Var kan jag få rådgivning och handledning?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Instruktioner

Frågor och svar

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen?
Du kan kontakta studiepsykologen i alla slags problem som gäller studierna! Om du inte är säker på om din situation eller ditt ärende är ett fall för studiepsykologen – fråga dem! Tillsammans med studiepsykologen kan du fundera över var du bäst kan få hjälp och stöd.