Johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Johtamisopintojen tavoitteena on, että erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri osaa toimia palvelujärjestelmässä toimien väestön terveyden ja työyksikkönsä tavoitteiden hyväksi. Johtamiskoulutus on Helsingin yliopiston lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutukseen kuuluva pakollinen kokonaisuus. Johtamisopintojen suorittamisesta ei tule erillistä merkintä koulutuksen suoritustodistukseen.

Johtamisopintojen suorittaminen

Ilmoittautuminen syksyn 2021 moduuleihin on päättynyt.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/112578/lomakkeet.html (ilmoittautumislomake avautuu 1.8.2021 ja sulkeutuu 31.8.2021)

Yllä olevan linkin lomakkeella voit ilmoittautua syyslukukaudella 2021 järjestettäviin johtamisopintojen moduuleihin (JOP10A, JOP10B, JOP10C ja JOP10D). Ilmoittautumisaika on 1.-31.8.2021. Kurssit alkavat 6.9.2021 ja päättyvät 15.12.2021.

Moduulit suoritetaan lähtökohtaisesti "aakkosjärjestyksessä" eli aloittamalla A-moduulista. Poikkeusolojen vuoksi moduuleita ei järjestetty kevätlukukaudella 2021, joten nyt on mahdollista suorittaa kaksi moduulia yhtäaikaisesti (A ja B tai C ja D). Suoritusjärjestys on kuitenkin edelleen voimassa, joten C ja D-moduuleihin ei voi osallistua, jos ei ole suorittanut aiemmin A ja B moduulia. Suorituksista tulee olla merkinnät opintorekisterissä (Sisu/weboodi).

Moduulit järjestetään moodlekursseina. Kurssien osallistujamääriä ei ole rajoitettu, joten kaikki halukkaat mahtuvat mukaan, kunhan ilmoittatumisen edellä mainitut ennakkoehdot täyttyvät.

Opintojen suorittamiseen tarvitset Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen (helsinki.fi-sähköpostiosoite), joten aloita niiden hankkiminen tai varmista niiden toimiminen heti:
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-ja-yhteydet/kayttajatunnus/kayttajatunnuksen-hakeminen

Mikäli et säännöllisesti käytä helsinki.fi-sähköpostia, niin aseta postinsiirto pysyvään sähköpostiosoitteeseesi: ohjeet löytyvät osoitteesta
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/postin-ohjaus-pois-office-365sta.

1.1.2018 lähtien erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeuden saaneet suorittavat uudenmallisen johtamisopintokokonaisuuden 10op (JOP10). Pakollisen JOP10-kokonaisuuden lisäksi, erikoistuva voi hakeutua suorittamaan lähijohtajapätevyyteen johtavaa LÄP30-kokonaisuutta.

  • JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta verkkomoduulista (A, B, C ja D), joihin sisältyy lähiopetuspäiviä. Moduulit A ja C järjestetään keväisin ja B ja D syksyisin, ja moduulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä. Käytännössä JOP10 suorittamiseen menee kaksi kalenterivuotta.
  • JOP10 moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumisajan päätyttyä tarkistetaan opiskelijan oikeus osallistua moduuliin, minkä jälkeen hyväksytyille lähetetään kurssiavain kyseisen moduulin Moodle-alustalle. JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään Sisuun eikä siitä anneta erillistä todistusta.
  • JOP10-kokonaisuuden lisäksi erikoistuva voi hakeutua suorittamaan lähijohtajapätevyyttä (LÄP30), johon kuuluu pakollisena osana JOP10-kokonaisuuden suorittaminen.

Lähijohtajapätevyys LÄP30 – Johtamisopinnot 10op + 20op lisäkoulutus

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tilalle on tullut uudenmallinen johtamisopintokokonaisuus. Siihen kuuluu kaikille pakollinen johtamisopinnot 10op (JOP10), joka koostuu neljästä lukukaudenkestoisesta modulista (A, B, C ja D). Tämän lisäksi erikoistuva voi hankkia itselleen lähijohtajapätevyyden: JOP10 täydennetään suorittamalla moduli E (20op).

