Tuutoroinnin tueksi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tuutorilla on ensiarvoisen tärkeä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa, ja heidän sitouttamisessaan yliopistoyhteisöön ja opintoihin. Tuutorina toimit uusien opiskelijoiden ryhmänohjaajana ja yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa. 

Tästä ohjeesta löydät tietoa tuutorin tehtävistä, materiaaleja tuutoroinnin tueksi sekä tiedekuntasi tuutorivastaavan. Lisätietoa tuutoriksi hakemisesta

Tuutorin tehtävät

Tuutorin tärkein tehtävä on ohjata uudet opiskelijat opintojen alkuun: näyttää opiskelijoille, missä opiskelijalle tärkeät tilat ja palvelut sijaitsevat (YTHS, ruokalat, tietojärjestelmät yms.), millä niihin pääsee, miten kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan ja millaisia digitaalisia työvälineitä yliopistolla käytetään. Tämän ohella myös opiskelijaelämään ja muihin opiskelijoihin tutustuttaminen kuuluu tuutorin tehtäviin. Näissä tehtävissä kannattaa hyödyntää yliopiston ja tiedekuntien tarjoamia verkkosivuja ja palveluita sekä esitteitä. Alla on listattu materiaaleja tuutoroinnin tueksi. 

Tuutoriryhmille voi järjestää myös yhteisiä tapahtumia, jotta uudet opiskelijat tutustuisivat muihinkin opiskelijoihin kuin omaan ryhmäänsä. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että kotimaiset ja kansainväliset uudet opiskelijat tapaisivat ja tutustuisivat toisiinsa. Vinkkejä tapahtumien järjestämiseen voi kysyä tiedekunnan tuutorivastaavalta.

Tuutoriohjausta

Tuutoriseikkailun lisäksi voit saada apua tuutorin tehtävään ohjausvideoista, joita EHYT ry:n KUPLA-hanke ja yliopistopapit tuottivat kesän 2020 aikana. Tuutorin avuksi tehtiin ohjauksista kolme tallennetta seuraavista aiheista:

Tuutorit mukana Ask Me! -kampanjassa

Ask Me! -kampanja järjestetään uusille opiskelijoille 16. - 20.1.2023. Tuutorit voivat hakea halutessaan Ask Me! -pinssin seuraavista jakopisteistä:

  • Keskustakampus: Aleksandria, Metsätalo ja Siltavuorenpenger
  • Kumpula: Physicum
  • Meilahti: Haartmaninkatu 3
  • Viikki: Infokeskus, Biokeskus 2 ja A-rakennus

Yliopiston henkilökunnalla on myös Ask Me! -rintamerkkejä. Toivomme, että uudet opiskelijat rohkaistuvat kysymään meiltä kaikilta itseään askarruttavia kysymyksiä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Ensimmäisen opiskeluviikon aikana pinkki Ask Me! -logo ohjaa kysyjät avun äärelle! Logon voi bongata yliopiston Instagram-tililtä @universityofhelsinki, jossa opiskelijoiden kysymyksiin vastataan maanantaina 16.1.2023 sekä 18.1.2023.

Materiaaleja tuutoroinnin tueksi

Opiskelu-palvelu

Opiskelu-palvelu kokoaa tutut palvelut yhteen. Opiskelu-palvelusta löydät mm. Opintoni-sivun, Opiskelijan ohjeet, kurssisivut ja voit seurata opiskeluun liittyvää ajankohtaista tiedotusta. Lue lisää Opiskelu-palvelusta ja muista digiympäristöistä Digitaaliset oppimisympäristöt -ohjeesta sekä Opiskelijan digitaidot -opintojakson materiaaleista. Myös Tuutoriseikkailun digirastilla Moodlessa voit tutustua tarkemmin yliopiston digitaalisiin palveluihin.

Sisu

Sisu on opiskelijan työväline opintosuunnitelman tekemiseen. Sitä käytetään lukujärjestyksen suunnitteluun ja opintojen aikatauluttamiseen koko tutkinnon suoritusajalle. Syksyllä 2021 opintonsa aloittavat opiskelijat tekevät opintosuunnitelmansa Sisussa. Voit lukea Sisusta tarkemmin Opiskelijan ohjeiden HOPS-ohjeesta.

