Sök praktikplats

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Praktiken är ofta ett steg på vägen mot en första anställning som motsvarar din utbildning. Under praktiken får du tillämpa dina kunskaper i praktiken och nätverka med sakkunniga inom ditt område. Att söka en praktikplats är också ett utmärkt tillfälle att träna dina arbetssökningsfärdigheter.

Att söka en praktikplats

Sök gärna en praktikplats som motsvarar dina egna intressen. Fundera också på vilken typ av praktik som skulle lämpa sig för dina studier och framtidsplaner. Det är bra att ta eget initiativ och direkt kontakt med arbetsgivaren är ofta det bästa sättet att skaffa sig en praktikplats. Tips för att hjälpa dig hitta en praktikplats hittar du i anvisningen Sök arbete. Kom ihåg att se till att dina arbetssökningsdokument är i skick också när du söker en praktikplats. Se anvisningar för hur du skriver ett cv och en arbetsansökan samt exempel på dessa.

Öppet annonserade praktikplatser

Via rekryteringsportaler kan du hitta praktikplatser som arbetsgivare har annonserat öppet.

Du kan hitta en praktikplats också på andra sätt än genom att svara på en arbetsgivares annons. När du söker en praktikplats är det bra att direkt ta kontakt med potentiella arbetsgivare som intresserar dig. Tips för att hitta en dold praktikplats hittar du i Guide för arbetssökning.

Webinaaritallenne: Moniosaaja, tiivistä taitosi ja nappaa opiskelun ohella harjoittelupaikka!

Helsingin yliopiston urapalvelut ja Kumous - Moniosaajan tie unelmatöihin järjestivät marraskuussa 2018 webinaarin teemalla Moniosaaja, tiivistä taitosi ja nappaa opiskelun ohella harjoittelupaikka. Webinaaritallenne kannattaa katsoa, jos harjoittelupaikan hakeminen on ajankohtaista.

Webinaarin jälkeen osaat: 

  1. Muotoilla opinnoissa, kesätöissä ja harrastuksissa hankitun osaamisen työnantajaa kiinnostavasti, kun haet harjoittelupaikkaa
  2. Saada työnantajan ymmärtämään mitä tarjoat myös silloin, jos pääaineesi ja hakemasi työpaikan välinen yhteys ei ole kristallinkirkas
  3. Miettiä harjoittelupaikkoja "boksin ulkopuolelta" ja nähdä laajemmin, missä kaikkialla osaamistasi voitaisiin tarvita