Jatko-opintojen rekisteriseuranta

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta, jonka yhteydessä seurataan opintojen etenemistä kuuden vuoden kuluttua jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Seurannalla ja sen yhteydessä tarjottavalla ohjauksella yliopisto haluaa tukea ja edistää tohtorikoulutettavien väitöskirjatyön ja opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Ketä rekisteriseuranta koskee?

Opiskelijarekisteri poimii rekisteristä keväisin ne opiskelijat, joiden opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai kauemmin. Näille opiskelijoille asetetaan läsnäoloilmoittautumisesto seuraavalle lukuvuodelle.

Jos olet rekisteriseurannassa ensimmäistä kertaa, saat kotitiedekunnastasi helmi-maaliskuussa sähköpostiviestin tai kirjeen, jossa saat tarkemmat toimintaohjeet. Muista seurata sähköpostiasi ja huolehtia siitä, että WebOodissa olevat yhteystietosi ovat aina ajan tasalla. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, sinua ei erikseen muistuteta aiemmin myönnetyn lisäajan päättymisestä. WebOodista voit itse tarkistaa milloin edellisellä kerralla saamasi lisäaika on päättymässä.

Jos valmistut tohtoriksi tai jätät väitöskirjasi esitarkastukseen sen kevätlukukauden aikana, jona sinut on poimittu rekisteriseurantaan, sinun ei tarvitse huolehtia seurannasta. Läsnäoloilmoittautumisesto poistetaan, kun jätät väitöskirjan esitarkastukseen. Mikäli olet jo jättänyt väitöskirjan esitarkastukseen, mutta saat silti rekisteriseurantaa koskevan viestin tai näet WebOodista, että sinut on poimittu rekisteriseurantaan, ota yhteyttä oman tiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Miksi opintojani seurataan?

Rekisteriseurannan tarkoituksena on seurata tohtoriopintojen edistymistä ja tarjota ohjausta ja tukea erityisesti niille tohtorikoulutettaville, joiden opinnot uhkaavat viivästyä. Seurantaan jääville opiskelijoille tarjotaan tarvittaessa opinto-ohjausta ja neuvontaa, jonka yhteydessä selvitetään opintoja viivästyttäneitä seikkoja ja hoidetaan tarvittaessa esimerkiksi ohjausjärjestelyt ja suoritusmerkinnät ajan tasalle.

Osa-aikaisesti tohtorintutkintoa suorittavilla väitöskirjatyö on usein kuuden vuoden jälkeen edelleen kesken, vaikka opinnot olisivat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Jos ohjausjärjestelyt ovat kunnossa ja opinnot etenevät tasaista tahtia kohti valmistumista, seurantapoimintaa on turha säikähtää. Seuranta on tarkistuspiste, jonka kohdalla yliopisto varmistaa, että sinulla on kaikki kunnossa ja tarvittavat työvälineet tutkinnon loppuun saattamiseen.

Joskus elämä asettaa hidasteita tiellä tohtoriksi ja opinnot eivät suju suunnitellusti. Seurantaa varten toimitettavia selvityksiä käsiteltäessä huomioidaan aina vanhempainvapaat, pitkät sairauspoissaolot ja muut opiskelijan elämäntilanteesta johtuvat luonnolliset viivästykset.

Miten toimin?

Tutustu tämän sivun lopusta löytyviin oman kotitiedekuntasi rekisteriseurantaa koskeviin toimintaohjeisiin ja toimita hyväksyttäväksi rekisteriseurantaan vaaditut selvitykset annettuja ohjeita ja aikatauluja noudattaen. Laadi selvitykset niin, että niistä käy selkeästi ilmi mitä osia tutkinnosta on vielä suorittamatta ja missä aikataulussa suunnittelet saavasi tutkinnon valmiiksi. Rekisteriseurannan yhteydessä asetettu läsnäoloilmoittautumisesto voidaan kerralla poistaa enintään kolmeksi lukuvuodeksi.

Jos olet ollut rekisteriseurannassa jo aiemmin, kerro myös miten väitöskirjatyö ja jatko-opinnot ovat edenneet edelliskerralla myönnetyn lisäajan aikana. Liitä suunnitelmiin tarvittaessa selvitykset mahdollisista vanhempainvapaista tai muista opintoja viivästyttäneistä seikoista.

