Hae harjoitteluun ulkomaille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Lähes kaikkiin tutkintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelujakso, jonka voit suorittaa myös ulkomailla. Kansainvälistä harjoittelua varten voit hakea joko Erasmus-harjoittelutukea, kansainvälisen harjoittelun apurahaa tai yliopiston harjoittelutukea. 

Tästä löydät ohjeita mm. kansainvälisen harjoittelupaikan löytämiseen, sekä tietoa Erasmus-harjoittelusta ja rahoituksesta. Tutustuthan myös kattavaan urapalveluiden ylläpitämään Harjoittelu-osioon opiskelijan ohjeissa.

Kuka voi lähteä?

Jotta voit lähteä opintoihin liittyvään harjoitteluun ulkomaille

 • sinun on oltava harjoittelun aikana Helsingin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija. Erasmus-työharjoitteluun Eurooppaan voi myös lähteä välittömästi maisteriksi valmistumisen jälkeen.
 • sinun on ensin etsittävä itsellesi harjoittelupaikka
 • sinun on sovittava harjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi/laitoksesi/tiedekuntasi harjoitteluvastaavan kanssa. Työharjoittelusta ei tarvitse välttämättä saada opintopisteitä, mutta siitä on vähintään saatava merkintä Diploma Supplementiin eli tutkintotodistuksen liitteeseen.

Harjoittelupaikan löytäminen

Yleensä opiskelijat etsivät sopivan työharjoittelupaikan itse. Voit käydä keskustelemassa oman yksikkösi harjoitteluvastaavan (linkki sivulla listaan harjoitteluvastaavista koulutusohjelmittain) kanssa ja kysyä mahdollisia vinkkejä oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi yleisistä tai hyväksi havaituista harjoittelupaikoista. Harjoitteluvastaavat osaavat myös sanoa parhaiten työharjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi. Urapalvelut antaa neuvontaa oikeanlaisen harjoittelupaikan valitsemisessa, harjoitteluun osallistumisesta ja siihen valmistautumisesta.

Sopivaa harjoittelupaikkaa etsiessä voi hyödyntää eri maiden työpaikkatietokantoja. Pelkkiin avoimiin harjoittelupaikkatarjouksiin ei kuitenkaan kannata keskittyä, sillä usein paras vaihtoehto löytyy, kun otat suoraan yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin. Harjoittelupaikkatarjouksia on melko vähän julkisessa haussa, mutta moni työnantaja on kiinnostunut vastaanottamaan motivoituneen ja osaavan harjoittelijan, kun sopiva henkilö osuu kohdalle.

Urapalvelut auttaa ansioluettelon ja työhakemuksen laatimisessa. Hyvään alkuun pääsee tutustumalla urapalvelujen työnhakuvinkkeihin sekä harjoittelu- ja työpaikkaportaali JobTeaseriin. Katso myös Hae harjoittelupaikkaa -sivusto.

Harjoittelupaikkoja voi etsiä lisäksi myös esimerkiksi:

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluista saat neuvontaa vain Erasmus-työharjoitteluapurahan ja kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemiseen. Jos haet harjoitteluun yliopiston harjoittelutukea, voit kääntyä urapalveluiden puoleen sähköpostiosoitteessa traineeships@helsinki.fi.

Huomioithan, että Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut ei myönnä harjoitteluapurahoja kaupallisten toimijoiden maksullisiin harjoitteluohjelmiin osallistumiseen (esim. Asia Exchange ja Kilroy).

Ulkomaan harjoittelun rahoitus

Voit hakea työharjoitteluusi joko Erasmus-työharjoittelun apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Nämä kaksi apurahaa poissulkevat toisensa eikä kummankaan lisäksi voi saada muuta rahoitusta Opetushallitukselta tai Helsingin yliopistolta. Harjoittelusta voi kuitenkin saada palkkaa työnantajalta. Jos saat harjoittelusta palkkaa, varmista voisitko hakea harjoitteluun yliopiston harjoittelutukea, tällöin Erasmus- ja matka-apuraha ovat poissuljettuja.

Molempien apurahojen haku on jatkuva (lukuvuoden aikana) ja apurahahakemus tehdään Mobility Online -järjestelmässä. Hae apurahaa, kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on sovittu yksikössäsi. Lue tarkat hakuohjeet alta.

