Erilliset ja valinnaiset kotitaloustieteen opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opintoihin hakeminen

Tältä sivulta löydät tietoa erillisinä tai valinnaisina opintoina suoritettavista kotitaloustieteen perus- ja aineopinnoista. Sivulla annetut tiedot koskevat lukuvuoden 2022-2023 aikana tarjottavia opintoja.

Mikäli etsit tietoa opintoihin hakemisesta:

Erillisiin opintoihin hakeutumisesta löydät tietoa sivulta Kotitaloustieteen erilliset opinnot.

Valinnaisiin opintoihin hakeutumisesta löydät tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisten opintojen sivulta. Valinnaisten opintojen haku on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joiden tutkinnonsuoritusoikeuteen kuuluu opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin.

Uudelle erillisopiskelijalle

Orientaatiotilaisuudet

Uusille perustutkinto-opiskelijoille tarkoitettu orientaatioviikko järjestetään 29.8.-2.9.2022. Orientaatioviikolla on paljon sellaista asiaa, jotka eivät koske erillisopiskelijoita, mutta erillisopiskelijan on tärkeää osallistua kotitalousopettajan opintosuunnan omaan infotilaisuuteen maanantaina 29.8.2022 sekä Helsingin yliopiston järjestelmiä esittelevään työpajaan, joka järjestetään tiistaina 30.8.2022. Halutessasi saat osallistua muihinkin tapahtumiin.

Tarkemmat aikataulut, ohjelman ja järjestämistavan löydät Opiskelijan ohjeiden sivulta Orientaatio ja tuutorointi heinäkuun alkuun mennessä. Oheiselta sivulta löydät myös muita hyödyllisiä ohjeita opintoihisi liittyen, mm. ohjeet kotitalousopettajan opintosuunnan sähköpostilistalle liittymisestä sekä keittiötyöskentelystä.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Voidaksesi suorittaa erillisopintoja tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin. Käyttäjätunnusta tarvitaan yliopiston tiloissa oleville koneille kirjauduttaessa ja esimerkiksi opintoihin ilmoittautuessa sekä kirjastopalveluiden käyttöön. Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi 1.8.2022 jälkeen, kun opinto-oikeutesi on rekisteröity.

Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin löydät Helsingin yliopiston Helpdeskin sivulta Käyttäjätunnuksen aktivointi uusille opiskelijoille.

Tutustu myös Helpdeskin uuden opiskelijan Kun aloitat opiskelun -oppaaseen (huomioi, että Opiskelijan digitaidot -opintojakson suoritus ei koske erillisopintojen suorittajia).

Läsnäoloilmoittautuminen

Kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin osallistuminen ei ainakaan toistaiseksi edellytä läsnä- tai poissaoloilmoittautumista.

Mikäli sinulla on kuitenkin lakisääteinen poissaolon syy (esimerkiksi asepalvelus tai vanhempainvapaa), muistathan ilmoittaa tästä opiskelijaneuvontaan, jotta opintoaikasi ei kulu poissaolosi aikana. Katso lisätietoa lakisääteisistä poissaoloista.

Opintosuunnitelma

Ohjeet opintosuunnitelman luomiseen ja muita Sisu-järjestelmän käyttöohjeita löydät sivulta Sisu erillisissä opinnoissa ja ammatillisessa jatkokoulutuksessa, kohdasta Kasvatustieteellisen tiedekunnan ohjeet.

Uudelle valinnaisten opintojen opiskelijalle

Orientaatiotilaisuus

Valinnaisiin opintoihin osallistuvan suositellaan osallistuvan kotitalousopettajan opintosuunnan omaan infotilaisuuteen maanantaina 29.8.2022, koska tässä tilaisuudessa kerrotaan ryhmäjaot ja käytännön asioita kotitaloustieteen opinnoista.

Tarkemman aikataulun, ohjelman ja järjestämistavan löydät Opiskelijan ohjeiden sivulta Orientaatio ja tuutorointi. Oheiselta sivulta löydät myös muita hyödyllisiä ohjeita opintoihisi liittyen, mm. ohjeet kotitalousopettajan opintosuunnan sähköpostilistalle liittymisestä sekä keittiötyöskentelystä.

