Sisu-ohje: Opintojakson tai -kokonaisuuden version päivittäminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Luethan ensin koulutusohjelmasi mahdolliset ohjeet version valintaan sivulta Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus. Neuvontaa version valintaan saat opiskelijapalveluista.

Opintosuunnitelmaa ei kannata vaihtaa uuteen kevein perustein, sillä opintosuunnitelmaasi mahdollisesti liittyvät hakemukset, päätökset ja kommentit eivät kaikilta osin siirry uuteen opintosuunnitelmaan.Useimmiten riittää, että vaihdat jonkin opintosuunnitelman osan versiota.

Version vaihtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että päivität jonkin opintosuunnitelman osan uudempien tutkintovaatimusten (OPS:in) mukaiseksi. Muilta osiltaan suunnitelmasi pysyy tällöin muuttumattomana.

Uusi versio?

Kun opintojen sisältö muuttuu, koulutusohjelmasi tekee opinnoista uuden version. Jos esimerkiksi tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot muuttuvat, voidaan kokonaisuudesta tehdä uusi versio. Uusia versiota voi olla sekä tutkinto-ohjelmilla, opintokokonaisuuksilla että opintojaksoilla. Yleisimmin version vaihtamisesta on hyötyä opintokokonaisuuksien ja opintosuunnitelman osien kohdalla.

Voit valita haluamastasi suunnitelman osasta uudemman version, jos sellainen on tehty ja koulutusohjelmasi rakenne sen sallii. Voit vaihtaa versiota, jos: 

 • Opiskeluoikeutesi on voimassa samaan aikaan haluamasi version kanssa. 
 • Haluamasi versio on uudempi kuin opintosuunnitelmasi OPS-kausi. Jos olet esimerkiksi tehnyt suunnitelmasi lukuvuoden 2020-21 OPS-kaudelle, voit valita lukuvuoden 2021-22 mukaisen version jollekin suunnitelmasi osalle. Lukuvuoden 2019-20 mukaista versiota et voi esimerkin mukaisessa tilanteessa valita. 
 • Opintosuunnitelmasi rakenne sallii muutoksen. Tässä noudata koulutusohjelmasi ohjeita.

Opintokokonaisuuden version vaihtaminen

Opintokokonaisuuden version vaihtaminen muuttaa suunnitelmaasi vain tämän tietyn opintokokonaisuuden osalta, mutta ei vaikuta muuten opintosuunnitelmasi sisältöön. Jos vaihdat kokonaisuuden versiota, joudut säätämään uudestaan tähän kokonaisuuteen liittyvät poikkeavan rakenteen hakemukset, ja mahdollinen erillinen hyväksyntä on tehtävä uudelleen. Voit vaihtaa opintokokonaisuuden versiota näissä tilanteissa: 

 • Opetussuunnitelmakausi vaihtuu, ja sinulla on tietty kokonaisuus kokonaan tai lähes kokonaan suorittamatta 
 • Sinulla on suunnitelmassasi kokonaisuuksia, joiden sisällön haluat pitää ennallaan 
 • Kokonaisuutta ei ole mahdollista suorittaa loppuun vanhan version (OPS:in) mukaisesti 
 • Kaikki tutkinto-ohjelmasi vaatimukset täyttyvät myös version vaihtamisen jälkeen 

Jos haluat, voit aina palauttaa kokonaisuuden version takaisin ennalleen. Voit myös vaihtaa ensin kokonaisuuden version uudeksi, ja sitten palauttaa vanhan version niille opintojaksoille, jotka olet jo suorittanut. Vaihda opintokokonaisuuden versiota Opintojen rakenne -sivulla näin: 

 1. Avaa opintokokonaisuuden esite klikkaamalla koodia opintokokonaisuuden nimen alla.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 2. Klikkaa versiovalikkoa kokonaisuuden nimen alla. Valitse pudotusvalikosta haluamasi versio.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Opintojakson version vaihtaminen

Jos vaihdat opintojakson versiota, sinun täytyy valita jakson suoritustapa uudelleen.

Voit vaihtaa opintojakson versiota seuraavissa tilanteissa: 

 • Opetussuunnitelmakausi vaihtuu ja sinulla on suorittamatta yksittäisiä opintojaksoja 
 • Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa loppuun vanhan version mukaisesti 
 • Opintokokonaisuuden vaatimukset täyttyvät myös version vaihtamisen jälkeen, tai sovit poikkeavasti järjestelystä ohjaajasi kanssa. 

Vaihda opintojakson versiota opintojaksoesitteeltä kuten opintokokonaisuuden versiota. Jos haluat, voit aina palauttaa opintojakson version ennalleen. Jo suorittamasi osasuoritukset näkyvät ja kelpaavat osaksi uutta versiota tapauskohtaisesti.

Koulutusohjelman version vaihtaminen

Jos vaihdat koulutusohjelman versiota, joudut säätämään valinnat, poikkeavan rakenteen hakemukset ja päätökset sekä erillistä hyväksyntää vaativat kokonaisuudet uudelleen. Opintosuunnitelmaasi lisätyt kommentit kuitenkin säilyvät. Voit vaihtaa koulutusohjelman versiota näissä tilanteissa: 

 • Olet suorittanut kandidaatin tutkinnon valmiiksi vanhojen tutkintovaatimusten (OPS-kauden) mukaisesti, ja haluat aloittaa maisterin tutkinnon suorittamisen uudempien tutkintovaatimusten mukaisesti. 
 • Vanhan version mukaisia opintoja ei ole enää mahdollista suorittaa (esimerkiksi vanhan opetussuunnitelman siirtymäaika päättyy) 
 • Tutkintosi on lähes kokonaan suorittamatta. 

Jos haluat, voit aina palauttaa koulutusohjelman version takaisin ennalleen. Voit myös vaihtaa ensin koulutusohjelman version uudempaan, ja sitten palauttaa vanhan version niille opintokokonaisuuksille, jotka olet jo suorittanut. 

Vaihda koulutusohjelman versiota Opintojen rakenne -sivulla näin: 

 1. Avaa koulutusohjelman esite klikkaamalla koodia sen nimen alla.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 2. Klikkaa versiovalikkoa ponnahdusikkunassa, ohjelman nimen alla. Valitse pudotusvalikosta haluamasi versio. 
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Linkit muihin Sisu-ohjeisiin

Löydät kaikki Sisun käyttöohjeet kootusti sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle

Usein kysytyt kysymykset Sisusta