Sisu ja tohtoriopinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kesäkuusta 2021 alkaen WebOodin on korvannut uusi opintotietojärjestelmä Sisu. Jatkossa suunnittelet Sisussa tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot, ilmoittaudut kursseille ja kun aika koittaa, haet tutkintotodistusta. Löydät linkin Sisuun aina Opiskelu-palvelun ylävalikosta.

Mikä muuttuu?

Sisun opintosuunnitelma auttaa pysymään kartalla opintojesi etenemisestä ja kertoo visuaalisessa muodossa, mitä opintoja olet suorittanut ja mitä tutkinnostasi vielä puuttuu.

Thessa on jatkossakin väitöskirjatutkijan ja ohjaajien tärkein sähköinen työkalu väitösprojektin suunnitteluun. Sisua käytetään ensisijaisesti tohtorintutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suunnitteluun, suorittamiseen ja arviointiin. Thessan ja Sisun välille rakennetaan parhaillaan rajapintaa, jonka kautta opintosuunnitelma ja tekemäsi suoritukset ovat sinun ja ohjaajiesi nähtävissä myös Thessassa osana Thessan My Thesis Project -osiota.

WebOodiin verrattuna yksi näkyvimmistä muutoksista on se, että Sisussa opinnot suunnitellaan ennen opetukseen ilmoittautumista. Käytännössä opintojakso lisätään ensin opintosuunnitelmaan ja tämän jälkeen tehdään varsinainen ilmoittautuminen jaksolle. Opintojen suunnittelu ja ajoitus ei kuitenkaan tarkoita, että opintojen valikoima kaventuisi. Kaikki Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot löytyvät Sisusta. Opintosuunnitelman ei myöskään tarvitse olla kerralla valmis, vaan voit joustavasti muokata sitä opintojen edetessä.

Sisun opintosuunnitelmat

Sisussa kaikki sähköinen asiointi rakentuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi ympärille. Sisun opintosuunnitelman kautta tehdään muun muassa seuraavat asiat:

  • opintojen suunnittelu
  • kursseille ilmoittautuminen
  • muualla suoritettujen opintojen hyväksiluvun haku
  • tutkintorakenteista poikkeavan sisällön hyväksyminen osaksi opintosuunnitelmaa (esim. vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset suoritukset ja opintokokonaisuudet)
  • opintokokonaisuuksien hyväksyminen
  • valmistumispyyntö

Opintosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää opintojen aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat täsmentyvät ja teet uusia opintosuorituksia. Aloita opintosuunnitelman laatiminen viimeistään silloin, kun ensimmäisen kerran tarvitset jotain yllämainituista toiminnoista, sillä Sisussa et voi esimerkiksi ilmoittautua kurssille ennen kuin olet lisännyt kurssin opintojakson opintosuunnitelmaasi.

Tarkemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimiseen Sisussa löydät ohjeesta Tohtoriopintojen suunnittelu.

Alkuun Sisun käytössä

Sisun käyttö voi alkuun tuntua haastavalta, sillä järjestelmä on sekä ulkoasultaan että toiminnoiltaan melko erilainen kuin WebOodi. Alla olevien ohjeiden avulla pääset alkuun Sisun käytössä:

Tutkijakoulu ja tohtoriohjelmat järjestävät väitöskirjatutkijoilleen myös infoja ja työpajoja Sisun käyttöön – seuraa tutkijakoulun ja ohjelmasi tiedotusta.

Kaikki Sisun tekniset käyttöohjeet löydät koottuna teemasta Sisun käyttöohjeet tohtoriopintoihin.

Sisun hakemustyypit

Mitä eroa Sisun hakemuksilla on? Mitä hakemusta pitäisi käyttää mihinkin? Jos olet epävarma, mitä hakemusta sinun pitäisi käyttää, kysy tarvittaessa neuvoa tohtorikoulutuksen palveluista ennen hakemuksen tekemistä. Kaikki hakemukset käsitellään tohtorikoulutuksen palveluissa joko tohtoriohjelmien suunnittelijoiden tai tiedekunnan jatko-opintopalvelujen toimesta.

