Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Ellei muuta ole mainittu, ohjeet on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Nämä opinnot suoritetaan alemmassa korkeakoulututkinnossa, ja niiden laajuus on vähintään 10 op. Huomioi tämä, kun teet henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi.

Opintojen suorittaminen, kun koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi

Opintojen suorittamiseen vaikuttaa koulusivistyskielesi. Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat kieliopintoja 10 op seuraavasti:

 • äidinkieli (suomi/ruotsi) 3 op
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi) 3 op
 • vieras kieli 4 op* (lähtötaitotaso englannissa CEFR B2, muissa kielissä CEFR B1)

Kaikissa kielissä osoitat sekä suullisen että kirjallisen taidon. Lisätietoa opinnoista löydät omasta opinto-oppaastasi WebOodista.

*Poikkeus vanhoissa koulutuksissa opiskeleville: Joissain tiedekunnissa vanhamuotoiseen tutkintoon riittää vieraan kielen laajuudeksi 3 op. Tarkista tutkintovaatimuksesi omasta opinto-oppaastasi WebOodista. Mahdolliset muut vanhoihin koulutuksiin kuuluvat pakolliset kieliopinnot (kuten toinen vieras kieli) sinun tulee suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Suorittaminen

 • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
 • Joidenkin koulutusohjelmien äidinkielen opintoja järjestää oma tiedekunta: suomi, ruotsi.
 • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista.

Toiseen kotimaiseen kieleen liittyvät poikkeukset 

 • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (CEFR B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea sinulle sopivalla kielitaidon tasolla.
 • Mikäli olet suorittanut peruskoulun jälkeen ammatillisen perustutkinnon, katso sinua koskevat ohjeet Mikä on koulusivistyskieleni? -ohjeesta 
 • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla CEFR B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Opintojen suorittaminen, kun koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi

Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, suoritat kieliopintoja 10 op seuraavasti:

Huom! Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, sinun ei tarvitse hakea vapautusta lähtötaitotasosta e-lomakkeella.

Poikkeus vanhoissa koulutuksissa opiskeleville: varmista sinua koskevat määräykset oman tiedekuntasi opiskelijapalveluista.

Suorittaminen

 • Kieliopinnot (ruotsi, vieras kieli) voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
 • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista

Opintojen korvaaminen

Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta aiemmilla opinnoillasi tai muulla osaamisellasi löydät lisätietoa ohjeesta Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain (vapautus lähtötaitotasosta) tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Äidinkielen kielitaitovaatimuksista ei voi saada vapautusta. 

Jos opiskelet uudessa koulutusohjelmassa, hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset. Huom! Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, sinun ei tarvitse hakea vapautusta lähtötaitotasosta e-lomakkeella.

Jos opiskelet vanhassa koulutuksessa, toimi tiedekuntasi määräysten mukaan. Lisätietoa saat tiedekuntasi Flamma-sivuilta tai tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteeltä.