Kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Valinnaiset opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Infotilaisuus

Infotilaisuus kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisista opinnoista järjestetään 8.3.2023 klo 13-15 Zoomissa. Tarkemmat tiedot päivitetään lähempänä tilaisuutta valinnaisten opintojen Moodleen.

Vastaavuustaulukot

Löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisten opintokokonaisuuksien vastaavuustaulukot Opiskelijan ohjeiden sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet.

Valinnaiset opinnot kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman opiskelijoille

Valinnaiset opinnot ovat osa jokaista kasvatustieteiden kandi- tai maisteriohjelmassa suoritettavaa tutkintoa. Valinnaisten opintojen määrä vaihtelee opintosuunnittain. Oman opintosuuntasi valinnaisten opintojen määrän näet opintosuuntasi tutkintorakenteesta (sivulla Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne) tai esimerkiksi opintosuunnitelmastasi Sisussa.

Oheisessa videossa on lisää tietoa valinnaisten opintojen suorittamisesta ja sijoittamisesta opintosuunnitelmaan.

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti.

Opintoihin on mahdollista hakea myös JOO-opinto-oikeudella. Täytä e-lomake myös siinä tapauksessa ja tarkista oman yliopistosi sekä kohdeyliopiston JOO-haun päivämäärät ja hakumenettely tämän lisäksi. Pelkkä e-lomakkeella haku ei ole JOO-haussa riittävä.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät vastaa valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisia erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Toisin sanoen, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta. Helsingin yliopisto tarjoaa erityisopettajan opinnot erillisinä opintoina niille, jotka ovat jo suorittaneet vaaditun tutkinnon. Katso tietoa erityisopettajan opinnoista täältä.

 • Vuoden 2023 valintaperusteet
 • Hakuaika 3.4. klo 9.00 - 17.4.2023 klo 15.00
 • Haku erityispedagogiikan perus- tai aineopintoihin tapahtuu e-lomakkeella (e-lomake aukeaa haun alkaessa 3.4. klo 9:00 ja sulkeutuu 17.4. klo 15:00)
 • Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 5.6.2023 mennessä.

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustiede

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet omassa opintosuunnassaan oman tieteenalansa perusopinnot sekä joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen opintoihin. Voit hakea perus- (25 op) ja/tai aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen. Mikäli haet opinto-oikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (17.4.2023) mennessä.

Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Opiskelijat valitaan kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Käsityötiede

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen, yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle.

Opetettavan aineen opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat opinnot opetettavassa aineessa. Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot löydät Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle -sivulta.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat sekä ne opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät monialaisten opintojen hakusivulta.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot

Valinnaisten opintojen rakenne uudistuu lukuvuodesta 2020–2021 alkaen, jolloin Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat valita valinnaisia opintoja teemallisista moduuleista tai opintokokonaisuuksista. Lisäksi valinnaisiin opintoihin kuuluu muiden tiedekuntien kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja, Studia Paedagogica, Opiskelijatuutorointi sekä ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot 15-30 op, jotka opiskelija voi koota Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistossa kansainvälisen vaihtojakson aikana suorittamistaan opinnoista.

Valinnaiset moduulit

Moduuleita on 14 ja ne koostuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Osaan moduuleista kuuluu sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja, ja osa opintojaksoista kuuluu useampaan kuin yhteen moduuliin. Maisteritason (EQF-taso 7) jaksot tunnistaa EDUM sekä EDUMCE alkuisista koodeista. Muut opintojaksot ovat kanditasoisia. Moduulista voi valita kolme opintojaksoa, ja pyytää niille kokonaisuusmerkinnän (15 op). Moduuleista voi suorittaa myös vain yksittäisiä opintojaksoja. Opintojaksojen järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain. Moduulit ja niiden opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti Kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille.

Tutustu lukuvuoden 2022-2023 tarjontaan:

Moduulit ja niiden sisältämät jaksot lukuvuonna 2022-2023 (pdf)

Valinnaiset opintokokonaisuudet

Moduuleiden lisäksi on tarjolla valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden järjestämisestä päätetään aina lukuvuosittain. Kasvatustieteellisen tiedekunnan vallinnaisiin opintokokonaisuuksiin ovat etusijalla Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, mutta myös muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea kyseisiin opintokokonaisuuksiin.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät valinnaiset opintokokonaisuudet (muutokset mahdollisia)

Opetusaikataulut julkaistaan elokuussa.

 • EDUEA000 Esi- ja alkuopetus, perusopinnot 25 op (aikatauluissa huomioidaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan 3. vuosikurssin opetusajat)
 • EDUKU000 Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op
 • EDULII000 Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • EDUMUS000 Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op
 • EDUDIGI000 Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen valinnaisiin opintokokonaisuuksiin

Valinnaisiin opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Sisussa elokuussa 10.8.-23.8.2022. Opintokokonaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu alla mainittujen opintojaksojen kautta. Mikäli mahduit mukaan, saat tiedon vahvistetusta ilmoittautumisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Huomaathan, että sen jälkeen sinun tulee vielä itse lisätä ilmoittautumiset muille kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille. Opintokokonaisuus suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuutta ei välttämättä järjestetä joka vuosi. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -opintokokonaisuudesta voit valita myös vain yksittäisiä opintojaksoja.

 • EDUEA000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan ilmoittautumalla EDUEA001 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op –opintojaksolle
 • EDUKU000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan ilmoittautumalla EDUKU001 Taide ja kulttuuri 5 op -opintojaksolle
 • EDULII000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan ilmoittautumalla EDULII001 Liikuntapedagogiikka 5 op –opintojaksolle
 • EDUMUS000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan ilmoittautumalla EDUMUS003 Musiikkitieto 5 op –opintojaksolle
 • EDUDIGI000 -kokonaisuuteen ilmoittaudutaan opintojaksoittain

Jos sinut on hyväksytty kokonaisuuteen aikaisemmin, ja olet jo suorittanut osan kokonaisuudesta, ota suoraan yhteyttä sinulta puuttuvan opintojakson opettajaan. Ethän siis ilmoittaudu opintokokonaisuuteen uudelleen. Jos olet suorittanut Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa osan esi- ja alkuopetuksen perusopinnoista, voit ilmoittautua suoraan opintojaksoille, jotka sinulta puuttuvat. 

Opiskelijoiden ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Opintokokonaisuuteen ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, mutta myös muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuteen. Huom. Opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoosi. Jos ilmoittautuneita opiskelijoita on enemmän kuin paikkoja, opintokokonaisuuteen suoritusoikeuden saavat opiskelijat arvotaan. 

 

Valinnaisten opintokokonaisuuksien lisäksi järjestetään yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa seuraavat opinnot, joihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain:

Valinnaiset opinnot Changing Education -maisteriohjelmassa

Tämä ohje on vain englanninkielisenä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi.  ​