Att söka jobb

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Att söka jobb går inte bara ut på att uppdatera ditt CV och skicka ansökningar. Ett steg på vägen är att du kan identifiera dina kunskaper, kompetenser och möjligheter.

 

 

 

Guide för arbetssökning

Guide för arbetssökning

Karriärservicen samlade tips om hur du söker ett jobb i en ny guide. Den här guiden ger råd angående följande ämnen:

 • Börja med självkännedom
  Motivation och mål
  Kompetens
 • Hitta dina möjligheter och behov för din kompetens
  Profiltext/hisspresentation
  Telefonsamtal
 • Hitta ditt eget sätt att skapa kontakter
  Sociala medier och LinkedIn
  Informationsintervju
 • Dokument för arbetssökning
  Meritförteckning (cv)
  Ansökningsbrev
  Elektroniska rekryteringssystem
 • Arbetsintervju
 • Videor och arbetsportföljer
  Video-cv
  Arbetsportfölj över din erfarenhet

Ladda ner den nya Guiden för arbetssökning (pdf).

Jobbsökningens abc

För att lyckas med att hitta jobb är det viktigt att du är medveten om ditt kunnande, dina styrkor och din motivation. Du behöver också känna till vilka karriäralternativ du har och vilka krav arbetslivet ställer.

 • Känn dig själv
 • Känn dina alternativ 
 • Välj och fatta beslut 
 • Börja söka jobb och kontakta arbetsgivare

Du kan skriva en bra arbetsansökan eller komplettera din LinkedIn-profil först när du känner dig själv och dina möjligheter.

Var aktiv och kontakta intressanta arbetsgivare. Ta reda på vilka möjligheter som finns inom olika organisationer och skriv öppna ansökningar.

Kolla också platsannonser i olika jobbportaler. Kom ihåg att endast ca 30 % av alla arbetsplatser annonseras via offentliga kanaler. Undersökningar visar att ca 70–80 % av alla arbetstillfällen i Finland är så kallade dolda jobb som inte utannonseras offentligt.

 

Känn dig själv

När du söker jobb är det viktigt att du kan identifiera ditt kunnande, sätta ord på dina kompetensområden och kommunicera dina kunskaper och färdigheter.

Självkännedom kan indelas i olika delområden, viktiga är exempelvis dina kunskaper och färdigheter, motivation, intressen, mål, värderingar, styrkor och utvecklingsområden.

Följande frågor kan hjälpa dig att förbättra din självkännedom:

 • Vilken typ av jobb är du intresserad av och vad brinner du för?
 • Vilken typ av arbetsuppgifter har du gillat på basis av tidigare arbetserfarenhet?
 • Om du ännu inte har egentlig arbetserfarenhet, vad gillar du att göra?
 • Vilka värderingar vill du att ditt blivande jobb och din arbetsgivare representerar?
 • Vad vill du använda din tid till och främja genom ditt arbete?
 • Vilka mål har du i fråga om din karriär och ditt arbete?
 • Vilka praktiska aspekter inverkar på hurdant jobb du vill ha och kan utföra inom en nära framtid?

Följande övningar kan hjälpa dig att kartlägga dina styrkor:

Sedan kan du kartlägga dina kompetensområden:

 • Skriv en lista över dina centrala substanskompetenser på basis av dina huvud-och biämnesstudier. Fundera på vilka fenomen och frågor som undersöks inom ditt vetenskapsområde. Vilka frågor, teman eller forskningsupplägg har varit särskilt intressanta eller nyttiga för dig? Vilka är dina centrala kompetensområden (eller vilka skulle du vilja att de var)?
 • Skriv också en lista över dina viktigaste allmänna akademiska färdigheter som du har utvecklat under studietiden, till exempel metodkompetenser, förmåga att tillägna sig kunskap, analys och kritisk granskning, skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Allmänna arbetslivsfärdigheter, till exempel språkkunskaper, färdigheter att uppträda och arbeta i grupp, kommunikationsfärdigheter, problemlösningsförmåga, tidsplanering och IT-färdigheter.
 • Du har också nytta av att kartlägga dina värderingar.

Dokumentera dina kunskaper och färdigheter

Det lönar sig att dokumentera dina kunskaper och färdigheter regelbundet under studietiden för att du ska kunna följa hur du utvecklas (din förståelse, dina kunskaper och dina färdigheter). Du kan skriva en inlärningsdagbok där du antecknar de ur din synpunkt viktigaste lärupplevelserna, vad som har inspirerat dig, vad nytt du har lärt dig och vad du vill veta mera om. Du kan bifoga egna alster (t.ex. essäer, rapporter, projektarbeten) och använda texter för din dokumentation, men också bilder och/eller videon.