Voit hakea ulkomaan harjoitteluusi yhtä seuraavista apurahoista:

1. Erasmus-työharjoittelun apuraha

Lukuvuonna 2022-2023 apurahasummat ovat seuraavat:

Ryhmä 1: 690 € / kk

Irlanti, Islanti, Lichtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Tanska

Ryhmä 2: 640 € / kk

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro

Iso-Britannia: 620 € / kk (31.5.2023 asti)

Lukuvuoden 2021-2022 apurahasummat:

Ryhmä 1: 620,00 € / kk

Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Lichtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Tanska

Ryhmä 2: 570,00 € / kk

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro

Harjoittelun ajankohdasta sovittaessa työnantajan kanssa on hyvä ottaa huomioon, että vaihdon minimikesto on kaksi kokonaista kalenterikuukautta. Harjoittelu kannattaa sopia alkamaan ja päättymään arkipäivään, jos viikonloppuna ei työskennellä.

Täysi kalenterikuukausi lasketaan mistä tahansa kuukauden päivästä seuraavan kuukauden samaa päivää edeltävään päivään. Esimerkiksi 3.10.-2.11. Ylijääneiltä päiviltä lasketaan päiväkohtainen apuraha, joka on esim. 690 € / 30 pvä = 23 €, 640 € / 30 pvä = 21,33 € tai 620 € / 30 pvä = 20,66 €. Erasmus-ohjelmaa rahoittaa Euroopan komissio.

Erasmus-työharjoittelun todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä työtodistuksesta. Jos kesto on suunniteltua lyhyempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä. Jos harjoittelun kesto jää alle minimikeston, peritään koko apuraha takaisin.

Vihreän liikkuvuuden matkatuki Erasmus-ohjelmassa

2021 käynnistyneellä Erasmus+-ohjelmakaudella on mahdollisuus saada ylimääräistä matkatukea, mikäli opiskelija valitsee vähäpäästöisen/ympäristöystävällisen matkustustavan (esim. pyörä, juna, bussi, kimppakyyti autolla, ei kuitenkaan laiva) ja enemmistö todellisista matkustetuista kilometreistä tai vähintään meno-paluumatkan toinen suunta tapahtuu ympäristöystävällisemmällä tavalla. Vihreän liikkuvuuden matkatukena maksetaan 50 € kiinteä lisäapuraha ja liikkuvuuden kestoon voi lisätä yhteensä enintään 4 ylimääräistä matkapäivää meno-paluumatkalle. Tukimuoto ei koske tällä hetkellä Iso-Britannian vaihtoja.

Lisätuki liikkujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

Erasmus+ -ohjelma tukee myös sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Suomessa kategoria on aiemmin sisältänyt perheelliset opiskelijat. Lukuvuodesta 2022-23 alkaen kategoriaa on laajennettu ja se sisältää alla listatut ryhmät. Mikäli olet lähdössä harjoitteluun lukuvuonna 2022-23 ja kuulut johonkin allaolevista ryhmistä, ole yhteydessä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Kategoriaan kuuluville maksetaan lisätukea 250 € / 30 päivää (Iso-Britannian osalta ainoastaan perheellisille liikkujille ja summa on 200 €/ 30 pv).

Sosiaaliset esteet (Social obstacles):

 • perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan)
 • omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta hyvinvointialueen kanssa)

Vammat (Disabilities):

 • opiskelijat, joilla on EU:n vammaiskortti, tai oikeus siihen
 • vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus)

Terveysongelmat (Health obstacles):

 • vakavista ja kroonisista terveysongelmista kärsivät (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus)

Maahanmuuttajatausta (Migrant background):

 • kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat (pakolaiset, turvapaikanhakijat, kansainvälistä tai toissijaista suojelua saaneet, tai opiskelijalla on pakolaisen matkustusasiakirja)

Harjoittelun pidentämisestä tulee ilmoittaa Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin kuukautta ennen alkuperäisen jakson päättymistä. Silloin tulee solmia uusi harjoittelusopimus. Lisäapurahaa pidentyneestä harjoittelusta ei makseta takautuvasti harjoittelun jo päätyttyä.

Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä enää kun harjoittelu on päättynyt.

