Tuutoroinnin tueksi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tuutorilla on ensiarvoisen tärkeä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa, ja heidän sitouttamisessaan yliopistoyhteisöön ja opintoihin. Tuutorina toimit uusien opiskelijoiden ryhmänohjaajana ja yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa. 

Tästä ohjeesta löydät tietoa tuutorin tehtävistä, materiaaleja tuutoroinnin tueksi sekä tiedekuntasi tuutorivastaavan. Lisätietoa tuutoriksi hakemisesta

Tuutorin tehtävät

Tuutorin tärkein tehtävä on ohjata uudet opiskelijat opintojen alkuun: näyttää opiskelijoille, missä opiskelijalle tärkeät tilat ja palvelut sijaitsevat (YTHS, ruokalat, tietojärjestelmät yms.), millä niihin pääsee, miten kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan ja millaisia digitaalisia työvälineitä yliopistolla käytetään. Tämän ohella myös opiskelijaelämään ja muihin opiskelijoihin tutustuttaminen kuuluu tuutorin tehtäviin. Näissä tehtävissä kannattaa hyödyntää yliopiston ja tiedekuntien tarjoamia verkkosivuja ja palveluita sekä esitteitä. Alla on listattu materiaaleja tuutoroinnin tueksi. 

Tuutoriryhmille voi järjestää myös yhteisiä tapahtumia, jotta uudet opiskelijat tutustuisivat muihinkin opiskelijoihin kuin omaan ryhmäänsä. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että kotimaiset ja kansainväliset uudet opiskelijat tapaisivat ja tutustuisivat toisiinsa. Vinkkejä tapahtumien järjestämiseen voi kysyä tiedekunnan tuutorivastaavalta.

Tuutoriohjausta

Tuutoriseikkailun lisäksi voit saada apua tuutorin tehtävään ohjausvideoista, joita EHYT ry:n KUPLA-hanke ja yliopistopapit ovat tuottaneet kesän 2020 aikana. Tuutorin avuksi tehtiin kolme ohjaustallennetta seuraavista aiheista:

Tuutorit mukana Ask Me! -kampanjassa

Ask Me! -kampanja järjestetään syksyllä 2020 yliopiston avajaisviikolla 31.8.-4.9.2020. Yliopiston henkilökunta ja tuutorit pitävät silloin Ask Me! -rintamerkkejä ja toivomme, että uudet opiskelijat rohkaistuvat kysymään meiltä kaikilta silloin itseään askarruttavia kysymyksiä. Jos et osaa vastata kysymyksiin, vanhempana opiskelijana todennäköisesti osaat kuitenkin ohjata kysyjää eteenpäin!

Tuutoreille jaetaan Ask me -rintamerkit sekä Ask me-haalarimerkit. Ne voit hakea samoista paikoista kuin lukuvuositarrankin, paikat ja aikataulut näet Opiskelijan ohjeiden tältä sivulta. Samalla voit pyytää itsellesi tuutori-haalarimerkin.

Ensimmäisen opiskeluviikon aikana pinkki Ask me -logo ohjaa kysyjät avun äärelle! Logon voi bongata, yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden profiileista ja lisäksi yliopiston Instagram-tililtä @universityofhelsinki. Viikon aikana yliopiston eri tahot valtaavat vuoronperään Instagramin ja vastaavat tarinoissaan kysymyksiin. 

Oh­jel­ma:

31.8. @universityofhelsinki -tililtä löytyvät Opiskelijapalveluiden asiantuntijat (päivä on myös yliopiston avajaisjuhlapäivä)

1.9. Helsingin yliopiston kirjasto osallistuu Ask Me! -kampanjaan tililtä @helunilib

2.9. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta kertoo toiminnastaan ja vastaa kysymyksiin @hyy_hus -tilillä

3.9. Liikuntapalveluja tarjoava UniSport vastaa kysymyksiin tilillä @unisportfi

4.9. Keskustelun ja yhdessä tekemisen areena Tiedekulma vastaa kysymyksiin tilillä @Tiedekulma

Kaikkia tahoja saa lähestyä muinakin päivinä, mutta merkattuina päivinä vastaukset näkyvät Instagramin tarinoissa.

Materiaaleja tuutoroinnin tueksi

Opiskelu-palvelu

Opiskelu-palvelu kokoaa tutut palvelut yhteen. Opiskelu-palvelusta löydät mm. Opintoni-sivun, Opiskelijan ohjeet, kurssisivut ja voit seurata opiskeluun liittyvää ajankohtaista tiedotusta. Lue lisää Opiskelu-palvelusta ja muista digiympäristöistä Digitaaliset oppimisympäristöt -ohjeesta sekä Opiskelijan digitaidot -opintojakson materiaaleista. Myös Tuutoriseikkailun digirastilla Moodlessa voit tutustua tarkemmin yliopiston digitaalisiin palveluihin.