Du kan till exempel använda Profil service eller sammanställa ett så kallat meta-CV under studietiden, där du antecknar sådana kompetensområden som är viktiga för dig.

I LinkedIn kan du också lägga till kompetensområden (skills), material och länkar (t.ex. presentationer eller videoklipp) till din profil. Då fungerar din profil som ett slags utvidgat CV eller portfolio. Kom ihåg att kontrollera sekretessinställningarna, om du inte vill att materialet ska vara fritt tillgängligt.

Känn dina alternativ

Du kan söka information om olika möjligheter och karriäralternativ till exempel genom att läsa alumners berättelser, göra informationsintervjuer och kolla upp hur de som studerat inom ditt område har placerat sig i arbetslivet. Du kan också kartlägga utexaminerade alumner från Helsingfors universitet med hjälp av alumnsökverktyget på LinkedIn.

Placering i arbetslivet

Universiteten i Finland genomför regelbundet karriäruppföljningsenkäter för att klarlägga sina utexaminerade studenters placering i arbetslivet. Karriärservicen ger dig information om hur utexaminerade från Helsingfors universitet har placerat sig i arbetslivet.

Informationsintervjuer

Vem som helst kan när som helst göra egna intervjuer för att samla information. Det är ett bra sätt att få veta mera om till exempel följande frågor:

 • Vilken typ av jobb är du på riktigt intresserad av? Hur ser en vanlig arbetsdag ut i det jobbet?
 • Vilka kunskaper, kompetenser och färdigheter behövs i arbetet? Vilka är de största utmaningarna?
 • Kan jag söka jobbet? Vad krävs? Vad räknas som merit? Behöver jag ännu några ytterligare kompetenser eller behörigheter? Vilken är lönenivån?
 • Hur rekryterar organisationen i fråga? Vilka framtidsutsikter erbjuder organisationen och vilka behov har den? Vem ska jag kontakta när jag söker jobb och på vilket sätt?

Du kan intervjua någon som arbetar med liknande uppgifter som de som du intresserar dig för. Om du inte känner någon personligen kan du till exempel söka lämpliga personer via LinkedIn:s alumnsökverktyg.

LinkedIn:s alumnsökverktyg

Såhär söker du alumner i LinkedIn:

 • Logga in på LinkedIn
 • Skriv ”University of Helsinki” i sökfältet uppe på sidan.
 • Välj kategorin ”Schools” och skriv på nytt ”University of Helsinki”.
 • Välj ”See alumni” på universitetets hemsida.

Här kan du söka bland mer än 70 000 alumnprofiler genom att använda färdiga kategorier (bostadsort, arbetsgivare, bransch, studier, kompetenser) eller genom att skriva in fritt valda sökord i sökfältet.

När du har fått fram en lämplig mängd alumner med dina sökkriterier kan du läsa deras profiler.

Töissä.fi – en webbplats för högskoleutbildade i arbetslivet

På webbplatsen Töissä.fi kan du kolla vilken typ av jobb (enligt titel) de som utexaminerats har i arbetslivet och hur mycket de förtjänar. Portalen innehåller också hundratals berättelser från arbetslivet med beskrivningar av olika arbetsuppgifter och vilka kompetenser dessa kräver. Berättelserna innehåller också tips till studerande. Gå till
töissä.fi - högskoleutbildade i arbetslivet.

Företagande

Think Company vid Helsingfors universitet för samman människor som intresserar sig för företagande och ordnar olika aktiviteter och evenemang. Think Companys lokaler finns i centrum, Vik och Mejlans, och de är öppna för allmänheten.

Den som startar eget kan få hjälp på många sätt. Om du vill bli företagare kan du ansöka om stöd från NewCo Helsinki. Nyttig information finns också på webbplatsen Mitt FöretagsFinland, som administreras av Arbets- och näringsministeriet.

Lediga jobb och praktikplatser

Platsannonserna finns under rubriken Lediga jobb och praktikplatser.

CV och arbetsansökan

De två viktigaste dokumenten när du söker jobb är fortfarande arbetsansökan och din meritförteckning (CV). Du ska alltid redigera ditt CV och din ansökan med tanke på det jobb du söker, oberoende av om du svarar på en platsannons eller inte. Om du skriver en öppen ansökan bör du ta reda på vilka krav och behov arbetsgivaren kan förväntas ha. Du behöver förstås inte uppfylla alla krav, men om någonting fattas kan du fundera på vad du är beredd att förbättra och utveckla.

