Kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Tutkinnon rakenne ja laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Infotilaisuus kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisista opinnoista pidetään ke 10.3.2021 klo 14.00 alkaen Zoomissa https://helsinki.zoom.us/j/68231524427 (Meeting ID: 682 3152 4427). Tutustu tilaisuuden aikatauluun sekä valinnaisten opintojen  Moodleen

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät vastaa valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisia erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Toisin sanoen, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta. Helsingin yliopisto tarjoaa erityisopettajan opinnot erillisinä opintoina niille, jotka ovat jo suorittaneet vaaditun tutkinnon. Katso tietoa erityisopettajan opinnoista täältä.

 • Vuoden 2021 valintaperusteet (pdf)
 • Hakuaika 1.4 -15.4.2021 HUOM. haku päättynyt kevät 2021
 • Haku erityispedagogiikan perus- tai aineopintoihin tapahtuu e-lomakkeella ( haku alkoi 1.4.2021 klo 9.00 ja päättyi 15.4.2021 klo 15)
 • Valinnan tulokset ilmoitetaan 18.6.2021 mennessä

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustiede

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet omassa opintosuunnassaan oman tieteenalansa perusopinnot sekä joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen opintoihin. Voit hakea perus- (25 op) ja/tai aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen. Mikäli haet opinto-oikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (15.4.2021) mennessä.

Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Opiskelijat valitaan kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Opintojen ajoituksen näet lukuvuoden 2021-2022 opintopolusta (pdf).

Käsityötiede

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen, yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle.

Opetettavan aineen opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat opinnot opetettavassa aineessa. Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot löydät Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle -sivulta.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat sekä ne opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät monialaisten opintojen hakusivulta.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot

Valinnaisten opintojen rakenne uudistuu lukuvuodesta 2020–2021 alkaen, jolloin Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat valita valinnaisia opintoja teemallisista moduuleista tai opintokokonaisuuksista. Lisäksi valinnaisiin opintoihin kuuluu muiden tiedekuntien kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja, Studia Paedagogica, Opiskelijatuutorointi sekä ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot 15-30 op, jotka opiskelija voi koota Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistossa kansainvälisen vaihtojakson aikana suorittamistaan opinnoista.

Valinnaiset moduulit

Moduuleita on 19 ja ne koostuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Osaan moduuleista kuuluu sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja, ja osa opintojaksoista kuuluu useampaan kuin yhteen moduuliin. Maisteritason (EQF-taso 7) jaksot tunnistaa EDUM sekä EDUMCE alkuisista koodeista. Muut opintojaksot ovat kanditasoisia. Moduulista voi valita kolme opintojaksoa, ja pyytää niille kokonaisuusmerkinnän (15 op). Moduuleista voi suorittaa myös vain yksittäisiä opintojaksoja. Opintojaksojen järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain. Moduulit ja niiden opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti Kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille.

Moduulit ja niiden sisältämät jaksot lukuvuonna 2021-2022 (pdf)

Valinnaiset opintokokonaisuudet

Moduuleiden lisäksi lukuvuosittain on tarjolla valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden järjestämisestä päätetään aina lukuvuosittain. Kasvatustieteellisen tiedekunnan vallinnaisiin opintokokonaisuuksiin ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, mutta myös muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea kyseisiin opintokokonaisuuksiin.

Lukuvuonna 2021-2022 järjestettävät valinnaiset opintokokonaisuudet (muutokset mahdollisia)

Opetusaikataulut julkaistaan elokuussa.

 • EDUEA000 Esi- ja alkuopetus, perusopinnot 25 op
 • EDUKU000 Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op
 • EDULII000 Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • EDUMUS000 Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op
 • EDUDIGI000 Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op

Valinnaisten opintokokonaisuuksien ilmoittautumiskäytännöt

Valinnaisiin opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Sisussa 18.8.-25.8.2021. Opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan koko kokonaisuuteen, eli yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen ei ole mahdollista (huompoikkeuksena Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä perusopinnot, johon ilmoittaudutaan opintojaksoittain).  Kokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä sitä ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

 • EDUEA000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan EDUEA001 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka, 5 op –jakson kautta
 • EDUKU000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan EDUKU001 Taide ja kulttuuri, 5 op –jakson kautta
 • EDULII000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan EDULII001 Liikuntapedagogiikka, 5 op –jakson kautta
 • EDUMUS000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan EDUMUS003 Musiikkitieto, 5 op –jakson kautta
 • EDUDIGI000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan opintojaksoittain

Mikäli mahduit mukaan, saat tiedon vahvistetusta ilmoittautumisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Tämän jälkeen pääset lisäämään ilmoittautumiset muille kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille. Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Opintokokonaisuuteen ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, mutta myös muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuteen. Huom. Opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoosi. Jos ilmoittautuneita opiskelijoita on enemmän kuin paikkoja, opintokokonaisuuteen suoritusoikeuden saavat opiskelijat arvotaan. 

Jos olet saanut opinto-oikeuden opintokokonaisuuteen jo aikaisemmin, mutta sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä opintojaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan. Ethän siis ilmoittaudu opintokokonaisuuteen uudelleen.

Valinnaisten opintokokonaisuuksien lisäksi järjestetään yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa seuraavat opinnot, joihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain:

Valinnaiset opinnot Changing Education -maisteriohjelmassa

Tämä ohje on vain englanninkielisenä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi.  ​