Språkkunskaper i magisterexamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du endast avlägger högre högskoleexamen, ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska och du har avlagt lägre högskoleexamen utomlands, ska du i högre högskoleexamen visa de språkkunskaper som krävs enligt examensförordningen.

Om du har avlagt lägre högskoleexamen i Finland, behöver du inte visa de språkkunskaper som krävs enligt examensförordningen i din högre högskoleexamen.

Studerande som har fått sin skolutbildning på annat språk än svenska eller finska eller som har fått sin skolutbildning utomlands förutsätts inte visa språkkunskaper.

Läs mer om skolutbildningsspråket under Vilket är mitt skolutbildningsspråk?

Visande av språkkunskaper

Språkkunskaper visas enligt följande:

  • modersmålet: mognadsprovet skrivs på skolutbildningsspråket 0 sp
  • studier i andra inhemska språket (svenska/finska CEFR B1) 3 sp 
  • ett främmande språk 4 sp (i engelska utgångsnivå CEFR B2, i andra språk CEFR B1).

Visande/genomförande

  • Språkstudierna kan antingen genomföras i form av en kurs eller ett ersättande prov vid Språkcentrum eller på grundval av tidigare förvärvade kunskaper.
  • En del kandidatprogram har begränsningar i fråga om vilka språk som kan väljas som främmande språk i examen. Kontrollera eventuella begränsningar i utbildningsprogrammets examensstruktur i Sisu.

Obs! Om du studerar vid en engelskspråkig studieinriktning i ett engelskspråkigt eller flerspråkigt magisterprogram behöver du inte separat visa kunskaper i ett främmande språk. I så fall antecknas engelska som främmande språk i ditt examensbevis. Be om registrering av främmande språk (engelska) av Språkcentrum: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi

Undantag gällande andra inhemska språket

  • Om du har fått befrielse från andra inhemska språket i gymnasiet eller inte har avlagt provet för andra inhemska språket i International Baccalaureate-, European Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur- examen, behöver du inte genomföra finska/svenska på färdighetsnivån för andra inhemska språket (CEFR B1), utan du kan studera 3 sp finska/svenska i enlighet med din färdighetsnivå. I det fallet ska du skicka en kopia av ditt examensbevis som krypterad e-post till Språkcentrums studiebyrå på adressen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi.
  • Den som har genomgått grundskolan, gymnasiet eller en annan utbildning på andra stadiet vid en läroinrättning i landskapet Åland får på ansökan befrielse från visande av kunskaper i finska som andra inhemska språk. Fyll i ansökningsblanketten och bifogar de intyg som krävs.

Observera att om du inte genomför andra inhemska språket på färdighetsnivå CEFR B1 får du inte heller en anteckning på ditt examensbevis. Om du vill kan du genomföra andra inhemska språket som en del av din examen. Vid universitetet ges också undervisning från grunderna i finska och svenska.

Befrielse från krav på språkkunskaper

Du kan endast av särskilda skäl delvis eller helt få befrielse från språkkraven för andra inhemska språket eller främmande språket. Beslutet antecknas på examensbeviset. Du kan inte få befrielse från språkkraven för modersmålet.

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga de intyg som krävs.