Studietid och studierätter

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Instruktioner

Frågor och svar

När måste man ansöka om förlängd studietid?
Fakulteterna har ofta ett datum på våren fram till vilken det är möjligt att ansöka om förlängd studietid, men det finns också rum för flexibilitet. Ansökningar som lämnats in före det utsatta datumet hinner behandlas innan läsåret tar slut. Man kan kontinuerligt ansöka om förlängd studietid. Det tar oftast några veckor innan ansökningen är behandlad.

Om du planerar att ta en paus från studierna lönar det sig för dig att ansöka om förlängd studietid först då du igen tänkter aktivera studierna. Förlängd studietid kan beviljas också efter det att studietiden tagit slut.
Hur kan jag anmäla mig som närvarande/frånvarande?
Instruktioner för anmälningstiden, andra tidpunkter, frånvaroanmälda, dem vars studierätt inte är aktiv, doktorander, för studerande som varit frånvarande under det första studieåret och dem som anmäler sig för en termin.