Karriärservicen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Karriärservicen erbjuder dig karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter. Tjänsterna är tillgängliga för dig från början av dina studier och under ett år efter att du tagit examen.

Drop-in stöd för arbetssökning

Walk-in-työnhakuneuvonta

Funderar du över frågor kring arbetsansökan eller praktikärenden? Behöver du praktiska tips för att fila din arbetsansökan? Vill du ha mera information om hur man kan hitta en praktiksplats eller undar du om du är berättigad att ansöka om praktikstöd? 

Nu har du möjlighet att komma på stöd för arbetssökning utan bokad tid. Du får stöd bl.a. i följande ärenden: 

 • Kommentering av CV:n och arbetsansökan 
 • Hur du kan bygga upp din LinkedIn profil 
 • Praktiska frågor kring arbetsansökan 
 • Frågor gällande praktik och praktikstöd 

Drop-in stöd för arbetssökning sker både online via Zoom och i Handledningshörnan (Kajsahuset/campus Vik). Zoom-länken hittar du nedan. Efter att du har klickat på länken kommer du in i väntrummet. 

OBS! Man slipper in till Zoom-mötet kl 12.00, kl 12.20, kl 12.40, kl 13.00, kl 13.20 eller kl 13.40. Ett möte kan ta högst 20 minuter. Var beredd på att vänta en liten stund för din egen tid med specialisten. Du får veta din väntetid i väntrummet, var god och stanna kvar i väntrummet så att du behåller din plats i kön. 

Observera att stöd för arbetssökning inte är karriärvägledning. Ifall du funderar över frågor som gäller dina framtidsplaner eller andra mer djupt ingående frågor kring dina karriärmålsättningar kan du boka tid till karriärvägledning (du hittar länken nedan). 

På hösten 2022 ordnas Drop-in stöd för arbetssökning under följande datum kl. 1214

(OBS! Servicen sker antingen online eller i Handledningshörnan):

September:
Ti 6.9. (Handledninghörnan/Kajsahuset)
Ti 20.9. (Zoom)

Oktober:
Ti 4.10. (Handledninghörnan/Viikki)
Ti 18.10. (Zoom)

November:
Ti 1.11. (Obs. Zoom)
Ti 15.11. (Zoom)
Ti 29.11. (Handledninghörnan/Viikki)

December:
Ti 13.12. (Zoom)

 

Länken till Zoom-mötet:

https://helsinki.zoom.us/j/69419736322?pwd=aWlaRHZaMTlXT1pjUTljcFk5djZh…

Meeting ID: 694 1973 6322
Passcode: 866149
 

Kom ihåg att man slipper in till Zoom-mötet med 20 minuters mellanrum (vänligen kolla information ovan). I Handlendningshörnan använder vi könummer.

Träffa karriärvägledarna på onsdagskaffe

Studenter på kaffestund.

Behöver du en stunds paus i studierna? Smakar det med en kopp kaffe eller te? Kom och hälsa på universitetets studiehandledare och karriärvägledare och njut av en kopp kaffe eller te varannan onsdag i Handledningshörnan i Kajsahuset eller i Vik från 7.9.2022. På samma gång kan du växla några ord med oss och om du vill kan du ta upp frågor om studieframgången eller karriäralternativen.

 • 19.10, 16.11 och 30.11.2022 kl. 14–15 i Handledningshörnan i Kajsahuset  
 • 7.9, 21.9, 5.10, 2.11 och 14.12.2022 kl. 14–15 i Handledningshörnan i Vik bibliotek

Du är varmt välkommen!

Workshoppar och grupper

Karriärservicen ordnar flera grupper och workshoppar.  

 • Erkänn ditt kunnande
  Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande som du har fått såväl från studier, arbetslivet som på fritiden?I den här workshoppen får du kartlägga ditt eget kunnande, färdigheter och styrkor. Du lär dig också att formulera det på ett sätt som passar arbetssökning. I workshoppen får du arbeta både självständigt och med andra studerande.
 • Effektiv arbetssöknig
  Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.
 • Lyckas med jobbintervjun
  Hur förbereder du dig inför jobbintervjun? Kom och nappa karriärservicens bästa tips! Vilka är de vanligaste frågorna vid en jobbintervju och vad får rekryteraren inte fråga? I workshoppen får du svar på dessa frågor och du får också öva på jobbintervjusituationen med 3-4 andra studerande i en stödjande och uppmuntrande stämning. 
 • LinkedIn
  Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking.
  Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.
 • LinkedIn fortsättning
  Har du redan en LinkedIn profil, men du undrar om den motsvarar dina behov eller om den återspeglar det du önskar till läsaren? Använder du de rätta sökorden, anknyter din rubrik till den övriga profiltexten, urskiljer sig dina målsättningar, kunnande och styrkor tydligt och klart? Vid detta tillfälle kan du diskutera LinkedIn med andra deltagare och ställa frågor som du undrar över!
 • Gör din praktik lyckad
 • Kommer du att börja din praktik och funderar hur det lönar sig att förbereda sig för att praktiken blir lyckad och hur du får bästa möjliga nytta av praktiken? Under denna workshop jobbar vi runt just dessa teman, vi jobbar både ensamma och i grupp.

