Planera dina studier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Instruktioner

Frågor och svar

När ska jag ansöka om extra studietid?
Fakulteterna har ofta ett datum på våren som är deadline för ansökan om extra studietid, men deadlinen är inte absolut. Deadlinen innebär att de ansökningar som lämnats in före datumet kommer att hinna behandlas före läsårets slut. Ansökningstiden för extra studietid är kontinuerlig. Handläggningstiden är vanligtvis några veckor.

Om du ämnar hålla paus från studierna lönar det sig för dig att ansöka om extra studietid först när studierna igen är aktuella. Extra studietid kan även beviljas efter att studierätten upphört.
Varifrån får jag ett studieintyg?
Från vilket som helst av Studentservicens serviceställen eller genom att beställa intyget från dem per e-post (t.ex. viikki-student(at)helsinki.fi). I meddelandet ska du uppge ditt studentnummer samt tydliga kontaktuppgifter (e-postadress eller postadress). Ingen avgift tas ut för studieintyg eller för att posta dem.