Tenttiminen yleisessä kuulustelussa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yleisen kuulustelun järjestämisessä noudatetaan Kuulusteluihin liittyviä periaatteita.

Yleisessä kuulustelutilaisuudessa voit suorittaa muun muassa luentokurssien uusintakuulusteluja sekä opetuksesta riippumattomia kuulusteluja, kuten kirjatenttejä. Yleiset kuulustelut järjestetään joko sähköisinä tai paperisina salitentteinä. Sähköisen salitentin teet Moodlessa tai muussa oppimisympäristössä omalla laitteellasi. Tentin aikana joko rajoitetaan tai ei rajoiteta pääsyä laitteeseesi tallennetuille dokumenteille tai muille verkkosivuille. Jos pääsyä rajoitetaan, tentissä on käytössäsi vain Moodlen tenttialueen tentti ja sinne mahdollisesti tallennetut verkkosivut (esimerkiksi sanakirja). Tällaista tenttiä kutsutaan SEB-tentiksi ja niissä käytetään Safe Exam Browser (SEB) –ohjelmaa, jonka lataat laitteesi ennen tenttiä. Löydät tarkemmat ohjeet kohdasta Tenttiminen Moodle-oppimisympäristössä.

Yleisten kuulustelutilaisuuksien ajankohdista ja paikoista tiedotetaan etukäteen yliopiston sähköisessä tietojärjestelmässä vähintään lukukausi kerrallaan. Yleisten kuulustelujen ajankohdat, muodon (paperinen vai sähköinen) ja tiedot tentittävistä opintojaksoista löytyvät Sisusta tai opintotarjonnasta .

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Ilmoittaudu yleiseen kuulusteluun viimeistään 10 päivää ennen tilaisuutta Sisussa.

11.6.–31.8. välisenä aikana järjestettäviin yleisiin kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään 31.5. mennessä (tämä ei koske Avoimen yliopiston järjestämän opetuksen kuulusteluita, joihin ilmoittaudutaan aina 10 päivää ennen kuulustelua). Jotta voit ilmoittautua elokuussa järjestettäviin yleisiin kuulusteluihin hyväksytysti, tulee sinun tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi seuraavalle lukuvuodelle ennen kesätenttien ilmoittautumisajan päättymistä. Jos et tee lukuvuosi-ilmoittautumista 31.5. mennessä, ilmoittautumisesi elokuun yleisissä kuulusteluissa jää hylätyksi etkä pysty osallistumaan elokuun aikana järjestettäviin yleisiin kuulusteluihin.

Tarkat ilmoittautumisajankohdat näet kunkin opetustapahtuman tiedoista Sisusta. Ilmoittautuminen tehdään Sisun opintokalenterissa, kun olet ensin lisännyt opintojakson ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi. Älä ilmoittaudu yleiseen kuulusteluun Haku-sivun kautta, vaan aloita ilmoittautuminen aina opintosuunnitelmasta välttääksesi virhetilanteet. Löydät lisätietoa tentteihin ilmoittautumisesta kohdasta Miten ilmoittaudun kursseille ja tentteihin.

Voit ilmoittautua enintään kahteen opetussuunnitelman mukaiseen opintojakson kuulusteluun tai niiden osasuoritukseen yhtä yleistä kuulustelutilaisuutta kohti. Mikäli olet ilmoittautunut suorittamaan useampaa opintojaksoa tai niiden osasuoritusta, huomioidaan ilmoittautumisista kaksi ensimmäistä.

Mikäli opiskelijalla on opintojen etenemisestä johtuva tarve suorittaa useampia kuulusteluja yleisessä kuulustelutilaisuudessa, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kuulusteluista vastaaviin opettajiin ja ilmoittaa perustelut useamman kuin kahden kuulustelun suorittamiselle. Opettajien tulee ilmoittaa yleisen kuulustelutilaisuuden järjestäjälle, mikäli he hyväksyvät opiskelijan perustelut useamman kuin kahden kuulustelun suorittamiseen.

Katso myös: Suoritusten uusimisen ja korottamisen periaatteet.

