Karriärservicen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Karriärservicen erbjuder dig karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter.

Coronavirus påverkar karriärservicens verksamhet

Karriärvägledning och stöd för arbetssökning och praktikärenden

På grund av undantagssituationen betjänar vår karriärvägledning samt stöd för arbetssökning och praktikärenden endast online.

Workshoppar om jobbsökning och LinkedIn

I händelse av dessa kommer vi att övervaka situationen och kontakta dem som har anmält sig om utbildningen måste avbrytas eller överföras online.

Praktik
För mer information om hur coronavirus påverkar praktik, se instruktioner för Praktik.

Karriärtservicen följer utvecklingen av situationen och universitetets riktlinjer. För allmän information om koronavirussituationen vid universitetet, följ instruktioner för studerande:

Stöd för arbetssökning och praktikärenden

Walk-in-työnhakuneuvonta

Funderar du över frågor kring arbetsansökan eller praktikärenden? Behöver du praktiska tips för att fila din arbetsansökan? Vill du ha mera information om hur man kan hitta en praktiksplats eller undar du om du är berättigad att ansöka om praktikstöd? 

Nu har du möjlighet att komma på stöd för arbetssökning och praktikärenden utan bokad tid. Du får stöd bl.a. i följande ärenden: 

 • Kommentering av CV:n och arbetsansökan 
 • Hur du kan bygga upp din LinkedIn profil 
 • Praktiska frågor kring arbetsansökan 
 • Frågor gällande praktik och praktikstöd 

På grund av det gällande Coronasituationen sker stöd för arbetssökning och praktiksärenden online via Zoom. Länken uppdateras på den här sidan senast en timme före walk-in mötet börjar. Efter att du har klickat på länken kommer du in i väntrummet. 

OBS! Man slipper in till walk-in mötet kl 12.00, kl 12.20, kl 12.40, kl 13.00, kl 13.20 eller kl 13.40. Ett möte kan ta högst 20 minuter. Var beredd på att vänta en liten stund för din egen tid med specialisten. Du får veta din väntetid i väntrummet, var god och stanna kvar i väntrummet så att du behåller din plats i kön. 

Observera att stöd för arbetssökning inte är karriärvägledning. Ifall du funderar över frågor som gäller dina framtidsplaner eller andra mer djupt ingående frågor kring dina karriärmålsättningar kan du boka tid till karriärvägledning (du hittar länken nedan). 

På våren 2021 ordnas stöd för arbetssökning och praktikärenden under följande datum kl. 12 - 14:

Servicen erbjuds hela hösten också på svenska.

September:
Ti 7.9.
Ti 21.9.

Oktober:
Ti 5.10.
Ti 19.10. Länk:

Join Zoom Meeting
https://helsinki.zoom.us/j/68167537155?pwd=ZzY5TDNremlkWW1xdEkvcjB2d1FNZz09

 

Meeting ID: 681 6753 7155
Passcode: 928385

 
November:    
Ti 2.11.
Ti 16.11.
Ti 30.11.  

December:
Ti 14.12.

Kom ihåg att man slipper in till mötet med 20 minuters mellanrum (vänligen kolla information ovan). 

Workshoppar och grupper

Karriärservicen ordnar flera grupper och workshoppar.  

 • Erkänn ditt kunnande -workshoppar
  Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande som du har fått såväl från studier, arbetslivet som på fritiden?I den här workshoppen får du kartlägga ditt eget kunnande, färdigheter och styrkor. Du lär dig också att formulera det på ett sätt som passar arbetssökning. I workshoppen får du arbeta både självständigt och med andra studerande.
 • Workshopparna om arbetssökning
  Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.
 • LinkedIn-workshoppar
  Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking.
  Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.
 • LinkedIn forsättning
  Har du redan en LinkedIn profil, men du undrar om den motsvarar dina behov eller om den återspeglar det du önskar till läsaren? Använder du de rätta sökorden, anknyter din rubrik till den övriga profiltexten, urskiljer sig dina målsättningar, kunnande och styrkor tydligt och klart? Vid detta tillfälle kan du diskutera LinkedIn med andra deltagare och ställa frågor som du undrar över!
 • Grupper
  Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans grupper vara något för dig. Grupperna ordnas oftast på finska (länken till Ohjauskulma - Handledningshörnan på finska där du kan läsa mera)
   

För mer information om innehållet i workshoppar och grupper, datum och anmälning, se JobTeaser. Viktigt! För att bläddra bland jobbannonser efter inloggningen, välj alternativ "STUDENT or ALUMNI" eller "OPISKELIJA tai ALUMNI" utöver ditt utbildningsområde under Kurser (Courses or Koulutusala). Så hittar även anbud från finländska arbetsgivare till ditt skrivbord.

