Avläggande och bedömning av studier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Instruktioner

Frågor och svar

Hur beställer jag ett studieprestationsutdrag?
Om du avlägger eller har avlagt studier vid Helsingfors universitet kan du beställa antingen ett officiellt eller inofficiellt studieprestationsutdrag.
Var kan jag hitta information om hur jag skriver min avhandling?