Innehåll:

Din meritförteckning (CV) ska innehålla åtminstone följande information:

 • Datum: Kom ihåg att datera ditt CV om du använder en gammal mall.
 • Kontaktuppgifter: Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta och att eventuella länkar fungerar (t.ex. till din LinkedIn-profil, Prezi-presentation eller blogg). Länkar till presentationer kan också finnas på något annat ställe beroende på innehållet, och en blogg kan också fungera som arbetsprov.
 • Profil: En kort och koncis beskrivning av dig/ditt kunnande, dina styrkor och dina mål i förhållande till det jobb du söker. Om du till exempel söker lärarjobb lönar det sig att lyfta fram kompetenser och erfarenhet som lärare, medan du kan fokusera på andra meriter när du söker exempelvis administrativa jobb.
 • Utbildning: Examina/målexamen, den senaste ska alltid stå först.
 • Arbetserfarenhet: Du kan gruppera dina tidigare anställningar i kronologisk ordning eller alternativt lyfta fram sådan arbetserfarenhet som är relevant för det jobb du söker.
 • Språkkunskaper: Indelas i muntliga och skriftliga färdigheter.
 • IT-kompetens / eller andra relevanta färdigheter.
 • Förtroendeuppdrag eller liknande
 • Hobbyer: Inte obligatoriskt att nämna, men berättar om dig som person.
 • Referenser: Det är bra att ha referenser, men kom ihåg att alltid fråga dina kontakter om de ställer upp. Det är viktigt att du meddelar dem att du söker jobb, om det har gått en tid sedan du senast har bett om lov att ange deras kontaktuppgifter som referens.
 • Foto: Välj ett personligt och representativt foto – inget gruppfoto från senaste julfesten eller dylikt.

Du kan spara ett dokument som du använder som mall för ditt CV eller din portfolio och där du samlar erfarenheter och kompetenser under årens lopp, men kom ihåg att alltid skriva en uppdaterad version varje gång du söker jobb. Exempel på mallar för arbetsansökan och CV finns i universitetets Guide för arbetssökning.

Arbetsansökan är ett kompakt brev där du marknadsför dig. Målet med ansökan är att övertyga rekryteraren om att du är motiverad och intresserad av jobbet och har de kompetenser som behövs, eller att du åtminstone är villig att utvecklas och lära dig.

Layout:

Meritförteckningen ska vara tydlig och lätt att överblicka. Hjälp läsaren att snabbt hitta relevant information: använd rubriker och gruppera innehållet. Framhäv information som är relevant för det jobb du söker. Det lönar sig också att fundera över vilken typ av jobb du söker. Skulle det passa med en nypa kreativitet eller är det bättre med ett traditionellt utformat CV? Innehållet är ändå alltid det viktigaste.

Elektronisk ansökan:

Många företag och organisationer använder elektroniska rekryteringssystem, och via rekryteringsföretag, till exempel Monster ja Adecco, kan du lägga upp ditt CV i olika rekryteringsdatabaser. Var noggrann när du fyller i ansökan och se till att du får med alla uppgifter som efterfrågas. 

Några tips när du använder CV-databaser:

1.) Det viktigaste är den rubrik på ditt CV som du laddar upp i tjänsten. Undvik rubriker som inte säger någonting om din profil, till exempel ”Bästa typen!!!” eller Conny Carlssons CV. Rubriker som berättar någonting om dig är bra: ”Nyutexaminerad pol.mag., intresserad av HR” eller ”Humanist med erfarenhet av projektledning”.

2.) Sökmotorerna letar på sökord, använd dem. Lämpliga sökord kan vara en kompetens eller titel, till exempel försäljningschef. Använd gärna sökord i grundform i ditt CV. Om det inte är möjligt eller om sökorden inte passar in i ditt CV, kan du också skriva in sökord i slutet av dokumentet med vit font. Då syns sökorden inte i texten, men sökmotorerna hittar dem.

3.) Rekryterarna söker ofta endast nya CV:n, så kom ihåg att uppdatera din profil tillräckligt ofta. Även små ändringar gör att ditt CV kommer med bland de nyaste.

4.) CV:t får inte innehålla skrivfel. Låt någon annan läsa igenom ditt CV och be dem kommentera innehållet.

CV på video

En video kan få ditt CV att sticka ut ur mängden.

Se några exempel på videon:

Planera vad du tänker säga och koncentrera dig på det viktigaste. Videon ska vara kort, helst inte längre än en minut. (på finska)

Hur du gör en hisspresentation

Hisspresentationen kan ha följande struktur:

 • Presentera dig själv: ditt namn och presentationens ”rubrik”
 • Mina kärnkompetenser är… (1–2 meningar)
 • Jag kan också/Mina övriga kompetensområden är/Jag är intresserad av… (1–2 meningar)
 • Jag har X års erfarenhet av A och B
 • Mina styrkor (verb + subjekt; 1–2 meningar)
 • Mina kolleger har beskrivit mig som… (1–2 meningar)
 • Egna mål och avslutning

Kom ihåg: Kontrollera belysningen, på vilken ”nivå” du tittar in i kameran, hur bilden (ditt porträtt) är inramad, testa ljudet och bakgrunden: Vad ser man? Hur är du klädd? Läser du innantill? Titta in i kameran! Det får vara personligt!