Opintosuunnitelma Sisussa

Kotitaloustieteen opinnot saat lisättyä opintosuunnitelmaasi lisäämällä tutkintorakenteesi valinnaisiin opintokokonaisuuksiin kokonaisuudet EDUK500 Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op ja EDUK540 Kotitaloustiede, aineopinnot 35 op. Käytä opintojen ajoituksessa apuna opintopolkua (ks. kohta Opintojen rakenne).

Opintojen rakenne

Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista (lukuvuosi 2022-2023):

EDUK500 Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op

 • EDUK501 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
 • EDUK502 Asumisen teknologia 5 op
 • EDUK503 Ruoanvalmistuksen taidot 1, 5 op
 • EDUK504 Ravitsemuksen perusteet 5 op
 • EDUK505 Taitavat kuluttajat 5 op

EDUK540 Kotitaloustiede, aineopinnot 35 op

 • EDUK511 Perheen vuorovaikutus 5 op
 • EDUK512 Asumisen taidot 5 op
 • EDUK513 Ruoanvalmistuksen taidot 2, 5 op
 • EDUK002 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • EDUK541 Kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittäminen 5 op
 • EDUK515 Seminaarityö, kotitaloustiede 5 op

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahden lukuvuoden aikana. Opintojen ajoittumisen lukuvuoden 2022-2023 aikana näet kotitaloustieteen erillisten ja valinnaisten opintojen opintopolusta. Huomaathan, että opintojen ajoittumisesta periodeittain päätetään lukuvuosittain.

 

OPS 2023-2026 (voimassa 1.8.2023-31.7.2026)

Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista (lukuvuosi 2023-2024):

EDUK500 Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op

 • EDUK531 Kotitaloustieteen perusteet 5 op
 • EDUK532 Kestävä asuminen 1: Asumisen teknologia 5 op
 • EDUK503 Ruoanvalmistuksen taidot 1, 5 op
 • EDUK534 Ravinto, ruokavalinnat ja terveys 5 op
 • EDUK535 Kuluttajaosaaminen 5 op

EDUK540 Kotitaloustiede, aineopinnot 35 op

 • EDUK516 Perhe ja läheissuhteet 5 op
 • EDUK517 Kestävä asuminen 2: Asumisen taidot 5 op
 • EDUK513 Ruoanvalmistuksen taidot 2, 5 op
 • EDUK002 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • EDUK541 Kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittäminen 5 op
 • EDUK515 Seminaarityö, kotitaloustiede 5 op

Kotitaloustieteen erillisten ja valinnaisten opintojen malliajoitus lukuvuonna 2023-2024 (pdf)

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot suoritetaan ns. kotiryhmässä (A, B ja C- ryhmät). Lukujärjestys on suunniteltu niin, että opetus ei mene päällekkäin, kun ilmoittaudut tietyn ryhmän (A/B/C) opetukseen. Ilmoittautuessasi Sisussa opintojaksojen ryhmäopetukseen, valitse ensimmäinen ryhmätoiveesi "ensisijaiseksi" ja kaikki muut sinulle sopivat ryhmät "sopii".

Ryhmäjaot kerrotaan orientaatioviikolla kotitalousopettajan opintosuunnan omassa infotilaisuudessa. Ryhmäjakoa ei ole mahdollista saada ennen kyseistä infoa.

Vastaavuustaulukot

1.8.2023 alkaen opintoja suoritetaan uuden 2023-2026 opetussuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja OPS-muutoksista päivitetään tälle sivulle huhtikuun 2023 aikana.

Vastaavuustaulukko kotitaloustieteen erillisiin ja valinnaisiin opintoihin (pdf)

Kasvatustieteellisen tiedekunnan toimintaohjeet

Erillisopiskelijoita koskevat samat toimintaohjeet kuin perustutkinto-opiskelijoitakin.

Läsnäolo

Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Ns. luentopakkoa ei ole, mutta jos opintojaksoon sisältyy ryhmäopetusta (merkattu opintojakson aikatauluun esim. ”Ryhmät”), siinä on läsnäolovelvoite. Huomioithan, että opettajalla ei ole velvollisuutta laatia poissaoloja korvaavia tehtäviä. Sinun velvollisuutenasi on ottaa itsenäisesti selvää poissaolokerran sisällöstä ensisijaisesti toisilta opiskelijoilta. Sairastuessasi silloin, kun sinulla olisi ryhmäopetusta, ota yhteyttä opettajaan ja sovi poissaoloista tilanteen mukaan.

