Tohtoriopintojen suunnittelu

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tohtorintutkintoon kuuluvat 40 opintopisteen opinnot suunnitellaan Sisussa. Opintosuunnitelmaa voi täydentää ja päivittää opintojen edetessä. Aloita kuitenkin suunnitelman laatiminen heti tohtoriopintojen alussa. Opinnot suunnitellaan yleensä oman ohjaajan kanssa. Myös seurantaryhmä voi kommentoida opintosuunnitelmaa. Keskustele ja sovi opintosuunnitelman päivittämisestä ohjaajan kanssa sitä mukaa kun opintosi etenevät ja suunnitelmasi tarkentuvat.

Opintojen suunnittelu Sisussa

Sisussa kaikki sähköinen asiointi rakentuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi ympärille. Sisun opintosuunnitelman kautta tehdään muun muassa seuraavat asiat:

  • opintojen suunnittelu
  • kursseille ilmoittautuminen
  • muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun haku
  • tutkintorakenteista poikkeavan sisällön hyväksyminen osaksi opintosuunnitelmaa (esim. vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset suoritukset ja opintokokonaisuudet)
  • opintokokonaisuuksien hyväksyminen
  • valmistumispyyntö

Laadi tohtorintutkintoa varten yksi ensisijainen opintosuunnitelma, johon keräät ne opinnot, jotka aiot käyttää tutkintoon. Tämä on se suunnitelma, jonka kautta hoidat tohtorintutkintoosi liittyvää sähköistä asiointia ja aikanaan valmistut. Lisäksi voit halutessasi tehdä toisen suunnitelman, jos aiot esimerkiksi suorittaa ylimääräisiä kursseja, joita et ole aikeissa käyttää tohtorintutkintoon.

Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi. Muista kuitenkin, että Sisussa et voi ilmoittautua kursseille ennen kuin olet lisännyt opintojakson opintosuunnitelmaasi ja valinnut sille suoritustavan.

Jos lisäät suunnitelmaasi opintoja, joihin ei ilmoittauduta Sisun kautta (esim. konferenssit, esseet, julkaisut ja tutkimusvierailut), muista suorituksen tehtyäsi huolehtia siitä, että suoritus arvioidaan ja rekisteröidään.

Näin aloitat

  1. Tutustu tarvittaessa tohtoriohjelmasi tutkintorakenteeseen.
  2. Opintotarjonnassa voit selata tohtoriohjelmasi kurssitarjontaa tai hakea yksittäisiä kursseja esimerkiksi opintojakson tunnisteella.
  3. Tutustu Sisun opintosuunnitelman tekniseen käyttöohjeeseen.
  4. Aloita oman opintosuunnitelman laatiminen Sisussa.

Huom! Mikäli sinulla on tehtynä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintosuorituksia tai muita tohtoriohjelmasi tutkintorakenteesta poikkeavia suorituksia, voit hakea näiden hyväksymistä osaksi opintosuunnitelmaasi Sisun vapaan muokkauksen tilassa. Jos olet suorittanut vanhojen, pääainekohtaisten tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia, jotka korvaavat tohtoriohjelman uudet opintokokonaisuudet, pikaohjeet näiden lisäämisen opintosuunnitelmaan löydät ohjeesta Tohtoriopintojen rekisteröinti ja kokonaisuuksien koostaminen.

Sisu ja Thessa

Thessa on väitöskirjatutkijan ja ohjaajien tärkein sähköinen työkalu väitösprojektin suunnitteluun. Sisua käytetään ensisijaisesti tohtorintutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suunnitteluun, suorittamiseen ja arviointiin. Tiedot Sisuun kirjatuista suorituksista siirtyvät automaattisesti nähtäville myös Thessa-profiilisi My Thesis Project -osioon.

Thessassa suunnitellaan väitöskirjaprojektia, seurataan omaa edistystä sekä tehdä ohjaajien kanssa ohjaussuunnitelma. Kerran vuodessa Thessa pyytää sinua laatimaan vuosiraportin, jonka avulla ohjaajasi ja seurantaryhmäsi seuraavat tohtoriopintojesi etenemistä. Lue lisää Thessasta.

Muista myös nämä