Disputationstillstånd och publicering

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Har du fått positiva utlåtanden om din doktorsavhandling från förhandsgranskningen? Grattis! Under det här temat hittar du anvisningar för doktorander som fått disputationstillstånd. Anvisningar som gäller disputation och bedömning av doktorsavhandlingar samt utexaminering för doktorander hittar du under respektive tema.