Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, joka tehdään opintojen suunnittelutyökalu Sisulla. Opintosuunnitelmassa suunnittelet, mitä opintoja aiot suorittaa missäkin vaiheessa tutkintoasi. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää jatkuvasti opintojen edetessä. Sisun opintosuunnitelman kautta myös ilmoittaudut opetukseen 31.5.2021 alkaen, kun Sisu korvaa WebOodin.

Pääset kirjautumaan Sisuun tämän sivun ylävalikosta. Lisätietoa Sisun käyttöönotosta ja kaikki Sisun käyttöohjeet löydät sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle.

Opintosuunnitelma tehtävä Sisuun 16.5.2021 mennessä

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opintosuunnitelma Sisussa viimeistään 16.5.2021.

Jos valmistut ylemmästä korkeakoulututkinnosta ennen tätä, sinun ei tarvitse tehdä suunnitelmaa Sisussa. Jos haluat valmistua ennen 16.5., jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 29.4. Tarkemmat valmistumiseen liittyvät ohjeet löydät sivulta Valmistuminen.

Opintosuunnitelman ei tarvitse olla kerralla valmis koko tutkintosi ajaksi, vaan voit päivittää sitä joustavasti koko opintojesi ajan. 16.5. mennessä riittää, että olet lisännyt suunnitelmaasi ja ajoittanut kaikki sellaiset opinnot, jotka olet suorittanut keväällä 2021 sekä mahdolliset kesän 2021 opintosi.

Ennen 1.8.2020 tehdyt opintosuunnitelmat päivitettävä

Ennen syksyä 2020 luodut opintosuunnitelmat tulee teknisen päivityksen vuoksi joko päivittää tai tehdä kokonaan uusi ensisijainen suunnitelma opetussuunnitelmakaudelle 2020-2021. Jos jätät todistuspyynnön ennen 29.4., sinun ei tarvitse päivittää suunnitelmaasi.

Huom! Tiettyjen koulutusohjelmien opintosuuntien opiskelijoiden täytyy päivittämisen sijaan tehdä kokonaan uusi opintosuunnitelma. Tämä koskee myös vuonna 2020 aloittaneita opiskelijoita. Nämä koulutusohjelmat tiedottavat opiskelijoitaan erikseen, kun uuden opintosuunnitelman tekeminen on mahdollista.

 • Päivitystarve johtuu siitä, että Sisun tämänhetkiset lukuvuosien 2017-2020 rakenteet eivät sellaisenaan vastaa Sisun käyttöönoton vaatimuksia. Niiden mukaisesti et voi esimerkiksi valmistua tai tehdä opintoihin liittyviä hakemuksia, kun Sisu korvaa WebOodin 31.5.2021 alkaen.
 • Jos et ole varma, koskeeko päivitys sinua, voit tarkistaa opintosuunnitelmasi opetussuunnitelmakauden Sisussa Opintojen rakenne -sivulla. Otsikon Opintosuunnitelmani (päivämäärä) alta näet, milloin opintosuunnitelmasi on laadittu ja mille opetussuunnitelmakaudelle. Jos opintosuunnitelmasi on tehty kausille 2017-2018, 2018-2019 tai 2019-2020, tulee sinun päivittää suunnitelma tai vaihtoehtoisesti tehdä uusi suunnitelma tämänhetkiselle opetussuunnitelmakaudelle 2020-2021.
 • Täältä löydät ohjeet, joiden avulla saat päivitettyä vanhan suunnitelmasi siten, että se on taas sääntöjen mukainen: Sisu-ohje: ennen 1.8.2020 tehtyjen opintosuunnitelmien päivittäminen

Huomioitavia asioita ennen opintosuunnitelman laatimista

 • Sinulla voi olla Sisussa useampia suunnitelmia, mutta vain yksi suunnitelmista voi olla ensisijainen. Ensisijaiseen suunnitelmaan kirjautuvat esimerkiksi hyväksiluku- ja lisäaikapäätökset, kun niitä aletaan hakea Sisun sähköisen asioinnin kautta 31.5.2021 alkaen. Päätökset eivät siirry ensisijaisesta suunnitelmasta, mikäli vaihdat toisen suunnitelman ensisijaiseksi. Valitse siis ensisijainen suunnitelma huolellisesti!
 • Jos sinulla on useita eri opiskeluoikeuksia, tee jokaiselle oma opintosuunnitelma.
 • Suunnittele, mille opintovuodelle ajoitat mahdollisen opiskelijavaihdon. Lisätietoa vaihto-opinnoista ja vaihtoon hakemisesta löydät ohjeesta Vaihtoon haku ja hakeminen, kohdasta Vaihtohakemuksen opintosuunnitelma
 • Jos sinulla on muualla suoritettuja opintoja, suunnittele, mihin kokonaisuuteen ne sijoitat. Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu 16.5.2021 saakka vielä Oodissa. Tutustu huolellisesti ohjeeseen Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon.  
 • Jos olet aloittanut opinnot ennen syksyä 2017, siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan ja sinulla on Helsingin yliopistossa vanhan tutkintorakenteen mukaisesti suoritettuja opintoja, tarkista ja tarvittaessa korjaa niiden näkyminen opintosuunnitelmassa. Tutustu huolellisesti ennen vuotta 2017 aloittaneiden ohjeisiin.
 • Ota huomioon opintojen vanhentumiseen liittyvät säännöt, kun suunnittelet aikaisempien opintojesi liittämistä tutkintoon.

