Kielikeskuksen opetustarjonta: äidinkieli (suomi)

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen äidinkielen (suomi) opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää kieliopintoihin liittyen, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Valinnaiset kurssit kandidaattiopiskelijoille

KK-AKTE005 Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi) (2 op)

KK-AKTE002 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (2 op)

KK-AKTE001 Kielen- ja tekstinhuoltoa (suomi) (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023)

Valinnaiset opinnot maisteriopiskelijoille

KK-PUVU005 Äänenkäyttö puhetyössä (2 op) 

KK-PUVU004 Työelämän verkostoitumistaidot (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023)

KK-PUVU003 Työelämän tiimiviestintätaidot (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023)

KK-PUVU002 Kuunteleminen ja läsnäolo työelämän vuorovaikutuksessa (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022–2023)

KK-PUVU001 Työelämän esiintymistaidot (2 op)

KK-AIK001 Vuorovaikutus ja tekstitaidot työelämässä -projekti (3 op)

KK-AKTE005 Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi) (2 op)

KK-AKTE003 Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022–2023)

KK-AKTE002 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (2 op) 

KK-AKTE001 Kielen- ja tekstinhuoltoa (suomi) (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023)

Valinnaiset opinnot jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

KK-AKTE005 Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi) (2 op)

KK-AKTE004 Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi) (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2022–2023)

KK-AKTE002 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (2 op) 

Pakolliset äidinkielen opinnot kandiohjelmissa

 
Tiedekunta Koulutusohjelma Kielikeskuksen opetus Tiedekunnan opetus
Bio- ja ympäristötieteellinen Biologian kandiohjelma
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Ympäristötieteiden kandiohjelma
KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op) Puheviestintä (1 op)
Eläinlääketieteellinen Eläinlääketieteen kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op) ELK-0041 Viestinnän opetus eläinlääkäreille virkamiehenä (1 op)
Farmasian Farmaseutin koulutusohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op) Puheviestintä (1 op)
Humanistinen Humanistisen tiedekunnan kandiohjelmat KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op) HUM-TIKI Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)
Kasvatustieteellinen Kasvatustieteiden kandiohjelmat KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

 
Lääketieteellinen Logopedian kandiohjelma
Psykologian kandiohjelma
KK-AKTE1OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (1 op)

KK-PUVU2OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (2 op)

 
  Lääketieteen koulutusohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
  Hammaslääketieteen koulutusohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
Maatalous-metsätieteellinen Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maataloustieteiden kandiohjelma
Metsätieteiden kandiohjelma
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Ympäristötieteiden kandiohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op) Puheviestintä (1 op)
Matemaattis-luonnontieteellinen Geotieteiden kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op) GEOK_20121 Suullinen esitys (1 op)
  Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma   FYS4006
Äidinkieli (tutkielmaseminaari)
(3 op)
  Maantieteen kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
  Kemian kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
  Matemaattisten tieteiden kandiohjelma   MAT20003 Äidinkielen opinnot (3 op)
  Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
  Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma   Äidinkielinen viestintä (3 op) (suoritetaan kanditutkielman yhteydessä)
  Bachelor's Programme in Science KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
Oikeustieteellinen Oikeusnotaarin koulutusohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
Teologinen Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (1 op)

 
Valtiotieteellinen Valtiotieteellisen kandiohjelmat KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) (2 op)

KK-PUVU2OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) (2 op)

 

 

Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus (suomi)

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuden vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kurssien valinnassa.

Opintokokonaisuus on suoritettavissa lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen (lv. 2021 - 2022 ja lv. 2022 - 2023). Yksittäisiä opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa jo aiemmin. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Lisätietoa ja vastuuopettajan löydät sivulta Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina.

KK-AIOK15 Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus (suomi) (15 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.