Sisu-anvisningar: doktorandens studieplan

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du börjar göra upp din studieplan ska du läsa de allmänna anvisningarna för hur du planerar dina doktorandstudier.

Doktorander gör sin studieplan i två steg:

 1. Gör din studieplan i Sisu, på sidan Studiestruktur. I den färdiga studieplanen syns alla studier du måste genomföra för examen.
 2. Välj studiernas prestationssätt på sidan Studiekalender. Prestationssättet kan t.ex. vara deltagande i undervisningen eller självständiga studier. Samtidigt kan du föra in de exakta tiderna och platserna för undervisningen i din egen kalender, om de redan har meddelats.

Därefter kan du anmäla dig till undervisning i Sisu.

Beakta det här när du gör din studieplan

 • Du kan inte göra en studieplan med en telefon eller datorplatta. Du behöver en dator till det.
 • Du behöver inte göra studieplanen färdig på en och samma gång. Det räcker att du lägger till de studieavsnitt till vars undervisning du vill anmäla dig.
 • För din studierätt ska du ha en (1) primär studieplan. Du kan göra ansökningar och utexamineras endast via den primära studieplanen.
 • Om du har flera studieplaner ska du försäkra dig om att den plan du redigerar säkert är den riktiga. Under fliken Tidslinje öppnas automatiskt den studieplan som du senast har redigerat under fliken Studiestruktur.
 • Du måste alltid välja prestationssätt för ett studieavsnitt innan du kan anmäla dig till undervisningen. Endast då framgår dina studieprestationer korrekt i din studieplan. Om du inte har valt ett prestationssätt för ett studieavsnitt, syns prestationen inte i din studieplan.

Vad betyder ”primär studieplan”?

Du kan göra en primär studieplan för den studierätt du har. Om du har flera studierätter ska du göra en egen, separat plan för varje studierätt. Om du bara har gjort en plan är den automatiskt din primära plan. Uppgiften om primärstatus syns på fliken Studiestruktur. Bredvid den primära studieplanens rubrik finns det en ikon där det står ”Primär plan”.
Skärmdump: primär studieplan

Om du vill göra din nya studieplan till den primära, klicka på knappen med tre svarta prickar i övre högra hörnet på sidan Studiestruktur. Välj alternativet ”Välj som en primär plan” i rullgardinsmenyn.

Det lönar sig att fundera noga vilken studieplan du väljer att göra primär. Sisu har flera funktioner som du endast kan göra i din primära studieplan och som det inte går att göra med en annan studieplan. Till dem hör till exempel att

 • lägga till nytt innehåll i studieplanen eller lägga till sådant innehåll som avviker från strukturen
 • ansöka om examensbevis och ta ut examen
 • ansöka och få beslut om tillgodoräknande

Skapa, skriva ut och radera studieplaner

Skapa en studieplan

 1. När du gör din studieplan ska du börja med att klicka på sidan Studiestruktur i den svarta toppmenyn uppe på sidan.
  Skärmdump: Studiestruktur
 2. Uppe på sidan Studiestruktur ska du sedan klicka på knappen ”Ny studieplan”.
  Skärmdump: Ny studieplan -knappen
 3. I poppuppfönstret som öppnas väljer du fliken Mina utbildningar. Under den här fliken väljer du den studieplansmall som motsvarar din studierätt. Om du har flera studierätter visar rullgardinsmenyn Välj utbildning en lista på alla de studieplansmallar dina studierätter ger dig tillgång till.
 4. Välj sedan rätt undervisningsplansperiod (i bilden: ”läroplansperiod”) i rullgardinsmenyn, om ditt utbildningsprogram ger flera än ett alternativ på den här punkten. I regel lönar det sig att välja studieplansmodell enligt det år du inlett studierna.
 5. Du kan ge planen ett namn. Systemet föreslår det förvalda namnet ”Min studieplan” och datum när planen skapades. Om du skapar flera planer, lönar det sig att ge dem tydliga namn. Det här hjälper dig senare när du ska välja rätt plan.
 6. Klicka till slut på knappen ”Skapa plan” i poppuppfönstrets nedre kant. Nu öppnas din nya studieplan och den är färdig att redigeras.Skärmdump: Poppupfönstret "Skapa plan"

Skriva ut studieplanen 

Du kan skriva ut studieplanen på papper eller som pdf-fil. Utskriften visar studieplanens läge samt de schemalagda och genomförda prestationerna. Observera att studieutkast inte syns på utskriften för tillfället. 