Sisun opintosuunnitelman käyttöohjeet

Pääset kirjautumaan Sisuun tämän sivun ylänavigaation Sisu-linkistä tai suoraan osoitteesta https://sisu.helsinki.fi

Sisun opintosuunnitelman tekniset käyttöohjeet

Video-ohjeet opintosuunnitelman laadintaan

Sisussa opintosuunnitelman laatiminen perustuu kolmeen vaiheeseen:

 1. Suunnittele opintosi - mitä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia aiot opiskella?
 2. Ajoita opintosi - milloin aiot opinnot suorittaa?
 3. Valitse suoritustavat - suoritatko opinnot esimerkiksi luentokursseilla vai tenttimällä?

Tämän jälkeen voit ilmoittautua opetukseen WebOodissa ilmoittautumisajan alkaessa. Lisätietoa ilmoittautumisesta löydät sivulta Miten ilmoittaudun kursseille ja tentteihin?.

Puuttuvien opintosuoritusten lisääminen opintosuunnitelmaan

Eivätkö kaikki aikaisemmin suorittamasi opintojaksot tai -kokonaisuudet näy Sisun opintosuunnitelmassa? Aikaisemmin suoritettuja opintoja voivat olla esimerkiksi Helsingin yliopistossa suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet tai Avoimessa yliopistossa suoritetut opintojaksot. Alta löydät ohjeet, kuinka saat suoritukset osaksi opintosuunnitelmaasi.

Korvaavan opintojakson lisääminen opintosuunnitelmaan

Saatat törmätä tilanteeseen, jossa jokin suorituksesi ei näy suoraan sen opintojakson kohdalla, johon se mielestäsi kuuluisi. Yleensä kyseessä on vanhan tutkintorakenteen mukaisen opintojakson suoritus. Saat suorituksen liitettyä opintosuunnitelmaasi itse, mikäli suorittamasi ja suunnitelmassasi näkyvän opintojakson välille on merkitty Sisussa korvaavuus. Tekniset ohjeet korvaavan opintojakson valitsemiseksi löydät opintosuunnitelman käyttöohjeen kohdasta Puuttuvien opintosuoritusten lisääminen suunnitelmaan

Jos suorittamaasi opintojaksoa ei ole merkitty Sisussa korvaavaksi, voit hakea suorituksen lisäämiselle erillistä hyväksyntää Sisussa vapaan muokkauksen tilassa 31.5.2021 alkaen. Linkki ohjeisiin lisätään tälle sivulle viimeistään toukokuussa.

16.5. saakka opintojen hyväksilukeminen tapahtuu vielä Oodissa. Tutustu huolellisesti ohjeeseen Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon.

Suoritetun opintojakson lisääminen pakollisiin opintoihin

Ohjeet aikaisemmin suoritetun opintojakson lisäämiseksi opintosuunnitelmassa pakollisiin opintoihin löydät opintosuunnitelman käyttöohjeen kohdasta Puuttuvien opintosuoritusten lisääminen suunnitelmaan.

Suoritetun opintokokonaisuuden lisääminen pakollisiin opintoihin

Jos olet suorittanut opintokokonaisuuden, jolla haluaisit korvata nykyisen pakollisen opintokokonaisuuden (esimerkiksi tutkintoon sisältyvät pääaineen perusopinnot), voit hakea suorituksen lisäämiselle erillistä hyväksyntää Sisun vapaan muokkauksen tilassa 31.5.2021 alkaen. Linkki ohjeisiin lisätään tälle viimeistään toukokuussa.

17.5.2021 saakka opintojen hyväksilukeminen tapahtuu vielä Oodissa. Tutustu huolellisesti ohjeeseen Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon.

Suoritetun opintojakson tai -kokonaisuuden lisääminen valinnaisiin opintoihin

Ohjeet aikaisemmin suoritetun opintojakson tai -kokonaisuuden lisäämiseksi valinnaisiin opintoihin löydät opintosuunnitelman käyttöohjeiden kohdasta Valinnaisten opintojen suunnittelu.

HOPS-ohjaus

HOPS-ohjauksessa:

 • määrittelet tavoitteesi opintojen ja tulevan työelämän suhteen
 • suunnittelet opintosi
 • tunnistat ja kehität osaamistasi.

Sinulle nimetään opintojen alkuvaiheessa ohjaava opettaja tai opettajaryhmä, joka vastaa HOPS-ohjauksesta. He myös auttavat sinua löytämään ratkaisuja opinnoissasi esille nouseviin ongelmiin. HOPS-ohjauksen avulla luot yhteyksiä opettajiin ja muihin opiskelijoihin. Ohjaus voidaan toteuttaa ryhmäohjauksena, vertaisryhmissä tai yksilöohjauksena.

Voit saada suoraan Sisun kautta suunnitelmaasi palautetta ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin ohjaavalta opettajaltasi, kun sinut on lisätty Sisussa ohjausryhmään. Katso opintosuunnitelman käyttöohjeista, mistä löydät ohjausryhmäsi Sisussa. Opintosuunnitelmaa ei kuitenkaan erikseen tarvitse hyväksyttää ohjaajalla aina, kun teet muutoksia. 

Mikäli Sisun ohjausryhmät eivät vielä ole käytössä koulutusohjelmassasi, saat palautetta ja ohjausta suunnitelmaasi koulutusohjelmasi käytänteiden mukaisesti muiden kanavien kautta.