Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi jokaiseen opiskeluoikeuteesi erikseen. Tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että väitöskirjatutkijoita. Tutustu väitöskirjatutkijoiden ilmoittautumisohjeisiin.

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, tee ilmoittautuminen saamasi hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Mikäli sinulla on jo voimassa oleva opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa ja saat nyt uuden opiskeluoikeuden, toimi myös tällöin hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa löydät myös uuden opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeista

Mikäli olet saanut opiskeluoikeuden jo viime vuonna, mutta olet ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle (esimerkiksi varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen syyn vuoksi), katso ohjeet tämän artikkelin ensimmäisestä luvusta kohdasta ’Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti’.

Jos sinulle on myönnetty opintojesi loppuunsaattamiseen lisäaikaa, katso ilmoittautumisohjeet kohdasta lisäaikaa saaneen ilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi lukuvuodelle 2022-2023

Voidaksesi suorittaa opintoja sinun pitää ilmoittautua läsnäolevaksi niihin opiskeluoikeuksiin, joiden opintoja aiot suorittaa. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2022–2023 on 1.4.–31.8.2022. Perustutkinto-opiskelijana sinun on läsnäolevaksi ilmoittautuessasi maksettava ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu ja korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu (YTHS)

HYY:n jäsenmaksua ei makseta jokaisesta opiskeluoikeudesta erikseen. Vaikka sinulla olisi useampi opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa, maksa HYY:n jäsenmaksu vain kerran.

Väitöskirjatutkijoille ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Tutustu väitöskirjatutkijoiden maksuohjeisiin.

Ilmoittautuminen Oilissa

Automaattinen ilmoittautuminen Oilissa on mahdollista 1.4.–31.8.2022, mikäli sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus. Tällöin sekä maksu että ilmoittautuminen rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Siirry Oiliin. Mikäli olet ollut edellisen lukuvuoden poissaolevana, aktivoidaan käyttäjätunnuksesi automaattisesti ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Käyttäjätunnuksesi on voimassa 31.8. asti. Mikäli sinulla ei ole vielä yliopiston käyttäjätunnusta, voit aktivoida tunnuksesi Helpdeskin ohjeilla.

Jos ilmoittaudut vain syyslukukaudeksi (1.8.–31.12.), sinulle kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen kevätlukukaudeksi (1.1.–31.7.).

Jäsenmaksun maksaminen ja automaattinen ilmoittautuminen Oilissa toimivat vain varsinaisena ilmoittautumisaikana. Muina aikoina sinun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti.

Mikäli automaattinen ilmoittautuminen Oilissa ei kohdallasi syystä tai toisesta onnistu, voit ilmoittautua henkilökohtaisesti, katso ohje alla.

Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa käyttäjätunnusta (koska olet esimerkiksi ollut ensimmäisen opiskeluvuotesi poissaolevana lakisääteisen syyn vuoksi) tai jostain muusta syystä automaattinen ilmoittautuminen ei onnistu, voit maksaa HYY:n jäsenmaksun pankkiin käyttäen yleistä viitenumeroa ja toimittaa maksukuitin sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi. Kuitiksi kelpaa verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mainitsethan sähköpostiviestissä mihin opiskeluoikeuksiin olet ilmoittautumassa ja opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 31.8. klo 23.59, hyväksytään. Saat kuittauksen, kun sähköpostisi on käsitelty. Kuitin voi myös toimittaa opiskelijaneuvonnan palvelupisteille aukioloaikoina.

Missä tilanteissa ilmoittaudun läsnäolevaksi?

Ilmoittaudu läsnäolevaksi niihin opiskeluoikeuksiin, joiden opintoja aiot suorittaa lukuvuoden aikana. Muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulla on lakisääteinen syy poissaoloon ja toimittaa opiskelijaneuvontaan todistus poissaolon perusteesta. Tällöin poissaolosi ei vähennä tutkinnonsuoritusaikaasi. Katso lisätietoa lakisääteisestä poissaolosta. Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös muusta kuin lakisääteisestä syystä, mutta se saattaa kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaasi.

Mikäli rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt, on sinun ennen ilmoittautumista anottava lisäaikaa tiedekunnaltasi.

