Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, joka tehdään opintojen suunnittelutyökalu Sisulla. HOPSissa suunnittelet itse, miten aiot edetä opinnoissasi.

HOPSin avulla:

  • määrittelet tavoitteesi opintojen ja tulevan työelämän suhteen
  • suunnittelet opintosi määrätietoisesti
  • tunnistat ja kehität osaamistasi.

Sinulle nimetään opintojen alkuvaiheessa ohjaava opettaja tai opettajaryhmä, joka vastaa HOPS-ohjauksesta. He myös auttavat sinua löytämään ratkaisuja opinnoissasi esille nouseviin ongelmiin. HOPS-ohjauksen avulla luot yhteyksiä opettajiin ja muihin opiskelijoihin. Ohjaus voidaan toteuttaa ryhmäohjauksena, vertaisryhmissä tai yksilöohjauksena.

Osassa koulutusohjelmia ohjauksessa käytetään lisäksi Sisun ohjaustoiminnallisuuksia, jolloin voit saada suunnitelmaasi palautetta ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiisi ohjaavalta opettajaltasi suoraan myös Sisun kautta. Ohjaustoiminnallisuudet otetaan käyttöön kaikissa koulutusohjelmissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Mikäli Sisun ohjaustoiminnallisuudet eivät vielä ole käytössä koulutusohjelmassasi, saat palautetta ja ohjausta suunnitelmaasi koulutusohjelmasi käytänteiden mukaisesti muiden kanavien kautta.

Opintosuunnitelman laatiminen Sisussa

Syksyllä uudet opiskelijat laativat opintosuunnitelman Sisussa. Myös aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee laatia opintosuunnitelma Sisussa maaliskuun 2021 alkuun mennessä. Myös aiemmin Sisussa tehdyt opintosuunnitelmat tulee uusia opintosuunnitelmien teknisen päivityksen vuoksi. Maaliskuussa 2021 Sisu korvaa nykyisen opintorekisterijärjestelmä Oodin. Jatkossa Sisussa ilmoittaudutaan opintoihin sekä opintosuunnitelman kautta haetaan esimerkiksi opintojen hyväksilukemisia ja valmistumista. Uudet toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain ja niistä tiedotetaan erikseen. Lukuvuoden 2020-2021 kurssi-ilmoittautumiset tehdään kuitenkin pääasiassa vielä WebOodissa. Sisu tulee siis laajasti käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alussa.   

Pääset kirjautumaan Sisuun tämän sivun ylänavigaation Sisu-linkistä tai suoraan osoitteesta https://sisu.helsinki.fi

Sisussa opintosuunnitelman laatiminen perustuu kolmeen vaiheeseen

  1. Suunnittele opintosi
  2. Ajoita opintosi
  3. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Pikaohje opintosuunnitelman laadintaan Sisussa (samalta wiki-sivulta löydät myös muut Sisuun liityvät käyttöohjeet opiskelijoille)

Video-ohjeet opintosuunnitelman laadintaan Sisussa

Opiskelijan digitaidot-opintojakson lukumateriaalista löydät myös hyvät ohjeet opintosuunnitelman laadintaan.