Disputationstillstånd och publicering

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Har du fått positiva utlåtanden om din doktorsavhandling från förhandsgranskningen? Grattis! Under det här temat hittar du anvisningar för doktorander som fått disputationstillstånd. Anvisningar som gäller disputation och bedömning av doktorsavhandlingar samt utexaminering för doktorander hittar du under respektive tema.

Instruktioner