Sisu-instruktion: Ansökningar som görs i det fria redigeringsläget

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du gör ansökningar i det fria redigeringsläget ska du kontrollera eventuella instruktioner från ditt utbildningsprogram på sidan Studieplanering och ISP-handledning, eller på sidan Planering av doktorsstudierna om du är doktorand.

I det fria redigeringsläget kan du avvika från examensstrukturen som visas i Sisu. Detta kan till exempel vara nödvändigt om de studier du har genomfört syns på fel plats i din plan eller om du inte kan lägga till dem i din plan på något annat sätt. Du ska alltid ansöka om godkännande för ändringar som du har gjort i det fria redigeringsläget, dvs. göra en ansökan om innehåll som avviker från strukturen. Alla ansökningar behandlas på studierådgivningens lokala serviceställen. Din studieplan bryter mot reglerna tills din ansökan har godkänts.

Nedan hittar du instruktioner om hur du använder det fria redigeringsläget. Du kan också se instruktionerna i videoformat:

När ska det fria redigeringsläget användas?

I dessa fall behöver du inte det fria redigeringsläget:

 • Om du har till exempel en prestation enligt de gamla examensfordringarna som redan har registrerats i Sisu som en motsvarighet till ett studieavsnitt. I detta fall kan du markera motsvarigheten själv från kursinformationsbroschyren utan det fria redigeringsläget. Kontrollera därför alltid först om det har antecknats en motsvarighet mellan studieavsnittet som du har genomfört och studieavsnittet som syns i din plan.
 • Om det står "kräver separat godkännande" intill en helhet eller rubrik i din studieplan. I detta fall ska du göra en ansökan för separat godkännande. För detta behöver du inte det fria redigeringsläget.
 • Om du har genomfört studierna någon annanstans än vid Helsingfors universitet och studierna ännu inte har tillgodoräknats. I detta fall ska du först ansöka om tillgodoräknande av studierna med en ansökan om ersättande eller inkluderande.
 • Du ska också ansöka om tillgodoräknande om du vill lägga till sådana studier i din studieplan som redan är kopplade till en annan examen vid Helsingfors universitet.

Gör ansökan i det fria redigeringsläget om något av dessa stämmer:

 • Du har registrerats en prestation för ett studieavsnitt men du kan inte placera den i den studiehelhet eller del av studieplanen som du vill.
 • Du har slutfört en studiehelhet men kan inte placera den som en valfri studiehelhet i Sisu.
 • Du vill ersätta ett studieavsnitt med ett annat studieavsnitt som du planerar att genomföra, har genomfört eller har fått tillgodoräknat vid Helsingfors universitet. Studieavsnittet har inte heller markerats i Sisu som en motsvarighet till ett annat studieavsnitt.
 • Du vill ersätta en studiehelhet med en annan helhet som du har genomfört eller fått tillgodoräknad vid Helsingfors universitet.
 • Du har samma prestation för ett studieavsnitt flera gånger i din plan och vill ta bort den.
 • Det handlar om en personlig prestation, dvs. en kompletterande studieprestation, på grund av vilken helheten meddelas bryta mot reglerna.

Observera följande

 • Se alltid till att du redigerar din primära studieplan innan du gör en ansökan. Ansökan kan endast göras i en plan som följer din studierätt.
 • Se till att du redigerar rätt nivå i examensstrukturen, det vill säga att du öppnar urvalshjälparen vid rätt rubrik i din plan. Du märker att du gör ändringar på fel ställe om du inte kan ansöka om godkännande för ändringarna.
 • När du gör ändringar i din plan i det fria redigeringsläget bryter din studieplan tillfälligt mot reglerna. Till höger om studieplanens delar visas texten ”mot reglerna” och högst upp i studieplanen visas varningsmeddelandet ”Planen följer inte strukturens regler. Redigera valen.”. Detta är normalt för Sisu. Dessa meddelanden försvinner när dina föreslagna ändringar har godkänts av studentservicen.