Jos opintosi eivät syystä tai toisesta ole edenneet suunnitellusti, voit hakeutua neuvontaan ennen suunnitelmien päivittämistä. Ensisijaisesti neuvontaa antavat omat ohjaajat, joiden kanssa on toki muutenkin hyvä säännöllisesti pysähtyä keskustelemaan opintojen ja väitöskirjatyön etenemisestä. Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös oman tiedekuntasi jatko-opintopalveluihin tai tohtoriohjelmasi suunnittelijaan.

Kun pidät tutkimussuunnitelman ja opintosuunnitelman aina ajan tasalla opintojesi aikana, seurannasta ei muodostu yhtäkkinen työläs este ylitettäväksi. Tarkoituksena ei ole, että suunnitelmia tehdään pelkästään seurantaa varten – ajan tasalla olevat suunnitelmat helpottavat oman väitöskirjaprojektin hallintaa työn kaikissa vaiheissa ja ovat tärkeitä olemassa esimerkiksi silloin, kun haet väitöskirjatyöllesi rahoitusta.

Huom! Jos opiskelet edelleen vanhoissa, päainekohtaisissa tutkintovaatimuksissa, etkä ole vielä tutustunut siihen kuinka koulutusuudistuksen siirtymäajan päättyminen vaikuttaa tohtoriopintoihisi, viimeistään nyt on aika tehdä niin. Kaikki kevään 2020 jatko-opintojen rekisteriseurannassa lisäaikaa hakevat siirretään 18.12.2020 jälkeen suorittamaan tutkinto loppuun uusissa, tohtoriohjelmakohtaisissa tutkintorakenteissa. Huomioi tämä, kun päivität opintosuunnitelmaasi.

Tutustu ennen opintosuunnitelman päivittämistä siirtymistä koskeviin ohjeisiin. Ohjeiden yhteydestä löydät myös oman tohtoriohjelmasi mahdolliset tarkentavat ohjeet ja vastaavuustaulukot jo suorittamiesi opintojen sopivuudesta uusiin tutkintorakenteisiin. Huomioi myös uudet säännöt opintojen vanhenemisesta. Siirtymisen jälkeen et enää voi käyttää tutkintoon yli 10 vuotta vanhoja opintoja / opintokokonaisuuksia.

Mikäli olet epävarma siirtymisen vaikutuksista opintoihisi, hakeudu neuvontaan ennen opintosuunnitelman päivitystä.

Päätökset

Kun rekisteriseurantaa varten toimittamasi suunnitelmat on käsitelty, saat tiedon päätöksestä. Jos päätös on myönteinen, voit ilmoittautua läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle vuosittaisena ilmoittautumisaikana (1.5.–31.8.).

Entä jos rekisteriseurantasuunnitelmiani ei hyväksytä?

Rekisteriseuranta ei tarkoita sitä, että opinto-oikeutesi olisi kokonaan katkolla. Jos toimittamiasi suunnitelmia ei hyväksytä tai et ehdi hoitaa asiaa ajoissa kuntoon, sinun tulee ilmoittautua poissaolevaksi vuosittaisena lukuvuosi-ilmoittautumisaikana (1.5.–31.8.), jotta et menetä opinto-oikeuttasi. Statuksesi voidaan vaihtaa läsnäolevaksi sitten, kun rekisteriseuranta on hoidettu kuntoon.

Jos suunnitelmasi ovat puutteelliset, sinulta saatetaan pyytää täydennyksiä ennen suunnitelmien käsittelyä. Jos suunnitelmiasi ei hyväksytä, sinulla on myös oikeus päivittää niitä ja jättää ne uudelleen käsiteltäväksi. Tyypillisiä hylkäyksen syitä ovat huolimattomasti laaditut suunnitelmat, puutteelliset ohjausjärjestelyt tai se, että tohtoriopinnot eivät ole edenneet pitkään aikaan ilman mitään selkeää syytä. Mikäli suunnitelmiasi ei täydentämisenkään jälkeen hyväksytä, sinulle annetaan kielteinen päätös perusteluineen. Sinulla on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Kuten muunkin opiskelun, myös tohtoriopintojen odotetaan olevan tavoitteellisia ja oikeus olla läsnäolevana edellyttää sitä, että opinnot myös etenevät. Jos opinnot ovat olleet pitkään tauolla, rekisteriseuranta on hyvä piste osoittaa, että olet taas aktivoitumassa opinnoissa ja sinulla on selvät suunnitelmat siitä, kuinka aiot suorittaa tutkinnon loppuun.

Tiedekuntien rekisteriseurantaohjeet

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelmasi. Jatko-opintosuunnitelma sisältää tutkimussuunnitelman ja suunnitelman jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista. Jatko-opintosuunnitelma on samalla sopimus jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista, tutkimusaiheesta, ohjaus- ja seurantaryhmäjärjestelyistä sekä aikataulusta. Jatko-opintosuunnitelman allekirjoittavat tohtorikoulutettava, ohjaaja ja tohtorikoulutettavan vastuuprofessori/vastuuhenkilö.

Toimita tiedekunnan jatko-opintopalveluihin:

 • Jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomake
 • Jatko-opintosuunnitelma, jonka on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, opintosuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • Vapaamuotoinen lausunto seurantaryhmältäsi, josta käy ilmi, että väitöskirjatyö ja jatko-opinnot etenevät viivästyksestä huolimatta.

Kun ohjaajasi ja vastuuprofessorisi ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet päivitetyn jatko-opintoihisi liittyvän suunnitelman, lomake ja liitteet toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen viikki-phd@helsinki.fi viimeistään 17.4.2020.

Ilmoittautumisesto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostitse.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelmasi. Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma sisältää päivitetyn opinto- ja tutkimussuunnitelman. Jatko-opintosuunnitelma on samalla sopimus jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista, tutkimusaiheesta, ohjaus- ja seurantaryhmäjärjestelyistä sekä aikataulusta. Jatko-opintosuunnitelman allekirjoittavat tohtorikoulutettava, ohjaaja ja tohtorikoulutettavan vastuuprofessori.

Toimita tiedekunnan jatko-opintopalveluihin:

 • Jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomake
 • Jatko-opintosuunnitelma, jonka on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, opintosuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua)

Kun ohjaajasi ja vastuuprofessorisi ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet päivitetyn jatko-opintoihisi liittyvän suunnitelman, lomake ja liitteet toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen viikki-phd@helsinki.fi viimeistään 17.4.2020.

Ilmoittautumisesto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostitse.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Farmasian tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä opinto- ja tutkimussuunnitelmasi sekä aikataulu opintojen loppuunsaattamiseksi. Jos olet hakenut lisäaikaa aiemmin,  suunnitelmassa tulee selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan jälkeen. Päivitetty, vapaamuotoinen suunnitelma ja oheinen lomake toimitetaan tiedekunnan jatko-opintopalveluihin:

 • Jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomake
 • Jatko-opintosuunnitelma, jonka on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, opintosuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)

Kun ohjaajasi ja vastuuprofessorisi ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet päivitetyn jatko-opintoihisi liittyvän suunnitelman, lomake ja liitteet toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen viikki-phd@helsinki.fi viimeistään 17.4.2020.

Ilmoittautumisesto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostitse.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Humanistinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, aloita lukemalla tältä sivulta löytyvät rekisteriseurantaa koskevat ohjeet ja laadi sen jälkeen opinto- ja tutkimussuunnitelma.

Jos sinulle on jo aiemman rekisteriseurannan yhteydessä myönnetty lisäaikaa, sinun tulee osana tutkimus- ja opintosuunnitelmia selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos väitöskirja ja jatko-opinnot ovat ratkaisevasti edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan aikana ja jos tieteenala puoltaa suunnitelmaa.

 • Opintosuunnitelma laaditaan oheiselle lomakkeelle (Word), johon kirjataan myös henkilötiedot, ohjaajien tiedot ja arvioitu valmistumisaikataulu sekä mahdolliset opintojen viivästymisen syyt.
 • Väitöskirjan tutkimussuunnitelmasta (vapaamuotoinen, enimmäispituus 3 sivua) tulee ilmetä väitöskirjan aihe, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, käytettävät aineistot, metodit ja sisällön jäsennys sekä tutkimuksen tämänhetkinen vaihe. Artikkelimuotoisesta väitöskirjasta tulee ilmoittaa myös artikkeleiden julkaisusuunnitelma. Tutkimussuunnitelma ja sen tieteellinen merkitys arvioidaan väitöskirjahankkeena. Opintosuunnitelmassa esitellään jatko-opintojen sisältö, puuttuvien opintojen suunniteltu suoritusaikataulu ja työtä varten mahdollisesti saatu rahoitus.

Päivitetyt suunnitelmat palautetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen hum-postgrad@helsinki.fi viimeistään 30.3.2020. Tiedekunnan jatko-opintopalvelut lähettää määräaikaan mennessä toimitetut suunnitelmat lausunnolle väitöskirjan ohjaajille ja tarvittaessa tieteenalan professorille. Ohjaajat ja professori arvioivat tutkimus- ja opintosuunnitelman realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteutettuna jo suorittamiisi jatko-opintoihin. Aikataulun osalta kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että kokopäiväisesti opiskelevan tohtorikoulutettavan tulee pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Tiedot päätöksistä toimitetaan hakijoille toukokuun aikana.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, ota yhteyttä ohjaajiisi ja toimita heille:

 • päivitetty jatko-opintosuunnitelma, joka sisältää suunnitelman ja aikataulun jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi, sekä arvioitu valmistumisaikataulu
 • päivitetty tutkimussuunnitelma

Mikäli olet suorittanut opintoja, joita ei ole vielä rekisteröity, huolehdi samalla ohjaajan kanssa opinnot rekisteriin.

Tarkista, että ohjaussopimuksesi on voimassa. Mikäli ohjaussopimus ei ole voimassa tai sitä ei ole tehty, sinun ja ohjaajiesi tulee laatia uusi ohjaussopimus Thessaan. Tieto sopimuksen tallentamisesta Thessaan vahvistetaan tiedekunnan jatko-opintopalveluihin samalla, kun palautat jatko-opintosuunnitelmalomakkeen. Mikäli et ole varma ohjaussopimuksen voimassaolosta, ole yhteydessä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin (edu-research@helsinki.fi).

Jos suoritat tohtorintutkintosi valmiiksi ennen lukukauden päättymistä 31.7.2020, tai olet jättämässä väitöskirjaa esitarkastukseen kevään 2020 aikana, sinun ei tarvitse reagoida tähän viestiin. Läsnäoloilmoittautumisesto poistetaan automaattisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opintopalveluissa väitöskirjan esitarkastukseen jättämisen yhteydessä.

Jos väitöskirjatyösi on jo pitkällä ja jätät väitöskirjan esitarkastukseen syksyn 2020 aikana, riittää, että toimitat

 • opintosuunnitelman ja
 • pääohjaajasi vahvistaa sähköpostitse, että väitöskirja on siinä vaiheessa, että se jätetään esitarkastukseen syksyn 2020 aikana.

Kun vastuuprofessorisi ja pääohjaajasi ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet päivitetyn jatko-opintoihisi liittyvän suunnitelman, lomake palautetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen edu-research@helsinki.fi viimeistään 17.4.2020.

Ilmoittautumisesto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostitse.

Lääketieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, lähetä vapaamuotoinen selvitys opintojesi tilasta, esimerkiksi miten aiot suorittaa puutuvat pisteet sekä väitöskirjatyösi valmistumisaikataulusta tiedekunnan jatko-opintopalveluihin: meilahti-phd@helsinki.fi. Selvitys laaditaan yhdessä ohjaajan tai ohjaajien kanssa. Selvitys voi sisältää myös esimerkiksi päivitetyn tutkimussuunnitelman. PsyCo-tohtoriohjelman lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoiden tulee myös toimittaa päivitetty ohjaussopimus.  Ilmoittautumiseston poisto tehdään korkeintaan kolmeksi vuodeksi, kun päivitetty opinto- ja tutkimussuunnitelmasi on hyväksytty.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä henkilökohtainen opintosuunnitelmasi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää päivitetyn opinto- ja tutkimussuunnitelman. Jos haet lisäaikaa toista tai useammatta kertaa, sinun tulee selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Jatko-opintosuunnitelman allekirjoittavat tohtorikoulutettava, ohjaaja ja tohtorikoulutettavan vastuuprofessori.

Toimita tiedekunnan jatko-opintopalveluihin:

 • Jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomake
 • Jatko-opintosuunnitelma, jonka on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, opintosuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua)

Kun ohjaajasi ja vastuuprofessorisi ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet päivitetyn jatko-opintoihisi liittyvän suunnitelman, lomake ja liitteet toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen viikki-phd@helsinki.fi viimeistään 17.4.2020.

Ilmoittautumisesto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostitse.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, sinun tulee päivittää henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelmasi ja toimittaa se mieluiten henkilökohtaisesti jatko-opintojesi ohjaajalle. Jos väitöskirjasi on jätetty esitarkastukseen, riittää, että ilmoitat siitä sähköpostitse tai puhelimitse Kumpulan opiskelijapalveluihin.

Jatko-opintojen ohjaaja käy läpi jatko-opintosuunnitelmasi ja antaa sinulle tarvittaessa opinto-ohjausta. Allekirjoitettu jatko-opintosuunnitelma toimitetaan tämän jälkeen vastuuprofessorille. Pääaineen vastuuprofessori joko hyväksyy suunnitelman liitteineen allekirjoituksellaan tai esittää sen hylkäämistä suunnitelmassa ilmenevien puutteiden vuoksi. Tämän jälkeen tohtoriohjelma arvioi tutkimusaiheen sopivuuden ohjelmaan.