Klicka på knappen med tre punkter i studieplanens övre högra hörn. Välj ”Skriv ut studieplanen” i rullgardinsmenyn. I vissa webbläsare öppnas automatiskt ett grått utskriftsfönster ovanpå utskriftsversionen, och där kan du välja skrivare och inställningar direkt.

Om utskriftsfönstret inte öppnas automatiskt, får du upp det genom att klicka på knappen ”Skriv ut” i utskriftsversionens övre högra hörn. Om du vill gå tillbaka till studieplanens redigeringsvy, klicka på ”Gå tillbaka till strukturen” i utskriftsversionens övre högra hörn.

Radera studieplaner

Öppna först den studieplan du vill radera. Klicka sedan på knappen med tre punkter i planens övre högra hörn. Välj ”Ta bort studieplanen” i rullgardinsmenyn. Ett poppuppfönster öppnas och du blir ombedd att bekräfta raderingen. Efter det har studieplanen raderats permanent och kan inte återställas.

Det är möjligt att alternativet ”Ta bort studieplanen” är grått i rullgardinsmenyn och inte går att välja. Det betyder att du bara har en studieplan i Sisu. För att kunna radera studieplanen måste du skapa minst en ny studieplan utöver den du planerar att radera.

Redigera studieplaner

Din studieplan visar färdigt vilka helheter och studieavsnitt du måste genomföra för examen. Även de frivilliga valen har sin egen plats i planen, men där syns inga färdiga helheter eller studieavsnitt. För de studieavsnitt som du redan har genomfört visar Sisu en ikon som ser ut som en lagerkrans samt prestationens vitsord. Nya prestationer visas med en lagerkrans inom ett dygn efter att läraren har bedömt prestationen i Sisu.

Öppna din studieplan för redigering så här:

 1. Gå till sidan Studiestruktur och välj studieplan. Du kan välja vilken studieplan du vill redigera genom att klicka på planens rubrik..
  Skärmdump: studieplan
 2. Öppna studieplanens struktur genom att klicka på planens rubrik. Observera att den runda knappen framför rubriken endast öppnar en dragspelsmeny, som kan vara tom.
  Skärmdump: planens rubrik

Obligatoriska studier

I examensstrukturen för din doktorsexamen kan det finnas två slags obligatoriska studier. Obligatoriska studieavsnitt är prestationer som du måste genomföra. Till dem hör t.ex. att skriva en doktorsavhandling inom ditt vetenskapsområde. Kursikonerna för de obligatoriska studieavsnitten syns färdigt i din studieplan och de kan inte raderas. Du kan ersätta ett obligatoriskt studieavsnitt med ett annat, om

 • du har genomfört studieavsnittet enligt tidigare examensfordringar och med en annan kod
 • du får tillstånd att ersätta avsnittet med en studieprestation från en annan högskola.

Närmare instruktioner finns senare i denna anvisning under punkterna ”Lägga till studieprestationer som saknas i planen” och ”Lägga till nytt innehåll eller sådant innehåll som avviker från strukturen”.

Obligatoriska delar är sådana delar av studieplanen där du måste välja ett eller flera studieavsnitt och genomföra dem för att kunna utexamineras. Med urvalshjälparen kan du välja studieavsnitt för en obligatorisk del. Gör så här:

 1.  Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den obligatoriska delens rubrik. Bredvid rubriken står det ”val saknas”.
  Skärmdump: urvalshjälparen
 2. Läs noggrant instruktionstexten uppe i urvalshjälparen.
 3. För de studieavsnitt du väljer ska du klicka på den blåvita knappen så att den aktiveras.
  Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.
 4. När du har gjort alla nödvändiga val kommer det att stå ”Val gjorda” bredvid den obligatoriska delens rubrik.
  Skärmdump: val gjorda

Frivilliga val

I studieplansmallen för din doktorsexamen kan det finnas delar där det bredvid rubriken står ”Frivilliga val”. Bland dessa kan du välja enligt eget önskemål så att antalet studiepoäng som krävs för din examen (40 sp) uppfylls. Gör dina frivilliga val så här:

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den önskade delens rubrik.
 2. Läs noggrant instruktionstexten uppe i urvalshjälparen.
 3. För varje studieavsnitt som du tänker genomföra ska du klicka på den blåvita knappen för att aktivera den.
 1. Skärmdump: frivilliga val
 2. Kun olet tehnyt riittävän määrän valintoja, näkyy osan otsikon vieressä teksti 'valinnat tehty'.
  Skärmdump: val gjorda

Lägga till studieprestationer som saknas i planen

Alla studieprestationer som du har genomfört tidigare syns inte nödvändigtvis automatiskt i din studieplan, utan de måste läggas till separat.