Lägga till och ta bort ett studieavsnitt i det fria redigeringsläget

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Obs! Du kan inte lägga till ett studieavsnitt i helheten som är ett obligatoriskt studieavsnitt i en annan studiehelhet i din studieplan. 
Om du ska lägga till eller ta bort ett studieavsnitt i helheten, gör så här:

 1. Gå till sidan Studiestruktur.
 2. Se till så att du redigerar din primära studieplan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den studiehelhet eller del i din studieplan där du vill lägga till eller ta bort ett studieavsnitt. Om helheten har mellanrubriker, klicka på den mellanrubrik under vilken du vill göra ändringen.
 4. Klicka på de tre punkterna upptill i urvalshjälparen. Välj Fritt redigeringsläge i rullgardinsmenyn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Gör ändringarna i urvalshjälparen.
  1. Om du vill ta bort ett studieavsnitt, klicka på skräpkorgen intill studieavsnittet
  2. Om du vill lägga till ett studieavsnitt som du har avlagt, klicka på ’Lägg till avlagt studieavsnitt’. Välj studieavsnitt i listan.
  3. Om du vill lägga till ett planerat studieavsnitt, skriv in avsnittets namn eller kod i sökfältet. Välj sedan rätt studieavsnitt i rullgardinsmenyn.
   Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 6. Meddelandet ’Val mot reglerna’ dyker upp i din studieplan och under studieavsnittet som du har lagt till syns texten ’Inte en del av din examen’. Dessa meddelanden försvinner när du har ansökt om godkännande av ändringarna och de har blivit godkända. Du bör ansöka om godkännande när du vet att det inte kommer att bli några andra ändringar i modulen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 7. Skrolla upp i urvalshjälparen och klicka på Ansöka om godkännande. Skriv en kort motivering för ansökan i popupfönstret. Skriv i motiveringsfältet vilka ändringar du gjort i studieplanen gällande studiehelheten. Vilka studieavsnitt har du tagit bort ur studieplanen och vilka har du lagt till? Om ändringen som skall godkännas går att finna i motsvarighetstabellen skall du skriva ”enligt motsvarighetstabellen” i motiveringen. Berätta också ifall du redan på förhand har kommit överens om prestationen med en viss lärare. Om utexamineras inom kort, skriv det i din ansökan. Då handläggs din ansökan så fort som möjligt. Spara ansökan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 8. Gå bort från det fria redigeringsläget genom att klicka på länken ’Tillbaka till normalläge’ i den orangea balken.
 9. Studieavsnittet eller studieplansdelen som du har ändrat visas som ’Ansökt om godkännande’ tills din ansökan har godkänts.
 10. Om du utexamineras inom kort, skall du dessutom skicka ett e-postmeddelande till studentrådgivningen vid din fakultet. Rubricera e-postmeddelandet ”Student som utexamineras inom kort, lämnat ansökan i Sisu”. Berätta i meddelandet att ansökan gäller innehåll som avviker från strukturen.
 11. Du får ett meddelande om att din ansökan har godkänts eller avslagits på startsidan i Sisu.

Ersättande av en studiehelhet med en annan i det fria redigeringsläget

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Ersättande av en studiehelhet med en annan är nödvändigt om du till exempel har avlagt en studiehelhet som är obligatorisk för din examen (t.ex. grundstudier) i enlighet med gamla examensfordringar. En obligatorisk studiehelhet kan ersättas med en annan i studieplanen endast i enlighet med denna instruktion. Gör så här:

 1. Kontrollera namnet och koden på helheten du avlagt i ditt studieprestationsutdrag (se instruktionen Min profil)
 2. Gå till sidan Studiestruktur.
 3. Se till så att du redigerar din primära studieplan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på utbildningsprogrammets namn i din studieplan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Klicka på de tre punkterna upptill i urvalshjälparen. Välj Fritt redigeringsläge i rullgardinsmenyn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 6. Skrolla ner i urvalshjälparen tills du kommer till mellanrubriken ’Studiehelheter’. Gör ändringarna:
  1. Lägg till en helhet som du ännu inte har avlagt genom att skriva in namnet eller koden i sökfältet.
  2. Lägg till en avlagd helhet genom att klicka på ’Lägg till avlagd helhet’.
  3. Avlägsna en helhet genom att klicka på skräpkorgen intill helheten.
   Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 7. Skrolla högst upp i urvalshjälparen och klicka på knappen Ansöka om godkännande. Skriv en kort motivering för ansökan i popupfönstret. Skriv i motiveringsfältet vilka ändringar du gjort i studieplanen gällande din examen. Vilka studiehelheter har du tagit bort ur studieplanen och vilka har du lagt till? Om ändringen som skall godkännas går att finna i motsvarighetstabellen skall du skriva ”enligt motsvarighetstabellen” i motiveringen. Berätta också ifall du redan på förhand har kommit överens om prestationen med en viss lärare. Om utexamineras inom kort, skriv det i din ansökan. Då handläggs din ansökan så fort som möjligt. Spara ansökan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 8. Gå bort från det fria redigeringsläget genom att klicka på länken ’Tillbaka till normalläge’ i den orangea balken.
 9. Din studieplan befinner sig i ett läge där den strider mot reglerna tills din ansökan har godkänts. Observera att helheten som du har lagt till inte placeras på samma ställe som den borttagna helheten i din studieplan, utan längst ned! Dess status är ’Inte en del av din examen’ tills din ansökan har godkänts.
 10. Om du utexamineras inom kort, skall du dessutom skicka ett e-postmeddelande till studentrådgivningen vid din fakultet. Rubricera e-postmeddelandet ”Student som utexamineras inom kort, lämnat ansökan i Sisu”. Berätta i meddelandet att ansökan gäller innehåll som avviker från strukturen.
 11. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande om att den har godkänts eller avslagits på startsidan i Sisu.

