Maisterin tutkinnossa osoitettava kieliosaaminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Mikäli suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, sinun on osoitettava tutkintoasetuksen edellyttämä kielitaito ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa, sinun ei tarvitse osoittaa tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa ylemmässä korkeakoulututkinnossasi.

Kielitaidon osoittamista ei edellytetä sinulta, mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla.

Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaito osoitetaan seuraavasti:

Osoittaminen/suorittaminen

  • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
  • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta.

Huom! Mikäli opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanninkielisessä opintosuunnassa, sinun ei tarvitse osoittaa vierasta kieltä erikseen. Tutkintotodistukseesi tulee tällöin merkintä vieras kieli: englanti. Pyydäthän vieraan kielen (englanti) suorituksen rekisteröintiä Kielikeskuksesta: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi

Toiseen kotimaiseen kieleen liittyvät poikkeukset 

  • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate -, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (CEFR B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea sinulle sopivalla kielitaidon tasolla. Tässä tilanteessa lähetä kopio tutkintosi todistuksesta suojattuna sähköpostina Kielikeskuksen opintoneuvontaan osoitteeseen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi.
  • Huomaa, että koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa voidaan kuitenkin päättää, että toisen kotimaisen kielen opinnot vaaditaan kaikilta opiskelijoilta, jolloin ne tulee suorittaa taitotasolla CEFR B1.
  • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla CEFR B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain (vapautus lähtötaitotasosta) tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Äidinkielen kielitaitovaatimuksista ei voi saada vapautusta.

Vapauttamisen sijaan ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta Kielikeskuksen opettajatuutorin kanssa. Ennen vapautuksen hakemista, ota yhteyttä Kielikeskuksen opettajatuutoriinTämä ei koske opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa.

Mahdollista vapautusta haetaan e-lomakkeella, johon tulee liittää tarvittavat todistukset.