Sisu-instruktion: Ansökan om förlängd studietid

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan ansökan skickas in ska du läsa noggrant igenom instruktionerna om ansökans innehåll och behandlingens tidtabell på sidan Om studietiden tar slut. 

Observera dessa viktiga saker innan du lämnar in en ansökan

  • Du kan ansöka om förlängd studietid i Sisu endast om din studietid inte har upphört. Om du inte kan logga in på Sisu kan du ansöka om förlängd studietid med en elektronisk blankett på sidan Om studietiden tar slut. 
  • Du kan inte ansöka om förlängd studietid för endast högre högskoleexamen om du ännu inte har avlagt din lägre högskoleexamen. Du ska i detta fall ansöka om förlängd studietid och upprätta en studieplan för båda examina. 
  • Om du under dina studier har anmält dig som frånvarande på grund av lagenliga orsaker ska du se till att du har lämnat in ett intyg om grunderna av den lagenliga frånvaron hos studentservicen i Kajsahuset innan du ansöker om förlängd studietid. Frånvaro som beror på lagenliga orsaker räknas inte i den tid det tar att avlägga examen och förbrukar inte studietiden. 

Anmälan om studietidens upphörande

Om din studietid upphör under innevarande termin syns det en inforuta på Sisus startsida: Ansök om förlängd studietid om du inte hinner slutföra din examen före din studietid tar slut. Reservera tid även för utexamineringsprocessen. Du kan göra en ansökan genom att klicka på Ansök om tilläggstid.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Finslipning av studieplanen före ansökan

För att kunna göra en ansökan om förlängd studietid måste din studieplan vara i ordning och studieavsnitt som inte har slutförts vara schemalagda. Alla delar i din studieplan ska med andra ord ha statusen ’Val gjorda’. 

Om detta inte är fallet styr Sisu dig till att först färdigställa din plan: 

  • Om studiernas struktur till någon del kräver separat godkännande ska dessa delar vara godkända eller godkända med villkor.  
  • Om du har studieutkast i din studieplan ska de vara godkända i en studiehelhet eller ha ’Godkännande ansökts’ som status.  
  • Om du inte har schemalagt alla dina studieavsnitt ber Sisu dig schemalägga dem. Även studieutkast ska schemaläggas på samma sätt som andra studieavsnitt. Studieavsnitt som inte har schemalagts ska schemaläggas i den innevarande perioden eller i kommande perioder/terminer innan du kan göra en ansökan om förlängd studietid. Planen kan inte innehålla icke slutförda studieavsnitt som har schemalagts i det förflutna. 
  • Om din examen innehåller både lägre och högre examen och ingendera är slutförd måste du schemalägga studierna för båda examina.  
    Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Att fylla i en ansökan

När din studieplan och dess schemaläggning är i ordning kan du göra en ansökan i Sisu. Du kan öppna ansökan antingen via inforutan på Sisus startsida eller via Min profil och uppgifterna om dina studierätter. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

I övre delen av ansökan ser du uppgifter om din studierätt. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Efter dessa uppgifter listar ansökan använda terminer, närvarouppgifter för varje termin och slutförda studiepoäng.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

 

I de planerade studierna ser du studier du har schemalagt, terminsvis. Genom att klicka på en termin kan du se alla studieavsnitt som är planerade för terminen i fråga. Framför studieutkast finns det i stället för en kod texten ’studieutkast’. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Du kan ansöka om förlängd studietid för en till fyra terminer åt gången. Ansök on förlängd studietid enligt hur många terminer du har planerat studier för. Du hittar mer information om hur mycket tilläggstid som kan beviljas på sidan Om studietiden tar slut
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Ge slutligen fritt formulerad tilläggsinformation om orsakerna till studiernas fördröjning och hur du ska slutföra dina studier. Informationen som ska ges i ansökan beror på hur många gånger du tidigare har ansökt om förlängd studietid. Kontrollera uppgifterna som krävs i ansökan på sidan Om studietiden tar slut

Till sist ska du ännu välja hur du vill bli informerad om beslutet.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Efter att du har lämnat in ansökan ombes du att skicka in bilagor som behövs för behandlingen. Studentservicen ber dig vid behov om bilagor separat per e-post, du behöver inte lämna in bilagor på eget initiativ. 

Att återkalla en ansökan

Om du så önskar kan du återkalla en ansökan genast efter att den har lämnats in. Du kan även göra detta vid en senare tidpunkt i ansökningar och begäranden (i Min profil). I detta fall ska du anmäla om återkallandet även till studentservicen. En återkallad ansökan återlämnas inte. Du kan inte göra en ny ansökan förrän den tidigare har behandlats eller återkallats.