Tentit | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Tentti on yliopisto-opintojen yksi perinteisimmistä suoritustavoista. Se on kirjallinen kuulustelu, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa vastaamalla kurssin luentoihin, kurssikirjallisuuteen ja mahdolliseen muuhun kurssimateriaaliin liittyviin kysymyksiin.  

Tiedon tentin ajankohdasta, tentaattorista (= tenttikysymykset laativa ja tenttivastaukset arvioiva opettaja) ja tiedon tenttikirjallisuudesta löydät kurssin kurssisivulta. Kurssiin sisältyy tavallisesti kolme vaihtoehtoista tenttipäivää. 

Tältä sivulta löydät tietoa Avoimen yliopiston erilaisiin tentteihin, tentissä pärjäämiseen sekä tentin arviointiin liittyvää tietoa.  

Verkkotentti 

 

Verkkotentti on tentti, joka suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tiettynä ajankohtana tai tietyn aikaikkunan puitteissa. Verkkotenttiin voi sisältyä kirjallisia tehtäviä, monivalintatehtäviä tai näiden yhdistelmiä.  

Verkkotenttien ajankohdat löydät kurssin kurssisivulta ja verkko-oppimisympäristöstä. Verkkotentti alkaa ja päättyy opinto-ohjelmaan merkittynä kellonaikana.

Jos tarvitset verkkotentissä yksilöllisiä järjestelyjä (esimerkiksi lisäaikaa), sovi asiasta hyvissä ajoin etukäteen. Lisätietoa ja ohjeita: Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Ohjeita verkkotenttiin Moodlessa:

 • Tarvitset verkkotenttiin osallistuaksesi tietokoneen ja verkkoyhteyden.  
 • Tenttiminen tapahtuu kurssin Moodlessa. 
 • Moodleen kirjautuminen edellyttää voimassa olevan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus tulee aktivoida hyvissä ajoin ennen opintojen alkua tai verkkotenttiä, jos kurssi suoritetaan vain tenttimällä. Aktivointi edellyttää vahvaa sähköistä tai henkilökohtaista tunnistautumista. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 • Verkkotentin alkamisajankohtana tentin vastaustila aukeaa ja pääset katsomaan kysymykset. 
 • Kirjallisuus, oppimateriaali ja verkon lähteet ovat käytössäsi tentin ajan. 
 • Tenttiin täytyy valmistautua hyvin, sillä kysymykset ovat laajoja ja edellyttävät usein tiedon soveltamista tai vertailuja. 
 • Voit kirjoittaa tenttivastauksen suoraan verkkotentin vastaustilaan tai kirjoittaa sen ensin tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioida sitten vastaustilaan.  
 • Tarkempia ohjeita löydät kurssin Moodlesta.  
 • Toimithan aina rehellisesti! Tenttivastauksen plagiointi johtaa suorituksen hylkäämisen lisäksi jatkotoimiin. Lue lisää: Plagiointi ja tenttivilppi
 • Opintosuoritusten arvostelussa ja tenttien toteuttamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston ohjeita.

Lue lisää verkko-opinnoista: 

Salitentti Helsingin yliopistolla   

Covid19-koronaepidemian vuoksi Avoimessa yliopistossa ei järjestetä tällä hetkellä salitenttejä. Salitenttejä koskevat ohjeet julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.  

Koulutusohjelman järjestämään yhteisopetukseen saattaa sisältyä salitenttejä myös syksyllä 2021. Näissä tapauksissa noudatetaan koulutusohjelman antamia ohjeita. Löydät tarvitsemasi ohjeet kurssin kurssisivulta. 

Examinarium-tentti

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.

Ohjeita examinarium-tentteihin

Tentti yhteistyöoppilaitoksessa 

Jos opiskelet Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa (esimerkiksi kansalais- tai työväenopistossa, kesäyliopistossa tai kansanopistossa), noudatat tenttien osalta oppilaitoksen omia käytäntöjä.

Tarvittaessa saat lisätietoa ja -ohjeita ao. oppilaitoksesta.

Siirtotentti

Siirtotentti tarkoittaa mahdollisuutta suorittaa jonkin muun oppilaitoksen tentti Avoimen yliopiston tenttitilaisuudessa. Siirtotenttejä järjestetään ao. oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella. 

Siirtotentin järjestäminen on maksullista (75 euroa/tentti).