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan sekä Turkkiin yritykseen, yksityiseen tai julkiseen organisaatioon, mutta ei kuitenkaan EU-organisaatioon tai EU-ohjelmia hallinnoiviin organisaatioihin.

Tarkempia tietoja Erasmus-työharjoittelusta löydät oman otsikon alta.

2. Kansainvälisen harjoittelun matka-apuraha

Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apurahaa voi hakea silloin kun työharjoittelusi tapahtuu ulkomailla, mutta harjoittelupaikka ei täytä Erasmus-työharjoittelun kriteereitä, harjoittelu tapahtuu Erasmus-alueen ulkopuolella tai jos et saa työharjoitteluusi urapalveluiden myöntämää yliopiston harjoittelutukea.

Lue lisää kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemisesta kappaleesta Miten kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa haetaan?

Palkasta ja opintotuesta

Työnantajat voivat maksaa palkkaa tai tarjota asunnon tai muita etuja. Palkka tai muut etuudet eivät vaikuta apurahan saamiseen.

Jos saat riittävästi opintopisteitä (5 op/kk), voit hakea myös opintotukea harjoittelusi ajaksi. Saat opintotukihakemuksen liitteeksi tarvittavan todistuksen (Traineeship Certificate) Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluista, kun harjoittelutukihakemuksesi on hyväksytty.

Oletko työsuhteessa Helsingin yliopistoon?

Mikäli vaihtoapuraha myönnetään opiskelijalle, jolla on työsuhde Helsingin yliopistoon, apuraha maksetaan ensimmäisenä mahdollisena työsuhteen päättymisen jälkeisenä maksupäivänä.

 • Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevalle ei voida maksaa samanaikaisesti palkkaa ja apurahaa verotuksellisista syistä. Tällaisessa tilanteessa verottaja voi tulkita apurahan palkkatuloksi, josta voidaan pidättää veroa jälkikäteen. Lähtökohtaisesti apurahasta ei makseta veroa.
 • Apurahan saadaksesi sinun pitää hakea työstävapautusta yksiköstä, jossa työskentelet tai todistaa, että työsuhteesi päättyy maksupäivään mennessä. Työstävapautusta haetaan työntekijän SAP HR-portaalista. Lisäksi sinun pitää ilmoittaa työsuhteesi päättymispäivä (esim. työtodistus) vaihtokoordinaattorille, jotta tieto voidaan ohjata eteenpäin palvelukeskukseen.

Mitä on Erasmus-työharjoittelu (SMT)?

Erasmus-työharjoitteluksi hyväksytään 2-12 kokonaista kuukautta kestävä työharjoittelu, joka kuuluu opintoihin joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana. Työtunteja tulee olla vähintään 30 viikossa.

Harjoittelijat saavat Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun kustannuksista. Erillisiä hakuaikoja ei ole, vaan apurahahaku on jatkuva. Apurahan hakuohjeet näet kappaleesta Näin haet Erasmus-työharjoitteluapurahaa ja päiväkohtaiset apurahasummat kappaleesta Ulkomaan harjoittelun rahoitus.

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan, Turkkiin ja Serbiaan. Harjoittelupaikkana voi olla yritys tai yksityinen tai julkinen organisaatio, mutta harjoittelupaikaksi eivät sovi

 • EU-organisaatiot (myös erityistoimistot verkkosivun alaosassa)
 • EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (maiden kansalliset Erasmus-toimistot) 

Opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja. Siinä tapauksessa on varmistettava, että Erasmus-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu.

Euroopan neuvosto (Council of Europe) on EU:sta irrallaan oleva poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö ja täten Erasmus-kelpoinen työharjoittelupaikka. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto (European Council) on EU:n ylin poliittinen elin, joten ei Erasmus-kelpoinen harjoittelupaikka.

Harjoittelun voi tehdä myös korkeakoulussa, esim. erillislaitoksessa; sairaalassa, laboratoriossa ja kirjastossa. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan lähettävä yksikkö tarvittaessa yhdessä Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden kanssa tulkitsee, onko kyseessä opiskelu- vai harjoittelujakso ja näin ollen kumpaa apurahaa opiskelijalle maksetaan.