Under sidofliken Oplanerade studier i vänstra kanten på sidan Studiestruktur hittar du alla prestationer som ännu inte finns med i din plan. Genom att trycka på pilen kan du flytta studieavsnitt till de delar av planen där du kan lägga till vilka slags studier som helst. Om du tar bort en redan genomförd studieprestation ur din studieplan, hittar du den efter det under Oplanerade studier. Under Oplanerade studier finns inte sådana studieavsnitt som du redan har lagt till eller som har tillgodoräknats i en annan studieplan. 
Skärmdump: oplanerade studier

Om du vill ersätta ett obligatoriskt studieavsnitt med en tidigare prestation (t.ex. en studieprestation som du har genomfört enligt de gamla examensfordringarna och som har en annan kod) ska du kontrollera i kursinformationsbroschyren att studieavsnittet du genomfört finns antecknat som ersättande prestation. I det fallet behöver ersättandet inte godkännas separat. Närmare anvisningar om ersättande finns under punkten Kursinformationsbroschyren.

Om studieavsnittet du har genomfört inte anges i kursinformationsbroschyren som ett ersättande alternativ, kan du ansöka separat om att få lägga till prestationen. Det gör du i Sisus fri redigeringsläget.

Lägga till nytt innehåll eller sådant innehåll som avviker från strukturen

Nytt eller avvikande innehåll kan t.ex. vara

 • studier som genomförs under studentutbyte
 • studier du har genomfört vid en annan finländsk högskola
 • studier som du har genomfört vid Helsingfors universitet inom ramen för den gamla examensstrukturen, men som av någon anledning inte syns direkt i din studieplan

Du kan lägga till nytt innehåll eller innehåll som avviker från strukturen på två olika sätt: antingen i det fria redigeringsläget eller (på vissa undantag) genom att göra ett studieutkast.

Använd det fria redigeringsläget när
 • du vill lägga till din plan ett studieavsnitt som du har genomfört vid Helsingfors universitet eller som har tillgodoräknats vid HU
 • du redan har en prestationsanteckning för studieavsnittet som du vill lägga till din plan
 • du inte lyckas lägga till ett studieavsnitt på det ställe i planen du vill.

Obs! Innan du gör ändringar med hjälp av det fria redigeringsläget ska du kontrollera om din prestation är antecknad som ersättande studier för ett annat studieavsnitt i den del av planen där du vill lägga till prestationen. Du kan kontrollera det under fliken Ersättande studier. Se närmare anvisningar under punkten Kursinformationsbroschyren.

Gör ett studieutkast när
 • studierna genomförs eller har genomförts någon annanstans än vid Helsingfors universitet, t.ex. under studentutbyte utomlands eller vid en annan finländsk högskola
 • studieprestationen ännu inte har tillgodoräknats vid Helsingfors universitet.

Se närmare anvisningar för hur du planerar utbytesstudier i Sisu.

 

Kursinformationsbroschyren

I studieplanen har varje studieavsnitt sin egen kod. När du klickar på koden öppnas studieavsnittets kursinformationsbroschyr.
Skärmdump: kursinformationsbroschyren

Kursinformationsbroschyren har tre flikar:

 • Fliken Info visar en allmän beskrivning av studieavsnittet, bl.a. uppgifter om innehåll och tidpunkt.
 • Fliken Prestationssätt anger vilka prestationssätt som gäller för avsnittet, t.ex. föreläsningskurs, webbtentamen eller en kombination av bägge. Välj alltid prestationssätt efter att du först har schemalagt dina studier under fliken Tidslinje. Efter det hittar du enkelt de schemalagda studieavsnittens kursinformationsbroschyrer under fliken Studiekalender (se punkten Studiekalender i denna anvisning).
 • Fliken Ersättande studier anger eventuella studieavsnitt som kan ersätta prestationen. Om du redan har genomfört eller tänker genomföra ett ersättande studieavsnitt (t.ex. vid Öppna universitetet), klicka på knappen bredvid det ersättande studieavsnittet. Ersättningen syns nu i din plan på det ursprungliga studieavsnittets plats. Du kan återkalla ersättningen genom att i planen klicka på ikonen med två pilar som pekar åt olika håll.

Skärmdump: kursinformationsbroschyr

Söka studieavsnitt

I Sisu kan du söka studieavsnitt med hjälp av två olika sökfunktioner. Den enklare av dem är urvalshjälparen, som öppnas under fliken Studiestruktur. Sidan Sök erbjuder mångsidigare sökfunktioner. Du kommer dit via toppmenyn.
Skärmdump: toppmenyn

Söka studieavsnitt med urvalshjälparen 

Du kan använda urvalshjälparens sökfunktion när du är på sidan Studiestruktur. Med urvalshjälparen kan du söka studieavsnitt och lägga till dem i din plan direkt. Sökfältet i urvalshjälparen syns endast om det på det stället i din studiestruktur går att lägga till vilka slags studier som helst. Om du i samband med din sökning väljer studieavsnitt läggs de samtidigt till din studieplan.

Klicka först på den delen i din studiestruktur där det går att lägga till vilka slags studier som helst. Urvalshjälparen öppnas till höger i studieplanen. Under rubriken ”Lägg till planen” finns ett sökfält där du kan söka fram enskilda studieavsnitt och lägga till dem i din studieplan.
Skärmdump: söka studieavsnitt med urvalshjälparen

Söka studieavsnitt på sidan Sök

Det lönar sig att använda söksidan när du vill söka ett studieavsnitt med hjälp av avancerad sökning. På sidan Sök kan du filtrera din sökning t.ex. enligt prestationsspråk, prestationssätt eller undervisningsperiod. Du kan också se vilka studieavsnitt de andra universiteten som använder Sisu erbjuder. Observera dock att du inte kan anmäla dig till ett annat universitets undervisning utan att ha studierätt där.

Obs! Anmäl dig inte till undervisning på söksidan. Lägg alltid först till studieavsnittet i din studieplan och välj prestationssätt i Studiekalendern.

Enkel sökning

I sökfältet kan du söka studieavsnitt på antingen namn eller kod. När du skriver ett sökord i fältet, t.ex. ”värld”, söker systemet fram alla de studieavsnitt där sökordet förekommer i studieavsnittets namn. Bredvid rubriken står det med mindre bokstäver ”Helsingfors universitet”. När du klickar på texten öppnas en rullgardinsmeny. Om du vill kan du i menyn välja ett annat universitet som använder Sisu och söka i det studieutbudet.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Filtrera sökträffar

Till höger om sökfältet finns en knapp, ”Filtrera”. I knappens rullgardinsmeny kan du välja önskat filter, till exempel studieavsnittets prestationsspråk. När du klickar på det önskade filtret, öppnas en liten meny där du ser vilka filtreringsalternativ som erbjuds.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

När du har valt färdigt, klicka på OK. Dina filtreringar syns nu under sökfältet på sidan. Om det finns fler sökträffar än Sisu kan ta fram, visas texten ”För många sökresultat, var så god och specificera sökningen”. Då ska du precisera ditt sökord eller välja ytterligare filter under ”Filtrera”.

Studiekalendern och val av prestationssätt

På sidan Studiekalender

 • väljer du prestationssätt för vart och ett av dina studieavsnitt
 • för du in uppgifterna om tid och plats för undervisning, tentamina osv. i din studiekalender
 • anmäler dig när anmälningstid börjar.
  Skärmdump: studiekalender

Obs! Du måste välja ett prestationssätt så att dina studieprestationer framgår korrekt i planen. Om du inte har valt ett prestationssätt, syns studieprestationen inte korrekt på ditt studieutdrag heller.

Obs! Om du väljer ”självständiga studier” som prestationssätt ska du komma ihåg att komma överens om prestationssättet på förhand med studieavsnittets ansvariga lärare (som oftast också är din handledare). När du har genomfört prestationen ska du be den ansvariga läraren skicka den för registrering.

Till höger i studiekalendern finns en svart sidomeny med tre flikar:

 • Under fliken Ej vald undervisning finns en lista på alla de planerade studieavsnitt för vilka du ännu inte har valt undervisning, tentamen eller annat prestationssätt.
 • Under fliken Anmälningen ser du den undervisning och de tentamina som du redan har valt.
 • Under fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har avslutats eller prestationer som du har avbrutit. Du kan inte anmäla dig på nytt till avbrutna prestationer.

Så här väljer du prestationssätt och lägger till anteckningar i din kalender:

 1. Gå först till fliken Ej vald undervisning och öppna kursinformationsbroschyren för det önskade studieavsnittet genom att klicka på avsnittets kod. Om det går att välja undervisning just nu kan du i studieavsnittets kursikon klicka på knappen ”Till val”. Om knappen ”Till val” inte syns kan du klicka på studieavsnittets kod.
  Skärmdump: studiekalender
 2. Klicka på det prestationssätt (t.ex. Sätt 2) som du vill genomföra studieavsnittet på. Klicka sedan på knappen ”Välj det här prestationssättet” längre ner. Prestationssättet har bekräftats när det på knappens plats står ”Vald”. Välj till slut den undervisning och de tentamina eller liknande som ingår i prestationssättet genom att klicka på ”Välj”-knapparna i tabellens högra kant. Obs! När du klickar på ”Välj”-knapparna bekräftas prestationssättet och undervisningen förs in i din studiekalender. Men du har ännu inte anmält dig till undervisningen!
  Skärmdump: studiekalender
 3. Stäng kursinformationsbroschyren och gå till fliken Anmälningen. Här kan du föra över undervisningsuppgifterna till din kalender och anmäla dig till undervisning. Undervisningen, tentamina osv. som hör till ditt val av prestationssätt syns som egna ikoner. När du klickar på cirkeln med en pil i (>) öppnas ikonen och uppgifterna visas. Närmare anvisningar om anmälningen hittar du här.
  Skärmdump: anmälningen i studiekalender
 4. Du kan också lägga till personligt program i studiekalendern. Klicka på den rektangulära knappen ”Lägg till din egen anteckning” uppe på sidan, till höger om rubriken Studiekalender. Ett poppuppfönster öppnas där du kan lägga till en egen anteckning med start- och sluttider.
  Skärmdump: studiekalender

När lönar det sig att göra en ny studieplan?

Det lönar sig inte att byta till en ny studieplan om det inte finns vägande skäl till det, eftersom de ansökningar, beslut och kommentarer som är kopplade till din studieplan inte till alla delar överförs till den nya planen. I vissa sällsynta fall är det påkallat att göra en ny primär studieplan. Men också då är det skäl att spara den tidigare primära studieplanen och till exempel ge den ett nytt namn. Oftast brukar det ändå vara tillräckligt att du uppdaterar en del av din studieplan.  Det gör du genom att byta version för den delen.

Ny studieplan?

Om du gör en ny primär studieplan måste du i praktiken börja om från början med studieplaneringen. Du blir tvungen att på nytt justera dina val och gå igenom processerna för ansökningar och beslut om avvikande innehåll samt för helheter som kräver separat godkännande. Kommentarerna i din gamla studieplan överförs inte till den nya planen.  I de flesta fall lönar det sig för dig att uppdatera din gamla studieplan i stället för att skapa en ny. I följande fall kan det vara befogat att överväga en alldeles ny plan:

 • Du har haft en lång paus i dina studier.
 • Din gamla plan motsvarar inte nuläget.
 • Du har ännu nästan inga studieprestationer för din examen.
 • Din plan innehåller inga avvikande strukturer eller separat godkända helheter.
 • Det är inte längre möjligt att genomföra studier enligt din gamla plan (t.ex. om övergångsperioden för den gamla undervisningsplanen har gått ut).
 • Du vill jämföra olika alternativ (t.ex. om du ska slutföra din examen enligt den nya eller den gamla undervisningsplanen).

Vanligtvis räcker det att du bara byter studieplans delens version. I praktiken innebär detta att du uppdaterar en del av studieplanen så att den stämmer överens med nyare (undervisningsplansperiodens) examensfordringar. För närmare anvisningar se Sisu-instruktion: Uppdatering av studieavsnittets eller studiehelhetens version i studieplanen.

Länkar till andra Sisu-instruktioner