Jos opiskeluaikasi loppuu

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkinnoille on säädetty tavoiteaika, jonka kuluessa sinun on suoritettava tutkintosi. Tarkemmat tiedot tutkintojen suorittamisen tavoiteajoista ja opiskeluajoista löydät täältä. Voit seurata jäljellä olevaa opiskeluaikaasi Sisussa: kun klikkaat nimeäsi ja valitset Omat tiedot, näet opiskeluaikasi välilehdeltä Opiskeluoikeudet. 

Jos opiskeluaikasi on loppunut, tiedekuntasi voi myöntää sinulle hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikahakemusta varten sinun on laadittava valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma. Voit hakea lisäaikaa suoraan Sisussa, jos jokin opiskeluoikeutesi on vielä voimassa. Jos ei, niin hae lisäaikaa alla olevalla e-lomakkeella.  

Mikäli olet ollut opiskeluaikanasi poissaolevana lakisääteisestä syystä, toimita ennen opiskeluaikasi päättymistä opiskelijaneuvontaan todistus lakisääteisen poissaolon perusteesta. Todistuksen avulla saat pidennyksen opiskeluaikaasi. Katso lisätietoja lakisääteisestä poissaolosta täältä

Lisäajan hakeminen ilman käyttäjätunnuksia 

Jos opiskeluaikasi on jo päättynyt etkä pääse kirjautumaan Sisuun, voit hakea lisäaikaa alla olevilla e-lomakkeilla. Hakemuksessa teet valmistumiseen tähtäävän opintosuunnitelman. E-lomakkeella jätetty hakemus arvioidaan samalla tavalla kuin Sisussa tehty lisäaikahakemus. Älä käytä e-lomaketta, jos käyttäjätunnuksesi ja opiskeluoikeutesi ovat voimassa ja pystyt tekemään hakemuksen Sisussa.

Huomioi nämä asiat ennen kuin haet lisäaikaa 

 • Lisäajan hakeminen koskee sinua vain, jos olet aloittanut opintosi 1.8.2005 tai sen jälkeen. Nämä tutkinnonsuoritusoikeudet kuuluvat rajauslain piiriin, eli niiden suorittamiselle on säädetty tietty opiskeluaika. 
 • Hae lisäaikaa vasta sitten, kun sinulla on oikeasti mahdollisuus ja aikomus opiskella ja suorittaa tutkinto valmiiksi. Lisäaikaa ei siis tarvitse hakea alkavaksi suoraan opiskeluoikeuden päättymisestä.  
 • Laadi opintosuunnitelma mahdollisimman realistiseksi elämäntilanteesi huomioon ottaen. Opintosuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen, jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi tutkinto ole valmis opiskeluajan päättyessä. 
 • Opiskelijapalvelut sekä HOPS-ohjaajasi tarjoavat sinulle ohjausta suunnitelman laatimisen tueksi. Muistathan, että suunnitelman mukaan edenneitä opintojasi käytetään mahdollisen seuraavan lisäaikaa koskevan päätöksen perusteena. 
 • Huomioi opintosuunnitelmassasi myös opintojen vanhentuminen. Opintojen vanhentumissäännöt ovat muuttuneet niillä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017 ja siirtyneet uusiin koulutusohjelmiin. Katso lisätietoa artikkelista Ohjeita ennen vuotta 2017 aloittaneille.

Ohjeet lisäajan hakemiseen Sisussa

Jotta voit hakea lisäaikaa Sisussa, opintosuunnitelmasi täytyy olla kunnossa, eli kaikkien osien täytyy olla tilassa "Valinnat tehty". Tarkemmat kuvalliset ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät sivulta Sisu-ohje: Lisäajan hakeminen.

Lisäajan hakuprosessi lyhyesti: 

 1. Lisää tutkinnostasi puuttuvat opintojaksot opintosuunnitelmaasi ja ajoita ne kuluvalle tai tuleville lukukausille. 
 2. Täytä lisäaikahakemus Sisussa Omat tiedot –sivulla.  
 3. Tarvittaessa opiskelijapalveluista pyydetään sinua lähettämään sähköpostitse liitteitä tai muita tarkennuksia hakemukseesi. Ethän lähetä pyytämättä arkaluontoisia liitteitä, kuten lääkärintodistuksia. Sinua ohjeistetaan tarvittaessa salatun sähköpostin käyttämiseen. 
 4. Lisäaikahakemusten käsittelyaika vaihtelee tiedekunnittain. Katso tarkemmat tiedekuntakohtaiset hakuajat ja käsittelyaikataulut alempaa tältä sivulta. 
 5. Saat tiedon päätöksestä suoraan Sisuun tai postissa riippuen siitä, minkä toimitustavan olet hakemuksessasi valinnut. 

Mitä hakemuksen tulisi sisältää?