Ilmoittautuessasi muista ilmoittaa myös pyydetyt lisätiedot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tentittävä kirjallisuus tai suorituskieli. Mikäli ilmoitat yleistä kuulustelutilaisuutta varten vaaditut tiedot ja tarpeelliset lisätiedot puutteellisesti, kuulustelutilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää ja hankkia näitä tietoja.

Katso myös: Opintojen ja tutkintojen kieliperiaatteet

Voit perua tentti-ilmoittautumisen ilmoittautumisajan kuluessa.

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Samaan viestiin voi koota esimerkiksi kaikki saman kurssin yksilöllisten järjestelyjen tenttipyynnöt ja/tai kaikki saman koulutusohjelman yksilöllisten järjestelyjen tenttipyynnöt seuraavan kalenterikuukauden loppuun asti.

Katso tarkemmin Yksilölliset järjestelyt tenteissä . Ole tarvittaessa yhteydessä tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilöön.

Muistathan perua pyytämäsi yksilölliset järjestelyt, jos et saavukaan yleiseen kuulusteluun. Yksilöllisten järjestelyiden peruuttamisen voit tehdä kuulustelutilaisuuden alkuun asti.

Kuulustelutilaisuuteen saapuminen

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut yleiseen kuulustelutilaisuuteen ilmoittautumisajan kuluessa, hän ei saa osallistua kuulustelutilaisuuteen eikä hän saa tehtäviä tilaisuudessa.

Saavu hyvissä ajoin ennen kuulustelutilaisuuden ilmoitettua alkamisaikaa, jotta voit valmistautua tenttimiseen rauhassa.

Opiskelija voi osallistua kuulusteluun, mikäli yleisen kuulustelutilaisuuden ilmoitetusta alkamisajasta on kulunut enintään 30 minuuttia opiskelijan saapuessa paikalle. Opiskelija voi poistua kuulustelusta aikaisintaan 30 minuutin kuluttua yleisen kuulustelutilaisuuden ilmoitetusta alkamisajasta.

Jätä ulkovaatteet ja muut tavarasi tenttisalin reunoille. Muista sulkea matkapuhelin. Joissakin rakennuksissa voit jättää ylimääräiset tavarasi säilöön opiskelijoille tarkoitettuihin säilytyslokeroihin tenttisalin ulkopuolelle.

Tenttisalissa istutaan joka toisella paikalla. Tenttisalissa istutaan salin edestäpäin katsottuna suorissa riveissä niin, että tenttijät istuvat suoraan alemmalla rivillä istuvan tenttijän takana.

Vastauspaikalle saat ottaa mukaan kirjoitusvälineet (ei penaalia), henkilötodistuksen, vähäisen määrän eväitä ja välttämättömät lääkkeet. Sähköisessä salitentissä vastauspaikalla saa olla edellä mainittujen lisäksi oma laite, laturi ja hiiri. Mikäli tentissä saa käyttää laskinta tai muita apuvälineitä ja/tai materiaalia, tämä ohjeistetaan erikseen.

Älykellon, matkapuhelimen tai muun vastaavan viestintälaitteen hallussapito vastauspaikalla on kielletty. Mikäli opiskelijalla on hallussaan laitteita tai materiaaleja, jotka eivät ole sallittuja, kuulustelu voidaan hylätä. Esimerkiksi älylaitteen pitäminen taskussa kuulustelutilaisuuden aikana katsotaan tenttirikkeeksi.

Mikäli osoitat henkilöllisyytesi matkapuhelimeen ladatulla opiskelijakortilla, henkilötodistuksella tai ajokortilla, voit noutaa sen vasta kun olet lopettanut tenttivastausten kirjoittamisen.

Paperisissa salitenteissä tenttikuoret jaetaan ennen tenttiajan alkamista. Jos sähköisessä salitentissä annetaan tentin salasana tenttikuorissa, myös ne jaetaan ennen yleisin kuulustelutilaisuuden ilmoitettua alkamisaikaa.

Kuulustelutilaisuuden kulku

 • Noudata tentinvalvojien antamia ohjeita.
 • Asetu vastauspaikallesi heti, kun olet jättänyt ylimääräiset tavarasi seinustalle, saanut tarvittavat tenttikuoret sekä noutanut luonnostelupaperia.
 • Älä keskustelu muiden tenttijöiden kanssa.
 • Kuulustelun aikana opiskelija ei saa lainata välineitä tai materiaaleja toiselta opiskelijalta.
 • Saat aloittaa tentin tekemisen vasta kun valvoja antaa siihen luvan.
 • Paperitentissä kirjoita jokaiseen vastauspaperiin oma nimesi ja opiskelijanumerosi, tai muu pyydetty yksilöivä tietosi. Myös tentittävän opintojakson nimi ja päivämäärä on hyvä kirjata vastauspaperiin.
 • Voit poistua kuulustelusta aikaisintaan 30 minuutin kuluttua yleisen kuulustelutilaisuuden ilmoitetusta alkamisajasta.
 • Viittaa tentinvalvoja luokse, jos sinun täytyy poistua tentistä lyhyeksi aikaa esimerkiksi wc-käynnin tai muun vastaavan pakottavan tarpeen vuoksi. Tenttisalista saa poistua ja palata vain tentinvalvojan saattamana, mutta aikaisintaan 30 minuutin kuluttua yleisen kuulustelutilaisuuden ilmoitetusta alkamisajasta.
 • Kun kuulusteluaika päättyy, opiskelijoiden on lopetettava vastauksiensa kirjoittaminen.
 • Yksittäisen tentin suoritusaika voi olla lyhempi kuin koko kuulustelutilaisuuden kesto. Noudata tehtävänannossa annettua suoritusaikaa.
 • Tentin päätyttyä palauta paperitentissä kaikki vastauspaperit tentin valvojalle, vaikka et olisikaan vastannut kaikkiin tehtäviin. Palauta myös mahdolliset luonnostelupaperit. Todista henkilöllisyytesi ja kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan.
 • Sähköisen tentin palautuksessa näytä laitteellasi näkyvä tentin palautussivu sekä henkilöllisyystodistuksesi tentinvalvojalle, jätä luonnostelupaperit ja kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan. Jos kyseessä on SEB-tentti, sulje vasta tämän jälkeen SEB-ohjelma tentinvalvojan nähden. Katso tarkemmin Tenttiminen Moodle-oppimisympäristössä.

Tentin arviointi ja tulokset

Opettaja arvioi suoritukset ja kuulustelun tulokset ilmoitetaan kurssisivuilla tai muussa opettajan ilmoittamassa paikassa viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelutilaisuudesta. Kesällä arvosteluaika voi olla pidempi.

Arviointi tehdään opetussuunnitelman mukaan. Tavallisesti arvioinnissa käytetään asteikkoa 0–5 tai hyväksytty-hylätty.

Katso tarkemmin  Arvosanat ja arviointi.

Tenttivilppi, tentin häiritseminen ja muut erityistilanteet

Vilppi ja plagiointi ovat kiellettyjä opintojen kaikissa vaiheissa. Tenttivilppiä on muun muassa älylaitteiden ja materiaalien luvaton käyttäminen tai muu epärehellinen toiminta kuulustelutilaisuudessa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen.

Kuulustelutilaisuuden häiritseminen ja muu epäasiallinen käytös on kiellettyä. Häiriötä aiheuttavan opiskelijan tentti voidaan tarvittaessa keskeyttää. Huolehdithan, ettei matkapuhelimesi, mahdollisten eväiden nauttiminen tai muu toimintasi aiheuta häiriöitä muille tilaisuuteen osallistujille.

Mikäli kuulustelutilaisuus keskeytyy palohälytyksen tai muun vastaavan häiriötilanteen vuoksi, noudata valvojien antamia ohjeita. Mikäli häiriön kesto on ollut merkittävä, pyritään kuulusteluun varattua aikaa pidentämään vastaavalla ajalla valvojan harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Kysy kaikissa ongelmatilanteissa apua tentinvalvojilta.

Katso tarkemmin Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö