitetet får du ett separat e-postmeddelande när beviset kan avhämtas. Vänligen notera att coronavirussituationen kan påverka leveransen av examenbeviset. Du kan be att få betyget hemskickat från din fakultets rådgivningspunkt. Se uppdaterad information på sidan Studentservicen.