Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Nämä opinnot suoritetaan alemmassa korkeakoulututkinnossa, ja niiden laajuus on vähintään 10 op. Huomioi tämä, kun teet henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi.

Opintojen suorittaminen, kun koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi

Opintojen suorittamiseen vaikuttaa koulusivistyskielesi. Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat kieliopintoja 10 op seuraavasti:

 • äidinkieli (suomi/ruotsi) 3 op
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi) 3 op
 • vieras kieli 4 op* (lähtötaitotaso englannissa CEFR B2, muissa kielissä CEFR B1)

Kaikissa kielissä osoitat sekä suullisen että kirjallisen taidon. Lisätietoa opinnoista löydät koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta

Suorittaminen

 • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
 • Joidenkin koulutusohjelmien äidinkielen (suomi, ruotsi) opintoja järjestää oma tiedekunta. Lisätietoa opinnoista löydät koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta
 • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta

Toiseen kotimaiseen kieleen liittyvät poikkeukset 

 • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate -, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (CEFR B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea sinulle sopivalla kielitaidon tasolla. Tässä tilanteessa lähetä kopio tutkintosi todistuksesta suojattuna sähköpostina Kielikeskuksen opintoneuvontaan osoitteeseen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi.
 • Huomaa, että koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa voidaan kuitenkin päättää, että toisen kotimaisen kielen opinnot vaaditaan kaikilta opiskelijoilta, jolloin ne tulee suorittaa taitotasolla CEFR B1.
 • Mikäli olet suorittanut peruskoulun jälkeen ammatillisen perustutkinnon, katso sinua koskevat ohjeet Mikä on koulusivistyskieleni? -ohjeesta 
 • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla CEFR B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Opintojen suorittaminen, kun koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi

Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, suoritat kieliopintoja 10 op seuraavasti:

Huom! Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, lähetä kopiot peruskoulun ja lukion päättötodistuksistasi suojattuna sähköpostina Kielikeskuksen opintoneuvontaan osoitteeseen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi. Tämän jälkeen saat ohjeet, miten lisäät oikeat kieliopinnot opintosuunnitelmaasi Sisussa.

Suorittaminen

 • Kieliopinnot (ruotsi, vieras kieli) voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
 • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta Sisusta.

Opintojen korvaaminen

Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta aiemmilla opinnoillasi tai muulla osaamisellasi löydät lisätietoa ohjeesta Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain (vapautus lähtötaitotasosta) tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Äidinkielen kielitaitovaatimuksista ei voi saada vapautusta. 

Hae vapautusta e-lomakkeella, johon liität tarvittavat todistukset. Huom! Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, sinun ei tarvitse hakea vapautusta lähtötaitotasosta e-lomakkeella.