Huom! Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan, eikä sinne voi hakea Erasmus-työharjoitteluun muualle kuin sveitsiläisiin korkeakouluihin. Jos suunnittelet harjoittelua sveitsiläisessä korkeakoulussa, otathan yhteyttä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

 

Helsingin yliopiston hakuehdot Erasmus-työharjoitteluun

Erasmus-työharjoitteluapuraha voidaan myöntää Helsingin yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle

 • jolla on takanaan vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • jonka harjoittelun kesto mahtuu kyseisen tutkintotason 12 kk kiintiöön
 • jonka opinto-oikeus on voimassa harjoittelun päättymiseen saakka
 • joka ei saa kyseiseen harjoitteluun muuta rahoitusta Helsingin yliopistolta tai Opetushallitukselta.

 

Helsingin yliopistosta maisteriksi valmistuvalle opiskelijalle

 • joka hakee harjoittelutukea ennen valmistumispäiväänsä
 • jolla on harjoittelun keston verran kuukausia jäljellä maisterivaiheen 12 kk kiintiöstä
 • jonka harjoittelu päättyy viimeistään 18 kk päästä valmistumispäivästä

 

Muista ilmoittaa siitä, että harjoittelusi tapahtuu valmistumisen jälkeen Mobility Online -hakulomakkeella (Recent graduate - Yes/No). Anna myös lomakkeelle sähköpostiosoite, joka on voimassa myös valmistumisen ja harjoittelun päätyttyä. Harjoittelun jälkeen opiskelijan pitää toimittaa työtodistus Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin. Opintoja ei lasketa enää hyväksi tutkintoon, mutta halutessasi voit pyytää merkintää Euroopan komission EuroPass-portaaliin harjoittelusi suorittamisesta.

Vastavalmistuneen ei tarvitse saada harjoittelusta opintopisteitä, mutta Learning Agreementiin pyydetään kuitenkin, että laitokselta/tiedekunnasta todistetaan, että harjoittelu liittyy omaan alaan. Jos sinulla on jatko-opinto-oikeus ja haet maisteriksi valmistumisen jälkeen Erasmus-työharjoitteluun, harjoittelu lasketaan tohtorivaiheen harjoitteluksi (3rd cycle).

Harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi, vaan valmistumista edeltävää ja jälkeistä harjoittelua käsitellään kahtena eri liikkuvuusjaksona ja niihin tulee tehdä omat hakemuksensa. Varmista tällöin, että tutkintoon kuuluva osuus työharjoittelusta saadaan mukaan tutkintoosi ennen valmistumista.

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut ei myönnä apurahoja kaupallisten toimijoiden maksullisiin harjoitteluohjelmiin osallistumiseen (esim. Asia Exchange ja Kilroy).

Näin haet Erasmus-työharjoittelun apurahaa

Erasmus-työharjoittelun apurahan hakuohjeet
 

1. Harjoittelun päivämäärät

Erasmus-työharjoittelun apuraha on päiväkohtainen. Jos sinun ei ole tarkoitus työskennellä viikonloppuisin, sovi harjoitteluaika alkamaan ja päättymään arkipäivänä. Harjoittelun päivämäärät tarkistetaan harjoittelun jälkeen työtodistuksesta. Muista myös, ettei harjoittelun kesto saa alittaa minimikestoa eli kahta täyttä kalenterikuukautta.

2. Tietojen kerääminen työnantajasta

Tarvitset Erasmus-työharjoittelun apurahahakemuksen täyttämiseen tietoja harjoittelupaikastasi. Kerää tarvittavat tiedot tietojenkeruulomakkeella ennen kuin täytät rekisteröitymislomakkeen Mobility Onlinen hakuportaalissa. Rekisteröitymisen jälkeen et voi itse muokata rekisteröitymislomakkeen tietoja. Työnantajasi tarvitsee myös listan koodeista kuvaamaan työpaikkaa, jotka löydät apupaperista.

Voit tallentaa nämä dokumentit itsellesi ja lähettää ne sähköpostin liitteenä työnantajallesi.

3. Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja ehdot:

4. Kirjaudu Mobility Onlineen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillasi ja täytä hakulomake tietojenkeruulomakkeella keräämiesi tietojen perusteella.

