Förhandsgranskning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Planerar du att lämna in din doktorsavhandling för förhandsgranskning? Under det här temat hittar du anvisningar för hur du ska gå till väga och vad du ska beakta när du tidsplanerar granskningen. Bekanta dig först med de gemensamma anvisningarna för alla doktorander och läs sedan de preciserande anvisningarna från din fakultet. Du känner igen fakultetens anvisningar på rubriken.

Anvisningar som gäller disputationstillstånd och publicering av doktorsavhandlingar, disputation och bedömning av doktorsavhandlingar samt utexaminering för doktorander hittar du under respektive tema.

Instruktioner