Planering av doktorsstudierna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Doktorsexamens omfattning är 40 sp och studierna planeras i Sisu. Studieplanen kan kompletteras och uppdateras under studiernas gång. Börja ändå utarbeta studieplanen genast i början av doktorsutbildningen. Studierna planeras vanligen i samråd med din handledare. Din uppföljningsgrupp kan också kommentera studieplanen. Diskutera med din handledare och kom överens om en uppdatering av studieplanen i takt med att dina studier fortskrider och dina planer preciseras.

Studieplanering i Sisu

I Sisu utgår all elektronisk ärendehantering från din individuella studieplan. Via din studieplan i Sisu sker bl.a. följande:

  • studieplanering
  • anmälan till kurser
  • ansökan om tillgodoräknande av studier vid andra högskolor och av tidigare förvärvad kompetens
  • godkännande av innehåll som avviker från examensstrukturen (t.ex. prestationer och studiehelheter som har genomförts enligt gamla examensfordringar)
  • godkännande av studiehelheter
  • begäran om examensbevis.

För doktorsexamen ska du utarbeta en primär studieplan där du samlar de studier som du tänker använda till examen. Via denna plan sköter du den elektroniska ärendehantering som gäller din doktorsexamen och via denna plan kommer du i sinom tid att utexamineras. Om du vill kan du göra ytterligare en plan, om du t.ex. tänker genomföra kurser som inte ska användas i din doktorsexamen.

Du behöver inte göra planen färdig på en och samma gång. Kom ändå ihåg att du i Sisu inte kan anmäla dig till en kurs förrän du har lagt till studieavsnittet i din studieplan och valt ett prestationssätt för avsnittet.

Om du lägger till planen sådana studier som man inte anmäler sig till i Sisu (t.ex. konferenser, essäer, publikationer och forskningsbesök) ska du när prestationen är genomförd komma ihåg att se till att den bedöms och registreras.

Så här kommer du i gång

  1. Bekanta dig med ditt doktorandprograms examensstruktur.
  2. Bland studieutbudet kan du bläddra i ditt doktorandprograms kursutbud eller söka fram enskilda kurser t.ex. med studieavsnittets kod.
  3. Bekanta dig med de tekniska bruksanvisningarna för studieplanen i Sisu
  4. Börja göra en egen studieplan i Sisu.

Obs! Om du har studiehelheter eller prestationer som har genomförts enligt gamla examensfordringar, eller har andra prestationer som avviker från ditt doktorandprograms examensstruktur, syns prestationernas uppgifter i Sisu men du kan ännu inte lägga till dem i din studieplan. Du kan ansöka om att de ska godkännas som en del av din studieplan. Det gör du i det fria redigeringsläget i Sisu. Om du har registrerade studiehelheter som du har genomfört enligt gamla, huvudämnesspesifika examensfordringar, se anvisningar för registrering av forskarstudier för en snabbguide för godkännande av dessa helheter som en del av din studieplan.

Sisu och Thessa

Thessa är doktorandens och handledarnas viktigaste elektroniska verktyg för planering av avhandlingsprojektet. Sisu används i första hand till att planera, genomföra och bedöma de obligatoriska studierna i doktorsexamen. Uppgifterna om prestationer som registrerats i Sisu syns automatiskt under sektionen My Thesis Project i din Thessa-profil.

I Thessa planerar du ditt avhandlingsprojekt, följer dina egna framsteg och gör upp en handledningsplan med handledarna. En gång om året ber Thessa dig sammanställa en årsrapport så att dina handledare och din uppföljningsgrupp ska kunna följa dina studieframsteg. Läs mer om Thessa.

Kom också ihåg