Sisu och doktorsstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Från och med juni 2021 Sisu har ersatt WebOodi. I fortsättningen planerar du dina studier, gör kursanmälningarna och när utexamineringen är nära ansöker du om ditt examensbevis via Sisu. Du hittar alltid en länk till Sisu i sidans huvudmeny.

Vad har förändrat?

Studieplanen hjälper dig att hålla dig informerad om hur studierna framskrider. Studieplanen berättar i visuell form vilka studier du redan har genomfört och vilka prestationer som ännu behövs för examen.

Thessa är fortfarande din viktigaste elektroniska verktyg för handledning, planering av din forskningsprojekt. Sisu används främst för planering, komplettering och utvärdering av de obligatoriska studier som hör till doktorsexamen.

En tydlig förändring för dig som är student är att du hädanefter ska planera studierna innan du anmäler dig till undervisningen. I praktiken går det till så att du först lägger till kursen i din studieplan och sedan gör den egentliga kursanmälan. Planeringen och schemaläggningen betyder emellertid inte att studieutbudet blir snävare. Alla studieavsnitt som erbjuds vid Helsingfors universitet finns också i Sisu. Studieplanen behöver inte heller vara färdig på en gång, du kan flexibelt redigera studieplanen när studierna framskrider.

Sisu och planering av studier

Med Sisu blir studenternas utbildningsväg från studiestart till examen tydligare och den elektroniska ärendehanteringen blir allt smidigare. Efter maj 2021 kan man i Sisu bland annat göra följande:

  • planera sina studier och schemalägga dem
  • anmäla sig till undervisningen
  • ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier
  • bedöma studier
  • godkänna studiehelheter
  • göra en begäran om utexaminering
  • ansöka om förlängd studietid

Att börja din studieplan, gör så här:

1. Läs de tekniska anvisningarna gällande Sisu-studieplaner

2. Börja planering i Sisu

Obs! Studieplanen behöver inte göras för hela examen på en gång, utan den är flexibel och kompletteras under hela studietiden.

Ansökningar i Sisu

Vad är skillnaderna mellan ansökningarna i Sisu? Vilken ansökan ska användas för vad? Om du är osäker om vilken ansökan du ska använda kan du fråga om hjälp från service för doktorander innan du fyller i en ansökan. Alla ansökningar behandlas i service för doktorander.

Ansökan om innehåll som avviker från strukturen (fritt redigeringsläge)

Det fria redigeringsläget är den vanligaste ansökningstypen. I det fria redigeringsläget kan du vid behov avvika från den i Sisu definierade examensstrukturen. Använd det fria redigeringsläget till exempel i följande situationer:

  • du vill ersätta en studiehelhet i din plan med en helhet som genomförts enligt de gamla examensfordringarna.
  • du vill lägga till ett tidigare förklarad studieavsnitt i din plan som har registrerats med en kod som inte tillhör ditt doktorandprograms examensstruktur
  • du vill lägga till ett studieavsnitt i din plan som du tänker att genomföra men som inte tillhör till ditt doktorandprograms examensstruktur

Du måste alltid ansöka om godkännande för redigeringar som gjorts i det fria redigeringsläget.

Ansökan om ersättande

Fyll i en ansökan om ersättande (tillgodoräknande) om du vill ersätta obligatoriska eller alternativa studieavsnitt med studier som du har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola. Du kan fylla i ansökan om ersättande från kursbroschyren.

Ansökan om inkluderande

Ansök om inkluderande (tillgodoräknande) när du vill att studier som du har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk universitet bifogas som sådan till din examen som en del av dina valfria eller alternativa studier. Ansök om inkluderande även för studier genomförda vid Helsingfors universitet om de redan fästs i en annan examen.

Ansökan om separat godkännande

Ansök om separat godkännande om det står ”kräver separat godkännande” någonstans i din studieplan. Detta betyder att helhetens innehåll skickas till studentservicen och vid behov till den ansvariga läraren för granskning före utexamineringen.

Ansökan om personlig prestation

Ansök om en personlig prestation om du behöver komplettera en ofullständig prestation för ett studieavsnitt eller en studiehelhet. Kom först överens om komplettering av prestationen med läraren enligt dessa instruktioner.

Studieutkast

Använd endast om du specifikt rekommenderas att göra det.

Användarstöd för Sisu

Om du behöver handledning och stöd med hur du planerar dina studier, kontakta service för doktorander.

Ta kontakt med Studentinformationen i Kajsahuset om du behöver hjälp med något tekniskt problem eller om du vill ge respons på Sisu. Kontrollera först ifall du hittar svaret i Vanliga frågor om Sisu.

Specialarrangemang till stöd för användningen av Sisu

Det finns ännu brister i Sisus tillgänglighet speciellt för personer som använder skärmläsare. Närmare information hittar du i Sisus tillgänglighetsutlåtande. Sisus leverantör Funidata Oy arbetar för tillfället för att hitta den bästa lösningen så att situationen korrigeras. Om du inte kan använda Sisu på grund av Sisus tillgänglighetsbrister, kontakta universitetets kontaktpersoner för tillgänglighet. Ytterligare information på instruktionssidan för specialarrangemang.