Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina

Mikäli suoritat Kielikeskuksen opintokokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita Kielikeskuksen intranet-sivuilta.

Voit hankkia itsellesi monipuolisen ja syvällisen kielitaidon tutkintoasi ja työelämää varten suorittamalla jonkin Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuuden suorittaminen ei anna opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kyseisen kielen opintosuuntaan. Opintokokonaisuudet arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Kenelle ja missä vaiheessa opintoja?

Kielikeskuksen opintokokonaisuuden voivat suorittaa Helsingin yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat ja siihen käytettäviä kieliopintoja voi alkaa kerätä heti opintojen alusta lähtien. Sinun on omassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (HOPS) suunniteltava, minkä laajuisena aiot opintokokonaisuuden suorittaa. Kielikeskuksessa tehdyn opintokokonaisuuden voit useissa tapauksissa käyttää tutkintosi valinnaisiin opintoihin. Varmista etukäteen koulutusohjelmastasi, käykö kokonaisuus tutkintoosi.

Huom! Alemmassa korkeakoulututkinnossa opintokokonaisuuteen suoritettuja kieliopintoja ei kannata käyttää kandidaatin tutkintoon, mikäli aiot jatkaa opintokokonaisuuden suorittamista vielä ylemmässä tutkinnossa.

Miten suoritan opintokokonaisuuden?

1. Kielen opintokokonaisuuden suunnittelu vastuuopettajan kanssa

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

2. Opintokokonaisuuteen käytettävien kielikurssien suorittaminen

Helsingin yliopistossa
 • Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa.  
 • Kurssisuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin Kielikeskuksen normaalin käytännön mukaan. 
 • Helsingin yliopiston koulutusohjelmien järjestämään opetukseen ilmoittaudutaan ko. koulutusohjelman ohjeiden mukaan.
Muissa kotimaisissa yliopistoissa
 • Muiden kotimaisissa yliopistoissa suoritettujen kielikurssien käyttämisestä Kielikeskuksen kielen opintokokonaisuuteen sovitaan opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.
 • Ruotsin ja venäjän kielten opintokokonaisuuksiin on mahdollista suorittaa kieliopintoja myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Ulkomaisissa yliopistoissa
 • Ulkomaisissa yliopistoissa suoritettavien kieliopintojen käyttämisestä suoritettavaan opintokokonaisuuteen sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen ennen vaihtoon lähtöä.

Huom! Hakiessasi muualla suoritetun kielikurssin hyväksilukemista Kielikeskuksen opintokokonaisuuteen:

 • Ota todistukset kielisuorituksista mukaan vastuuopettajan vastaanotolle TAI lähetä kopiot todistuksista vastuuopettajalle.
 • Kun vastuuopettaja on hyväksynyt kielisuorituksien sisällyttämisen opintokokonaisuuteen, ilmoittaa hän tästä sinulle sekä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.
 • Täytä tämän jälkeen Kielikeskuksen hyväksilukemislomake. Liitä hakemukseen kopio kielisuorituksien todistuksesta.

3. Opintokokonaisuuden koostaminen

Kun olet suorittanut kaikki kielen opintokokonaisuuteen suunnitellut kurssit:

 • Tarkista opintosuoritusotteeltasi, että kaikki suoritetut ja hyväksiluetut yksittäiset kielikurssit on rekisteröity. Lähetä pyyntö opintokokonaisuuden koostamisesta sähköpostitse kielen vastuuopettajalle.
 • Ilmoita vastuuopettajalle sähköpostissa: nimesi, opiskelijanumerosi, koulutusohjelmasi, opintokokonaisuuteen koottavat opinnot ja opintokokonaisuuden laajuus.
 • Opintojen vanhentuminen: huomaathan, että tutkintoihin ei voi käyttää kymmentä vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia eikä opintokokonaisuuksiin kymmentä vuotta vanhempia opintojaksoja.

HUOM! Opintokokonaisuuden rekisteröintipyynnöt on tehtävä vastuuopettajille kunakin lukuvuonna viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kesän aikana tulleita rekisteröintipyyntöjä käsitellään elokuun puolivälistä alkaen.

4. Todistus opintokokonaisuudesta (pyynnöstä)

Voit pyynnöstä saada suorittamastasi kielen opintokokonaisuudesta Kielikeskuksen laatiman erillisen todistuksen, josta käy ilmi opintokokonaisuuteen kuuluvien kurssien nimet, CEFR-lähtötaitotasot, suorituspäivämäärät ja laajuudet. Todistus postitetaan sinulle kotiin.