Information om en godkänd eller avslagen ansökan

Din ansökan kan godkännas eller avslås. Du kan se beslutet på följande sätt:

 • Du får ett meddelande om beslutet till startsidan i Sisu. Du hittar även meddelandet genom att klicka på Meddelanden-ikonen i form av en pratbubbla i den övre svarta balken i Sisu.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 • Beslutet syns i studieplanens struktur. Om din ansökan har godkänts syns texten ”Valen är godkända” intill den ifrågavarande delen i studieplanen. Om ansökan har avslagits, eller om beslut ännu inte har fattats, står det antingen ”Val mot reglerna” eller ”Val saknas”. 
 • Beslutet syns i studiehandledningsuppgifterna i din studieplan. Du ser dem när du öppnar sidan Studiestruktur och klickar på knappen Studiehandledning upptill i din studieplan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 • Du kan se alla dina ansökningar och tillhörande beslut på fliken Ansökningar och beslut på sidan Min profil. Klicka på raden för en ansökan eller ett beslut för att visa detaljerna.
  Skärmdump av Ansökningar och beslut-fliken på Min profil-sidan i Sisu
   
 • Om den studiehelhet du ansökt om innehöll studieutkast, godkändes din ansökan villkorligt. I din studieplan syns vid studiehelheten texten ”Valen villkorligt godkända”. Avlägg de studier som finns nämnda i beslutet enligt de villkor som anges och be efter det om en helhetsanteckning för studiehelheten enligt instruktionerna. Om du inte bett om en helhetsanteckning för studiehelheten innan du lämnar in din ansökan om examensbevis görs helhetsanteckningen då du utexamineras. Då kontrolleras att de villkor som ställts för studiehelheten uppfylls.

Att annullera ansökan och avstå från godkännande

Om du måste göra nya ändringar i den del av studieplanen där du redan har ansökt om tillsättning av innehåll som avviker från strukturen, gör så här:

 • Om din tidigare ansökan om godkännande ännu inte har godkänts, annullera ansökan
 • Om din tidigare ansökan redan har godkänts, avstå från godkännandet

Annullera ansökan

En ansökan i det fria redigeringsläget kan annulleras om det ännu inte har godkänts. 

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
 3. Klicka på knappen Ångra ansökan nertill i popupfönstret.

Avstå från godkännande

Vid behov kan du avstå från att din ansökan godkänns.

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Klicka på knappen ’Avstå från godkännande’ nertill i popupfönstret. Bekräfta genom att klicka på Ja-knappen.

Vad ska jag göra om min ansökan avslås?

 1. Klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Gå till Det fria redigeringsläget.
 3. Återställ valen såsom de var innan du ändrade dem. Följ vid behov studieservicens instruktionerna för att skicka in en ny ansökan.

Överföring av en godkänd ansökan till en ny studieplan

I princip rekommenderas inte att man gör en ny primär studieplan (se När ska jag göra en ny studieplan?). Om du emellertid måste göra en ny studieplan får du här information om hur du flyttar ansökta ändringar:

 • Om du kopierar din studieplan till en ny, överförs även en godkänd ändring i det fria redigeringsläget till den kopierade planen
 • Om du gör en helt ny studieplan för samma undervisningsplansperiod som den ursprungliga planen, överförs en godkänd ändring i det fria redigeringsläget inte automatiskt till den nya planen. I den nya studieplanen visas emellertid texten ”Avviker från det hämtade innehållet”. Texten visas i den del till vilken du i den tidigare studieplanen har ansökt om innehåll som avviker från strukturen. Om du gör samma avvikande val i den nya planen som godkändes i den tidigare planen träder godkännandet i kraft i den nya studieplanen.
 • Om du gör en ny studieplan för en ny undervisningsplansperiod är det inte möjligt att överföra godkännandet till denna plan. Du måste ansöka om nytt godkännande av dina planerade studier som avviker från strukturen i det fria redigeringsläget.

Länkar till andra Sisu-instruktioner

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner och de olika typerna av ansökningar på sidan Sisu instruktioner för studerande.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.