Erilliset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Useimmissa tiedekunnissa voidaan henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Helsingin yliopistossa, myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opiskeluoikeus rajoittuu siihen aineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia eivätkä ne johda tutkintoon.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka toisessa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten tarvitsee arvosanan tai opintokokonaisuuden jossakin tietyn tiedekunnan aineessa. Opiskeluoikeus voidaan myöntää myös henkilölle, joka tarvitsee arvosanan tai opintokokonaisuuden tutkintonsa täydennykseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi.

Opiskeluoikeutta täytyy hakea asianomaisesta tiedekunnasta. Hakumenettely ja hakuajat vaihtelevat tiedekunnittain. Tietoa erillisten arvosanojen suorittamisesta ja opiskeluoikeuden hakemisesta sekä erillisiä arvosanoja koskevista maksuista saat oheisista linkeistä sekä kampusten opiskelijapalvelupisteistä.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Katso lisätietoja erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta. Mikäli sinulla on jo opinto-oikeus, tutustu erillisten opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen.

Erilliset erityisopettajan opinnot

Katso lisätietoja erillisiin erityisopettajan opintoihin hakemisesta. Mikäli sinulla on jo opinto-oikeus, tutustu erillisten erityisopettajan opintojen suorittamiseen.

Erilliset perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Katso lisätietoja erillisiin monialaisiin opintoihin hakemisesta. Mikäli sinulla on jo opinto-oikeus, tutustu erillisten monialaisten opintojen suorittamiseen.

Erilliset käsityötieteen opinnot

Katso lisätietoja erillisiin käsityötieteen opintoihin hakemisesta.

Erilliset kotitaloustieteen opinnot

Katso lisätietoja erillisiin kotitaloustieteen opintoihin hakemisesta.