Workshoppars datum och anmälning: Du hittar datum för alla workshoppar under terminen på sidan Karriärservicens evenemang  och kan anmäla dig till dem i JobTeaser, se nedan för instruktioner.

 • Grupper: stöd för studier och karriärplanering
  Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans grupper vara något för dig. Grupperna ordnas oftast på finska.

Gruppens datum och anmälning: Du hittar datum för alla grupper som hålls under terminen på sidan Grupper som stöd för studierna. Grupperna organiseras av studiehandledare och studiepsykologer i samarbete med karriärvägledare. Du kan anmäla dig till grupper som anordnas av karriärväglädare i JobTeaser.

För mer information om innehållet i workshoppar och grupper och anmälning, se JobTeaser.

Viktigt! För att bläddra bland jobbannonser efter inloggningen, välj ditt utbildningsområde under Kurser. Så hittar även anbud från finländska arbetsgivare till ditt skrivbord.

Individuell karriärvägledning med tidsbeställning

Vad är karriärvägledning?

Karriärvägledningen stöder studenten i att utveckla sin självkännedom, kartlägga olika karriärönskemål och karriäralternativ samt planera sin personliga karriärväg och framtid, och fatta beslut som gäller karriären. Utöver samtal kan karriärvägledningen också innehålla olika metoder och tekniker för att främja studentens kompetenser i fråga om karriärplanering. Målet med karriärvägledningen är att genom samtal ge dig verktyg för att utreda olika frågor och få klarhet i sådant som du funderar över. Under din studietid har du möjligheten att träffa karriärvägledaren 1-3 gånger beroende på ditt behov.

Du kan beställa tid till karriärvägledning om du till exempel har frågor som gäller

 • din framtid i arbetslivet, såsom dina karriärmål
 • olika karriäralternativ
 • dina kunskaper, kompetenser och styrkor.

Vanliga frågor som studenterna ofta grunnar på:

 • "Jag är osäker på vad jag egentligen är intresserad av och oroar mig för framtiden."
 • "Jag vet inte vad jag kan göra med min examen."
 • ”Jag hoppas att karriärvägledningen kan hjälpa mig att få klarhet i mina karriärmål och att jag efter det vet vad jag ska prioritera när jag söker jobb.”
 • ”Jag vill gärna få synpunkter på vilka karriäralternativ jag har utgående från min utbildning.”

Vad karriärvägledning inte är?

Karriärvägledning är inte studierådgivning. Karriärvägledaren ger inga färdiga svar med tanke på dina val i livet, utan stöder dig i att komma på idéer, göra upp egna planer och fatta egna beslut. Karriärvägledaren kan inte heller ta ställning eller fatta beslut i ditt ställe, men hen kan hjälpa dig att överväga olika alternativ.

Etiska principer

Karriärvägledningens centrala etiska principer är konfidentialitet, respekt och oavhängighet. Vägledningen grundar sig alltid på kundens målsättningar, respekt och förtrolig interaktion och det är alltid fråga om en personlig process för kunden.

Utgångspunkten för vägledningen är kundens självbestämmanderätt, och processen är ämnad att stödja studentens egen aktivitet och delaktighet. Principen kan också beskrivas med uttrycket ”respektfull omsorg”. Lära sig mer om etiska principer.

 

Rådgivning för praktikärenden med tidsbeställning

Under rådgivningen har du möjlighet att fråga dina frågor gällande praktikärenden och tillsammans med en specialist från karriärservicen gå igenom din egen situation.

Du kan boka tid till rådgivningen om du funderar på tex. följande:

 • du planerar att göra praktik men vet inte var du borde börja processen
 • du behöver tips på hur och var man kan söka praktikplatser
 • du undrar hur praktikstödet fungerar och hur man kan ansöka om det

Förbered dig för distansrådgivning:

1. Kontrollera att under mottagningen har du

 • en dator eller annan mobilenhet jos som har internetanslutning och webkamera
 • handsfree-hörluror (eller anna mikrofon och högtalare)
 • ett utrymme där du kan tala i lugn och ro

2. Välj "Stöd för praktikärenden". Boka en passande tid i bokningssystemet.

3. Specialisten för praktikärenden skickar dig länken till mottagningen och instruktioner några dagar innan din bokad tid.

JobTeaser: mer än en jobbportal

JobTeaser logo.

