Maisterin tutkinnossa osoitettava kieliosaaminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Mikäli suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, sinun on osoitettava tutkintoasetuksen edellyttämä kielitaito ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa, sinun ei tarvitse osoittaa tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa ylemmässä korkeakoulututkinnossasi.

Kielitaidon osoittamista ei edellytetä sinulta, mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla.

Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaito osoitetaan seuraavasti:

  • äidinkieli: koulusivistyskielellä tehty kypsyysnäyte 0 op
  • toisen kotimaisen kielen opinnot (ruotsi/suomi) 3 op
  • vieras kieli 4 op (lähtötaitotaso englannissa CEFR B2, muissa kielissä CEFR B1)

Osoittaminen/suorittaminen

  • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
  • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta.

Huom! Mikäli opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanninkielisessä opintosuunnassa, sinun ei tarvitse osoittaa vierasta kieltä erikseen. Tutkintotodistukseesi tulee tällöin merkintä vieras kieli: englanti. Pyydäthän vieraan kielen (englanti) suorituksen rekisteröintiä Kielikeskuksesta: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi

Toiseen kotimaiseen kieleen liittyvät poikkeukset 

  • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate -, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (CEFR B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea sinulle sopivalla kielitaidon tasolla. Tässä tilanteessa lähetä kopio tutkintosi todistuksesta suojattuna sähköpostina Kielikeskuksen opintoneuvontaan osoitteeseen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi.
  • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla CEFR B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Äidinkielen kielitaitovaatimuksista ei voi saada vapautusta.

Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.