Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Infotilaisuus kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisista opinnoista pidetään ke 10.3.2021 klo 14.00 alkaen. Infon tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät vastaa valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisia erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Toisin sanoen, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta. Helsingin yliopisto tarjoaa erityisopettajan opinnot erillisinä opintoina niille, jotka ovat jo suorittaneet vaaditun tutkinnon. Katso tietoa erityisopettajan opinnoista täältä.

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustiede

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet omassa opintosuunnassaan oman tieteenalansa perusopinnot sekä joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen opintoihin. Voit hakea perus- (25 op) ja/tai aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen. Mikäli haet opinto-oikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (15.4.2020) mennessä.

Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Opiskelijat valitaan kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Lukuvuoden 2020-2021 opintopolku (pdf) (huom. muutokset mahdollisia).

Käsityötiede

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen, yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle.

Opetettavan aineen opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat opinnot opetettavassa aineessa. Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot löydät Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle -sivulta.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät Opettajankoulutuksen erilliset opinnot sivulta.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot

  Valinnaisten opintojen rakenne uudistuu lukuvuodesta 2020–2021 alkaen, jolloin Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat valita valinnaisia opintoja teemallisista moduuleista tai opintokokonaisuuksista. Lisäksi valinnaisiin opintoihin kuuluu muiden tiedekuntien kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja, Studia Paedagogica, Opiskelijatuutorointi sekä ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot 15-30 op, jotka opiskelija voi koota Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistossa kansainvälisen vaihtojakson aikana suorittamistaan opinnoista.

  Valinnaiset moduulit

  Moduuleita on 18 ja ne koostuvat 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Osaan moduuleista kuuluu sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja, ja osa opintojaksoista kuuluu useampaan kuin yhteen moduuliin.  Kanditasoiset (EQF-taso 6) jaksot tunnistat EDUK-koodista ja maisteritasoiset (EQF-taso 7) jaksot EDUM-koodista. Moduulista voi valita kolme opintojaksoa, ja pyytää niille kokonaisuusmerkinnän (15 op). Moduuleista voi suorittaa myös vain yksittäisiä opintojaksoja. Opinto-oppaat julkaistaan kesäkuussa 2020 ja ne löytyvät WebOodista seuraavasti: Opinto-oppaat > Kasvatustieteellinen tiedekunta > Kasvatustieteiden osasto. Opintojaksojen järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain. Moduulit ja niiden opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille.

  Lukuvuonna 2020-2021 järjestettävät moduulit (muutokset mahdollisia)

  • Draama I
  • Draama II
  • Kasvatus ja yhteiskunta
  • Kestävyyskasvatus
  • Kielitietoinen ja monikielinen kasvatus ja koulutus
  • Lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta
  • Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat
  • Moninaisuus ja monikulttuurisuus
  • Taiteet, taidot ja media
  • Teknologiakasvatus 1
  • Teknologiakasvatus 2
  • Toimijuutta tukevat pedagogiset lähestymistavat
  • Toiminnallinen opetus ja oppiminen
  • Tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
  • Työelämä, oppiminen ja johtaminen
  • Yhdenvertaisuus ja moninaisuus

  Moduulit ja niiden sisältämät jaksot (pdf)

  Valinnaiset opintokokonaisuudet

  Moduuleiden lisäksi lukuvuosittain on tarjolla valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden järjestämisestä päätetään aina lukuvuosittain. Kasvatustieteellisen tiedekunnan vallinnaisiin opintokokonaisuuksiin ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, mutta myös muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea kyseisiin opintokokonaisuuksiin.

  Lukuvuonna 2020-2021 järjestettävät valinnaiset opintokokonaisuudet (muutokset mahdollisia)

  • Esi- ja alkuopetus, perusopinnot 25 op
  • Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op
  • Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op
  • Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op
  • Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op

  Valinnaisten opintokokonaisuuksien ilmoittautumiskäytännöt

  Valinnaisiin opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen eli opintokokonaisuuden opintoihin ei voi ilmoittautua opintojakso kerralla (huom. poikkeuksena Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä perusopinnot, johon ilmoittaudutaan opintojaksoittain).

  Opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä 12.-19.8.2020. Opintojaksokohtaisissa ilmoittautumisissa noudatetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikoja. Opiskelijat valitaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumisajat julkaistaan WebOodissa ennen ilmoittautumisajan alkamista. Opinto-oppaat julkaistaan kesä-heinäkuussa 2020 ja ne löytyvät WebOodista seuraavasti: Opinto-oppaat > Kasvatustieteellinen tiedekunta > Kasvatustieteiden osasto.

  Huom. Opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoosi.

  Valinnaisten opintokokonaisuuksien lisäksi järjestetään yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa seuraavat opinnot, joihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain: