Johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Johtamisopintojen tavoitteena on, että erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri osaa toimia palvelujärjestelmässä väestön terveyden ja työyksikkönsä tavoitteiden hyväksi. Johtamiskoulutus on Helsingin yliopiston lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutukseen kuuluva pakollinen kokonaisuus. Johtamisopintojen suorittamisesta ei tule erillistä merkintää koulutuksen suoritustodistukseen.

Vanhan asetuksen 678/1998 siirtymäaika päättyy 31.12.2022, ja sen jälkeen kaikilta edellytetään uuden asetuksen (56/2015 tai 55/2020) mukaiset 10 op suoritukset johtamisopinnoissa (JOP 10 op). Myös vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen suorittaminen poistuu, ja jo aloitettujen suoritusten on oltava Moodlessa 31.12.2022 mennessä. 

Johtamisopintojen (10 op) suorittaminen

 • JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta verkkomoduulista (A, B, C ja D).
 • Moduulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä, yksi moduuli lukukaudessa. Käytännössä JOP10 suorittamiseen menee kaksi kalenterivuotta.
 • Aiempien moduulien suorituksista tulee olla merkinnät opintorekisterissä (Sisu) ja osallistujalla tulee olla aktiivinen opinto-oikeus erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksessa. 
 • Moduulit järjestetään Moodle-kursseina. Kaikki halukkaat mahtuvat mukaan, kunhan ilmoittautumisen ennakkoehdot täyttyvät.
 • JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään Sisuun, eikä siitä anneta erillistä todistusta. Sisu-ohje sinulle kirjattujen suoritusten löytämiseen Sisusta

Ilmoittautumisohjeet syksyn 2022 moduuleille

Johtamisopintojen moduuleihin A-D ilmoittaudutaan Sisussa 1.8.-4.9.2022.

 1. Kirjaudu Sisuun. Kirjautumista varten sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi ja tarvitset voimassaolevan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.
 2. Luo Sisussa itsellesi ensisijainen opintosuunnitelma ohjeiden mukaan, jos sinulla ei vielä ole opintosuunnitelmaa luotuna.
 3. Kun olet luonut opintosuunnitelman, kilkkaa opintosuunnitelmassasi olevan kokonaisuuden nimeä "Johtamisopinnot" tai "Johtamisopinnot tai hallinnollinen koulutus". Valitse oikealle avautuvassa valinta-avustimessa aktiiviseksi "Johtamisopinnot JOP10KOK" painamalla valintapainiketta. Tämän jälkeen opintojaksot JOP10A-JOP10D ilmestyvät opintosuunnitelmaasi.
 4. Klikkaa nyt oikeaa opintojaksoa opintosuunnitelmassasi ja ilmoittaudu opintojaksolle ohjeen mukaan ilmoittautumisaikana 1.8.-4.9.2022.
 5. Kun ilmoittautumisesi on kunnossa, sinut lisätään kurssin Moodle-alueelle automaattisesti 7.9.2022 kurssien alkaessa. Löydät kurssisi kirjautumalla Moodleen Helsingin yliopiston tunnuksellasi. Kurssit päättyvät 15.12.2022.
 6. Seuraa aktiivisesti kurssin Moodle-alustaa ja Helsingin yliopiston sähköpostiasi. Mikäli et säännöllisesti käytä helsinki.fi-sähköpostia, niin aseta postinsiirto pysyvään sähköpostiosoitteeseesi ohjeiden mukaan.

Lähijohtajapätevyys LÄP30 – Johtamisopinnot 10op + 20op lisäkoulutus (Moduuli E)

JOP10-kokonaisuuden lisäksi erikoistuva voi hakeutua suorittamaan lähijohtajapätevyyttä (LÄP30), johon kuuluu pakollisen JOP10-kokonaisuuden lisäksi 20 op laajuinen moduuli E. Halukkaat ja moduulista kiinnostuneet erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua moduuliin E. Moduulin suorittamiseen menee vähintään lukuvuosi ja siihen saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta. Moduuli E:n suorittamiseen sitoudutaan palauttamalla ensimmäisellä lukukaudella ensimmäiset tehtävät, joihin kuuluu mm. aikataulutettu opintosuunnitelma. Toisella lukukaudella moduulissa saavat jatkaa vain tehtävät ajoissa palauttaneet erikoistuvat.

Moduuli E koostuu suunnitelmasta, kehittymistehtävistä, kirjatehtävistä, valinnaisista opinnoista sekä muutamasta portfoliotehtävästä. Kehittymistehtävien lista on erikoisalakohtainen, kirjalista on rajattu ja myös valinnaiset opinnot on määritelty. Hyväksytyissä valinnaisissa kursseissa on mukana mm. kotimaisia ja kansainvälisiä valinnaisia verkkokursseja ja erityisesti MOOCeja (Massive Open Online Courses), joten edelleen suuren osan tehtävistä voi suorittaa omaan aikatauluun sopeutetusti ja etänä.

Moduuli E ja siihen ilmoittautuminen alkaa seuraavan kerran vuoden 2023 alussa.

Moduuliin E voi ilmoittautua, jos on saanut suoritusmerkinnät JOP10 moduuleista A-D tai jos on merkinnät moduuleista A, B ja C, ja suorittaa moduulia D. Moduuli D on kaikille pakollinen, mutta sen suoritus tarkistetaan vasta lukukauden päättyessä. Moduuliin E ovat tervetulleita myös 10op kokonaisuuden vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta suorittaneet. Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma laaditaan itsenäisesti moduulin alussa ja sitä muokataan tarvittaessa opintojen aikana.

Kaikilta ilmoittautuneilta tarkistetaan erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus sekä vähintään merkinnät JOP10-moduuleista A, B ja C sekä osallistumistiedot moduulista D tai vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen 10op kokonaisuudesta.

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen loppuun suorittaminen

Arvioidemme mukaan noin parillakymmenellä erikoistuvalla on jäänyt vanhanmallinen lähijohtajakoulutus suorittamatta loppuun (erikoistuvat, joiden opinto-oikeus myönnetty ennen 1.1.2018). Vanhanmallinen, jo aloitettu 10 op:n laajuinen lähijohtajakoulutus on mahdollista suorittaa loppuun erillisellä Moodle-alustalla Vanha läjo loppuerä 10op 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen kaikki erikoistujat siirtyvät suorittamaan moduulimuotoista johtamiskoulutusta (JOP10 A-D 10 op).

Alkuperäiseltä Lähijohtajakoulutus-alustalta myönnetyt opintopisteet korvataan haettaessa ja ohjeiden mukaan Loppuerä-alustalla. Alustalla voi suorittaa puuttuvien ad 10 op edestä kirjallisuustehtäviä vain määrätyltä kirjallisuuslistalta (lista löytyy yllä mainitulta Moodle-sivulta). Reflektion kirjoittamiseen on tarkat ohjeet, joita on noudatettava kirjaimellisesti saadakseen aiotut opintopisteet. Voit lukea kirjat perinteisenä versiona, e-kirjana tai äänikirjana, opintopistemäärä kullekin kirjalle on ennalta määrätty. Jos sinulla on jo 10op kasassa alkuperäiseltä Lähijohtajakoulutus-alustalta, niin sinun ei tarvitse tehdä kirjatehtäviä, mutta joudut kuitenkin kirjautumaan Loppuerä-alustalle ja hakemaan ohjeiden mukaan näiden opintopisteiden hyväksyntää.

Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden saanet kommunikoivat suoraan tiedekunnan opintotoimiston kanssa, miten suorittavat tuolloin tutkintoon kuuluneet 20 tuntia hallintoa. Huom! Erikoistumiskoulutus tulee suorittaa valmiiksi 31.12.2022 mennessä, mikäli siihen sisällyttää 20 h hallintoa. Kaikkien 31.12.2022 jälkeen valmistuvien erikoislääkäreiden/-hammaslääkäreiden tulee suorittaa väh. 10 op laajuiset johtamisopinnot.