Sisu-instruktion: uppdatering av studieplaner som gjorts före 1.8.2020

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Alla studieplaner som gjorts i Sisu före 1.8.2020 ska uppdateras före 16.5.2021 enligt denna anvisning.

OBS! Om du studerar i en av de studieinriktningar som listas nedan, måste du göra en helt ny studieplan i Sisu. Dessa anvisningar gäller också dem som börjat sina studier år 2020.

Studerande som börjat studera före 2017 måste också i regel göra en helt ny studieplan enligt dessa instruktionerna: Sisu instruktioner för dem som börjat studera före 2017.

Läs mer om studieplanen på webbsidan Studieplanering och ISP-handledning.

Så här uppdaterar du din gamla studieplan

Ditt utbildningsprogram kan ha en annorlunda examensstruktur än strukturen i detta exempel. Uppdateringen av studieplanen följer trots allt alltid samma logik: öppna utbildningsprogrammets nivå, ta bort avvikande val i urvalshjälparen och välj till slut på nytt alla avsnitt.

Om din studieplan är gjord för läroplansperioderna 2017–2018, 2018–2019 eller 2019–2020 , ser du högst uppe på din studieplan ett rött fält med texten ”Planen är mot reglerna. Redigera valen.”

En skärmdump från Sisu.

Nu kan du uppdatera din studieplan:

 1. Tryck på ditt utbildningsprograms namn (t.ex. kandidatprogrammet i filosofi) så att studievalhjälparen öppnas till höger:
  En skärmdump från Sisu.
 2. Skrolla ner i studievalhjälparens vy så att du ser alla de delar av studieplanen som finns under ”Avvikande val från den allmänna läroplanen” Ta bort dessa genom att klicka på papperskorgarna intill.
  En skärmdump från Sisu.
 3. Efter att du har tagit bort dessa visar urvalshjälparen vilka delar du ännu ska lägga till i studieplanen. Välj endast delen högst upp, de övriga delarna kommer automatiskt med.
  En skärmdump från Sisu.
 4. Slutresultatet ser ut så här. Du har lagt till alla obligatoriska delar i din plan och felmeddelandena är borta.
  En skärmdump från Sisu.

Studieinriktningar inom vilka man måste göra en ny studieplan

Om du studerar i en av de studieinriktningar som listas nedan, måste du göra en helt ny studieplan i Sisu. Dessa anvisningar gäller också dem som börjat sina studier år 2020.

Ditt utbildningsprogram informerar dig när den tekniska uppdateringen av Sisu för din del är gjord och när du kan göra en ny studieplan. Vänta på tilläggsinstruktioner före du gör din nya studieplan. När du har skapat en ny studieplan, se till att du gör din nya studieplan till den primära.

Anvisningarna gäller studerande vid följande utbildningsprogram och studieinriktningar:
(I listan syns först utbildningsprogrammet, sedan studieinriktningen)

 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie
 • Kandidatprogrammet i filosofi, Filosofi
 • Kandidatprogrammet i språk, Engelska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Franska, Tyska, Ryska som främmande språk, Ryska som modersmål
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), Finska språket och kulturen
 • Kandidatprogrammet i historia, Historia (svenskspråkig)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik, alla studieinriktningar (förutom Specialpedagogik)
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, Socialt arbete
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, Socialt arbete
 • Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper, Partikelfysik och kosmologi
 • Magisterprogrammet i materialforskning, Experimentell materialfysik
 • Magisterprogrammet i datavetenskap, Algoritmer
 • Magisterprogrammet i pedagogik, alla studieinriktningar (förutom Specialpedagogik)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, Socialt arbete

I dessa program är avbildningen av studierätterna i Sisu ännu på hälft och slutförandet av avbildningen kan leda till att länken mellan studierätten och den nuvarande studieplanen går sönder. För att den här länken kan återställas måste du göra en ny studieplan i Sisu.

Länkar till andra anvisningar om Sisu

Du hittar mer anvisningar om studieplanen på sidan Studieplanen.

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.