Halukkaat ja modulista kiinnostuneet erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua moduliin E syyskuussa. Varsinainen moduli käynnistyy myöhemmin syksyllä. Modulin suorittamiseen menee vähintään lukuvuosi ja siihen saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta.  Moduuli E:n suorittamiseen sitoudutaan palauttamalla syyslukukaudella ensimmäiset tehtävät, joihin kuuluu mm. aikataulutettu opintosuunnitelma. Kevätlukukaudella modulissa saavat jatkaa vain tehtävät ajoissa palauttaneet erikoistuvat, ja heille valitaan seniori- tai vertaismentori lähijohtajakoulutusta varten.

Moduli E tulee koostumaan suunnitelmasta, kehittymistehtävistä, kirjatehtävistä, valinnaisista opinnoista sekä muutamasta portfoliotehtävästä. Kehittymistehtävien lista on erikoisalakohtainen, kirjalista on rajattu ja myös valinnaiset opinnot on määritelty. Hyväksytyissä valinnaisissa kursseissa on mukana mm. kotimaisia ja kansainvälisiä valinnaisia verkkokursseja ja erityisesti MOOCceja (Massive Open Online Courses), joten edelleen suuren osan tehtävistä voi suorittaa omaan aikatauluun sopeutetusti ja etänä.

Moduliin E voi ilmoittautua, kun on saanut oodi-merkinnät JOP10 moduleista A, B ja C. Myös moduli D on kaikille pakollinen, mutta sen suoritus tarkistetaan vasta vuodenvaihteessa. Moduliin E ovat tervetulleita myös 10op kokonaisuuden vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta suorittaneet. Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma laaditaan itsenäisesti modulin alussa ja sitä muokataan tarvittaessa ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella mentorin kanssa.

Moduliin hyväksytyille lähetetään tervetuloviesti kurssiavaimineen. Kaikilta ilmoittautuneilta tarkistetaan erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus sekä merkinnät JOP10-moduleista A, B ja C tai vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen 10op kokonaisuudesta.

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen loppuun suorittaminen

Arvioidemme mukaan mahdollisesti jopa parilla sadalla erikoistuvalla on jäänyt vanhanmallinen lähijohtajakoulutus suorittamatta loppuun. Järjestämme jatkossa puolivuosittain mahdollisuuden suorittaa vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta 10 op kokonaisuuden.

Suoritus tapahtuu erillisellä Moodle-alustalla Vanha läjo loppuerä 10op. Moodle-sivun kurssiavaimen saa pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi.

Alkuperäiseltä Lähijohtajakoulutus-alustalta myönnetyt opintopisteet korvataan haettaessa ja ohjeiden mukaan Loppuerä-alustalla. Alustalla voi suorittaa puuttuvien ad 10op edestä kirjallisuustehtäviä vain määrätyltä kirjallisuuslistalta (lista löytyy yllä mainitulta Moodle-sivulta). Reflektion kirjoittamiseen on tarkat ohjeet, joita on noudatettava kirjaimellisesti saadakseen aiotut opintopisteet. Voit lukea kirjat perinteisenä versiona, e-kirjana tai äänikirjana, opintopistemäärä kullekin kirjalle on ennalta määrätty. Jos sinulla on jo 10op kasassa alkuperäiseltä Lähijohtajakoulutus-alustalta, niin sinun ei tarvitse tehdä kirjatehtäviä, mutta joudut kuitenkin kirjautumaan Loppuerä-alustalle ja hakemaan ohjeiden mukaan näiden opintopisteiden hyväksyntää.

Näitä kirjallisuusreflektiotehtäviä arvioidaan 2-3 kertaa vuodessa. Voit palauttaa tehtäviä 28.2.2022 asti, jos haluat ehtiä maaliskuussa 2022 suoritettavaan arviointiin.  

Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden saanet kommunikoivat suoraan tiedekunnan opintotoimiston kanssa, miten suorittavat tuolloin tutkintoon kuuluneet 20 tuntia hallintoa. Myös ne, jotka ovat alunperin saaneet opinto-oikeuden ennen 1.8.2009, mutta tämän jälkeen vaihtaneet erikoisalaa ja luopuneet alkuperäisestä opinto-oikeudestaan, voivat suorittaa 20 tuntia hallinnollista koulutusta lähijohtajaopintojen/johtamisopintojen sijaan.