 • "Semester" määräytyy harjoittelun alkamispäivämäärän mukaan.
 • "Responsible person" Helsingin yliopistossa voi olla esimerkiksi yksikkösi harjoitteluvastaava tai jos sellaista ei ole, esim. koulutusohjelmasi koulutussuunnittelija. Voit tarkistaa oman koulutusohjelmasi harjoitteluvastaavan täältä.
 • Huomioi, että myös työpaikalla tulee olla "responsible person", esim. mentorin esihenkilö.
 • Jos olet perheellinen opiskelija, merkkaa se hakemuksellesi ja kerro siitä vielä varmuuden vuoksi Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluille: studentexchange@helsinki.fi
 • Tallennettuasi tiedot, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin. Klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä pääset jättämään tilille myös tilitietosi.

5. Tulosta tililtäsi Learning Agreement -niminen kolmikantasopimus ja täytä se yhdessä työnantajan ja harjoitteluyhdyshenkilösi kanssa. Suunnitelmaan tulee teidän kolmen allekirjoitukset. Skannatut allekirjoitukset kelpaavat.

6. Palauta seuraavat hakuliitteet sähköisesti hakemuksellesi Mobility Onlinessa mieluiten pdf-muodossa:

 • Learning Agreement for Traineeships täytettynä ja kolmen osapuolen allekirjoittamana. Säilytä itselläsi alkuperäinen sopimus!
 • Epävirallinen opintosuoritusote. Tästä tarkistetaan opintojesi vaihe sekä mitä Erasmus-kiintiötä harjoittelusi kuluttaa (kandi/maisteri).
 • Lopuksi vahvista, että haluat jättää hakemuksesi liitteineen kohdassa "Submit application with attachments".

7. Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online -järjestelmästä hyväksymisviestin. Sinun pitää tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin olet hyväksynyt ehdot.

8. Hyväksymissähköpostin ohessa saat kutsun Euroopan komission kielitaitotestiin (OLS). Lue lisää Erasmus-apurahaan kuuluvasta vapaaehtoisesta kielitaitotestistä.

Hakemuksen teko kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Allekirjoitusten saaminen ja vakuutusasioiden selvittäminen voi viedä yllättävän kauan aikaa. Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei makseta enää harjoittelun päätyttyä. Hakemuksen käsittelyyn ja apurahan maksatukseen kuluu vähintään kaksi kuukautta hakemuksen palauttamisesta.

Kielitaito ja Erasmus-työharjoittelu

Erasmus-työharjoittelussa työnantaja määrittelee riittävän kielitaitotason Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti. Hakemuksen käsittelyn jälkeen Erasmus-harjoittelija saa sähköpostiin kutsun tehdä vapaaehtoinen kielitesti. Testin tulos ei vaikuta harjoitteluapurahan myöntämiseen tai harjoittelupaikan hyväksyntään, vaan tulos toimii oman kielitaitosi arvioinnin työkaluna. Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa useimpia EU-kieliä.

Euroopan komissio testaa samalla näillä kielillä työskentelevien ja opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ulkomaan oleskelun aikana. Testiin osallistuminen on vapaaehtoista. Jos harjoittelupaikkasi työkieli on joku Erasmus-alueen kielistä, saat kutsun kielitestiin sähköpostitse.

Lue lisää OLS-kielitestistä ja sen jälkeisestä vapaaehtoisesta kielikurssista.

Erasmus-työharjoittelun digitaaliset taidot

Euroopan komissio haluaa kannustaa opiskelijoita etsiytymään tehtäviin, joissa opiskelija pääsee työharjoittelun aikana parantamaan digitaalisia taitojaan. Tällaisia työtehtäviä voivat olla esim. sovellusten ja softien kehittäminen, IT-järjestelmien ja –verkkojen ylläpito ja hallinto, data-analyysi, tekoälyn kanssa työskentely, koodaaminen ja digitaalinen markkinointi.

Learning agreementissa on kohta, jossa työnantajan tulee arvioida, että lasketaanko työharjoittelusi tähän kategoriaan. Euroopan komissio kerää tästä tiedosta vain tilastotietoa.

Vakuutukset

Harjoitteluapuraha voidaan komission sääntöjen mukaan maksaa vain, jos opiskelijalla on harjoittelun ajalle voimassa olevat terveys-, vastuu- ja tapaturmavakuutus. Terveysvakuutus hoituu Kelasta saatavalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

On suositeltavaa, että työnantaja tarjoaisi vastuuvakuutuksen (eng. liability insurance), josta sinun pitää neuvotella työnantajan kanssa. Sen tulee kattaa vähintään harjoittelijan aiheuttamat vahingot työpaikalla. Jos työnantaja ei tarjoa vastuuvakuutusta, sinun on hankittava sellainen itsenäisesti ja varmistaa työnantajaltasi, että se on tarpeeksi kattava. Vastuuvakuutusta voit tiedustella ammattiliitostasi tai vakuutusyhtiöstäsi matkavakuutuksen tai kotivakuutuksen lisäosaksi.

Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla (ei siis vastavalmistuneet) on voimassa tapaturmavakuutus, joka ei kuitenkaan korvaa matkoja harjoittelupaikkaan eikä työhön liittyviä matkoja työaikana.Työpaikan tarjoama tapaturmavakuutus on luultavasti kattavampi kuin yliopiston tarjoama suppea tapaturmavakuutus. Vastavalmistuneen harjoittelijan pitää huolehtia myös tapaturmavakuutuksesta itsenäisesti, jos työnantaja ei sitä tarjoa. HY:n tutkinto-opiskelijoiden tapaturmavakuutuksesta voit lukea lisää tältä sivulta.

Suosittelemme vahvasti matkavakuutuksen ottamista, sillä Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa esim. sairaalahelikopterin kuljetuksia Suomeen eikä yliopiston tapaturmavakuutus korvaa työajan ulkopuolella sattuneita tapaturmia tai esim. taskuvarkauksia.

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apurahaa voi hakea silloin kun työharjoittelusi on ulkomailla, mutta harjoittelupaikka ei täytä Erasmus-työharjoittelun kriteereitä, harjoittelu tapahtuu Erasmus-alueen ulkopuolella ja jos et saa työharjoitteluusi urapalveluiden myöntämää yliopiston tukea.

Apurahan suuruus on Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Hakuaika lukuvuonna 2022-2023 ajoittuvaan työharjoitteluun alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.5.2023.

Hakuohjeet

Kirjaudu Mobility Onlinen rekisteröitymislomakkeelle yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja jätä hakemuksesi. Rekisteröitymisvaiheessa Mobility Online -järjestelmän hakulomakkeelle kirjoittamaasi sähköpostiosoitetta käytetään kaikessa viestinnässä hakemukseen liittyen ml. apurahaan liittyvät asiat. Seuraa siis antamaasi sähköpostia.

Yleiset ohjeet hakemuksen tekemiseen Mobility Onlinessa

Kansainvälisen harjoittelun matka-apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 1. Täytetty hakemuslomake, johon kuuluu oppiaineen/laitoksen/tiedekunnan vahvistus siitä, että ko. paikassa suoritettu harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi opintoja.
 2. Työnantajan kirjallinen vahvistus / kutsukirje harjoittelupaikasta. Sekä hakemuslomakkeen että työnantajan vahvistuksen voi korvata harjoittelusopimuksella, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.
 3. Opintosuoritusote (epävirallinen riittää).

Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online -järjestelmästä automaattisen hyväksymisviestin. Sinun pitää tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin olet hyväksynyt ehdot.

Voit hakea kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa, jos harjoittelupaikkasi on Erasmus-alueen ulkopuolella, tai jos harjoittelupaikkasi ei täytä Erasmus-harjoittelun ehtoja.

Harjoittelun minimikesto on kaksi täyttä kalenterikuukautta. Hae matka-apurahaa kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja olet sopinut yksikössäsi harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoosi.

