Maisterin tutkinnossa osoitettava kieliosaaminen

Ellei muuta ole mainittu, ohjeet on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville

Mikäli suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, sinun on osoitettava tutkintoasetuksen edellyttämä kielitaito ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa, sinun ei tarvitse osoittaa tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa ylemmässä korkeakoulututkinnossasi.

Kielitaidon osoittamista ei edellytetä sinulta, mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla.

Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaito osoitetaan seuraavasti:

  • äidinkieli: koulusivistyskielellä tehty kypsyysnäyte (0 op)
  • toisen kotimaisen kielen opinnot (3 op)
  • vieras kieli (4 op).

Poikkeus vanhoissa koulutuksissa opiskeleville: varmista sinua koskevat määräykset oman tiedekuntasi opiskelijapalveluista.  

Osoittaminen/suorittaminen

  • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
  • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista.

Huom! Mikäli opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanninkielisessä opintosuunnassa, sinun ei tarvitse osoittaa vierasta kieltä erikseen. Tutkintotodistukseesi tulee tällöin merkintä vieras kieli: englanti. Pyydäthän vieraan kielen (englanti) suorituksen rekisteröintiä Kielikeskuksesta: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi

Toiseen kotimaiseen kieleen liittyvät poikkeukset 

  • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (CEFR B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea sinulle sopivalla kielitaidon tasolla.
  • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla CEFR B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Äidinkielen kielitaitovaatimuksista ei voi saada vapautusta.

Jos opiskelet uudessa koulutusohjelmassa, hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Jos opiskelet vanhassa koulutuksessa, toimi tiedekuntasi määräysten mukaan. Lisätietoa saat tiedekuntasi Flamma-sivuilta tai tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteeltä.