Tenttiminen yleisessä tenttitilaisuudessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Yleisessä tenttitilaisuudessa voit suorittaa muun muassa luentokurssien rästi- ja uusintakuulusteluja sekä opetuksesta riippumattomia kuulusteluja kuten kirjatenttejä. Yleisten kuulustelujen ajankohdat ja tiedot tentittävistä opintojaksoista löytyvät oman koulutusohjelmasi ohjeista, opinto-oppaasta ja/tai WebOodista.

Tenttiin ilmoittautuminen

Ilmoittaudu yleiseen tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tilaisuutta WebOodissa. Voit ilmoittautua enintään kahteen kuulusteluun yhtä tenttitilaisuutta kohti. 11.6.–31.8. välisenä aikana järjestettäviin yleisiin kesätentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 31.5. mennessä. Tarkat ilmoittautumisajankohdat näet kunkin opetustapahtuman tiedoista WebOodista.

Huom! Keväällä 2021 ilmoittautumisaika 24.5.–31.8. järjestettäviin yleisiin tentteihin päättyy poikkeuksellisesti jo 14.5. Sisun käyttöönoton vuoksi. Tämä määräaika ei koske Avoimen yliopiston tenttejä. Poikkeuksena lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa opetuksen alkamisen jälkeen elokuussa pidettäviin tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Ilmoittautuessasi tenttiin muista ilmoittaa myös pyydetyt lisätiedot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tentittävä kirjallisuus tai suorituskieli.

Voit perua tentti-ilmoittautumisen ilmoittautumisajan kuluessa.

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lisätietoa erityisjärjestelyistä saat erillisistä ohjeista ja yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöiltä.

Tenttiin saapuminen

Saavu tenttitilaisuuteen ajoissa. Etenkin suurissa tenteissä tenttikysymysten jakaminen aloitetaan jo ennen ilmoitettua alkamisaikaa, jotta tentti päästään aloittamaan ajallaan. Ilmoitetusta alkamisajasta yli puolituntia myöhästyneitä opiskelijoita ei oteta tenttitilaisuuteen.

Jätä ulkovaatteet ja muut tavarasi tenttisalin reunoille. Muista sulkea matkapuhelin. Joissakin rakennuksissa voit jättää tavarasi säilöön myös opiskelijoille tarkoitettuihin säilytyslokeroihin tenttisalin ulkopuolelle.

Tenttipaikalle saat ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet (ei penaalia), henkilötodistuksen, vähäisen määrän eväitä ja välttämättömät lääkkeet. Mikäli tentissä saa käyttää laskinta tai muita apuvälineitä ja/tai materiaalia, tämä ohjeistetaan erikseen.

Älykellon, matkapuhelimen tai muun vastaavan viestintälaitteen hallussapito tenttipaikalla on kielletty. Mikäli opiskelijalla on hallussaan laitteita tai materiaaleja, jotka eivät ole sallittuja, kuulustelu voidaan hylätä.

Tenttitilaisuuden kulku

  • Saat aloittaa tentin tekemisen vasta kun valvoja antaa siihen luvan.
  • Noudata tentinvalvojien antamia ohjeita tenttitilaisuudessa.
  • Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin oma nimesi ja opiskelijanumerosi, tai muu pyydetty yksilöivä tietosi. Myös tentittävän opintojakson nimi ja tenttitilaisuuden päivämäärä on hyvä kirjata vastauspaperiin.
  • Voit poistua tentistä lyhyeksi aikaa tentinvalvojan saattamana esimerkiksi wc-käynnin tai muun vastaavan pakottavan tarpeen vuoksi.
  • Yksittäisen tentin suoritusaika voi olla lyhempi kuin koko tenttitilaisuuden kesto. Noudata tehtävänannossa annettua suoritusaikaa. Saat poistua tentistä aikaisintaan puolen tunnin kuluttua ilmoitetusta alkamisajankohdasta.
  • Tentin päätyttyä palauta kaikki vastauspaperit tentin valvojalle, vaikka et olisikaan vastannut kaikkiin tehtäviin. Palauta myös mahdolliset luonnostelupaperit.
  • Todista henkilöllisyytesi näyttämällä valvojalle voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus. Tämä voi olla opiskelijakortti, ajokortti, virallinen henkilötodistus tai passi. Sähköistä opiskelijakorttia käyttäessäsi voit noutaa puhelimen valvojan ohjeistuksen mukaisesti vasta lopetettuasi tentin suorittamisen.

Tentin arviointi ja tulokset

Opettaja arvioi suoritukset ja kuulustelun tulokset ilmoitetaan kurssisivuilla tai muussa opettajan ilmoittamassa paikassa viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta. Loma-aikoina kesällä arvosteluaika voi olla pidempi.

Arviointi tehdään opetussuunnitelman mukaan. Tavallisesti arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5 tai hyväksytty-hylätty. Mikäli olet jättänyt saapumatta tenttiin johon olet ilmoittautunut, kirjataan opintosuoritusrekisteriisi merkintä ”Ei saapunut”.

Tenttivilppi, tentin häiritseminen ja muut erityistilanteet

Vilppi ja plagiointi ovat kiellettyjä opintojen kaikissa vaiheissa. Tenttivilppiä on muun muassa älylaitteiden ja materiaalien luvaton käyttäminen tai muu epärehellinen toiminta tenttitilaisuudessa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen.

Tenttitilaisuuden häiritseminen ja muu epäasiallinen käytös on kiellettyä. Häiriötä aiheuttavan opiskelijan tentti voidaan tarvittaessa keskeyttää. Huolehdithan, ettei matkapuhelimesi, mahdollisten eväiden nauttiminen tai muu toimintasi aiheuta häiriöitä muille tilaisuuteen osallistujille.

Mikäli tenttitilaisuus keskeytyy palohälytyksen tai muun vastaavan häiriötilanteen vuoksi, noudata valvojien antamia ohjeita. Mikäli häiriön kesto on ollut merkittävä, pyritään kuulusteluun varattua aikaa pidentämään vastaavalla ajalla valvojan harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Kysy kaikissa ongelmatilanteissa apua tentinvalvojilta.