Språk- och kommunikationsstudier i kandidatexamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det ingår en viss mängd obligatoriska studier i språk och kommunikation i alla examina. Studierna genomförs i lägre högskoleexamen och omfattar minst 10 sp. Observera detta när du gör din individuella studieplan.

Att genomföra språkstudier, när skolutbildningsspråk är ”svenska eller finska”

Innehållet i språkstudierna beror på skolutbildningsspråket. Läs mer om skolutbildningsspråket under Vilket är mitt skolutbildningsspråk?

Om ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska, ska du genomföra 10 sp språkstudier enligt följande:

 • modersmålet (svenska/finska) 3 sp;
 • andra inhemska språket (svenska/finska) 3 sp och
 • ett främmande språk 4 sp* (i engelska utgångsnivå CEFR B2, i andra språk CEFR B1).

I alla språk visar du både muntliga och skriftliga kunskaper. Mer information om studierna hittar du i ditt utbildningsprograms examensstruktur i Sisu.

Genomförande

 • Språkstudier kan antingen genomföras i form av en kurs eller ett ersättande prov i Språkcentrum eller på grundval av tidigare förvärvade kunskaper.
 • I en del utbildningsprogram ordnas modersmålsundervisningen (finska, svenska) av den egna fakulteten. Mer information om studierna kan du hitta i ditt utbildningsprograms examensstruktur i Sisu.
 • En del kandidatprogram har begränsningar i fråga om vilka språk som kan väljas som främmande språk i examen. Kontrollera eventuella begränsningar i utbildningsprogrammets examensstruktur i Sisu.

Undantag gällande andra inhemska språket

 • Om du har fått befrielse från andra inhemska språket i gymnasiet eller inte har avlagt provet för andra inhemska språket i International Baccalaureate-, European Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur- examen, behöver du inte genomföra finska/svenska på färdighetsnivån för andra inhemska språket (CEFR B1), utan du kan studera 3 sp finska/svenska i enlighet med din färdighetsnivå. I det fallet ska du skicka en kopia av ditt examensbevis som krypterad e-post till Språkcentrums studiebyrå på adressen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi. Observera att det i ditt utbildningsprograms undervisningsplan kan finnas beslut om att studier i det andra inhemska språket krävs av alla studenter. Då måste dessa studier avläggas på färdighetsnivå CEFR B1.
 • Om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen efter grundskolan, läs instruktioner för dig under Vilket är mitt skolutbildningsspråk?
 • Den som har genomgått grundskolan, gymnasiet eller en annan utbildning på andra stadiet vid en läroinrättning i landskapet Åland får på ansökan befrielse från visande av kunskaper i finska som andra inhemska språk. Fyll i ansökningsblanketten och bifogar de intyg som krävs.

Observera att om du inte genomför andra inhemska språket på färdighetsnivå CEFR B1 får du inte heller en anteckning på ditt examensbevis. Om du vill kan du genomföra andra inhemska språket som en del av din examen. Vid universitetet ges också undervisning från grunderna i finska och svenska.

Att genomföra språkstudier, när skolutbildningsspråk är ”annat än svenska eller finska”

Om ditt skolutbildningsspråk är annat än svenska eller finska, ska du genomföra 10 sp språkstudier enligt följande:

Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är ett annat än finska eller svenska ska du skicka kopior på ditt avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet som krypterad e-post till Språkcentrums studiebyrå på adressen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi. Därefter får du anvisningar för hur du lägger till de rätta språkstudierna i din studieplan i Sisu.

Genomförande

 • Språkstudierna kan antingen genomföras i form av en kurs eller ett ersättande prov i Språkcentrum eller på grundval av tidigare förvärvade kunskaper.
 • En del kandidatprogram har begränsningar i fråga om vilka språk som kan väljas som främmande språk i examen. Kontrollera eventuella begränsningar i utbildningsprogrammets examensstruktur i Sisu.

Att ersätta språk- och kommunikationsstudier

Mer information om att ersätta språk- och kommunikationsstudier som ingår i din examen med tidigare studier eller andra kunskaper hittar du under Att tillgodoräkna obligatoriska språk- och kommunikationsstudier.

Befrielse från krav på språkkunskaper

Du kan endast av särskilda skäl delvis (befrielse från utgångsnivå) eller helt få befrielse från språkkraven för andra inhemska språket eller främmande språket. Beslutet antecknas på examensbeviset. Du kan inte få befrielse från språkkraven för modersmålet.

I stället för befrielse från språkkraven, ska man i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med Språkcentrums lärartutorer. Innan du ansöker om befrielse ska du kontakta Språkcentrums lärartutorerDet här gäller inte den som har genomgått grundskolan, gymnasiet eller en annan utbildning på andra stadiet vid en läroinrättning i landskapet Åland.

För eventuell befrielse fyll i ansökningsblanketten och bifogar de intyg som krävs. Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är annat än svenska eller finska, behöver du inte ansöka om befrielse från utgångsnivå med ansökningsblanketten.