Din individuella studieplan (ISP)

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

I alla examina ingår en individuell studieplan (ISP) som studenten gör med hjälp av studieplaneringsverktyget Sisu. Med den individuella studieplanen planerar du själv din studiegång. 

Med hjälp av den individuella studieplanen 

  • formulerar du dina mål för studierna och ditt yrkesliv 
  • gör du en systematisk plan för dina studier 
  • identifierar och utvecklar du dina kunskaper och färdigheter. 

I början av studierna får du en handledande lärare eller lärargrupp som ansvarar för ISP-handledningen. Hen eller de hjälper dig lösa eventuella problem som uppstår i studierna. Genom ISP-handledningen knyter du kontakter till lärarna och de andra studenterna. Handledningen kan ske i grupp, i kamratgrupper eller individuellt. 

Vissa utbildningsprogram använder sig dessutom av Sisus handledningsfunktioner. I det fallet kan din handledande lärare ge respons på din studieplan och svara på dina frågor direkt via Sisu. Handledningsfunktionerna tas i bruk vid alla utbildningsprogram före slutet av 2020. Om ditt utbildningsprogram ännu inte har tagit dessa funktioner i bruk, får du respons och handledning via andra kanaler enligt vad som är praxis vid ditt program. 

Att göra en studieplan i Sisu

Hösten 2020 gör de nya studenterna sin studieplan i Sisu. Även de studenter som börjat studera tidigare ska göra en studieplan i Sisu före början av mars 2021. På grund av en teknisk uppdatering av studieplanerna ska också sådana studieplaner som redan har gjorts i Sisu göras på nytt. I mars 2021 ersätter Sisu det nuvarande studieförvaltningssystemet Oodi. I fortsättningen görs anmälan till studier via Sisu, och t.ex. tillgodoräknande och utexaminering sker via studieplanen. De nya funktionerna tas i bruk stegvis och användarna informeras om det separat. Anmälan till kurser läsåret 2020–2021 görs ännu huvudsakligen i WebOodi. Sisu kommer alltså att tas i bruk på bred front i början av läsåret 2021–2022. 

Du kan logga in på Sisu via länken uppe på den här sidan eller direkt på adressen https://sisu.helsinki.fi

I Sisu gör du upp din studieplan enligt tre skeden: 

  1. Planera dina studier 
  2. Schemalägg dina studier 
  3. Anmäl dig till undervisning i WebOodi 

Snabbanvisning för hur du gör en studieplan i Sisu (på samma wiki-sida hittar du också Sisus andra bruksanvisningar för studenterna) 

Instruktionsvideo om hur du gör en studieplan i Sisu (på finska)

Studiematerialet för studieavsnittet ”Studentens digitalkompetens” innehåller även goda råd för hur du gör en studieplan.