Opintosuunnitelman lisäksi anna hakemuksessasi vapaamuotoinen selvitys seuraavista asioista: 

 • Kerro opintojesi viivästymiseen johtaneista syistä. Huomioitavia syitä ovat elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten sairaus tai vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen osallistuminen opiskeluaikana, osallistuminen kansainväliseen opiskelija tai harjoittelijavaihtoon ja/tai systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen. Ensimmäistä kertaa lisäaikaa hakiessasi oma selvitys tilanteestasi riittää. 
 • Jos opiskelet täysipäiväisesti, opintojen tulisi edetä 45 op/lukuvuosi. Jos suunnittelet suorittavasi vähemmän kuin 45 op/lukuvuosi, perustele tämä hakemuksessasi. 
 • Esitä perustelut myös, jos suunnitelmasi edellyttää opiskelutahdin merkittävää nopeutumista lisäajalla. 
 • Jos ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, kerro, missä vaiheessa opinnäytetyösi on ja missä aikataulussa se valmistuu. Työn etenemistä voidaan seurata antamasi selvityksen perusteella. Lisäksi tiedekunta voi pyytää opinnäytetyön ohjaajan lausunnon työn etenemisestä. 

Jos haet lisäaikaa toista tai useampaa kertaa

Hakiessasi lisäaikaa toista tai useampaa kertaa, hakemukseen sovelletaan seuraavia periaatteita: 

 • Lisäaikahakemuksessa on esitettävä selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Jos opintosi ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita. 
 • Jos opintosi ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, sinun on päivitettävä suunnitelmasi. Päivitettyä suunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa. 
 • Jos olet tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa. 
 • Jos haluat vedota hakemuksessasi yksilöllisiin syihin, kuvaile hakemuksessa elämäntilanteesi. Hyväksyttävällä syyllä on oltava selvä yhteys opintojen viivästymiseen. Sinulta pyydetään tarvittaessa sähköpostitse liitteitä, kuten mahdolliset lääkärin tms. todistukset. 

Myönnettävän lisäajan pituus

Lisäaika voidaan myöntää, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäaika myönnetään aina määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi kerrallaan. Lisäaikaa koskevaa päätöstä tehtäessä otetaan huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäaikapäätökset sekä opintojen eteneminen aiemmin laaditun valmistumissuunnitelman mukaan. 

Ensimmäistä lisäaikaa myönnetään opintosuunnitelman toteuttamistarpeen mukaan enintään kaksi lukuvuotta. Seuraavilla kerroilla lisäaikaa myönnetään enintään yksi lukuvuosi, mikäli tutkinto ei suunnitelman mukaisesti valmistu lyhyemmässä ajassa.  Yhteenlasketut lisäajat eivät pääsääntöisesti voi olla pidempi ajanjakso kuin mitä tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on (esim. kolme lukuvuotta tai viisi lukuvuotta). 

Kohtuullinen aika opintojen loppuun saattamiseksi määräytyy seuraavasti: 

 • alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 3 lukuvuotta): korkeintaan 6 lukukautta lisäaikaa 
 • ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 2 lukuvuotta): korkeintaan 4 lukukautta lisäaikaa 
 • alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 5 lukuvuotta): korkeintaan 10 lukukautta lisäaikaa. 

Poikkeuksena seuraavat koulutukset, joilla on pidemmät tavoiteajat: 

 • psykologian koulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa 
 • eläinlääkärikoulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa 
 • psykologian maisterin tutkinto, vain ylempi (tavoiteaika 2,5 lukuvuotta): korkeintaan 5 lukukautta lisäaikaa 
 • hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 5 tai 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa 
 • lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa. 

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Mahdollinen kielteinen päätös lisäaikahakemukseen annetaan sinulle kirjallisena perusteluineen. Päätökseen on liitetty tiedot siitä, miten voit hakea siihen muutosta. Mikäli myös oikaisupäätös on kielteinen, päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisäksi sinun on mahdollista tehdä uusi lisäaikahakemus, jossa olet esimerkiksi muokannut opintosuunnitelmaasi realistisemmaksi. 

Lisäaikahakemusten käsittely tiedekunnissa

Jos opiskeluaikasi on jo päättynyt etkä pääse kirjautumaan Sisuun, voit hakea lisäaikaa alla olevilla e-lomakkeilla. 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Farmasian tiedekunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 4 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opiskeluajan päättymistä. 

 • Jos opiskeluaikasi loppuu kevätlukukauden lopussa (31.7.), jätä hakemuksesi viimeistään toukokuun puolivälissä. 
 • Jos opiskeluaikasi loppuu syyslukukauden lopussa (31.12.), jätä hakemuksesi viimeistään marraskuun loppuun mennessä. 

Lisäaikalomakkeet:

Yhteystiedot: Viikin opiskelijapalvelut

Humanistinen tiedekunta

Jätä lisäaikahakemus hyvissä ajoin ennen opiskeluajan päättymistä. Huomaa kuitenkin, että heinäkuussa päättyvien opiskeluoikeuksien lisäaikahakemuksia käsitellään aikaisintaan huhtikuussa ja vuoden lopussa päättyvien aikaisintaan marraskuussa. Ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jos perustellusta syystä tarvitset aikaisempaa käsittelyä.

