Arviointi ja opintosuoritukset | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Oppimisen kannalta on tärkeää, että tunnet opintojesi tai kurssisi keskeiset tavoitteet, suoritustavat ja arviointikriteerit. Myös opiskelun henkilökohtaiset tai esimerkiksi työhön liittyvät tavoitteet sekä opiskelun ja itsearvioinnin taidot ovat tärkeitä.

Tältä sivulta löydät opintojen arviointiin sekä opintosuorituksiin ja niiden kirjaamiseen liittyvää tietoa.

Arvosanan määräytyminen

Kurssin arviointi perustuu kurssin osaamistavoitteisiin ja siihen, miten ne on saavutettu. Kurssin tavoitteet löydät kurssisivulta. Tarkemmin kurssin tavoitteista ja arvioinnista kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla tai kurssin verkko-oppimisympäristössä.

Opettaja määrittelee kurssin arviointikriteerit eli sen, millaisin kriteerein mikäkin arvosana määräytyy. Voit aina keskustella saamastasi arvosanasta kurssin opettajan kanssa.

Kurssin suoritus voi koostua tentin tai oppimistehtävän lisäksi useammista osasuorituksista. Osasuoritukset ovat pienempiä tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Jos kurssin suorittaminen jää syystä tai toisesta kesken, niin huomaathan, että avoimessa yliopistossa ei säilytetä osasuorituksia koskevia tietoja. Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin tallennetaan ainoastaan kurssin loppuarvosana.

Arviointiasteikko

Opiskelijan osaaminen arvioidaan joko asteikolla hyväksytty / hylätty / täydennettävä tai numeroasteikolla 0-5:

5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1= välttävä
0 = hylätty

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan kokonaisuuden sisältämien kurssien arvosanojen perusteella. Laskutapa vaihtelee koulutusohjelmittain. Useimmiten opintokokonaisuuden kokonaisarvosana on keskiarvo kurssien arvosanoista opintopistemäärän mukaan painotettuna.

Opintosuoritusten kirjaaminen opintotietojärjestelmään

Opettaja arvioi opintosuorituksesi ja antaa siitä arvosanan kuukauden kuluessa tentistä tai tehtävän viimeisestä palautuspäivästä. Kesäaikaan arvioinnissa voi kestää tätä pidempään.

Kurssin osasuoritukset näkyvät kurssin Moodle-oppimisympäristössä kurssin ajan. Niitä ei kuitenkaan kirjata Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään.

Jos opintosuorituksesi ei ole opintorekisterissä kuuden viikon kuluttua kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Voit tarkastella opintosuorituksiasi Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä Sisussa tai Opetushallituksen ylläpitämässä Oma Opintopolku-palvelussa (ks. alla: Omien opintosuoritustietojen tarkastelu).

Lue myös:

Omien opintosuoritustietojen tarkastelu

Voit tarkastella opintosuorituksiasi Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä Sisussa tai Opetushallituksen
ylläpitämässä Oma Opintopolku-palvelussa.

Oma Opintopolku-palvelusta löydät kaikki korkeakoulujen opiskeluoikeutesi ja opintosuorituksesi pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin.

  • Oma Opintopolku-palveluun kirjatut opintosuoritustiedot ovat virallisia todistuksia suorittamistasi opinnoista. Niiden avulla voit osoittaa suorittamasi opinnot esimerkiksi oppilaitoksille ja työnantajalle.
  • Huom! Avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeluoikeudet näkyvät Oma Opintopolku-palvelussa kesken-tilassa. Tästä huolimatta hyväksytty opintosuoritus on lopullinen.

Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä Sisusta löydät kaikki Helsingin yliopistossa suorittamasi opinnot. Kirjautumiseen tarvitset Helsingin yliopiston voimassa olevan käyttäjätunnuksen. Löydät opintosuoritustietosi Sisusta näin:

  1. Kirjaudu Sisuun Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi.
  2. Valitse: Omat tiedot
  3. Valitse: Suoritukset

Arvosanan korottaminen

Jos haluat korottaa tentin arvosanaa, voit osallistua kurssin uusintatenttiin. Jos kurssin suoritustapaan ei kuulu tenttiä tai viimeinen uusintatentti on mennyt, sinun tulee ilmoittautua kurssille uudelleen sitten, kun se järjestetään seuraavan kerran.

Jos haluat uusia kirjallisen opintosuorituksen kuten harjoitustyön, esseen tai oppimispäiväkirjan, on se kirjoitettava merkittäviltä osin uudelleen tai kokonaan uudesta aiheesta. Jos kirjallisen tehtävän viimeinen palautuspäivä on mennyt, sinun tulee ilmoittautua kurssille uudelleen sitten, kun se järjestetään seuraavan kerran.

Huom! Jos olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija ja haluat korottaa jo hyväksyttyä arvosanaa avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksolla, maksat aina kurssikohtaisen opintomaksun. Ennen ilmoittautumista ota yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Lue lisää:

Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisumenettely 

Voit aina keskustella saamastasi arvosanasta kurssin opettajan kanssa.

Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arvosteluun, on sinulla oikeus pyytää arvosteluun oikaisua. Tällaisessa tapauksessa toimi näin:

  • Ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään 14 päivän sisällä siitä, kun sinun on ollut mahdollisuus saada arvosana tietoosi.
  • Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös avoimen yliopiston opintoneuvontaan.

Lue lisää: Opiskelijan oikeusturva

Todistus opintosuorituksista

Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä Sisuun ja Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku-palveluun kirjatut opintosuoritukset ovat virallisia todistuksia suorittamistasi opinnoista.

Lue lisää: Opintoja koskevat todistukset