Sisu-instruktion: Uppdatering av studieavsnittets eller studiehelhetens version i studieplanen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du byter versioner i din studieplan ska du läsa ditt utbildningsprograms anvisningar på sidan Studieplanering och ISP-handledning. Du kan också be om råd från Studentservicen.

Det lönar sig inte att lättsinnigt byta studieplan, eftersom eventuella ansökningar, beslut och kommentarer som är kopplade till din studieplan inte till alla delar överförs till den nya studieplanen. Vanligtvis räcker det att du byter studieplans delens version.

I praktiken innebär detta att du uppdaterar en del av studieplanen så att den stämmer överens med nyare (undervisningsplansperiodens) examensfordringar. Resten av din studieplan förblir då oförändrad.

Ny version?

När innehållet i studierna ändras, gör ditt utbildningsprogram en ny version av studierna. Om till exempel studieavsnitten i en viss studiehelhet ändras, kan man göra en ny version av helheten. Nya versioner kan finnas för utbildningsprogram, studiehelheter och studieavsnitt. Vanligtvis är det lönsamt att byta versioner för studiehelheter och studieplanen.

Du kan välja en nyare version av en del av din studieplan om en sådan har gjorts och om utbildningsprogrammets struktur tillåter det. Du kan byta version om:

 • Din studierätt är i kraft samtidigt med versionen som du vill ha.
 • Versionen som du vill ha är nyare är din studieplans studieplanperiod. Om du till exempel har gjort en studieplan för undervisningsplansperioden för läsåret 2020–21, kan du välja en version som motsvarar läsåret 2021–22 för någon del av din studieplan. I en sådan situation kan du inte välja en version som motsvarar läsåret 2019–20.
 • Din studieplans struktur tillåter ändringen. Detta ska försäkras i ditt utbildningsprogram.

Byta version av studiehelhet

Att byta version av studiehelheten ändrar endast denna del av studiehelheten i din studieplan, men påverkar i övrigt inte din studieplan. Om du byter version av helheten måste du göra om ansökningar om avvikande struktur som berör denna helhet och eventuell separat godkännande. Du kan byta version av studiehelheten i följande situationer:

 • Undervisningsplansperioden ändras och du har en viss helhet helt eller nästan helt oavlagd
 • Du har helheter i din studieplan vars innehåll du vill att ska förbli oförändrade
 • Helheten kan inte avläggas i enlighet med den gamla versionen
 • Alla utbildningsprogrammets villkor uppfylls även efter att versionen har blivit bytt

Om du vill kan du alltid gå tillbaka till den gamla versionen. Du kan även först byta till en ny version och sedan återgå till den gamla versionen för de studieavsnitt som du redan avlagt. Ändra version på studiehelheten på sidan Studiestruktur så här:

 1. Öppna studiehelhetens broschyr genom att klicka på koden under studiehelhetens namn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka på versionsmenyn under helhetens namn. Välj version i rullgardinsmenyn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Byte av version av studieavsnitt

Om du byter version av studieavsnittet måste du välja om studieavsnittets prestationssätt.

Du kan byta version av studieavsnittet i följande situationer:

 • Undervisningsplansperioden byts ut och du har enskilda oavlagda studieavsnitt
 • Studieavsnittet kan inte avläggas i enlighet med den gamla versionen
 • Studiehelhetens villkor uppfylls även efter att versionen har blivit bytt, eller du kommer överens om avvikande arrangemang tillsammans med din handledare.

Byt version av studieavsnitt på samma sätt som du byter version av studiehelhet. Delprestationer som du redan har avlagt syns och duger som del av den nya versionen från fall till fall. Om du vill kan du alltid gå tillbaka till den gamla versionen.

Byte av version av utbildningsprogram

Om du byter version av utbildningsprogram blir du tvungen att göra om dina val, ansökningar och beslut om avvikande innehåll samt helheter som kräver separat godkännande. Kommentarer som lagts till i din studieplan sparas emellertid. Du kan byta version av utbildningsprogram i följande situationer:

 • Du har avlagt kandidatexamen i enlighet med den gamla undervisningsplansperioden, och du vill inleda magisterstudier i enlighet med nyare examensfordringar.
 • Studier i enlighet med den gamla versionen kan inte längre avläggas (till exempel övergångsperioden för den gamla undervisningsplanen avslutas)
 • Din examen är nästan helt oavlagd.

Om du vill kan du alltid gå tillbaka till den gamla versionen. Du kan även först byta till en ny version av utbildningsprogrammet och sedan återgå till den gamla versionen för de studiehelheter som du redan avlagt.

Ändra version på utbildningsprogrammet på sidan Studiestruktur så här:

 1. Öppna utbildningsprogrammets broschyr genom att klicka på koden under dess namn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka på versionsmenyn i popupfönstret, under programmets namn. Välj version i rullgardinsmenyn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.