Sovi siirtotentin järjestämisestä Tenttipalveluiden kanssa: avoin-tentit@helsinki.fi

Siirtotenttien ajankohdat keväällä ja kesällä 2022: 

 • ke 16.2.2022 klo 16.30-20.30
 • ke 16.3.2022 klo 16.30-20.30
 • ke 27.4.2022 klo 16.30-20.30
 • ke 11.5.2022 klo 16.30-20.30
 • ke 8.6.2022 klo 16:30-18:30
 • ke 15.6.2022 klo 16:30-18:30
 • ke 6.7.2022 klo 15:30-19:30
 • ke 27.7.2022 klo 15:30-19:30

Ruotsinkieliset tenttikysymykset  

Sinulla on halutessasi oikeus saada ruotsinkieliset tenttikysymykset ja vastata tenttiin ruotsiksi.

Jos haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ilmoita asiasta hyvissä ajoin (viimeistään 10 päivää ennen tenttiä) opettajalle verkko-oppimisympäristö Moodlessa tai ottamalla yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Yksilölliset järjestelyt tentissä

Tentteihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, erillinen tenttitila, jokin apuväline tai vaihtoehtoinen suoritustapa. Yksilöllisistä järjestelyistä tulee sopia etukäteen.  

Lue lisää: Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Tentin arviointi ja opintosuoritusmerkinnät 

Tentin jälkeen tentaattori tarkistaa ja arvioi tenttivastaukset. Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa tentistä.

Lue lisää:   

Näin pärjäät tentissä  

Hyvä tenttivastaus 

 • Tenttivastauksellasi osoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt kurssin luentojen, tentittävän kirjallisuuden tai muun kurssimateriaalin sisällöt.  
 • Tenttivastauksen pitää vastata tenttikysymykseen tai tehtävän otsikkoon. Huomaa erityisesti, jos tehtävässä pyydetään vertailemaan, analysoimaan tai pohtimaan ja rakenna sitten vastauksesi sen mukaan.  
 • Hyvä tenttivastaus on tiivis ja napakka, johdonmukainen ja selkeä. Sisältö ratkaisee, ei esimerkiksi vastauksen pituus.  
 • Kerro asia selkeällä suomen kielellä, kuitenkin oppiaineen keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen.  

Tenttivastauksen suunnittelu ja viimeistely  

Tentin alussa saattaa joskus tuntua, ettet osaa vastata tenttikysymyksiin. Kaikki omaksumasi asiat ovat kuitenkin muistissasi – ne täytyy vain saada esiin. Tentti kannattaa aloittaa rauhallisin mielin vastausten suunnittelulla.  

Vinkkejä tenttivastausten suunnitteluun: 

 • Jaa konseptipaperi osiin niin, että jokaiselle tenttikysymykselle on oma sivunsa / osionsa. Kirjoita kuhunkin kysymykseen liittyvät asiat ja ajatukset muistiin ranskalaisin viivoin, käsitekartaksi, kuvaksi tai kaavioksi - mikä vain itsellesi tuntuu luontevalta. 
 • Laske, minkä verran sinulla on keskimäärin aikaa kunkin vastauksen kirjoittamiseen. Huolehdi ajankäytöstäsi myös tentin edessä.  
 • Etene helpoimmasta kysymyksestä vaikeimpaan. 
 • Suunnittele jokaisen vastauksen kohdalla, miten ja missä järjestyksessä kerrot asiat. 
 • Huolehdi, että vastaat kaikkiin kysymyksiin ja tarkista, että mukana on kaikki suunnittelemasi asiat. 
 • Ennen kuin palautat tenttivastauksesi, lue ne vielä läpi ja muokkaa tarvittaessa.  

Ensiapua hankaliin hetkiin 

 • Jos et muista jotakin asiaa, unohda pakonomainen pinnistely ja jätä asia hetkeksi lepäämään. Jos kyseessä on pieni yksityiskohta, sen merkitys tuskin on kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Isommat asiat löytyvät muistista yleensä keskittymällä ja päättelemällä. Vastaus voi myös kirkastua sillä välin, kun vastaat tentin muihin kysymyksiin. 
 • Jos aika uhkaa loppua kesken, vastaa kuitenkin myös jäljellä oleviin kysymyksiin lyhyesti ja kokonaisin lausein. Mieti, mitkä ovat kaikkein keskeisimmät asiat.  
 • Jokaisella on oma tahtinsa ja tyylinsä. Keskity vain omaan vastaamiseesi. 
 • Jos väsyttää tai et jaksa keskittyä, pidä pieni tauko. 

Tenttijännitys 

Kaikilla on kokemusta jännittämisestä, mutta mistä jännitys johtuu ja miten selvitä jännittämisen kanssa?  Katso Helsingin yliopiston opintopsykologi Juha Niemisen puheenvuoro opiskeluun ja tenttimiseen liittyvästä jännityksestä: Tenttijännitys!