Matka-apuraha voidaan myöntää, kun

 • olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija
 • harjoittelujakso voidaan sisällyttää opintoihisi (pakollisena tai vapaaehtoisena)
 • olet tehnyt vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • sinulla on tutkinnonsuorittamisoikeutta jäljellä vähintään harjoittelun päättymiseen saakka
 • harjoittelu kestää vähintään kaksi kuukautta
 • et saa harjoitteluun muuta rahoitusta Helsingin yliopistolta (esim. yliopiston harjoittelutuki) tai toiselta korkeakoululta tai Opetushallitukselta
 • et ole aikaisemmin saanut kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden tai urapalveluiden myöntämää matka-apurahaa harjoittelua varten (aiempaan Erasmus-harjoitteluun tai vaihto-opintoihin saatu apuraha ei siis ole este)
 • matka-avustuksiin varattua rahaa on jäljellä
 • sitoudut
  1. ilmoittamaan mahdollisista muutoksista välittömästi osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
  2. palauttamaan kuukauden kuluessa harjoittelusi päättymisestä kopion työtodistuksestasi osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
  3. jättämään palautetta Mobility Online -hakijatilillesi työharjoittelun jälkeen. Osa vastauksista ilmestyy hakuportaaliin harjoittelua suunnittelevien Helsingin yliopiston opiskelijoiden nähtäväksi. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näytetä henkilötietojasi.

Apurahaa voi hakea ennen harjoittelua tai harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä takautuvasti harjoittelun päättymisen jälkeen. Matka-apuraha voidaan periä takaisin, jos opiskelija antaa väärää tietoa tai laiminlyö sitoumuksensa.

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut ei myönnä apurahoja kaupallisten toimijoiden maksullisiin harjoitteluohjelmiin osallistumiseen (esim. Asia Exchange ja  Kilroy).

Muuta rahoitusta työharjoitteluun

Jos et hae kumpaankaan ylläolevista apurahoista, tarkista myös seuraavat mahdollisuudet:

 • Yliopiston harjoittelutuki
 • Säätiöiden ja rahastojen apurahat, katso esim. AURORA-tietokanta
 • Useilla harjoitteluohjelmilla (esim. EDUFi-ohjelmalla) on omat apurahakäytänteensä. Opetushallituksen myöntämä apuraha sulkee pois kaikki Helsingin yliopiston rahoitusmuodot, mukaan lukien Erasmus-työharjoitteluapuraha ja kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha.

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluista saat neuvontaa vain Erasmus-työharjoitteluapurahan ja kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemiseen. Hakiessasi harjoitteluun muuta kautta, voit kääntyä urapalveluiden puoleen sähköpostiosoitteella traineeships@helsinki.fi.

Ulkomaan harjoitteluun lähtijän muistilista

 • Erasmus-harjoittelijana sinun tulee osallistua online-kielitestiin. Testiin osallistuminen on pakollista kaikille Erasmus-harjoitteluapurahan saajille. Saat kutsun testiin. Tulos ei vaikuta harjoittelupaikan saamiseen vaan se on omaksi hyödyksesi. Kielitestaus ei koske kv-matka-apurahan saajia.
 • Tutustu Urapalveluiden yleisiin sivuihin työharjoitteluun valmistautumisesta.
 • Selvitä tarvitsetko viisumia tai työlupaa työharjoittelukohteeseesi. Vastuu käytännön asioista – kuten matkajärjestelyistä, passista, viisumista, työluvista, vakuutuksista ja majoituksesta – on sinulla itselläsi. Jos saat harjoittelusta palkkaa, statuksesi on usein viranomaisten silmissä työntekijä eikä opiskelija.
 • Saat Traineeship Certificate -nimisen todistuksen sähköpostiisi. Jos haet opintotukea ulkomaille tai tukea kesäopintoihin, voit todistaa sillä että harjoittelu on hyväksytty tutkintoosi, ja että sinulle on maksettu apuraha. Voit tarvita todistusta myös oleskeluluvan hakemista varten.
 • Ilmoita Kelaan ja Digi- ja väestötietovirastoon muutostasi ulkomaille. Muista myös ilmoittaa paluustasi!
 • Palkallisesta harjoittelusta on ilmoitettava Kelaan. Jos et pääse kohdemaan sosiaaliturvan piiriin, varmista että pysyt Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelet EU/ETA-maiden ulkopuolella ja saat vähäistä palkkaa, voit anoa pysymistä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Lisätietoja saat Kelasta.
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon harjoittelusi ajaksi. Apurahan voi saada vain läsnäoleva Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija (paitsi vastavalmistuneiden Erasmus-harjoittelu).

Työharjoittelun pidentäminen

Erasmus-työharjoittelun pidentämistä täytyy hakea viimeistään kuukautta ennen alkuperäisen harjoitteluajan päättymistä. Pidennetyltä harjoitteluajalta voidaan maksaa Erasmus-apurahaa, kun sitä on haettu ajoissa.

