Verkko-opinnot | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Valtaosa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnoista järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikasta riippumatta. Verkossa opiskelu on joustavaa ja itsenäistä.

Millaista on verkko-opiskelu? 

Opiskelu verkossa on joustavaa ja itsenäistä: Opiskella voi paikasta riippumatta ja itselle sopivaa rytmiä noudattaen. Itsenäisyyden ja joustavuuden myötä verkko-opiskelu vaatii myös suunnitelmallisuutta ja ajankäytön taitoja.  

Verkkokurssit vaihtelevat sen suhteen, miten aikaan sidottua ja aikataulutettua opiskelu on. Jotkut verkkokursseista ovat kokonaan opiskelijan itse aikataulutettavissa. Useimmilla verkkokursseilla noudatetaan kuitenkin ennalta suunniteltua aikataulua, esimerkiksi:  

 • Suorilla verkkoluennoilla on tietyt ajankohtansa. 
 • Verkkoluennot julkaistaan usein myös tallenteina, jotka voi katsoa tai kuunnella itselle sopivaan aikaan.  
 • Kirjallisilla oppimistehtävillä on tavallisesti tietyt palautuspäivät 
 • Verkkokeskustelut käydään tavallisesti tietyn ajanjakson (esimerkiksi päivä tai viikko) puitteissa 
 • Verkkotentit suoritetaan tiettyinä päivinä ja tiettyyn kellonaikaan.  

Oman kurssisi toteutustavat ja aikataulut löydät kurssin kurssisivulta ja verkko-oppimisympäristöstä. 

Verkkokursseilla, kuten kaikessa opiskelussa, noudatetaan hyviä tapoja ja yhteisiä pelisääntöjä. Lue lisää: Netiketti (Moodle-opas Helsingin yliopiston opiskelijoille)

Verkko-oppimisympäristö (Moodle tai MOOC) 

Lähes kaikissa Avoimen yliopiston opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Kurssin toteutustavasta riippuen verkko-oppimisympäristössä voidaan muun muassa katsoa verkkoluentoja, tehdä ja palauttaa tehtäviä, käydä verkkokeskusteluja, suorittaa verkkotenttejä ja tiedottaa opintoihin liittyvistä asioista.  

Useimmissa tapauksissa verkko-oppimisympäristö on nimeltään Moodle. Kaikille avointen verkkokurssien eli MOOCien verkko-oppimisympäristöt vaihtelevat kurssikohtaisesti.  

Lisätietoa ja ohjeita:  

Verkkoluennot 

Verkkokursseihin sisältyy usein verkkoluentoja ja / tai verkkoluentojen tallenteita. Verkkoluentojen aikataulut sekä linkit verkkoluentoihin tai niiden tallenteisiin löydät kurssin verkko-oppimisympäristöstä.   

Verkkoluennot pidetään Zoomissa.  

Verkkokeskustelut 

Vuoropuhelu verkkokurssin opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeä ja antoisa osa verkko-opiskelua. On hauskaa tutustua muihin opiskelijoihin, jotka tulevat monista erilaisista taustoista ja elämäntilanteista.  

Verkkokeskustelut voivat olla myös osa kurssisuoritusta. Tällöin verkkokeskustelut ovat eriaikaisia: keskusteluun voi osallistua tietyn ajan puitteissa silloin, kun se itselle parhaiten sopii. 

Verkkokeskustelut käydään tavallisesti kirjallisina kurssin keskustelufoorumilla. 

Ryhmätyöskentely 

Verkkokurssi saattaa sisältää itsenäisen työskentelyn ja yksilötehtävien lisäksi yhteisöllisiä tehtäviä kuten ryhmätöitä. Ryhmä sopii keskuudessaan työskentelytavoistaan. Työskentelyssä voidaan hyödyntää ääni- ja kuvayhteyksiä (esimerkiksi Teams).

Kirjalliset tehtävät 

Verkkokurssi sisältää usein kirjallisen oppimistehtävän (tai -tehtäviä) kuten esseen, referaatin tai oppimispäiväkirjan. Oppimistehtävässä hyödynnetään ja pohditaan kurssin luentoja, kirjallisuutta ja muuta mahdollista kurssimateriaalia.  

Joillain verkkokursseilla opiskelijat vertaisarvioivat toistensa oppimistehtäviä: he antavat palautetta toistensa tehtävistä ja samalla myös oppivat niistä.  
 
Lue lisää: Kirjalliset oppimistehtävät

Verkkotentit 

Verkkotentti on sähköinen tentti, joka suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tiettynä ajankohtana tai tietyn aikaikkunan puitteissa. Verkkotentissä käytetään omaa tietokonetta.  

Lue lisää: Tentit

Verkko-opintojen tekniset vaatimukset   

 • Verkko-opiskelu edellyttää toimivia verkkoyhteyksiä. Verkko-oppimisympäristö ja verkkoluennoille osallistuminen toimivat parhaiten kiinteän ja nopean verkkoyhteyden avulla.  
 • Selaimena suositellaan käytettäväksi Chromea. 
 • Lähtökohtaisesti sinun ei tarvitse asentaa tietokoneellesi erityisiä ohjelmistoja opintojasi varten. Jos kurssilla tarvitaan erityistä ohjelmistoa (esim. SPSS), kerrotaan siitä kurssin kurssisivulla.  
 • Verkkoluennot pidetään Zoomissa. Zoomia voi käyttää joko selaimen tai sovelluksen kautta. (ks. yllä: Verkkoluennot)
 • Verkko-opiskeluun liittyy paljon kirjoittamista, joten tarvitset  opinnoissasi tekstinkäsittelyohjelmaa. Lue lisää: Helsinki.fi -sähköpostiosoite ja muut digitaaliset palvelut
 • Työpaikkojen ja yhteisöjen tietokoneille asennetut palomuurit ja muut tietoturvallisuutta lisäävät ohjelmat saattavat estää verkkokursseja tai videoita latautumasta. 
 • Avoin yliopisto ei vastaa opiskelijan omasta verkkoyhteydestä tai tietokoneesta johtuvista ongelmista esimerkiksi verkkoluennon tai verkkotentin aikana.   

Opiskelu ulkomailta  

Avoimen yliopiston verkko-opintoihin voi osallistua myös ulkomailta käsin. Huomioi kuitenkin muutama seikka:  

 • Ulkomaisen pankin kautta maksaminen saattaa hidastaa maksutietojen saapumista. Ilmoittaudu siis opintoihin hyvissä ajoin, jotta ennätät muun muassa aktivoida Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksesi ennen kurssin alkua. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut 
 • Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistautumista esimerkiksi suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 • Huom! Jos osallistut kaikille avoimelle verkkokurssille eli MOOCille, voit aloittaa opiskelun saman tien ilman opintomaksun maksamista ja käyttäjätunnuksen aktivointia. Lue lisää: MOOC-kurssit 
 • Painetun kurssikirjallisuuden hankkiminen ulkomailta käsin voi viedä paljon aikaa. Aloita kurssikirjallisuuden hankkiminen ajoissa, pyydä tarvittaessa apua Suomessa asuvilta tuttaviltasi tai etsi kirjoja verkkokirjakaupoista. Kurssikirjallisuutta koskevat tiedot löydät kurssin kurssisivulta. Lue lisää: Kirjastot ja tiedonhaku 
 • Huomaa myös, että suorien verkkoluentojen kellonajat ilmoitetaan Suomen ajassa.