Sanastoa uudelle opiskelijalle 

Uudelle opiskelijalle suunnattu sanasto on hyödyllinen apuväline opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvän käsitteistön ymmärtämiseen. Sanastosta löydät selitykset käytännön opiskeluun liittyville termeille ja myös laajemmille käsitteille, sekä linkkejä opiskelijoille suunnattuihin palveluihin. Sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti fukseille, mutta voi olla avuksi myös vanhemmille opiskelijoille ja antaa viitettä siitä, millaisia uusia ja mahdollisesti vieraita käsitteitä tuutoroitavat opintojen alussa kohtaavat. 

Opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet

Yliopisto-opetuksessa ja -opinnoissa voi tulla eteen erilaisia yllättäviä vaikeuksia. Joskus osuvin tapa luonnehtia näitä tilanteita on kutsua niitä eettisiksi ongelmiksi. Yliopiston eettisten periaatteiden on tarkoitus antaa välineitä opetuksen ja opintojen eettisten kysymysten pohdintaan laajasti yliopistolla. Niiden toivotaan herättävän keskustelua myös tuutorryhmissä. Periaatteiden asenne on positiivinen, yhteisöllinen ja ennakoiva: miten toimitaan yhdessä niin, että ongelmia ei synny.

Eettiset periaatteet (PDF) 

Opintopsykologit

Opintopsykologit tarjoavat yksilöohjausta ja ryhmiä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen, jännittämiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa opintopsykologien tarjoamista palveluista.

Opiskelijan hyvinvointi

YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Nyyti ry 

Unisport - Yliopistoliikunta

Opiskelijan toimeentulo

Pikaopas opiskelijan etuuksiin (KELA)

Asuminen

HOAS eli Helsingin opiskelija-asuntosäätiö 

Muita hyödyllisiä linkkejä

Ylioppilaskunnan sivuja

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivut

HYY:n uusien opiskelijoiden sivut

Tietotekniikkaa

Tietotekniikkakeskuksen sivut uusille opiskelijoille

Näin tulostat yliopistolla

Sisun käyttöohjeita

Opiskelijan digitaaliset oppimisympäristöt

Opiskelijan digitaidot

Sosiaalinen media

Welcome to UH -blogi uusille kv-opiskelijoille

Yliopiston Facebook-sivut uusille kv-opiskelijoille

University of Helsinki -Instagram

HYY Facebook-ryhmä tuutoreille

Muuta

Unicafe

HSL reittiopas

Tiedekuntien tuutorivastaavat

Tiedekuntien tuutorivastaavat
Kampus Tiedekunta Tuutorivastaava Sähköpostiosoite
Porthania Oikeustieteellinen Johannes Sulku

Anna Käyhkö
(kv-tuutorit)

johannes.sulku@helsinki.fi

anna.kayhko@helsinki.fi

Kruununhaka Svenska social- och kommunalhögskolan Sofia Heikel kruununhaka-student@helsinki.fi
  Valtiotieteellinen Mikko Puukko kruununhaka-student@helsinki.fi
Kumpula Matemaattis-luonnontieteellinen Kati Kauppila ja Ilkka Räisänen kumpula-student@helsinki.fi
Meilahti Lääketieteellinen Satu Kattainen satu.kattainen@helsinki.fi
Metsätalo Humanistinen Astrid Kihl

Daniela Silén 

Tia Svanberg

metsatalo-student@helsinki.fi
  Teologinen Astrid Kihl metsatalo-student@helsinki.fi
Siltavuori Kasvatustieteellinen Milla Ventoniemi siltavuori-student@helsinki.fi
Viikki Bio- ja ympäristötieteellinen Jukka Lehtonen viikki-student@helsinki.fi
  Eläinlääketieteellinen Sanna Ryhänen viikki-student@helsinki.fi
  Farmasia Minka Zotow

 

viikki-student@helsinki.fi
  Maatalous-metsätieteellinen / Agrikultur-forstvetenskapliga / Agriculture and forestry Viola Niklander-Teeri viikki-student@helsinki.fi