Yhteystiedot: Metsätalon opiskelijapalvelut 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisäajan hakemiselle on vuosittain kuusi hakupäivää: 15.8., 15.9., 30.11., 6.1., 15.2. ja 31.5. mennessä. Saat päätöksen lisäajasta noin 3–4 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä. Kasvatustieteellinen tiedekunta noudattaa näitä edellä mainittuja hakuaikoja. Hae lisäaikaa vasta siinä vaiheessa, kun opiskeluaikasi on päättymässä ja aiot jatkaa opintojasi. Huomaa kuitenkin, että heinäkuussa päättyvien opiskeluoikeuksien lisäaikahakemuksia käsitellään aikaisintaan toukokuun hakupäivän yhteydessä ja vuoden lopussa päättyvien marraskuun hakupäivän yhteydessä. Ota yhteyttä osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi, jos perustellusta syystä tarvitset aikaisempaa käsittelyä.

Hakuajan määräaika
Opetusperiodi, jonka opetukseen ehdit ilmoittautua
15.8. I periodi
15.9. II periodi
30.11. III periodi
6.1. III periodi
15.2. IV periodi
31.5. I periodi (seuraava lukuvuosi)

Tieto myönnettävästä lisäajasta sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä tallennetaan Sisuun. Sinun tulee itse huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta. 

Yhteystiedot: Siltavuoren opiskelijapalvelut 

Lääketieteellinen tiedekunta

Lisäajan hakuun on kaksi ajankohtaa: jos opiskeluaikasi päättyy 31.7., tee hakemus 1.4.-15.5. välisenä aikana. Jos opiskeluaikasi päättyy 31.12., tee hakemus 1.-30.11. välisenä aikana. Lisäajan myöntämisestä päättää tiedekunnan dekaani. 

Saat päätöksen lisäajasta lukukauden loppuun mennessä. 

Yhteystiedot: Meilahden opiskelijapalvelut 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jätä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opiskeluaikasi päättymistä, mikäli aiot jatkaa opintojasi. Jos opiskeluaika päättyy kevätlukukauden lopussa (31.7.), hakemus tulee jättää viimeistään toukokuun puolessa välissä. Jos opiskeluaika päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), hakemus tulee jättää viimeistään marraskuun puolessa välissä. 

Saat tiedon päätöksestä suoraan Sisuun. Jos olet hakenut e-lomakkeen kautta saat tiedon päätöksestä sähköpostitse.

Yhteystiedot: Kumpulan opiskelijapalvelut

Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisäajan hakemiselle on neljä hakupäivää: 9.8.2022, 22.11.2022, 8.3.2023 ja 16.5.2023. Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 3–4 viikon kuluttua hakupäivän jälkeen.

Voit jättää hakemuksen myös muun ajankohtana kuin hakupäivänä. Hakemuksesi otetaan käsittelyyn seuraavana hakupäivänä. Jos jätät hakemuksen esim. 1.11., se otetaan käsittelyyn 22.11.

Oikeustieteellisen tiedekunnan lisäaikalomake (E-lomake). Käytä lomaketta vain, jos sinulla ei ole voimassa olevia käyttäjätunnuksia ja et voi tehdä hakemusta Sisussa.

Yhteystiedot: Porthanian opiskelijapalvelut

Svenska social- och kommunalhögskolan

Jätä lisäaikahakemus hyvissä ajoin ennen opiskeluajan päättymistä. Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa.  

Opintojakson pidennyspäätöstä koskevat tiedot sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä kirjataan Sisuun. Sinun tulee itse huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta. 

Yhteystiedot: Kruununhaan opiskelijapalvelut

Teologinen tiedekunta

Jätä lisäaikahakemus hyvissä ajoin ennen opiskeluajan päättymistä. Huomaa kuitenkin, että heinäkuussa päättyvien opiskeluoikeuksien lisäaikahakemuksia käsitellään aikaisintaan huhtikuussa ja vuoden lopussa päättyvien aikaisintaan marraskuussa. Ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jos perustellusta syystä tarvitset aikaisempaa käsittelyä.

Yhteystiedot: Metsätalon opiskelijapalvelut

Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opiskeluaikasi päättymistä, viimeistään toukokuun puolivälissä, jos opiskeluaikasi loppuu heinäkuun lopussa, tai marraskuussa, jos opiskeluaikasi loppuu joulukuussa. 

Jos olet tyytymätön kielteiseen lisäaikapäätökseen, voit hakea oikaisua siihen kirjallisesti tiedekunnan dekaanilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallisessa oikaisupyynnössä on ilmoitettava, mihin päätökseen oikaisua vaaditaan, miten ja millä perusteilla sitä vaaditaan sekä yhteystietosi. Oikaisupyyntö toimitetaan Kruununhaan opiskelijapalveluihin (kruununhaka-student@helsinki.fi).

Yhteystiedot: Kruununhaan opiskelijapalvelut