Individuell karriärvägledning med tidsbeställning

Vad är karriärvägledning?

Karriärvägledningen stöder studenten i att utveckla sin självkännedom, kartlägga olika karriärönskemål och karriäralternativ samt planera sin personliga karriärväg och framtid, och fatta beslut som gäller karriären. Utöver samtal kan karriärvägledningen också innehålla olika metoder och tekniker för att främja studentens kompetenser i fråga om karriärplanering. Målet med karriärvägledningen är att genom samtal ge dig verktyg för att utreda olika frågor och få klarhet i sådant som du funderar över.

Du kan beställa tid till karriärvägledning om du till exempel har frågor som gäller

 • din framtid i arbetslivet, såsom dina karriärmål
 • olika karriäralternativ
 • dina kunskaper, kompetenser och styrkor.

Vanliga frågor som studenterna ofta grunnar på:

 • "Jag är osäker på vad jag egentligen är intresserad av och oroar mig för framtiden."
 • "Jag vet inte vad jag kan göra med min examen."
 • ”Jag hoppas att karriärvägledningen kan hjälpa mig att få klarhet i mina karriärmål och att jag efter det vet vad jag ska prioritera när jag söker jobb.”
 • ”Jag vill gärna få synpunkter på vilka karriäralternativ jag har utgående från min utbildning.”

Vad karriärvägledning inte är?

Karriärvägledning är inte studierådgivning. Karriärvägledaren ger inga färdiga svar med tanke på dina val i livet, utan stöder dig i att komma på idéer, göra upp egna planer och fatta egna beslut. Karriärvägledaren kan inte heller ta ställning eller fatta beslut i ditt ställe, men hen kan hjälpa dig att överväga olika alternativ.

Etiska principer

Karriärvägledningens centrala etiska principer är konfidentialitet, respekt och oavhängighet. Vägledningen grundar sig alltid på kundens målsättningar, respekt och förtrolig interaktion och det är alltid fråga om en personlig process för kunden.

Utgångspunkten för vägledningen är kundens självbestämmanderätt, och processen är ämnad att stödja studentens egen aktivitet och delaktighet. Principen kan också beskrivas med uttrycket ”respektfull omsorg”. Lära sig mer om etiska principer.

 

Kudin.fi - Självutvärdering av karriärberedskap

Kudin.fi är ett självutvärderingsverktyg som stöder din karriärplanering på utbildningsvägen. När du identifierar egna synpunkter, frågor och utmaningar relaterade till din karriärplanering blir det lättare att utveckla din karriärberedskap under studierna och i karriären.

 • På Kudin.fi utvärderar du din karriärberedskap genom att svara på 1-3 olika enkäter.
 • Utifrån dina svar får du respons och tips på fortsatt arbete inom ämnesområdena.
 • Du kan också använda responsen för att fundera om karriärservicen har något passligt att erbjuda dig. Du hittar information om verksamheten på den här sidan.

Kudin.fi hittar du här!

EU-karriärambassadören

Du kan fråga om arbetstillfällen vid olika EU-institutioner och få närmare information om kommande och pågående antagningar till arbets- och praktikplatser samt om ansökningsprocesser och behörighetsvillkor. Rådgivningen är för tillfället på engelska.

EU-karriärambassadören på Facebook. Du kan också ta kontakt per e-post:eucareers.universityofhelsinki@gmail.com

Alumnföreningens Alumni Ambassador -tjänst

Behöver du hjälp med att bearbeta din CV, tips för arbetsintervjuer eller stöd för att finna dina egna styrkor? Alumni Ambassadörerna är redo att hjälpa dig!

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet erbjuder studerande den kostnadsfria Alumni Ambassador -tjänsten vars syfte är att hjälpa studerande att sysselsätta sig.

Ambassadors är frivilliga alumner, som är redo att ge dig råd angående arbetslivsfrågor, sparra dig i  arbetssökning och i att lära dig känna dina styrkor.

Det är lätt att få kontakt med Ambassadörerna eftersom kommunikationen sker via Linkedin. Det innebär att du kan utnyttja tjänsten just då det passar dig!

Hur fungerar tjänsten?

Evenemangskalender

Karriärservicen ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter, samt informationstillfällen och workshoppar. Kolla utbudet i evenemangskalender.eller JobTeaser.

Personal och kontaktuppgifter

Ta kontakt per e-post om din fråga gäller

Karriärvägledning:

Sanna Grannas
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Jarkko Immonen
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Anna Storgårds
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier
service för internationella studeranden

Salla Wilén
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Praktikärenden: 

Marika Jokioja
allmän rådgivning gällande praktikärenden
universitetets praktikstöd
rådgivning på svenska