Utexaminering

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Frågor och svar

KOPIOR AV EXAMENSBEVIS
Du kan få en officiell kopia av examensbeviset på samma språk som examensbeviset ursprungligen har utfärdats på. Kopian är avgiftsbelagd och kan beställas från studentservicen som betjänar din fakultet. Priset på officiella kopior är 8 euro/st.
Översättningar av examensbevis
Universitetet erbjuder inga översättningar av examensbevis, inte ens översättningar till finska, svenska eller engelska.
Om du trots allt behöver en översättning av ditt examensbevis är du tvungen att själv låta översätta beviset. Helsingfors universitet rekommenderar att du anlitar en auktoriserad translator för uppdraget.