Undervisningsutbud på svenska

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Visste du att Uni har ett stort kursutbud på svenska inom olika vetenskapsområden? Som studerande vid Uni har du möjlighet att avlägga kurser på svenska i allt från filosofi till hållbar utveckling och pedagogik. Världen vi lever i är inte svartvit och det är lärorikt att inse att olika vetenskapsområden problematiserar fenomen på olika sätt. Genom att bekanta dig med olika vetenskapsområden breddar du samtidigt din expertis vilket du har nytta av i arbetslivet.

I Vik och Gumtäkt ordnas främst kurser i naturvetenskaper och ekonomi. Övriga kurser ordnas på centrumcampus. Kurserna i utbildningsprogrammen i Mejlans ingår inte i studieutbudet eftersom de i regel inte är öppna för studenter från andra fakulteter.

Sök kurser på svenska

 • I utbildningsprogrammets studieutbud kan du söka undervisning som erbjuds inom ett visst utbildningsprogram eller en viss studieinriktning. Välj svenska som undervisningsspråk så får du fram en lista på svenskspråkiga kurser inom det utbildningsprogram du valt.  
 • I studieutbud kan du precisera sökningen med egna sökord och avgränsningar. Välj svenska som undervisningsspråk.  

Kom ihåg att du måste lägga till kursen i din studieplan i Sisu för att kunna anmäla dig. Läs instruktioner till hur du anmäler dig till undervisning

En del kurser har finska namn – detta betyder i en del fall att kursen är tvåspråkig, till exempel att föreläsningarna ges på finska och gruppundervisningen på svenska, men det kan också vara fråga om att kursnamnet ännu inte har översatts till svenska. Det lönar sig alltid att kolla på kurssidorna att informationen om kursens tidtabell och platsen för undervisningen samt undervisningsspråket verkligen stämmer. Kontakta den ansvariga läraren vid behov. 

Valfria studiehelheter på svenska

Förutom enskilda svenskspråkiga kurser finns det ett brett utbud av valfria studiehelheter på svenska.

I Instruktioner för studerande hittar du valfria studier enligt fakultet. På den här sidan har vi också samlat information om svenskspråkiga studiehelheter och kurser men listan är inte fullständig så det lönar sig att alltid dubbelkolla på de fakultetsvisa sidorna.  

Valfria svenskspråkiga studier i naturvetenskaper, hållbar utveckling och ekonomi 

Vilka studieavsnitt som hör till en valfri studiehelhet hittar du på sidan Examensstruktur och examens omfattning, eller i Sisu om du lägger till helheten i din studieplan. Närmare beskrivningar av enskilda studieavsnitt hittar du i avsnittets kursbroschyr eller i studieutbudet genom att söka på kursens namn eller kod. 

En del studiehelheter är begränsade och du måste söka om rätt att avlägga dem. Kom ihåg att alltid kolla uppgifterna på kurssidan och vid behov kontakta den ansvariga läraren. 

Studier i naturvetenskaper, hållbar utveckling och ekonomi 

Geografi  
Miljövetenskaper  
Fysikaliska vetenskaper 
Kemi
Kurser i matematiska vetenskaper 
 • MAT12003 Sannolikhetskalkyl I 
Kurser i datavetenskaper 
Kurser i miljö- och livsmedelsekonomi och skogsvetenskaper
Kurser i molekylära biovetenskaper
Biologi 

 

Valfria svenskspråkiga studier på Centrumcampus

På Centrumcampus kan du studera valfria studier på svenska i bl.a. filosofi, pedagogik och samhällsvetenskaper. 

Vilka studieavsnitt som hör till en valfri studiehelhet hittar du på sidan Examensstruktur och examens omfattning, eller i Sisu om du lägger till helheten i din studieplan. Närmare beskrivningar av enskilda studieavsnitt hittar du i avsnittets kursbroschyr eller i studieutbudet genom att söka på kursens namn eller kod. 

En del studiehelheter är begränsade och du måste söka om rätt att avlägga dem. Kom ihåg att alltid kolla uppgifterna på kurssidan och vid behov kontakta den ansvariga läraren. 