Se Karriärservicens video video (på finska och på engelska) med anvisningar om hur du kan filma ditt CV med egna mobila enheter. Se också våra skriftliga (på finska och på engelska) anvisningar om hur man gör ett CV på video och delar det via olika medier.

Helsingfors universitets studenter kan också använda Aleksandrias Unitube-studio för videoupptagningar.

Sociala medier

På sociala medier, till exempel LinkedIn och Facebook, kan du skapa en bild av dig själv. Det lönar sig att vara ärlig när du skapar ditt ”personliga brand”, och det gäller också att hålla det aktuellt. Nätverkande är en process, så kom ihåg att vara aktiv och uppdatera din profil med jämna mellanrum. Du kan bygga upp ditt brand kring ditt kunnande, din motivation, din självkännedom – rykte och personlighetsdrag – och dina nätverk. Googla dig själv med jämna mellanrum.

LinkedIn

LinkedIn är det sociala medium som används mest just för jobbsökning. En LinkedIn-profil är ett kostnadsfritt och synligt CV som hjälper dig att nätverka. Via LinkedIn kan du skapa kontakter till människor och grupper som är viktiga för dig. Här kan du följa med var experter inom din bransch arbetar och du kan också kontakta dem.

I slutet av studierna kan du ge dig själv en kick för att hitta jobb genom att lyfta fram dina kompetenser och vara aktiv med att skapa kontakter. I början av studierna kan du börja bygga upp din profil till exempel genom att berätta vad du studerar. Du kan också lägga till frivilligarbete och arbete i olika organisationer samt länkar till dina hobbyer eller bloggar m.m.

Nätverka mera!

Här hittar du fler tips för hur du kan bygga upp din profil:

LinkedIn työnhaussa - pikaopas vuodelle 2017 (Tom Laine)

Twitter

På Twitter kan du följa arbetsgivare, rekryteringstjänster, människor inom din bransch och nyheter. Du kan söka tweetar med exempelvis #jobb, #arbete, #anställning, #rekrytering, #karriär, #nyttjobb, #nyttarbete och #ledigajobb.

Antalet Twitter-användare ökar hela tiden i Finland. Du kan också använda Twitter för att locka besökare till din blogg, till dina Pinterest-sidor eller till din jobbsökningsvideo.

Bloggar och Slideshare

Egna bloggar och Slideshare är bra kanaler för att lyfta fram din expertis. Du kan använda Twitter till att marknadsföra din blogg och lägga upp en länk till Slideshare till exempel på din profil i LinkedIn.

Facebook

Facebook håller också på att bli ett seriöst socialt medium för jobbsökning. Även om Facebook tidigare inte har ansetts vara den bästa platsen för att skapa en jobbsökarprofil, kan det bli det. Här kan du gilla arbetsgivare i din bransch, rekryteringsföretag och gemenskaper och delta i diskussioner.

Video: Using Social Media for Job Hunting
Karriärservicen organiserade ett gemensam evenemang med Meltwater "Using Social Media for Job Hunting”. De experter som deltog i evenemanget var Talent Acquisition Manager Mia Berglund och Sales Manager Aku Karasti. Se tips om hur sociala medier kan användas för jobbsökning.

Arbetsintervju

Arbetsintervjuer är det viktigaste verktyget för rekryterare som bedömer arbetssökande. Om du blir kallad till intervju betyder det att du uppfattats som en sökande med potential. Men det är först i intervjun som du verkligen kan visa vad du går för och arbetsgivaren kan bedöma om du är rätt person för anställningen och arbetsgemenskapen.

Den sökandes motivation och personlighet väger ofta tyngst i arbetsgivarnas vågskål. Arbetsgivare uppskattar personliga egenskaper som kommunikationsfärdigheter och förmåga att jobb i ett team, lämplighet för arbetet och arbetsgemenskapen, inställning till arbetet, resultatinriktning samt vilja och förmåga att lära sig. Förbered dig noggrant för inför intervjun. Ta reda på så mycket du kan om arbetsgivaren. Läs organisationens webbsidor, sociala medier och googla aktuella nyheter som organisationen har publicerat eller vad som har skrivits om organisationen.

Arbetsavtal

Det är bra att känna till arbetslivets spelregler. Akava har gett ut en handbok för studenter, På alerten i arbetslivet, som ger råd i frågor som man ska beakta när man skriver på ett arbetsavtal. Läs På alerten i arbetslivet.