Sisu

Sisu on opiskelijan työväline opintosuunnitelman tekemiseen. Sitä käytetään lukujärjestyksen suunnitteluun ja opintojen aikatauluttamiseen koko tutkinnon suoritusajalle. Syksyllä 2020 opintonsa aloittavat opiskelijat tekevät opintosuunnitelmansa Sisussa. Voit lukea Sisusta tarkemmin Opiskelijan ohjeiden HOPS-ohjeesta.

Sanastoa uudelle opiskelijalle 

Uudelle opiskelijalle suunnattu sanasto on hyödyllinen apuväline opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvän käsitteistön ymmärtämiseen. Sanastosta löydät selitykset käytännön opiskeluun liittyville termeille ja myös laajemmille käsitteille, sekä linkkejä opiskelijoille suunnattuihin palveluihin. Sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti fukseille, mutta voi olla avuksi myös vanhemmille opiskelijoille ja antaa viitettä siitä, millaisia uusia ja mahdollisesti vieraita käsitteitä tuutoroitavat opintojen alussa kohtaavat. 

Opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet

Yliopisto-opetuksessa ja -opinnoissa voi tulla eteen erilaisia yllättäviä vaikeuksia. Joskus osuvin tapa luonnehtia näitä tilanteita on kutsua niitä eettisiksi ongelmiksi. Yliopiston eettisten periaatteiden on tarkoitus antaa välineitä opetuksen ja opintojen eettisten kysymysten pohdintaan laajasti yliopistolla. Niiden toivotaan herättävän keskustelua myös tuutorryhmissä. Periaatteiden asenne on positiivinen, yhteisöllinen ja ennakoiva: miten toimitaan yhdessä niin, että ongelmia ei synny.

Eettiset periaatteet (PDF) 

Opintopsykologit

Opintopsykologit tarjoavat yksilöohjausta ja ryhmiä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen, jännittämiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa opintopsykologien tarjoamista palveluista.

Opiskelijan hyvinvointi

YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Nyyti ry 

Unisport - Yliopistoliikunta

KUPLA-hanke (Päihteet ja tuutorointi)

Opiskelijan toimeentulo

Pikaopas opiskelijan etuuksiin (KELA)

Asuminen

HOAS eli Helsingin opiskelija-asuntosäätiö 

Muita hyödyllisiä linkkejä

Ylioppilaskunnan sivuja

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivut

HYY:n uusien opiskelijoiden sivut

Tietotekniikkaa

Tietotekniikkakeskuksen sivut uusille opiskelijoille

Näin tulostat yliopistolla

WebOodin käyttöohjeet (katso sivun vasen sivupalkki)

Opiskelijan digitaaliset oppimisympäristöt

Opiskelijan digitaidot

Sosiaalinen media

Welcome to UH -blogi uusille kv-opiskelijoille

Yliopiston Facebook-sivut uusille kv-opiskelijoille

University of Helsinki -Instagram

HYY Facebook-ryhmä tuutoreille

Muuta

Unicafe

HSL reittiopas

Tiedekuntien tuutorivastaavat

Tiedekuntien tuutorivastaavat
Kampus Tiedekunta Tuutorivastaava Sähköpostiosoite
Porthania Oikeustieteellinen Johannes Sulku

Sanni Ruuskanen
(kv-tuutorit)

johannes.sulku@helsinki.fi

sanni.ruuskanen@helsinki.fi

Kruununhaka Svenska social- och
kommunalhögskolan
Fanny Hatunpää fanny.hatunpaa@helsinki.fi
  Valtiotieteellinen Mikko Puukko mikko.puukko@helsinki.fi
Kumpula Matemaattis-luonnontieteellinen Henna Puustinen henna.r.puustinen@helsinki.fi
Meilahti Lääketieteellinen Kari Lehti

kari.lehti@helsinki.fi

 

Metsätalo Humanistinen Lotte Maasalo

Daniela Silén 

Tia Svanberg

lotte-maria.maasalo@helsinki.fi

daniela.silen@helsinki.fi

tia.svanberg@helsinki.fi

  Teologinen Lotte Maasalo lotte-maria.maasalo@helsinki.fi
Siltavuori Kasvatustieteellinen Aija-Maaria Törnroos

 

aija-maaria.tornroos@helsinki.fi 
Viikki Bio- ja ympäristötieteellinen Jukka Lehtonen jukka.t.lehtonen@helsinki.fi
  Eläinlääketieteellinen Sanna Ryhänen  sanna.ryhanen@helsinki.fi
  Farmasia Minka Zotow

 

minka.zotow@helsinki.fi
  Maatalous-metsätieteellinen / Agrikultur-forstvetenskapliga / Agriculture and forestry Viola Niklander-Teeri viola.niklander-teeri@helsinki.fi