Studier i historia, filosofi, Norden-studier, språk och litteratur  

Humanistiska fakulteten erbjuder svenskspråkiga kurser och studiehelheter i historia, filosofi, Norden-studier, nordiska språk och litteratur. Vissa helheter är begränsade.  

Läs mera om humanistiska fakultetens valfria studier och hur du ansöker rätt om att avlägga studier under under valfria humanistiska studier. 

Historia
 • Studenter på Centrumcampus som har tillräckliga språkkunskaper i svenska kan ansöka om rätten att avlägga grundstudier (HISK-100, 30 sp) och valfria ämnesstudier i historia (HISK-500, 30 sp) som valfria studier (60 sp) vid den svenska studieinriktningen inom kandidatprogrammet i historia.   
 • Magisterprogrammet i historia erbjuder också valfria studier i Historiebruk och kulturarv (HISM-H510), 15 sp. Kan väljas fritt. 
Norden-studier

Centrum för Norden-studier (CENS) erbjuder en svenskspråkig 15 studiepoängs-modul i Norden-studier inom ramen för kandidatprogrammet i kulturstudier. Modulen är öppen för Norden-intresserade studenter från alla fakulteter och består av tre kurser:  

Filosofi

Du kan avlägga kurser och studiehelheter i filosofi: 

 • Filosofi (undervisning på svenska), grundstudier (FILK-S100), 30 sp. Kan väljas fritt. 
 • Filosofi (undervisning på svenska), studiehelhet för andra studieinriktningar (FILK-S500), 15 sp. Kan väljas fritt. 
Studiehelheter i nordisk litteratur
 • Nordisk litteratur, grundstudier (KOK-L100), 30 sp. Kan väljas fritt. 
 • Nordisk litteratur I (KOK-L510), 15 sp. Kan väljas fritt. 
 • Nordisk litteratur II (KOK-L520), 15 sp. Kan väljas fritt. 
 • Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-L500), 30 sp. Kan väljas fritt. 
Nordiska språk

Nordiska språk (svenska som modersmål), erbjuder studiehelheter på 15 eller 30 sp. En del är begränsade. 

 • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 sp. Begränsad studiehelhet.  
 • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom ett nivåprov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten. 
 • Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (KOK-N510), 15 sp. Kan väljas fritt. 
 • Inlärning och undervisning av svenska (KOK-N520), 15 sp. Kan väljas fritt. 
 • Professionellt skrivande (KOK-N530),15 sp. Kan väljas fritt. 
 • Nordisk språkvetenskap (KOK-N540), 15 sp. Kan väljas fritt. 

Valfria studier i samhällsvetenskaper, inklusive rättsvetenskap vid Soc&kom  

Soc&kom erbjuder valfria kurser och studiehelheter 15-35 sp i socialpsykologi, journalistik och kommunikation, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap, socialt arbete, barn och familj, film och TV, etniska relationer genusstudier, socialpolitik och god förvaltning. De finns i sin helhet listade under Soc&koms valfria studier .  

Valfria studier och kurser i pedagogik  

Valfria studier och kurser i juridik  

 • Årligen antas högst 10 studerande till att genomföra biämneshelheten i juridik, OIK-500, 25sp. Ansökan till biämneshelheterna vid juridiska fakulteten ordnas en gång per år.  Läs mera: Valfria juridiska studier.  
 • Juridiska fakulteten erbjuder också en svenskspråkig MOOC-kurs:  

Har du frågor?

Om du behöver stöd med att välja valfria studier börja med att läsa rådgivningskompassen under “Jag behöver hjälp med att planera mina valfria studier”.   

Ifall det är något du undrar över gällande det svenska på Uni, till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller svenskspråkig föreningsaktivitet, kan du kontakta din egen svenskspråkiga campuskoordinator. 

Nyhetsbrev och Instagram  

Som svenskspråkig studerande eller som studerande på en svenskspråkig studielinje prenumererar du automatiskt på nyhetsbrevet Uni på svenska. Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad om det senaste angående det svenska på Uni. Ifall du inte redan är prenumerant kan du beställa nyhetsbrevet här. 

På Instagram-kontot @unipasvenska kan du följa med vad som händer på svenska på Unis alla fyra campus.