Rådgivningskompassen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Är det oklart var du kan be om råd? Med hjälp av den här instruktionen kommer du på rätt väg. Oberoende av vad du behöver hjälp med så hittar du på den här sidan rätt tjänst som ger råd och stöder dig i din situation.

Jag behöver hjälp med allmänna studierelaterade ärenden (t.ex. läsårsanmälan)

Studentinformationen i Kajsahuset

Studentinformationen hjälper dig i allmänna studierelaterade ärenden och hänvisar dig till de rätta tjänsterna. I studentinformationen kan du till exempel göra läsårsanmälan och avhämta läsårsdekalen, studieutdrag och studieintyg.

Ta kontakt

Allmän studentrådgivning får du också på Studentservicens serviceställen i Gumtäkt, Vik och Mejlans.

Jag behöver stöd med att planera eller genomföra studier

Fakultetsspecifik studierådgivning

Den fakultetsspecifika studierådgivningen hjälper dig att planera studierna och i andra ärenden som gäller utbildningsprogrammet. Du kan till exempel boka tid för individuell studierådgivning. Kontakta servicestället vid din fakultet. Kontaktuppgifterna finns på Studentservicens webbsida.

ISP-handledning

I den individuella studieplanen planerar du tillsammans med en lärare eller lärargrupp hur du tänker framskrida i studierna. ISP-handledarnas kontaktuppgifter finns på ISP-sidan i Instruktioner för studerande. Kom ihåg att logga in på webbplatsen så att du ser de uppgifter som gäller ditt eget utbildningsprogram. Du kan också kontrollera i Sisu i fiken Min Profil vem är din ISP-handledare.

Öppna universitetets rådgivning

Öppna universitetets studierådgivning hjälper i alla frågor som gäller studier vid Öppna universitetet. Läs mer: Kontaktuppgifter och studierådgivning (Öppna universitetet)

Jag behöver hjälp med att planera mina valfria studier

Du kan läsa hurdana valfria studier olika fakulteter erbjuder i Instruktioner för studerande.​

Vilka studieavsnitt som hör till en valfri studiehelhet hittar du på sidan Examensstruktur och examens omfattning, eller i Sisu om du lägger till helheten i din studieplan. Närmare beskrivningar av enskilda studieavsnitt hittar du i avsnittets kursbroschyr eller i studieutbudet genom att söka på kursens namn eller kod.

Mängden valfria studier som krävs för din examen och information om bland annat studiepoängskraven för en valfri studiehelhet hittar du i din studieplan i Sisu eller på sidan Examensstruktur och examens omfattning.

Närmare information om hur du lägger till valfria studier i Sisu hittar du i bruksanvisningen för studieplanen.

Ta kontakt

Jag behöver hjälp med kommunikations- och språkstudier

Språkcentrums rådgivning och handledning

Språkcentrum ger dig rådgivning och handledning i frågor som gäller kommunikations- och språkstudier som ingår i examen, studier i främmande språk, tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier samt anmälan till språkkurser.

Ta kontakt

Jag vill få hjälp med att komma framåt i studierna, förbättra studiefärdigheterna och må bättre

Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Studiehandledare, karriärvägledare och studiepsykologer organiserar grupper som stöd för studierna under hela läsåret. Grupperna erbjuder kamratstöd och handledning i olika teman. Mest av grupperna är på finska. Bekanta dig med grupperna på sidan Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Studiepsykologernas tjänster

Studiepsykologerna erbjuder stöd för bland annat att orka med studierna, goda studiefärdigheter och att handskas med nervositet.

Ta kontakt

Andra tjänster som stöd för välbefinnande

Läs mer om hälsotjänster för studenter under temat Hälsa och välmående.

 

Studiehandledarnas tjänster 

Målet med studiehandledningen är att klargöra dina tankar genom delad diskussion och erbjuda verktyg för en smidig utveckling av dina studier, till exempel genom studietekniker. Studiehandledare hjälper dig att hitta svar om ditt liv, samt fatta beslut, val och planer. Studiehandledning erbjuds som drop-in rådgivning, grupprådgivning, samt bokningsbara individuella tider. 

Kontakta oss  

• Individuell handledning via bokning

• Drop-in handledning utan tidsbeställning

• E-post handledning studiehandledare@helsinki.fi  

Grupper och kurser som stöder studieförmågan

 

Jag behöver hjälp med att använda Sisu

Det nya studieförvaltningssystemet Sisu

Som en student vid Helsingfors universitet ska du göra en studieplan i studieförvaltningssystemet Sisu. Genom studieplanen anmäler du till exempel dig till kurser, du lämnar in elektroniska ansökningar och kommunicerar med din ISP-handledare. Mer detaljerade instruktioner om användningen av Sisu hittar du på sidan Sisu-instruktionen för studerande. Mer information om studieplanering och ISP-handledning hittar du i Instruktioner för studerande.

Ta kontakt

Jag har it-problem och behöver hjälp

Helpdesk

Helpdesk hjälper dig i it-relaterade ärenden, till exempel med användarnamn, Office 365 och andra informationssystem. Läs mer om tjänsterna på webbsidan It-tjänster för studerande.

Helpdesk har omfattande webbsidor med anvisningar och chattbot 24/7 på adressen helpdesk.it.helsinki.fi/sv. Om du inte hittar det du letar efter på webbplatsen, kontakta Helpdesk.

