Pedagogiska studier för lärare

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

 

Slutförda studier

De pedagogiska studierna för lärare förbereder studenterna inför läraruppgiften inom den grundläggande utbildningen eller gymnasiet. Studierna omfattar 60 studiepoäng, 25 sp grundstudier och 35 sp ämnesstudier. Studierna genomför studenterna i regel under ett läsår. 

Om du har fristående studierätt avlägger du de pedagogiska studierna (60 sp) på ett läsår.

Om du är examensstuderande (avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Helsingfors universitet) kan du välja om du avlägger studierna på ett eller flera läsår.

Kolla mer information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Allmän information om studier

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Kurssi-ilmoittautuminen: lukuvuosi 2022-2023

Syyslukukauden opintoihin ilmoittaudutaan Sisussa 3.-21.8.2022. Jokaiselle opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen, eikä myöhästyneitä ilmoittautumisia voida välttämättä ottaa vastaan.

Ilmoittaudu seuraaville kursseille:

  • PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op.
  • PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
  • PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op

Perus- ja lukio-opetukseen (PKL) suuntautuvat opiskelijat: PED111 Perusharjoittelu, 10 op kurssi-ilmoittautuminen on auki 7.7.-13.8.2022.

Aikuisopetukseen (aikope) suuntautuvat opiskelijat: Ilmoittaudu Sisussa opintojaksolle PED2111 Etä- ja verkko-opetus 2 op 3.-21.8.2022 välisenä aikana. PED211 Perusharjoittelu, 8 op ilmoittautuminen aukeaa 29.8.2022, lisätietoa saatte aikope-harjoitteluinfossa 29.8.2022.

Tarkista, että opintosuunnitelmassasi on oikea versio opettajan pedagogisista opinnoista (kuluva OPS-kausi 2020–2023). Huom. älä aloita ilmoittautumista Sisun Haku-sivulta, vaan lisää opinnot aina ensin opintosuunnitelmaasi. Ohjeet opintosuunnitelman luomiseen ja kurssi-ilmoittautumisiin.

Jos opintojaksolla on valittavissa useita eri toteutuksia, ao-koulutuksen toteutus on merkitty ”AO & Aikope”. Huom. joskus ryhmiä joudutaan yhdistämään, jolloin lopulliset ryhmäjaot selviävät vasta opintojakson alkaessa.

Huom. Kevään opintoihin ilmoittaudutaan vasta joulukuussa, lisätietoa lähetetään lähempänä edu-ao-sähköpostilistan kautta.

Studiernas struktur (grundskolan och gymnasiet)

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Studiernas struktur (vuxenutbildning)

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Praktik (grundskolan och gymnasiet)

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Sammanställning av studier och certifikat

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

Ansökan om förlängd studietid

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen kontakta med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor eller kolla information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.