Tohtoriopintojen suunnittelu ja suorittaminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtoriopiskelija laatii opintosuunnitelman ensimmäisen kerran jo hakiessaan opinto-oikeutta. Tämän jälkeen suunnitelmat kuitenkin muuttuvat ja täsmentyvät. Kun aloitat opinnot, käy opintosuunnitelmasi läpi ohjaajasi kanssa ja täydennä hakuvaiheessa tekemiäsi suunnitelmia tarvittaessa. Laadi suunnitelma huolellisesti ja suunnittele myös aikataulu, jossa aiot opinnot suorittaa. Jos teet tohtoriopintoja täysipäiväisesti, opinnot tulisi suunnitella niin, että sinun on mahdollista saada tutkinto valmiiksi noin neljässä vuodessa. Jos opiskelet osa-aikaisesti, huomioi tämä aikataulua suunnitellessasi.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnitteluun kuuluu sekä sinulle sopivien pakollisten opintojen että väitöskirjan aikataulun suunnittelu. Opinnot suunnitellaan yleensä oman ohjaajan kanssa. Ohjaajan kanssa tulee myös keskustella ja sopia opintosuunnitelman päivittämisestä sitä mukaa kun opintosi etenevät ja tutkimussuunnitelmasi tarkentuu.

Opetusohjelmat löydät WebOodista oman tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta. Ota myös selvää, onko tutkintoosi mahdollista sisällyttää esimerkiksi muiden tohtoriohjelmien tai tutkijakoulujen järjestämiä opintojaksoja. Lisää tietoa WebOodista ja tohtoriopiskelijoiden opetustarjonnasta löydät täältä.

Aiemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Tohtoriopintoihin on myös mahdollista hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja tai muuta aiemmin hankittua osaamista. Huomioi kuitenkin, että aikaisempiin alempiin korkeakoulututkintoihisi sisältyviä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea osaksi tohtorintutkintoa. Jos haluat hyväksilukea opintoja, keskustele asiasta ohjaajasi kanssa ja pyydä tarvittaessa apua tohtorikoulutuksen palveluista.

Opintojen vanheneminen

Huomioi opintoja suunnitellessa se, että jos teet tutkintoa uuden, tohtoriohjelmakohtaisen tutkintorakenteen mukaan, suorittamasi opinnot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tammikuussa 2017 suoritettu kurssi on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2027 loppuun asti. Vanheneminen koskee sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Yksittäisen suorituksen vanheneminen lasketaan suorituspäivästä. Opintokokonaisuuden vanheneminen lasketaan opintokokonaisuuden sisältämän tuoreimman suorituksen suorituspäivästä. Lue lisää opintosuoritusten vanhenemisesta täältä.

Milloin opintojen tulee olla valmiit?

Kun suunnittelet opintoja, tarkista oman tiedekuntasi väitöskirjan tarkastusta koskevista ohjeista mihin mennessä tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettu. Useimmissa tiedekunnissa opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään siinä vaiheessa, kun väittelylupaa ollaan myöntämässä ja monissa tiedekunnissa jo siinä vaiheessa, kun olet jättämässä väitöskirjaa esitarkastukseen. Lisää tietoa löydät väitöskirjan tarkastamista koskevista ohjeista.

Opintojen suorittaminen

Tohtoriopintoja voi suorittaa monella eri tavalla. Keskustele suoritustavoista ohjaajasi kanssa opintosuunnitelmaa päivittäessäsi ja tutustu tohtoriohjelmasi tutkintorakenteeseen kuuluvien opintojaksojen vaihtoehtoisiin suoritustapoihin tohtoriohjelmasi opinto-oppaassa. Ole luova. Jos olet epävarma jonkin suoritustavan sopivuudesta, voit aina kysyä neuvoa myös tohtoriohjelmasi suunnittelijalta.

Kurssimuotoinen opetus on perinteisin opintojen suoritustapa. Lisää tietoa tohtoriopiskelijoille tarjolla olevasta opetuksesta löydät opetustarjontaa koskevasta artikkelista. Kurssimuotoisen suorituksen arvostelee ja opintopisteet myöntää kurssin opettaja. Jos olet epävarma siitä, voitko sisällyttää kurssin osaksi tohtorintutkintoasi, varmista asia ohjaajalta tai vastuuprofessorilta, riippuen siitä kuka sinun tohtoriohjelmassasi hyväksyy tutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet.

Joillakin aloilla opintoja voi suorittaa myös ohjaajan kanssa sovituilla esseillä.

Joitain opintojaksoja on myös mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti tenttimällä. Yleisiä tenttejä koskevat ohjeet löytyvät täältä.

Muita suoritustapoja ovat esimerkiksi konferenssit, tieteelliset ja populaarit julkaisut, tutkimusvierailut ja erilaiset organisointitehtävät. Opintopisteet näillä tavoin suoritetuista opinnoista myöntää pääsääntöisesti ohjaajasi tai vastuuprofessori.