Jos haluat ilmoittautua läsnäolevaksi maisteriopintoihisi kun olet valmistumassa kandidaatiksi mutta tutkintotodistuspyyntöäsi ei ole vielä käsitelty, voit ilmoittautua läsnäolevaksi kandidaatintutkintoosi. Läsnäoloilmoittautuminen tähän tapaan koskee myös maisterintutkintoasi, sillä maisterintutkinnon suoritusoikeutesi aktivoituu, kun kandidaatintutkintosi on rekisteröity.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi myös sille lukukaudelle, jolloin olet valmistumassa, ja opiskeluoikeudelle, josta olet valmistumassa. 

Jos lähdet vaihtoon tai suoritat JOO-opintoja jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi Helsingin yliopistoon.

Jos olet lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelija ja toimit tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Valvira merkitsee sinut tällöin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, rekisterimerkintä poistetaan, jolloin et voi toimia terveydenhuollon tehtävissä. 

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2022

Perustutkinto-opiskelijana voit käydä muuttamassa statuksesi läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ja maksamassa ylioppilaskunnan jäsenmaksun Oilissa. Ilmoittautuminen Oilissa on auki 1.11.2021–15.1.2022.

Vaihtoehtoisesti voit maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun yleistä viitenumeroa käyttäen ja toimittaa kuitin ilmoittautumisen rekisteröintiä varten Opiskelijaneuvontaan. Maksuohjeet löydät kohdasta Ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Kuitin voi myös lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi. Voit noutaa kevätlukukauden tarran opiskelijakorttiisi tammikuun alusta alkaen lukuvuositarran noutopisteestä.

Jos muutat kevään ilmoittautumisstatuksesi poissaolevaksi, voit hakea kevään jäsenmaksua takaisin ottamalla yhteyttä Ylioppilaskunnan jäsenpalveluihin mahdollisimman pian. Jos sinulla on lakisääteinen syy poissaoloon, toimita Opiskelijaneuvontaan todistus poissaolon perusteesta kun palaat opiskelemaan. Tällöin poissaolosi ei kuluta tutkinnonsuoritusaikaasi. Katso lisätietoa lakisääteisestä poissaolosta. Kevätlukukauden 2022 korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan suoraan Kelalle.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2022–2023 on 1.4.–31.8.2022.

Huomaathan, että laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tuli voimaan 1.1.2021. Lue lisää korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta Kelan verkkosivuilla.

Lukuvuosi 2022–2023

Perustutkinto-opiskelija: 46,00 euroa

Syyslukukausi 2022

Perustutkinto-opiskelija: 25,00 euroa

Kevätlukukausi 2023 (ja 2022)

Perustutkinto-opiskelija: 21,00 euroa

Ti­li­nu­me­rot ja vii­te­nu­me­ro yli­op­pi­las­kun­nan jä­sen­mak­sua var­ten

Mikäli ilmoittaudut henkilökohtaisesti, voit maksaa HYY:n jäsenmaksun joko Nordean tai Danske Bankin tilille:

Saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Nordean tilinumero: FI80 1573 3000 0324 57
Danske Bankin tilinumero: FI80 8000 1500 0668 82
Viitenumero: 28 04990

Toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten 31.8. mennessä. HUOM! Kevätlukukauden 2022 osalta 31.7.2022 mennessä.

Mak­su ul­ko­maa­lai­sen pan­kin kaut­ta

Saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Tilinumero: FI80 1573 3000 0324 57
BIC-koodi: NDEAFIHH
Pankin osoite: Nordea Bank Finland, Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki, FIN-00020 Nordea

Toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan viimeistään 31.8. ilmoittautumisen rekisteröintiä varten. HUOM! Kevätlukukauden 2022 osalta 31.7.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi lukuvuodelle 2022-2023

Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana 1.4.–31.8. Voit ilmoittautua poissaolevaksi Oilissa, jos olet perustutkinto-opiskelija ja sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus. Ilmoittaudu poissaolevaksi niihin opiskeluoikeuksiin, joiden opintoja et aio suorittaa lukuvuoden aikana.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös opiskelijaneuvonnassa joko sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi tai henkilökohtaisesti. Muista ilmoittaa viestissäsi mihin opiskeluoikeuksiin olet ilmoittautumassa ja opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 31.8. klo 23.59, hyväksytään, ja saat kuittauksen, kun sähköposti on käsitelty.

Muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulle on lakisääteinen syy poissaoloon ja toimittaa opiskelijaneuvontaan todistus poissaolon perusteesta. Tällöin poissaolosi ei kuluta tutkinnonsuoritusaikaasi. Katso lisätietoa lakisääteisestä poissaolosta.

Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Jos olet ollut useampia vuosia poissaolevana, sinun on kuitenkin hyvä tarkistaa ensin opiskeluoikeutesi tila opiskelijaneuvonnasta.

Lisäaikaa saaneen ilmoittautuminen

Jos olet saanut lisäaikaa opintojesi loppuun saattamiseen 

 • voit ilmoittautua Oilin kautta ( katso ohjeet tämän artikkelin ensimmäisestä luvusta kohdasta ’Ilmoittautuminen Oilissa’), jos 
  •  ilmoittautumisaika on meneillään ja
  •  opiskeluoikeutesi jatkuu katkeamattomana siitä, kun varsinainen opiskeluoikeutesi on päättynyt ja
  • olet ollut ilmoittautuneena läsnä- tai poissaolevaksi edelliselle lukuvuodelle 
 • Ilmoittaudu henkilökohtaisesti ( katso ohjeet tämän artikkelin ensimmäisestä luvusta kohdasta ’Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti’) 
  • ilmoittautumisaikojen ulkopuolella (lisäaikaa saaneena voit ilmoittautua koko myönnetyn lisäajan ajan eli ilmoittautumisajat eivät sinällään koske sinua) tai
  • jos opiskeluoikeutesi on ehtinyt päättyä tai
  • jos olet unohtanut tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen opiskeluoikeutesi voimassaollessa tai
  • jos Oili ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu  

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisesi ottamalla yhteyttä opiskelijaneuvontaan. Syyslukukauden tai koko lukuvuoden ilmoittautumisen voit perua olemalla yhteydessä opiskelijaneuvontaan viimeistään 31.8. Kevätlukukauden ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 15.1. Voit anoa jäsenmaksua tämän jälkeen takaisin ottamalla yhteyttä ylioppilaskunnan jäsenpalveluihin mahdollisimman pian. Lisätietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun (YTHS) palautuksesta Kelan sivuilla.

 

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.4.–31.8.), menetät opiskeluoikeutesi. Opiskeluoikeuden palautuksen menettelytapa riippuu siitä, milloin haet aktivointia. Huomioi, että lisäksi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaa.

Pa­laa­mi­nen unoh­dus­lu­ku­vuo­den ai­ka­na

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa opiskeluoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, ei sinun tarvitse hakea opiskeluoikeuden palautusta tiedekunnalta. Riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja perustutkinto-opiskelijana läsnäolevaksi ilmoittautuessasi lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun, ja toimitat maksuista kuitit opiskelijaneuvontaan studentinfo@helsinki.fiMainitsethan sähköpostiviestissä mihin opiskeluoikeuksiin olet ilmoittautumassa ja opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi.

Huom! Kevätlukukauden aikana ilmoittautuessasi maksa HYY:n jäsenmaksu vain kevätlukukauden osalta.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa per opiskeluoikeus. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:

Saaja: Helsingin yliopisto
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Viite: 99113034
Pankin osoite: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Uudelleenkirjoittautumismaksu koskee niitä perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoita, jotka ovat laiminlyöneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Jos olet erillisopiskelija eli koulutuksesi ei johda tutkintoon (esim. lääketieteellisen ammatillinen jatkokoulutus, opettajan pedagogiset opinnot), sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua. Lisätietoa voit kysyä opiskelijaneuvonnasta studentinfo@helsinki.fi.

Huom! Jos rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi päättyy 31.7.2021 ja olet siihen asti läsnäoleva tai poissaoleva sekä olet anonut/saanut tiedekunnaltasi lisäaikaa, sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua, vaikka ilmoittautuisit ilmoittautumisajan jälkeen.

Pa­laa­mi­nen myö­hem­min

Jos et maksa uudelleenkirjoittautumismaksua ja ilmoittaudu saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä vaan vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena, sinun on ensin haettava opiskeluoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Kun olet saanut tiedekunnalta päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta, toimita kopio päätöksestä sekä kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan.

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumisen tarkempi ohjeistus löytyy englanninkieliseltä lukuvuosimaksut -sivulta.