Studieorientering och tutorering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Välkommen till universitetet! Du har säkert massor av frågor, men ingen fara - allt klarnar. På den här sidan hittar du information om de orienterande studierna och tutorering. 

Innan du läser den här artikeln, var så vänlig och läs igenom anvisningarna Den nya studentens första steg och Börja studera redan på sommaren! Kom ihåg att välja rätt studieprogram uppe på sidan för att se den information som är relevant för dig.

På grund av den rådande situationen med coronaviruset universitet ordnar orienteringsveckan som distans- och kontaktstudier vecka 35, dvs. 30.8.-3.9.2021 (med undantag för medicinska licentiatundersökningar vecka 33, dvs. 16.-20.8.2021). Närmare instruktioner om programmet under orienteringsveckan får du på den här sidan före orienteringsveckan.

 

Tutorn hjälper dig på traven

Alla nya studerande som inleder sina studier på hösten delas in i mindre tutorgrupper. Grupperna leds av en studenttutor – en längre hunnen studerande från samma fakultet. 

Tutorn vägleder dig och din tutorgrupp i studiestarten: Tutorn visar dig t.ex. var viktiga lokaler och tjänster finns samt hur man hittar dem. Tutorn hjälper dig också att komma till rätta med vardagslivet vid universitetet. Tillsammans med tutorgruppen bekantar du dig med studielivet och de andra studenterna.

Som ny studerande har du också själv ansvar för att söka information och vara aktiv i dina egna studier. Tutorn ska inte fungera som officiellt IT-stöd, studierådgivare eller reseguide, men tutorn kan hänvisa dig vidare till det rätta stället för din fråga. Tutorn ger dig verktygen så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Du kan lära känna några våra tutorer redan våren 2021.

Se videon Välkommen till vårt universitet på Unitube.

 

Orienteringsevenemanget: handledning och välbefinnande

Här hittar du den textade inspelningen och Q&A om orienteringsevemanget om handledning och välbefinnande den 2.9.2021.

Bekanta dig med ditt campus

Welcome Fair

Helsingfors universitet har fyra campus. 

  • Centrumcampus (humanistiska, pedagogiska, juridiska, teologiska och statsvetenskapliga fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • Campus Gumtäkt (matematisk naturvetenskapliga fakulteten)
  • Campus Vik (bio- och miljövetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga, farmaceutiska och veterinärmedicinska fakulteten)
  • Campus Mejlans (medicinska fakulteten)

Campuserna har också olika lärandemiljöer där du kan studera själv eller i grupp.

Hungrig?

UniCafe har restauranger på alla universitetets campus och erbjuder förmånlig lunch för studerande. Alla examensstuderande som anmält sig som närvarande är berättigade till lunch för ett förmånligt pris. Priserna och kontaktuppgifterna till restaurangerna hittar du på UniCafes webbplats.

Lär känna Studentinformation i Kajsahuset och Handledningshörnan

Studentinformation i Kajsahuset betjänar t. ex. i följande ärenden: läsårsanmälan, läsårsdekalen, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet. I Handledningshörnan erbjuds handledning och rådgivning som en del av vardagen. Läs mera på Studentservicens och Handledningshörnans sidor.

Se videon Studentinformationen och Handledningshörnan i Kajsa-huset på Unitube.

Lär känna bibliotekets tjänster

Helsingfors universitets bibliotek betjänar dig på fyra campus och online. Se alla biblioteksenheter och öppettider på bibliotekets webbplats. På biblioteket kan du låna kursböcker, studera i läsutrymmena och grupparbetsrummen, kopiera, skanna och skriva ut.

Du kan börja läsa e-böcker omedelbart när ditt användarnamn till Helsingfors universitet är aktiverat. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt användarnamn. Du behöver bara Helka-bibliotekskortet för att låna tryckta böcker. Undvik trängsel och köa inte för kortet under de mest bråda veckorna i början av terminen – hämta kortet först då du lånar kursböcker eller ta i bruk det digitala bibliotekskortet.

Mer information om bibliotekstjänster för studenter.

Se videon Tutorer tipsar om biblioteket på YouTube (textad till svenska).

Lär känna SHVS

SHVS uppgift är att i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen.Studerandehälsovården omfattar t. ex. främjande av en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten, mentalvårds- och rusmedelsarbete, främjande av sexuell hälsa och mun- och tandvård. Lär känna alla SHVS servicen på SHVS webbsida.

 

Lär känna Karriärservicen

Studierna är en del av karriären

Grattis! Det är fint att få en studieplats. Samtidigt har du fattat ett stort beslut om din karriär.

Det finns mycket nytt och spännande kopplat till att börja studera och till en början kan livet dessutom vara rätt hektiskt. Nu är det en bra tidpunkt för dig att stanna upp och reflektera över din väg: varifrån har du kommit, var är du nu och vilka tankar har du om framtiden?

Reflektera över och gör anteckningar om följande:

  • Vad fick dig att välja just den här utbildningen? Vad intresserar dig inom vetenskapsområdet?
  • Vilka faktorer påverkade ditt beslut att söka till utbildningen? Vad berättar de om ditt sätt att fatta beslut?
  • Hur skulle du beskriva ditt studieområde för dina mor- och farföräldrar?
  • Återvänd till dessa frågor efter första perioden, terminen och läsåret. Tänker du annorlunda nu?
  • Utmana dina föreställningar: Sök konkret information om vad de som har utexaminerats från ditt vetenskapsområde arbetar med. Du kan till exempel börja på webbplatsen töissä.fi, alumnsökningen på HU:s Linkedin-sida och karriäruppföljningens resultat i Instruktioner för studerande.
  • När du nästa gång ställer dig frågan ”Vad ska jag bli när jag blir stor?”, fråga i stället ”Vad ska jag göra härnäst”? Blev svaret ett annat?

Karriären är en resa genom utbildning, studier och det övriga livet, och den kan inte separeras från planeringen av livet i övrigt. Dessutom förändras och omformuleras våra tankar, önskemål och planer ständigt, på samma sätt som världen omkring oss – även arbetslivet.

Universitetets enhet Karriärservice finns där för dig under hela studietiden och ännu i ett år efter utexamineringen. När du tänker på framtiden, ditt kunnande eller din expertis eller behöver stöd eller råd för jobbsökning eller i anknytning till praktik, hittar du information om oss under temana Arbete och karriär samt Praktik i Instruktioner för studerande.

Se videon Studier, karriär och expertis på Unitube.

Om du inte vill titta på videon kan du läsa innehållet som text (pdf).

Lär känna Studiepsykologernas tjänster

Välkommen och varma gratulationer, nya studerande! I denna video delger studiepsykologerna några ord med dig om universitetsstudier och studiefärdigheter. Studiepsykologerna erbjuder vägledning individuellt och i grupp för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen. Bekanta dig gärna med de tips och råd som vi samlat ihop på sidan Till stöd för studierna. Mer information om våra tjänster hittar du på sidan Studiepsykologernas tjänster. Se studiepsykologernas introduktionsvideo på Unitube.

 

Lär känna Enheten för internationellt utbildningssamarbete

Enheten för internationellt utbildningssamarbete (tidigare Mobilitetsservicen) hjälper till med frågor om utbytesstudier, arbetspraktikperioder utomlands och JOO-studier. Mera information på Enheten för internationellt utbildningssamarbete sida.

 

Studentens digitala lärmiljö

Som studerande vid Helsingfors universitet använder du aktivt våra digitala lärmiljöer. Du kommer att bli bekant med bland annat Studietjänsten, Sisu och Moodle. Med Sisu planerar och schemalägger du dina studier, gör upp din studieplan samt anmäler du dig till kurserna . Du använder Moodle som en kursplattform på webben. I Studietjänsten hittar du både aktuella meddelanden och UniCafes lunchlista.

Se videon Studentens digitala lärmiljö på Unitube.

Responsenkäten HowULearn som stöd för studier

HowULearn är Helsingfors universitets responsenkät om lärande och undervisning. Enkäten är ett verktyg som ger studenten information och respons till stöd för studierna vid universitetet. Syftet med enkäten är också att samla in respons som kan användas till att planera och utveckla undervisningen. Läs mer på Instruktioner för studerande.

Se videon HowULearn stöder studenter på Unitube.

Studera och få stöd på svenska

På Uni finns över hundra svenskspråkiga forskare och lärare samt tiotals övriga svenskspråkiga anställda som jobbar för att dina studier skall löpa smidigt. Du studerar tillsammans med 2 000 andra svenskspråkiga på Uni. Även om du studerar i ett utbildningsprogram där undervisningen mestadels ges på finska kan du ändå studera på svenska.

Huvudregeln är att du som svenskspråkig alltid har rätt att ställa frågor under föreläsningarna, skriva dina tenter, uppsatser och övriga arbeten samt få handledning på ditt modersmål, även om undervisningen sker på ett annat språk. Du har också möjlighet att gå kurser på svenska inom andra ämnen än ditt eget. I vissa kandidatprogram är det också möjligt att avlägga en tvåspråkig examen.

Kurslitteraturen är ofta på engelska, och i magisterprogrammen blir engelskan allt vanligare eftersom studier vid Uni ska kunna ge dig tillträde till vetenskap och arbete också utanför Finland.

Som studerande har du rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få t.ex. tentamensfrågor, beslut och svar på det språk du använder. Universitetet erbjuder dig olika former av service, såsom HelpDesk, studierådgivning, mobilitetsservice samt ansökningsservice, på finska, svenska och engelska.

Lär känna Unisport

Låt inte livet bli enbart studier eller arbete, kom också ihåg att röra på dig och ta hand om din välmående. Med ett förmånligt sportkort får du tillgång till gym så ofta du vill, du kan delta i gruppträningstimmar samt allmänna bollsportsturer. Första träningsgången är gratis och alla är välkomna!

Läs mera på Unisports webbsida.

Lär känna studentprästen

Längtar du efter en andningspaus mitt i den hektiska vardagen? Behöver du någon att prata eller sucka tillsammans med? Studentprästerna finns till för dig!

Studeranden kan kontakta studentprästen för samtal om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Studentprästen erbjuder en frizon för alla oberoende av övertygelse, kön eller sexuell läggning. Präster har tystnadsplikt. Studentpräster står även till tjänst med välsignelse av hem, dop, vigsel och jordfästning. Se en video om studentprästerna på YouTube.

Läs mer från studentprästens webbsida.

Lär känna Nyyti ry:s tjänster och aktiviteter

Nyyti ry främjar studerandes mentala hälsa och studieförmåga. Främjandet av den mentala hälsan görs på ett studentcentrerat sätt och tillsammans med studerande. Till dig som studerande erbjuder Nyyti ry information, tips och sätt samt verkstäder, chattar och webbgrupper för att stärka din mental hälsa och studieförmåga. Du kan också bli volontär och ge kamratstöd till andra studerande. Läs mer om Nyyti ry:s tjänster och aktiviteter på Nyytis webbsida och på sociala medier: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook

Bekanta dig med Nyyti – Se Vad gör Nyyti ry? -video på YouTube.