Jos suunnitelmasi hyväksytään, palauta allekirjoitetun, hyväksytyn opintosuunnitelman kopio Kumpulan opiskelijapalveluihin, missä läsnäoloilmoittautumisen esto poistetaan Oodista. Tämän jälkeen voit ilmoittautua läsnäolevaksi.

Jos professori ei hyväksy opintosuunnitelmaasi, ilmoittaudu poissaolevaksi ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, jotta et menetä opinto-oikeuttasi. Jotta voit jatkaa opintojasi, sinun tulee täydentää opintosuunnitelmaasi ja ilmoittautua läsnäolevaksi sen jälkeen kun suunnitelma on hyväksytty ja läsnäoloilmoittautumisen esto poistettu.

Huomioithan, että poikkeustilanteesta johtuen tällä hetkellä ei ole mahdollista toimittaa lomakkeita henkilökohtaisesti vaan kaikki yhteydenotot ohjaajaan, vastuuprofessoriin ja opiskelijapalveluihin tulee tapahtua etäyhteydellä. Lomakkeet tulee skannata allekirjoitettuna Kumpulan opiskelijapalveluihin (kumpula-student@helsinki.fi). Mikäli allekirjoitukset eivät ole mahdollisia, tulee ohjaajan ja vastuuprofessorin hyväksynnät toimittaa sähköpostitse.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Rekisteriseurannan yhteydessä annettavia selvityksiä (tutkimus- ja opintosuunnitelmat) käsitellään oikeustieteellisessä tiedekunnassa kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella määräaika selvityksen jättämiselle on 15.4.2020 (koskee ilmoittautumista syyslukukaudelle 2020). Samat määräajat koskevat sekä ensimmäistä kertaa seurantaan poimittavia että niitä, joille on jo aiemmin myönnetty lisäaikaa seurannan yhteydessä.

Jos tutkintosi ei valmistu ennen kuluvan lukuvuoden päättymistä, sinun tulee tehdä seurantaselvitys: päivittää tutkimussuunnitelmasi ja henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (tarpeen vain, jos pakolliset opinnot ovat kesken) sekä hakeutua ohjaukseen voidaksesi ilmoittautua läsnäolevaksi.

Päivitetty, ohjaajan hyväksymä opinto- ja tutkimussuunnitelma lähetetään oheisen sähköisen seurantalomakkeen liitteinä viimeistään 15.4.2020. Jos hyväksyntä on saatu sähköpostilla, tallenna viesti liitteeksi.  Seurantaselvityslomake 

Jos liitteiden lähettämisessä on ongelmia, voit lähettää ne myös sähköpostitse osoitteeseen:  oik-jatkokoulutus@helsinki.fi. Täytä ylläoleva lomake tässäkin tapauksessa, jotta tiedekunta saa selvityksen hyväksymiseen tarvittavat tiedot.

Huom! Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkintouudistus, jonka siirtymäaika päättyy 31.7.2020. Tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti (60 op ja väitöskirja) 31.7.2020 saakka. Tämän jälkeen opiskelijat siirretään uuteen tutkintorakenteeseen (40 op ja väitöskirja, tarkemmat tiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaista).

Varsinaiset päätökset suunnitelmien hyväksymisestä tekee tiedekunnan dekaani tohtoriohjelman esityksestä. Kaikki suunnitelmansa esittäneet opiskelijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse kesäkuussa 2020.

Jos sinulle on jo aiemman rekisteriseurannan yhteydessä myönnetty lisäaikaa, sinun tulee osana tutkimus- ja opintosuunnitelmia selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Lisäaikaa läsnäoloilmoittautumiseen voidaan myöntää, jos väitöskirja ja jatko-opinnot ovat selvästi edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan aikana ja jos työn ohjaaja puoltaa suunnitelmaa.

Seurantaan jääneiden opiskelijoiden opinto-ohjaus ja -neuvonta järjestetään tieteenaloilla. Rekisteriseurannan yhteydessä annettavassa ohjauksessa ei ole kyse varsinaisesta väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjauksesta, vaan tarkoituksena on tarvittaessa opastaa sinua pätevän tutkimussuunnitelman ja realistisen jatko-opintosuunnitelman laatimisessa. Ohjaustilanteessa olisi hyvä keskustella myös jatko-opintojan viivästyttäneistä asioista ja pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi.

Teologinen tiedekunta

Rekisteriseurannan yhteydessä annettavia selvityksiä käsitellään teologisessa tiedekunnassa kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella 2020 määräaika selvityksen jättämiselle on 30.3.2020. Tämä määräaika koskee sekä ensimmäistä kertaa seurantaan poimittavia että niitä, joille on jo aiemmin myönnetty lisäaikaa seurannan yhteydessä.

Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, aloita lukemalla tältä sivulta löytyvät rekisteriseurantaa koskevat ohjeet ja laadi sen jälkeen opinto- ja tutkimussuunnitelma.

Jos sinulle on jo aiemman rekisteriseurannan yhteydessä myönnetty lisäaikaa, sinun tulee osana tutkimus- ja opintosuunnitelmia selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos väitöskirja ja jatko-opinnot ovat ratkaisevasti edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan aikana ja jos tieteenala puoltaa suunnitelmaa.

 • Opintosuunnitelma laaditaan oheiselle lomakkeelle (Word), johon kirjataan myös henkilötiedot, ohjaajien ja vastuuprofessorin tiedot ja arvioitu valmistumisaikataulu sekä mahdolliset opintojen viivästymisen syyt.
 • Väitöskirjan tutkimussuunnitelmasta (vapaamuotoinen, enimmäispituus 3 sivua) tulee ilmetä väitöskirjan aihe, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, käytettävät aineistot, metodit ja sisällön jäsennys sekä tutkimuksen tämänhetkinen vaihe. Artikkelimuotoisesta väitöskirjasta tulee ilmoittaa myös artikkeleiden julkaisusuunnitelma. Tutkimussuunnitelma ja sen tieteellinen merkitys arvioidaan väitöskirjahankkeena. Opintosuunnitelmassa esitellään jatko-opintojen sisältö, puuttuvien opintojen suunniteltu suoritusaikataulu ja työtä varten mahdollisesti saatu rahoitus.

Päivitetyt suunnitelmat palautetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi viimeistään 30.3.2020. Tiedekunnan jatko-opintopalvelut lähettää määräaikaan mennessä toimitetut suunnitelmat lausunnolle opiskelijan vastuuprofessorille. Vastuuprofessori arvioi tutkimus- ja opintosuunnitelman realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteutettuna jo suorittamiisi jatko-opintoihin. Vastuuprofessorin lisäksi suunnitelmat arvioi teologian ja uskonnnontutkimuksen tohtoriohjelman johtoryhmä. Aikataulun osalta kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että kokopäiväisesti opiskelevan tohtorikoulutettavan tulee pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Tiedot päätöksistä toimitetaan hakijoille viimeistään kesäkuun alkupuolella.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Rekisteriseurannan yhteydessä annettavia selvityksiä käsitellään valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaksi kertaa vuodessa. Kun sinut poimitaan rekisteriseurantaan, sinun tulee toimittaa määräajan kuluessa (15.4.2020) tiedekunnan jatko-opintopalveluihin kaksiosainen seurantaselvitys:

 • Sähköinen lomake, jonka liitteinä toimitetaan:
 • Ohjaajan tai vastuuhenkilön hyväksymä jatko-opintosuunnitelma, jonka on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, opintosuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa.
 • Ohjaajan tai vastuuhenkilön hyväksymä tutkimussuunnitelma, jonka voi kirjoittaa esimerkiksi näiden ohjeiden mukaisesti, jotka on annettu jatko-opinto-oikeutta hakeville. Seurantaa varten laadittavan suunnitelman ohjeellinen laajuus on enintään 5 sivua.

Päätökset suunnitelmien hyväksymisestä tekee tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunta. Kaikki suunnitelmansa esittäneet opiskelijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse kesäkuussa 2020.

Huom! Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkintouudistus, jonka siirtymäaika päättyy 31.7.2020. Tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti (60 op ja väitöskirja) 31.7.2020 saakka. Tämän jälkeen opiskelijat siirretään uuteen tutkintorakenteeseen (40 op ja väitöskirja, tarkemmat tiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaista).

Etkö saanut rekisteriseurantaviestiä? Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Vaikka et olisi saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit kuitenkin jättää rekisteriseurantaselvityksen tiedekuntaan.

Lisää tietoa

Jatko-opintojen rekisteriseurannasta ja siihen liittyvistä toimintamalleista on linjattu rehtorin päätöksissä 140/2005, 234/2006 ja 262/2007.