Vapaan muokkauksen tilassa jätettävät hakemukset (rakenteesta poikkeava sisältö)

Vapaan muokkauksen tila on useimmin tarvittava hakemustyyppi. Vapaan muokkauksen tilassa voit tarvittaessa poiketa Sisuun määritellystä tutkintorakenteesta. Käytä vapaan muokkauksen tilaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • haluat korvata suunnitelmassasi näkyvän opintokokonaisuuden vanhojen tutkintovaatimusten mukaisella kokonaisuudella
  • haluat lisätä suunnitelmaan sinulle aiemmin rekisteröityjä yksittäisiä suorituksia, jotka on rekisteröity tohtoriohjelman tutkintorakenteesta poikkeavilla tunnisteilla (esim. vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset suoritukset, toisten tohtoriohjelmien tai maisteriohjelmien tunnisteilla rekisteröidyt suoritukset)
  • haluat lisätä suunnitelmaan tohtoriohjelman tutkintorakenteesta poikkeavan opintojakson, jonka aiot suorittaa

Vapaan muokkauksen tilassa tehdyille muokkauksille täytyy aina hakea lopuksi hyväksyntää.

Korvaavuushakemus

Käytä korvaavuushakemusta, jos haluat korvata tohtoriohjelman tutkintorakenteeseen kuuluvan opintojakson opinnoilla, jotka olet suorittanut toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Voit tehdä korvaavuushakemuksen opintojaksoesitteeltä.

Sisällyttämishakemus

Sisällyttämishakemusta tarvitaan vain harvoin. Hae hyväksilukua sisällyttämishakemuksella, kun haluat, että toisessa yliopistossa suorittamasi opinnot liitetään sellaisenaan osaksi tutkintosi valinnaisia tai vaihtoehtoisia opintoja.

Erillisen hyväksynnän hakemus

Erillisen hyväksynnän hakemusta tarvitaan vain harvoin. Tee hakemus, jos opintosuunnitelmassasi lukee jossakin osassa “vaatii erillistä hyväksyntää”. Tämä tarkoittaa, että kokonaisuuden sisältö lähetetään tarkistettavaksi opiskelijapalveluihin ja tarvittaessa ohjaajalle / vastuuhenkilölle ennen valmistumista.

Henkilökohtaisen suorituksen hakemus

Henkilökohtaisen suorituksen hakemusta tarvitaan vain harvoin. Tee hakemus, jos sinun on tarpeen täydentää vajaaksi jäänyttä opintojakson tai opintokokonaisuuden suoritusta. Sovi ensin suorituksen täydentämisestä ohjaajasi kanssa ja pyydä tarvittaessa neuvontaa tohtoriohjelmasi suunnittelijalta.

Opintoluonnos

Älä käytä opintoluonnosta ellei sinua erikseen neuvota sellaista tekemään.

Sisun käytön tuki

Jos sinulla on kysyttävää tohtoriohjelman tutkintorakenteesta tai omista opinnoistasi, ota yhteyttä tohtoriohjelmasi suunnittelijaan tai kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Ota yhteyttä Kaisa-talon opiskelijaneuvontaan, jos tarvitset apua teknisessä ongelmassa tai haluat antaa palautetta Sisusta. Tarkista kuitenkin ensin, löydätkö vastauksen kysymykseesi yllämainituista ohjeista tai sivulta Usein kysytyt kysymykset Sisusta.

Jos WebOodista siirretyt tiedot näyttävät puutteellisilta, katso ohjeet mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisun käyttöönotto aiheuttaa ruuhkaa tohtorikoulutuksen palveluissa ja joudumme priorisoimaan neuvonnassa valmistujia. Mikäli kysymykselläsi ei ole kiire, odottelethan rauhassa.

Erityisjärjestelyt Sisun käytön tueksi

Sisun saavutettavuudessa on vielä haasteita erityisesti ruudunlukuohjelmia käyttävillä henkilöillä. Tarkempaa tietoa löydät Sisun saavutettavuusselosteesta. Sisun toimittaja Funidata Oy etsii parhaillaan parasta ratkaisua tilanteen korjaamiseen. Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, ole yhteydessä yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöihin. Lisätietoa yksilöllisten järjestelyiden ohjesivulla.