Undervisningsutbud på svenska

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Visste du att Uni har ett stort kursutbud på svenska inom olika vetenskapsområden? Som studerande vid Uni har du möjlighet att avlägga kurser på svenska i allt från filosofi till hållbar utveckling och pedagogik. Världen vi lever i är inte svartvit och det är lärorikt att inse att olika vetenskapsområden problematiserar fenomen på olika sätt. Genom att bekanta dig med olika vetenskapsområden breddar du samtidigt din expertis vilket du har nytta av i arbetslivet.

I Vik och Gumtäkt ordnas främst kurser i naturvetenskaper och ekonomi. Övriga kurser ordnas på centrumcampus. Kurserna i utbildningsprogrammen i Mejlans ingår inte i studieutbudet eftersom de i regel inte är öppna för studenter från andra fakulteter.

Sök kurser på svenska

 • I utbildningsprogrammets studieutbud kan söka undervisning som erbjuds inom ett visst utbildningsprogram eller en viss studieinriktning. Välj svenska som undervisningsspråk så får du fram en lista på svenskspråkiga kurser inom det utbildningsprogram du valt.
 • I studieutbud kan du precisera sökningen med egna sökord, t.ex. litteratur, och avgränsningar. Välj svenska som undervisningsspråk. Här finns också länkar till studieavsnittens kurssidor

Kom ihåg att du måste lägga till kursen i din studieplan i Sisu för att kunna anmäla dig. Läs instruktioner till hur du anmäler dig till undervisning.

En del kurser har finska namn – detta betyder i en del fall att kursen är tvåspråkig, till exempel att föreläsningarna ges på finska och gruppundervisningen på svenska, men det kan också vara fråga om att kursnamnet ännu inte har översatts till svenska. Det lönar sig alltid att kolla på kurssidorna att informationen om kursens tidtabell och platsen för undervisningen samt undervisningsspråket verkligen stämmer. Kontakta den ansvariga läraren vid behov.

Valfria svenskspråkiga studiehelheter

Förutom enskilda svenskspråkiga kurser finns det ett brett utbud av valfria studiehelheter på svenska som du kan bekanta dig med nedan.

En del studiehelheter är begränsade och du måste söka om rätt att avlägga dem. Kom ihåg att alltid kolla uppgifterna på kurssidan och vid behov kontakta den ansvariga läraren.

Listan är inte fullständig och kompletteras kontinuerligt.

Studier i naturvetenskaper, hållbar utveckling och ekonomi 

 • Geografi, MAA-120 Studiehelhet (andra utbildningsprogram)15-25 SP
  • MAA-102 Naturens system i Geografi
  • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi
  • MAA-104 Introduktion till geoinformatik i geografi
  • MAA-107 Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället
  • MAA-240 Geografins didaktik i praktik
 • Hållbar utveckling (15sp)
  • ENV-471 Global utveckling och miljö
  • ENV-102 Mänskans kopplingar
  • ENV-472 Vad är hållbar utveckling
  • ENV-470 Modul som omfattar 30 sp för alla studerande
   • Ytterligare 5 sp från de valbara kurserna
   • Valbara kurser:
    • BIO-216 Biotoper 5 sp
    • YET-202 Grundkurs i nationalekonomi, makroekonomi 5 sp (Agro-Forst fakulteten)
    • FYS2086 Atmosfärvetenskap nu 5 sp (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
    • Relevanta kurser vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Till exempel kurser ur helheten KSV-SV525 Socialpolitik och hållbar utveckling 25 sp
 • Grundstudier i fysikaliska vetenskaper FYS1900
  • FYS1006 Växelverkningar och kroppar
  • FYS1007 Växelverkningar och materia
  • FYS4001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna
  • FYS1016 Grundkursernas laboratoriearbeten
  • FYS2021 Termofysikens grunder
  • FYS4016 Nutida fysikens grunder
 • NU-kurser inom fysikaliska vetenskaper
  • FYS2086 Atmosfärvetenskaper NU
  • Naturvetenskaper NU
  • Universum NU
 • Kurser i miljö- och livsmedelsekonomi och skogsvetenskaper:
  • YET-009 Grunderna i lantbruksekonomi II b
  • YET-003 Grunkurs i mikroekonomi
  • YET-202 Grundkurs i nationalekonomi
  • YET-025 Matematik
  • ME-010 Skogsbruk runt Östersjön
 • Kurser i molekylära biovetenskaper:
  • MOLE-103A Mikrobernas variation
  • MOLE-210 Grundkunskaper och fortsatta övningar i vetenskaplig kalkyl
  • MOLE-212 Övningsarbete i molekylär biologi

Studier i historia, filosofi, Norden-studier, språk och litteratur 

 • Kurser och studiehelheter i historia:
  • Historia, grundstudier (HISK-100), 30 sp. Begränsad studiehelhet.
  • Historia, valfria ämnesstudier (HISK-500), 30 sp. Begränsad studiehelhet.
  • Historia, grundstudier (HISK-100) + Historia, valfria ämnesstudier (HISK-500). Svenskspråkiga studerande på centrumcampus kan ansöka om studierätt i historia genom att fylla i en elektronisk blanket (grund- och ämnesstudier, 60 sp)
  • HISM-H510 Historiebruk och kulturarv (15 sp). Obs! Kan väljas fritt av humanistiska fakultetens studerande.
   • HISM-H511 Introduktion till historiebruk (5 sp), period I 
    samt (minst) två av följande:
   • HISM-H512 Museologi och kulturarv (5 sp), period II          
   • HISM-H513 Spel och populärkultur (5 sp), period III
   • HISM-H514 Politiskt historiebruk (5 sp), period IV
 • Nordenstudier, studiehelhet (KUKA-NOR500), 15 sp. Kan väljas fritt:
  • KUKA-NOR501 Nordiska aktualiteter, period I-II
  • KUKA-NOR503 Den nordiska kolonialismen, period III-IV
  • KUKA-NOR502 Nordiska intellektuella, period IV
 • Kurser och studiehelheter i filosofi:
  • grundstudier (FILK-S100), 30 sp. Kan väljas fritt.
  • studiehelhet för andra studieinriktningar (FILK-S500), 15 sp. Kan väljas fritt.
 • Studiehelheter i nordisk litteratur:
  • Nordisk litteratur, grundstudier (KOK-L100), 30 sp. Kan väljas fritt.
  • Nordisk litteratur I (KOK-L510), 15 sp. Kan väljas fritt.
  • Nordisk litteratur II (KOK-L520), 15 sp. Kan väljas fritt.
  • Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-L500), 30 sp. Kan väljas fritt.
 • nordiska språk (svenska som modersmål), erbjuder studiehelheter på 15 eller 30 sp. En del är begränsade.
  • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 sp. Begränsad studiehelhet.
  • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 sp. Begränsad studiehelhet.
  • Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (KOK-N510), 15 sp. Kan väljas fritt.
  • Inlärning och undervisning av svenska (KOK-N520), 15 sp. Kan väljas fritt.
  • Professionellt skrivande (KOK-N530),15 sp. Kan väljas fritt.
  • Nordisk språkvetenskap (KOK-N540), 15 sp. Kan väljas fritt.
 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk):
  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), grundstudier (KOK-P100), 30 sp. Begränsad studiehelhet.
  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), valfria ämnesstudier (KOK-P500), 30 sp. Begränsad studiehelhet.

Läs mera om hur du söker rätt att avlägga studier på humanistiska under valfria humanistiska studier. Läs under respektive studiehelhet.

Valfria studier i samhällsvetenskaper, inklusive rättsvetenskap vid Soc&kom 

 • Soc&koms erbjuder valfria kurser och studiehelheter 15-35 sp i socialpsykologi, journalistik och kommunikation, statskunskap, sociologi, rättsvetenskap, socialt arbete, etniska relationer genusstudier, socialpolitik, god förvaltning. De finns i sin helhet listade under Soc&koms valfria studier  

Valfria studier i pedagogik 

Valfria studier i juridik 

Har du frågor?

Ifall det är något du undrar över gällande det svenska på Uni, till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller svenskspråkig föreningsaktivitet, kan du kontakta din egen svenskspråkiga campuskoordinator.

Information om universitetets tvåspråkighet finns på universitetets webbsida.

Som svenskspråkig studerande eller som studerande på en svenskspråkig studielinje prenumererar du automatiskt på nyhetsbrevet Uni på svenska. Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad om det senaste angående det svenska på Uni. Ifall du inte redan är prenumerant kan du beställa nyhetsbrevet här.