Ta kontakt
  • I brådskande ärenden chatrådgivning mån.–fre. kl. 9–15. Chatten hittar du på alla webbsidor på Helpdesks webbplats.
  • I brådskande ärenden telefonrådgivning mån.–fre. kl. 9–15, tfn 0294155555.
  • I icke-brådskande ärenden e-postrådgivning på adressen helpdesk@helsinki.fi.

Jag vill åka på utbyte eller genomföra JOO-studier

Enheten för internationellt utbildningssamarbete

Enheten för internationellt utbildningssamarbete hjälper med frågor som gäller utbytesstudier och internationell praktik samt JOO-studier.

Ta kontakt
Informationstillfällen

Jag behöver rådgivning angående praktik

Karriärservicen

Karriärservicen erbjuder rådgivning om praktik i Finland, till exempel hur man söka en praktikplats, angående avtal och finansiering. Anvisningar finns under temat Praktik.

Ta kontakt

Obs! Anvisningar och kontaktpersoner för praktik som ger behörighet finns på webbsidan Praktikanvisningar för ditt utbildningsprogram. Anvisningar och kontaktuppgifter som gäller undervisningspraktik finns på webbsidan Opettajan pedagogiset opinnot (på finska).

Jag behöver stöd för karriärplanering och arbetssökning

Karriärservice

Karriärservicen stöder din sysselsättning och väg till expert. Vi erbjuder praktikrådgivning, karriärvägledning och stöd för arbetssökning. Läs mer om stöd för arbetssökning och karriärplanering under temat Arbete och karriär.

Ta kontakt

Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Studiehandledare, karriärvägledare och studiepsykologer organiserar grupper som stöd för studierna under hela läsåret. Mest av grupperna är på finska. Grupperna erbjuder kamratstöd och handledning i olika teman, till exempel karriärplanering. Bekanta dig med grupperna på sidan Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Jag behöver hjälp med informationssökning och att använda bibliotekets tjänster

Bibliotekets tjänster

Helsingfors universitets bibliotek betjänar sina kunder på universitetets alla fyra campus. Bibliotekets dörrar står öppna för var och en. På bibliotekets webbplats kan du läsa om tjänsterna och hur du kan använda dem.

Ta kontakt

Jag behöver stöd med att skriva min avhandling

Allmänna anvisningar om att skriva en avhandling finns under temat Avhandlingar.

Om du har svårigheter med att arbeta vidare på din avhandling kan du få stöd av en studiepsykolog. För avhandlingsskribenter erbjuds 30 minuters distansstöd. Du kan boka tid via studiepsykologernas tidsbokning.

Biblioteket erbjuder nätkurser och distanshandledning i informationssökning för avhandlingar. Biblioteket har också sammanställt tips för informationshantering.

Dessutom erbjuds evenemang till stöd för arbetet med avhandlingar i Handledningshörnan. Läs mer på Handledningshörnans webbsida.

Jag söker stöd för lärandet på grund av skada, sjukdom eller annan svårighet

Kontaktpersonen i tillgänglighetsfrågor

Du kan kontakta kontaktpersonen i tillgänglighetsfrågor i alla ärenden som gäller individuella arrangemang.

Som student vid Helsingfors universitet kan du få individuella arrangemang i dina studier om du har en sjukdom, skada eller svårighet som försvårar studierna. Individuella arrangemang är ett individuellt stöd i studierna som man kan behöva om man har någon form av nedsatt funktionsförmåga, en skada som orsakats av långvarig sjukdom, läs- eller skrivsvårigheter eller någon annan form av nedsatt kognitiv förmåga. Med individuella arrangemang avses praktiska arrangemang i samband med undervisning, handledning eller tentamina.

Ta kontakt

Jag har stött på trakasserier eller osakligt bemötande vid universitetet och behöver stöd

Trakasseriombuden

Studenterna vid Helsingfors universitet har rätt till en trygg och trivsam studiemiljö. Om du eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller osakligt bemötande vid universitetet kan du vända dig till universitetets trakasseriombud.

Ta kontakt

I Instruktioner för studerande kan du läsa mer om universitetets åtgärder för att främja jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet.

Jag har frågor som berör rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller den svenska gemenskapen

Svenska ärenden

Svenska ärenden jobbar för att stärka förutsättningarna för Unis svensk- och tvåspråkiga verksamhet. Vi bidrar till att utveckla den svenska undervisningen och studentservicen på alla campus.

Ifall det är något du undrar över gällande det svenska på Uni, till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller svenskspråkig föreningsaktivitet, kan du kontakta din egen svenskspråkiga campuskoordinator:

Information om universitetets tvåspråkighet finns på universitetets webbsida.

Jag vill studera vid Helsingfors universitet

Ansökningsservicen

Ansökningsservicen hjälper bland annat i frågor som gäller att söka till Helsingfors universitet och i frågor som gäller att söka till ett annat utbildningsprogram.

Ta kontakt

Du kan kontakta ansökningsservicen via e-post på studera@helsinki.fi. Du kan också få vägledning via telefon och chatt. Du kan träffa ansökningsrådgivare i Kajsahusets Handledningshörnan. Mer information finns på Ansökningsservicens webbsida.

Jag vill studera vid Öppna universitetet

Öppna universitetets studierådgivning 

Öppna universitetets studierådgivning hjälper i alla frågor som gäller studier vid Öppna universitetet.

Ta kontakt