Opintojaksojen suorittaminen

Tehtävänäsi on suorittaa annetut tehtävät määräajassa. Mikäli opintojakson opintosuoritus tai sen osasuoritus jää kesken, tulee sinun ottaa välittömästi yhteyttä opintojakson opettajaan ja sopia suoritustavasta. Kesken oleva opintosuoritus tulee suorittaa loppuun vuoden kuluessa opintojakson aloittamisesta tai koko opintojakso on suoritettava uudestaan.

Opiskelijan tulee myös vähintään lukukausittain tarkistaa, että kaikki suoritukset on asianmukaisesti rekisteröity. Omat suorituksesi näet Sisusta omista tiedoistasi. Opettajan tulee arvioida ja rekisteröidä opinnot kahden kuukauden kuluessa suorituksesta. Opintorekisteristä puuttuvista suorituksista tai virheistä tulee ottaa yhteyttä Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluihin.

 

Lisätietoja kasvatustieteellisen tiedekunnan toimintaohjeista löytyy Opiskelijan ohjeiden sivulta Millä tavoin opintoja suoritetaan?

Erillisopiskelijat: Opintojen koonti, opintosuoritusote ja vastaavuustodistus

Opintojen koonti

Opintokokonaisuuden koostaminen tarkoittaa, että suorittamasi yksittäiset opintojaksot sidotaan johonkin opintokokonaisuuteen, esimerkiksi perus-, aine- tai syventäviin opintoihin. Saat opintokokonaisuudesta yhden arvosanan. Voit pyytää opintokokonaisuuden koostamista Sisussa kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat suoritettuina ja näkyvät hyväksytyssä tilassa Sisussa. Katso tarkemmat Sisu-ohjeet: Opintokokonaisuuden koostamispyyntö.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen käytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5, opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan hyväksytty.

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan seuraavasti: 

 • 5 (erinomainen), keskiarvo 5,00–4,50 
 • 4 (kiitettävä), keskiarvo 4,49–3,50 
 • 3 (hyvä), keskiarvo 3,49–2,50 
 • 2 (tyydyttävä), keskiarvo 2,49–1,50 
 • 1 (välttävä), keskiarvo 1,49–1,00 

Huomaathan, että opintokokonaisuuden arvostelua ei muuteta, vaikka korottaisit siihen sidotun yksittäisen opintojakson arvosanaa. 

Opintosuoritusote

Tilaa opintosuoritusote

Vastaavuustodistus

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. 

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Kun kaikki opetettavan aineet opinnot näkyvät suoritettuina Sisussa, pyydä opintokokonaisuuksien koostamista. Katso tarkemmat Sisu-ohjeet: Opintokokonaisuuden koostamispyyntö.

Sen jälkeen kun opintokokonaisuudet näkyvät koottuina Sisussa, pyydä vastaavuustodistusta täyttämällä e-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/121280/lomake.html

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksuohjeet löytyvät e-lomakkeelta.

Opintoneuvonta

Kotitalousopettajan opintosuunnan opintoneuvontaa saat osoitteesta siltavuori-student@helsinki.fi. Viestisi käsittelyn nopeuttamiseksi viestin otsikkoon kannattaa kirjoittaa aiheen lisäksi KO erilliset.

Tarvittaessa voit myös varata ajan opintoneuvontaan.

Lisäajan hakeminen opintoihin

Erillisopiskelijat

Lisäajan hakulomake erillisopiskelijoille, ks. kohta Lisäaika.

Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset (ks. yhteystiedot). Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

*Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.

Valinnaisten opintojen opiskelijat

Opinto-oikeutesi valinnaisiin kotitaloustieteen opintoihin on voimassa yhtä kauan kuin tutkinnonsuoritusoikeutesi. Mikäli tutkinnonsuoritusoikeutesi on päättymässä, katso lisätietoa lisäajan hakemisesta täältä.