Karriärservicen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Karriärservicen erbjuder dig karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter.

Coronavirus påverkar karriärservicens verksamhet

Walk-in stöd för arbetssökning och karriärvägledning

På grund av undantagssituationen betjänar vår walk-in stöd för arbetssökning och karriärvägledning endast online.

Workshoppar om jobbsökning och LinkedIn

I händelse av dessa kommer vi att övervaka situationen och kontakta dem som har anmält sig om utbildningen måste avbrytas eller överföras online.

Praktik
För mer information om hur coronavirus påverkar praktik, se instruktioner för Praktik.

Karriärtservicen följer utvecklingen av situationen och universitetets riktlinjer. För allmän information om koronavirussituationen vid universitetet, följ instruktioner för studerande
https://guide.student.helsinki.fi/sv

Walk-in stöd för arbetssökning

walk-in stöd för arbetssökning

Funderar du över frågor kring arbetsansökan eller praktikärenden? Behöver du praktiska tips för att fila din arbetsansökan?

Nu har du möjlighet att komma på walk-in stöd för arbetssökning på tisdagar kl 12-14 (var på plats senast kl 13.40)! Du kan komma till walk-in stöd för arbetssökning utan bokad tid när du behöver stöd i följande ärenden:

 • kommentering av CV:n och arbetsansökan
 • praktiska frågor kring arbetsansökan
 • frågor gällande praktik och praktikstöd.

Ett walk-in-möte kan ta högst 20 minuter.

OBS! Eftersom universitetet har utlyst undantagssituation, sker walk-in stöd för arbetssökning online i Zoom. Du behöver inte boka tid i förväg. Länken uppdateras på den här sidan senast en timme före walk-in börjar. Efter att du har klickat på länken kommer du in i väntrummet. Var beredd på att vänta en liten stund för din egen walk-in tid med specialisten.

Walk-in den 27 oktober 2020 kl 12-14 (Obs: arbetssökningen är inställd 20.10.): Zoom-länken uppdateras före walk-in börjar.

*****

Observera att stöd för arbetssökning inte är karriärvägledning. Ifall du funderar över frågor som gäller dina framtidsplaner eller andra mer djupt ingående frågor kring dina karriärmålsättningar kan du boka tid till karriärvägledning genom länken nedan.

Smågrupper som stöder studier och karriärplanering och arbetssökning

Karriärservicen ordnar under våren flera grupper och workshoppar.  

Smågrupper som stöder studier och karriärplanering

Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Har du problem med tidshantering? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?

Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans smågrupper vara något för dig! Grupparbetet bygger på finskspråkigt material, men vi arbetar smidigt på tre språk (finska, svenska, engelska) enligt deltagarnas behov, om inte annat uppges i uppgifterna om gruppen.

Gruppernas teman:

 • Smarta mål
 • Fram med kunnandet
 • Klara mål, trytande tidshantering

Mer information, datum och registrering hittar du på Handledningshörnans sidor.

Workshoppar gällande arbetssökning och LinkedIn

 • Workshopparna om arbetssökning
  Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.
   
 • LinkedIn workshoppar
  Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking.
  Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.

För mer information om innehållet i workshoppar, datum och anmälning, se evenemangskalender (på finska) eller (på engelska).

Individuell karriärvägledning med tidsbeställning

Vad är karriärvägledning?

Karriärvägledningen stöder studenten i att utveckla sin självkännedom, kartlägga olika karriärönskemål och karriäralternativ samt planera sin personliga karriärväg och framtid, och fatta beslut som gäller karriären. Utöver samtal kan karriärvägledningen också innehålla olika metoder och tekniker för att främja studentens kompetenser i fråga om karriärplanering. Målet med karriärvägledningen är att genom samtal ge dig verktyg för att utreda olika frågor och få klarhet i sådant som du funderar över.

Du kan beställa tid till karriärvägledning om du till exempel har frågor som gäller

 • din framtid i arbetslivet, såsom dina karriärmål
 • olika karriäralternativ
 • dina kunskaper, kompetenser och styrkor.

Vanliga frågor som studenterna ofta grunnar på:

 • "Jag är osäker på vad jag egentligen är intresserad av och oroar mig för framtiden."
 • "Jag vet inte vad jag kan göra med min examen."
 • ”Jag hoppas att karriärvägledningen kan hjälpa mig att få klarhet i mina karriärmål och att jag efter det vet vad jag ska prioritera när jag söker jobb.”
 • ”Jag vill gärna få synpunkter på vilka karriäralternativ jag har utgående från min utbildning.”

Vad karriärvägledning inte är?

Karriärvägledning är inte studierådgivning. Karriärvägledaren ger inga färdiga svar med tanke på dina val i livet, utan stöder dig i att komma på idéer, göra upp egna planer och fatta egna beslut. Karriärvägledaren kan inte heller ta ställning eller fatta beslut i ditt ställe, men hen kan hjälpa dig att överväga olika alternativ.

Etiska principer

Karriärvägledningens centrala etiska principer är konfidentialitet, respekt och oavhängighet. Vägledningen grundar sig alltid på kundens målsättningar, respekt och förtrolig interaktion och det är alltid fråga om en personlig process för kunden.

Utgångspunkten för vägledningen är kundens självbestämmanderätt, och processen är ämnad att stödja studentens egen aktivitet och delaktighet. Principen kan också beskrivas med uttrycket ”respektfull omsorg”. Lära sig mer om etiska principer.

 

EU-karriärambassadören

Du kan fråga om arbetstillfällen vid olika EU-institutioner och få närmare information om kommande och pågående antagningar till arbets- och praktikplatser samt om ansökningsprocesser och behörighetsvillkor. Rådgivningen är för tillfället på engelska.

EU-karriärambassadören på Facebook. Du kan också ta kontakt per e-post: eucareers.helsinki@gmail.com.

Alumnföreningens Alumni Ambassador -tjänst

Behöver du hjälp med att bearbeta din CV, tips för arbetsintervjuer eller stöd för att finna dina egna styrkor? Alumni Ambassadörerna är redo att hjälpa dig!

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet erbjuder studerande den kostnadsfria Alumni Ambassador -tjänsten vars syfte är att hjälpa studerande att sysselsätta sig.

Ambassadors är frivilliga alumner, som är redo att ge dig råd angående arbetslivsfrågor, sparra dig i  arbetssökning och i att lära dig känna dina styrkor.

Det är lätt att få kontakt med Ambassadörerna eftersom kommunikationen sker via Linkedin. Det innebär att du kan utnyttja tjänsten just då det passar dig!

Hur fungerar tjänsten?

Evenemangskalender

Karriärservicen ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter under temat Think Career, samt informationstillfällen och workshoppar. Kolla utbudet här: evenemangskalender.

Sociala medier

Karriärservicen finns på följande sociala medier:

Facebook:

 • Urapalvelut HY: följ karriärservicen på Facebook och var bland de första att få information om evenemang och andra tips i ditt flöde.
 • UH Career Forum: en grupp för internationella studenter, alumner och andra internationellt orienterade personer.

Youtube: Karriärservicens videor hittar du på YouTube.

Instagram: Följ oss på Instagram.

Bloggar:

 • Urapalvelut: här finns artiklar av experter.
 • Gruppmentorskap: här hittar du allt du behöver veta om karriärservicens gruppmentorverksamhet.

Personal och kontaktuppgifter

Ta kontakt per e-post om din fråga gäller

Karriärvägledning:

Sanna Grannas

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Jarkko Immonen 

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Leena Itkonen

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier
karriärplaneringskurser för doktorander

Johanna Ruhanen

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Anna Storgårds

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier
service för internationella studeranden

Salla Wilén

karriärvägledning
arbetslivsorienterande studier

Praktikärenden: 

Marika Jokioja

allmän rådgivning gällande praktikärenden
universitetets praktikstöd
rådgivning på svenska

Sara Pakarinen

allmän rådgivning gällande praktikärenden
universitetets praktikstöd