Mikäli haluaisit jatkaa Erasmus-työharjoitteluasi harjoittelupaikassasi, ja tämä sopii työnantajallesi, toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu Mobility Online -hakijatilillesi

2. Tulosta tililtäsi Notification of changes -muutoslomake ja kirjaa siihen uudet päivämäärät sekä mahdolliset muut muutokset alkuperäiseen Learning Agreementiin.

3. Hyväksytä muutokset työnantajallasi sekä Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluilla. Hyväksynnäksi kelpaa myös sähköpostikuittaus.

4. Toimita Notification of changes sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha (yleensä EU:n ulkopuolelle), ei ole sidottu harjoittelun kestoon. Harjoitteluaan pidentävän opiskelijan tulee saada koulutusohjelmastaan hyväksyntä, ettei pidentynyt harjoittelu esim. viivästytä opintoja tarpeettomasti. Muistathan kertoa harjoittelun pitenemisestä Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluille, jotta sinua osataan muistuttaa oikeaan aikaan työtodistuksen palauttamisesta, mikä on matka-apurahan ehto.

Kotiinpaluu

Muistilista työharjoittelusta palaavalle

 • Pyydä harjoittelun päättyessä työnantajalta työtodistus. Palauta todistus Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin 1 kk kuluttua harjoittelun päättymisestä lataamalla se tilillesi Mobility Online -järjestelmässä ("Upload work certificate"). Todistuksesta tulee käydä ilmi harjoittelun tarkka alkamis- ja päättymispäivä. Muuten se saa olla vapaamuotoinen. Yksikkösi voi edellyttää esimerkiksi raporttia harjoittelustasi, jotta saat siitä opintopisteitä. Voit tarvittaessa käyttää tätä mallipohjaa työtodistukselle.
 • Anna palautetta työharjoittelustasi. Palautetta pääset antamaan Mobility Online -hakemustilisi (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella) kohdassa "Enter the feedback questionnaire". Palautteesi on tärkeä tiedonlähde uusille lähtijöille ja yksiköille. Palautteen antaminen oli myös yksi apurahasi myöntämisen ehdoista. Osa vastauksista ilmestyy hakuportaaliin harjoittelua suunnittelevien Helsingin yliopiston opiskelijoiden nähtäväksi. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näytetä vastaajien henkilötietoja.
 • Jos olit Erasmus-harjoittelussa, sinun on jätettävä palautetta Erasmus-ohjelman oman EU Survey -palautekyselyn kautta. Vaihtosi päätyttyä tulet saamaan viestin suoraan Euroopan komissiolta, jossa sinua pyydetään jättämään palautetta. Viestissä on myös ohjeet portaalin käyttöön. Sinun ei tarvitse jättää palautetta Mobility Onlinessa. Muista tallentaa vastauksiasi välillä, järjestelmässä on n. 30 minuutin aikakatkaisu.
 • Hoida harjoittelun kirjaaminen tutkintoosi. Suoritusmerkintä tai opintopisteet eivät siirry Sisuun suoraan Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluilta tai Mobility Onlinesta. Työharjoittelun kirjaaminen tutkintoosi on omalla vastuullasi ja hoidetaan koulutusohjelmasi harjoitteluvastaavan kanssa. Raportointikäytännöt ovat koulutusohjelmakohtaisia, mutta yleensä suoritusmerkinnän saamiseksi vaaditaan ainakin harjoitteluraportti, johon liitetään työtodistus harjoittelusta. Lisäksi suoritusmerkintää varten voidaan vaatia muita oppimistehtäviä. Näistä vastaa harjoitteluvastaava.

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen harjoittelun jälkeen

Kerran lukukaudessa järjestetään yleensä Vaihtokokemusten hyödyntäminen työnhaussa -tilaisuus, jossa pohditaan mm. kuinka hyödyntää kv-kokemusta työelämässä ja miten tuoda osaamista paremmin esille työhakemuksissa tai CV:ssä.

Ota yhteyttä Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut auttaa sinua molempien hakemusten tekemisessä.

Ota myös empimättä yhteyttä meihin, jos työharjoittelusi aikana sattuu jotain odottamatonta, jos haluat keskeyttää harjoittelusi ennenaikaisesti tai pidentää sitä:

studentexchange@helsinki.fi