Du hittar jobb och praktikplatser riktade till studenter vid Helsingfors universitet i Jobteaser. JobTeaser är en mångsidig tjänst där du själv bestämmer hurdana arbetsplatser du vill se på ditt skrivbord eller motta via e-post.

Det svenskspråkiga användargränssnittet har tagit i bruk.
 
I JobTeaser-arbetsplatsportalen hittar du 

 • en arbetsmarknad som omfattar hela Europa,
 • ett stort utbud med evenemang anordnade av karriärservicen och andra organisationer,
 • arbetsgivarnas profiler och
 • handledning som stöd för arbetssökandet och karriärplaneringen.
   

Bekanta dig med JobTeaser

JobTeaser är mycket mer än bara en jobbportal. Instruktioner för användning av JobTeaser.

Första inloggningen:

1. Viktigt! För att bläddra bland jobbannonser efter inloggningen, välj ditt utbildningsområde under Kurser. Så hittar även anbud från finländska arbetsgivare till ditt skrivbord.
2. På nästa sida kan du välja vilka typer av jobb du är intresserad av. Dessa val påverkar vilka platser du ser automatiskt. Du kan också redigera dessa val senare, och om du vill kan du bläddra bland alla öppna platser.
3. Efter inloggning kan du redigera din profil och sökkriterier.

Logga in med ditt helsinki.fi-användarnamn på helsinki.jobteaser.com.

Kontakta karriärservicen om du har några frågor, e-post: careerservices@helsinki.fi.

Evenemangskalender

Karriärservicen ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter, samt informationstillfällen och workshoppar. Kolla utbudet i evenemangskalender.eller JobTeaser.

Kudin.fi - Självutvärdering av karriärberedskap

Kudin.fi är ett självutvärderingsverktyg som stöder din karriärplanering på utbildningsvägen. När du identifierar egna synpunkter, frågor och utmaningar relaterade till din karriärplanering blir det lättare att utveckla din karriärberedskap under studierna och i karriären.

 • På Kudin.fi utvärderar du din karriärberedskap genom att svara på 1-3 olika enkäter.
 • Utifrån dina svar får du respons och tips på fortsatt arbete inom ämnesområdena.
 • Du kan också använda responsen för att fundera om karriärservicen har något passligt att erbjuda dig. Du hittar information om verksamheten på den här sidan.

Kudin.fi hittar du här!

Mentorskap

Mentorverksamhet är ett utmärkt sätt att stärka din självkännedom, nätverka och skaffa kunskaper om arbetslivet. Du kan ha nytta av mentorskap om du funderar på vilken karriärväg du ska välja eller vill ha stöd för att klargöra vad din expertidentitet består av. Med mentorn kan du till exempel diskutera dina styrkor, identifiera och sätta ord på dina utvecklingsområden och kompetenser, diskutera olika karriäralternativ och kännedom om arbetslivet, karriärplanering och beslut samt hur man söker jobb.

Du kan delta i mentorskap när du utexamineras, eller tidigare under studietiden, när du funderar på de här frågorna eller om du är osäker på dina framtidsplaner.

Läs mera om mentorskap här.

Helsingfors universitet har också två egna gruppmentorskapsprogram: 

EU-karriärambassadören

Du kan fråga om arbetstillfällen vid olika EU-institutioner och få närmare information om kommande och pågående antagningar till arbets- och praktikplatser samt om ansökningsprocesser och behörighetsvillkor.

EU-karriärambassadören på Facebook.

Alumnföreningens Alumni Ambassador -tjänst

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Behöver du hjälp med att bearbeta din CV, tips för arbetsintervjuer eller stöd för att finna dina egna styrkor? Alumni Ambassadörerna är redo att hjälpa dig!

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet erbjuder studerande den kostnadsfria Alumni Ambassador -tjänsten vars syfte är att hjälpa studerande att sysselsätta sig.

Ambassadors är frivilliga alumner, som är redo att ge dig råd angående arbetslivsfrågor, sparra dig i  arbetssökning och i att lära dig känna dina styrkor.

Det är lätt att få kontakt med Ambassadörerna eftersom kommunikationen sker via Linkedin. Det innebär att du kan utnyttja tjänsten just då det passar dig!

Hur fungerar tjänsten?

Personal och kontaktuppgifter

Ta kontakt per e-post om din fråga gäller

Karriärvägledning:

Sanna Grannas
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Heini Hult-Miekkavaara
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Jarkko Immonen
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Johanna Ruhanen
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Anna Storgårds
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier
service för internationella studeranden

Salla Wilén
karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Praktikärenden: 

Marika Jokioja
allmän rådgivning gällande praktikärenden
universitetets praktikstöd
rådgivning på svenska

Emma Lettinen
allmän rådgivning gällande praktikärenden
universitetets praktikstöd